Sunday, August 9, 2009

Transfiguration
Le 6 août 2009

Jeudi. Grande fête réligieuse, grande c’est à dire qu’on va à l’église et on ne peut pas tricoter ou faire la lessive ou travailler au champs...En un mot, on ne travaille pas. “ La Transfiguration.“ Il s’agît de cette histoire de la montagne de Tabor où Jésus est monté avec ses disciples pour prier et son visage s’est rempli de lumière. Le visage de Jésus était transfiguré ! Le chanoine Marc dit que, quand nous prions avec notre âme, le reflet de cette prière se lit sur notre visage; que "la vraie prière est une transfiguration spirituelle, un embellissement intérieur". Il y a environ deux mille ans, à Pierre, à Jean, et à Jacques, Jésus a laissé entrevoir sa gloire.

C’est une fête à date fixe: le 6 août.

Depuis quelques jours il y a plus de monde qui vient au Point d’informations, les gens veulent acheter des cartes, ou demander des informations sur les chemins, sur les pensions, sur les balisages...

Joi. Mare sărbătoare religioasă, mare pentru că nu se lucrează, se merge la biserică şi nu se tricotează, nici nu se spală haine, nici nu se lucrează pe cîmp... Într-un cuvînt, nu se lucrează. “ Schimbarea la faţă “. Este vorba despre acea întîmplare de pe Muntele Tabor unde Isus a urcat cu discipolii pentru a se ruga şi faţa sa se umplu de lumină. Faţa lui Isus era schimbată! Evanghelistul Marcu spune că atunci cînd ne rugăm din tot sufletul, reflecţia acestei rugăciuni se vede pe faţa noastră, el spune că “ adevarata rugăciune este o transfigurare spirituală, o înfrumuseţare interioară”. Acum aproximativ două mii de ani Isus s-a arătat lui Petru, Ioan şi Iacob în toată gloria Sa.

De cîteva zile, afluxul de turişti a crescut simţitor la Punctul de informaţii, oamenii vor să cumpere hărţi sau cer informaţii despre trasee, despre pensiuni , despre marcaje, ba chiar ar vrea să cumpere suveniruri...

No comments:

Post a Comment