Tuesday, August 31, 2010

Enfants et petits-enfants
Le 30 août 2010

Lundi. Ensoleillée toute la journée, le soir, un peu de pluie. L’automne est là, bien présent. Je fais des choses diverses: les cartes sont enfin arrivées, je cours à la poste les prendre, dans la cuisine il y a des concombres que je mets en saumure, je demande à des personnes qui ont des affairea à la ville, autre que Cîmpeni, de chercher pour moi du fil à coudre, je fais des informations touristiques. Pendant tout ce temps je me proposais d’appeler les princesses pour savoir si les petites filles sont arrivées au monde, car deux d’entre elles attendaient leurs premiers petits fils, en fait des petites filles. Enfin, le téléphone sonne, Aurica de Craiova est grand-mère depuis samedi. Félicitations! Elle me dit que Florica de Ineu aussi est grand-mère depuis dimanche. Encore félicitations!

La petite Daria se trouve à Craiova et la petite Flavia quelque part en Italie, parce que nous sommes si loin les unes des autres et quelques-uns des enfants encore plus loin. Pourtant la joie est aussi grande. Dans l’après-midi, visite surprise d’une autre princesse, la fille de ma copine de Sibiu, avec la famille sont pour quelques jours à Arieşeni en rentrant de la Hongrie où ils ont passé des vacances, une famille adorable!

Ils sont à peine partis, et de nouveau le téléphone sonne: la Comptesse Cerises Amères. Nous sommes grand-mères depuis quelque temps déjà, mai si comprehensives et heureuses pour les débutantes. Aussi Aurica de Sibiu qui est la plus riche: elle a cinq petits-fils, mais elle a appelé aussi pour voir si je suis au courant.


Luni. Ce zi însorită, dar cu puţină ploaie seara. Toamna este aci, prezentă. Eu sînt ocupată cu lucruri diverse: pun castraveţi la murat, alerg la poştă sa iau hărţile care au sosit, în sfîrşit, fac comandă pentru aţă de cusut la diferite persoane care au treburi la oraşe, altele decît Cîmpeni, fac informaţii turistice, mă îngrijorez pentru Cristi care a facut febră, iar Liviuţ o alergie. Intre timp mă gîndesc să le sun pe prinţese pentru a afla daca au devenit bunici, două dintre ele sînt la primul nepot, de fapt nepoată că se ştie deja de ceva timp. În fine, sună telefonul: Aurica din Craiova este bunică de sîmbătă! Felicitări! Tot de la ea aflu că şi Florica de la Ineu este bunică de duminică. Încă o dată felicitări!
Micuţa Daria este la Craiova, iar micuţa Flavia este undeva în Italia, pentru că sîntem atît de departe unele de altele, iar copiii noştri, unii dintre ei, chiar mai departe. Dar bucuria este mare.
După-amiază, vizită surpriză, o altă prinţesă, fiica Auricăi de la Sibiu, cu familia au trecut să ne vadă, fiind pentru cîteva zile la Arieşeni, la întoarcerea dintr-o vacanţă în Ungaria. O familie absolut adorabilă, cu doi copii!
Nici nu au plecat bine că sună din nou telefonul: Contesa Cireşi Amare, acelaşi subiect, proaspetele bunici. Noi avem deja nepoti de mai multă vreme, dar ne bucurăm cu înţelegere pentru debutante. La fel şi Aurica din Sibiu, care e cea mai bogată, are cinci nepoţi. (photos: de la Olimpiu, Rodica) 

Monday, August 30, 2010

Le dernier dimanche
Le 29 août 2010


Dimanche. Je ne peux pas croire que c’est le dernier dimanche du mois d’août! Et pourtant les changements sont en l’air depuis quelque temps, l’automne arrive avec tout son cortège de beautés bien mûres.

Duminică. Nu pot să cred că este ultima duminică din august! Şi totuşi schimbările se simt în aer de ceva timp, toamna soseşte cu tot cortegiul ei de frumuseţi bine coapte.

Sunday, August 29, 2010

Anniversaires
Le 28 aoùt 2010

 Samedi. Depuis quelques jours déjà, on fait des démarches pour la réalisation des invitations pour un anniversaire: des photos, des modèles d’invitation, poésie, texte, du tout...On ne sait plus précisement qui avait commencé : peut-être la doctoresse, ou la femme du pope, ou la pharmacienne...C’est que Marina ne peut pas faire autrement, donc tous les mécanismes ont été mis en fonction pour accomplir son exigence: rapidement des invitations au moins comme celles des autres ou encore plus jolies. En ce qui concerne les invités ils étaient de vrais princes et princesses qui ont fêté les 7 ans de Marina, dans les domaines de la pension La Vasile, aujourd’hui, en commençant du 13h30.

Et à San Diego? Comment ça s’est passé, notre chère Monica? Tu as eu des invités et un gâteau d’anniversaire? Eh, bien nous te souhaitons Bon anniversaire!


Sîmbătă. De cîteva zile deja, se fac demersuri pentru realizarea unor invitaţii la o aniversare: fotografii, modele de invitatii, poezie, text...Nu se ştie precis cine a avut această iniţiativă: poate doctoriţa, poate preoteasa, poate farmacista...Cert e că Marina nu poate face altfel, prin urmare toate mecanismele sînt puse în funcţie pentru realizarea rapidă a unor invitaţii măcar ca ale celorlalţi dacă nu chiar mai reuşite. Despre invitaţii proriu-zişi nu mai vorbim, tot unul şi unul, numai prinţi şi prinţese s-au adunat azi la ora 1330, la pensiunea La Vasile, pentru a sărbători cei 7 anişori ai Marinei.

Dar la San Diego? Cum s-au petrecut lucrurile în această zi, draga noastră Monica? Ai avut invitaţi si tort? Oricum, noi îţi urăm La mulţi ani!


Saturday, August 28, 2010

La saison des conserves

Le 27 août 2010

Vendredi. On dirait que j’ai acheté du travail, hier, au marché de Cîmpeni, parce qu’il y a du travail avec ces légumes. C’est la saison des conserves de toute sorte. Il faut faire ça au moment propice et maintenant il y a de bons produits, en grande quantité, à de bons prix.
Il faut aussi être en forme et pour cela j’ai décidé de suivre un traitement avec aes antiinflammatoires, parce que j’ai mal à la main droite, à l’articulation de l’épaule surtout.
Vineri. Mi-am cumpărat de lucru, ieri, din piaţa din Cîmpeni, pentru că toate legumele astea înseamnă ceva treabă nu glumă. Este sezonul conservelor, ce mai! Totul trebuie făcut la timpul potrivit, în acest moment există produse de bună alitate, în cantităţi mari şi la preţuri relativ bune.
Deasemenea, trebuie să fii în formă bună. Chiar m-am decis să fac nişte injecţii cu antiinflamatoere, pentru că m-a cam durut mîna dreaptă, încheieturile, cea de la umăr mai ales. 

Friday, August 27, 2010

Affaires de fin d'été

Le 26 août 2010

Jeudi. Une belle journée que nous avons passé avec des affaires à Cîmpeni et à Muşca.
Liviu avait des photos chez Jimmy et ensuite des affaires audio-vidéo chez Ionel Man à Muşca.
Moi, j’ai cherché dans tous les magasins de la ville du fil à coudre mais je n’en ai pas trouvé du bon, en coton, seulement en poylester. J'en suis très déçue!!!
Nous avons fait aussi des provisions au marché.

Joi. O frumoasă zi de vară pe care am petrecut-o cu treburi la Cîmpeni şi la Muşca.
Liviu avea fotografii la Jimmy şi apoi nişte treburi audio-video la Muşca.
Eu am căutat aţă de cusut în toate magazinele din oraş dar nu am găsit din cea bună de bumbac, era doar aţă din poliester. Foarte dezamăgită!!!
Am făcut deasemenea provizii din piaţă.

Wednesday, August 25, 2010

Dentelle

Le 25 août 2010

Mercredi. Le crochet, la dentelle a ses mathématiques. Si on découvre les règles, au reste c’est facile. Je n’ai pas encore découvert comment on fait cette dentelle, je travaille au hazard, je commence à croire que c’était une invention de ma mère, sans règles, mais elle paraît d’une simplicité!!! En plus je l’aime. C’est un peu désordonnée, comme moi.

Miercuri. Croşetatul, dantela are matematica sa. Dacă descoperi regulile, e uşor. Numai că eu nu am reuşit să aflu cum se face această dantelă, lucrez la întîmplare, fac desfac, refac, încep să cred că e o invenţie de-a mamei, fără reguli, dar pare de o simplicitate!!! În plus, îmi place. E un pic dezordonată, ca mine.

Tuesday, August 24, 2010

Vraiment partis

Le 24 août 2010

Mardi. Un peu de couture, un peu de cuisine et le temps passe trop vite. En fait j’ai commencé avec la dentelle pour me réveiller.
Les enfants sont partis aux États Unis, ils ont applelé de l’aéroport, Liviuţ les a accompagné.

Marţi. Puţină croitorie, un pic de bucătărie, croşetat, de fapt s-au petrecut în ordine inversă: am început cu dantela ca să mă trezesc...
Copiii au plecat în SUA, m-au sunat de la aeroport. Liviuţ i-a condus. (photo: Boni)

Incălzire la Şugag

Voilà un des vidéoclips réalisés de Liviu après le voyage à Şugag qui sont modestemant postés depuis quelques jours sur YouTube.

Iată unul dintre videoclipurile realizate de Liviu după 
călătoria la Şugag şi postate, cu modestie, pe YouTube. 


Monday, August 23, 2010

Milano encore

Le 23 août 2010

Lundi. Beau temps encore. Chaud, mais pendant la nuit il ne fait plus chaud.
Informations, crochet et repassage. Je fais une commande pour d’autres cartes.
Les enfants sont encore à Milano.

Luni. Timp frumos încă. Cald, dar nu şi-n timpul nopţii.
Informaţii, croşetat, călcat. Fac o comandă pentru alte hărţi.
Copiii sînt încă la Milano.


Sunday, August 22, 2010

Un dimanche comme les autres

Le 22 août 2010

Dimanche. Voilà encore un dimanche de cet été qui a bien passé sans trop d’effort, je n’ai fait autre chose qu’arroser les fleurs, une salade de concombres et rien d’autre.
J’ai écrit une lettre avec des détails sur les remèdes contre les maux de dos et j’ai appelé une des princesses dont la fille avec la famille voudrait passer un ou deux jours à Arieşeni, la semaine prochaine.
Hier, Liviu a filmé un mariage de l’autre côté de la montagne, à Ştei. Beaucoup d’entre les participants étaient de chez nous, le marié est du village d’Izlaz, notre commune.

Duminică. Iată încă o duminică din această vară, ce a trecut cu bine, n-am făcut prea mult efort, am udat florile, am făcut o salată de castraveţi şi cam atît. Am scris nişte detalii despre ultimele remedii împotriva durerilor de spate pe care le-am descoperit si am sunat-o pe una dintre prinţese, a cărei fiică ar dori să petreacă la Arieşeni o zi sau două, săptămîna viitoare.
Ieri, Liviu a filmat o nuntă de cealaltă parte a muntelui, la Ştei. Mirele era din Izlaz-Arieşeni, mulţi dintre nuntaşi erau de la noi. A fost fain, abia aştept să văd imagini...

Fin de semaine

Le 21 août 2010

Samedi. Une journée de fin de semaine, ça veut dire nettoyage, repas pour ce soir et pour dimanche. Je n’ai pas fait que peu de choses, dans le frigo il y a toute sorte de choses à manger, la maison est relativement propre. Lundi je vais laver le linge et je vais nettoyer notre salle de bains. Paresseuse, je ne sors même pas pour une petite promenade, je préfère repasser quelques draps. Ma voisine, Lumi a passé dire bonjour et voir si je suis en train de pleurer encore, mais vraiment, je vais bien . Les enfants sont à Milano. Ils ont renoncé à la visite de Venice à cause d’un trafique infernal dès Liubliana jusqu’à Milano.

Sîmbătă. O zi de la sfîrşit de săptămînă înseamnă o zi de curăţenie, mîncare pentru ziua în curs şi pentru duminică. N-am făcut nimic din toate acestea, am mîncare în frigider, casa este relativ curată, luni, abia, voi spăla lenjeriile de pat precum şi baia noastră. Leneşă, nu ies nici măcar la o mica plimbare, prefer să calc nişte cearceafuri. Vecina mea, Lumi, a trecut să vadă dacă mai plîng încă, dar chiar sînt bine. Copiii au ajuns la Milano, au renunţat la vizitarea Veneţiei din cauza traficului infernal începînd cu Liubliana şi pînă la Milano. (photo: Boni)

Friday, August 20, 2010

La récolte de ce soir


Départ

Le 20 août 2010

Vendredi. Aujourd’hui, les garçons, c’est-à-dire notre fils et petit-fils sont partis. Ils comptentent arriver en Slovénie ce soir, dormir chez des amis à Liubliana. Demain ils seront à Milano.
Nous sommes restés tous les deux un peu égarés, sans un but précis, moi surtout. Le soir on a fait une promenade le long de la route et à un moment donné Liviu a vu un ballon sur la rivière et il est descendu le récuperer, mais il n’a pas pu. Moi j’ai trouvé des giroles. J’étais émerveillée comme il s’âgissait d’un trésor inespéré. De retour on s’est arreté chez Simona, qui tient une pension. Elle nous a invité cueillir des fleurs de son jardin.
 
Vineri. Astăzi, băieţii, adică fiul şi nepotul nostru, au plecat. Ei vor fi în seara aceasta în Slovenia, vor dormi la Liubliana la nişte prieteni, iar mîine vor fi la Milano.
Noi am rămas doar amîndoi, un pic derutaţi, fără un scop anume, mai ales eu. Seara am ieşit la o plimbare de-a lungul drumului, la un moment dat Liviu a văzut o minge plutind pe rîu şi a coborît sub drum, ca să o recupereze, dar n-a putut. Acolo, eu am găsit gălbiori. Chiar m-am bucurat ca şi cînd aş fi găsit o comoara nesperată. La întoarcere, trecînd pe lîngă pensiunea Simonei, ea ne-a invitat să culegem flori din grădina ei.   

Thursday, August 19, 2010

Le dernier jour

Le 19 août 2010

Jeudi.  Pour nos Américains, ce serait le dernier jour des vacances à Arieşeni. Ce n’est pas agréable ce jour, pas du tout, mais il devrait arriver de toute façon. Les bagages ne sont pas encore faits, mais “Luigi”, la voiture de Monica-Italie est aspirée, lavée, astiquée.

Joi. Pentru americanii noştri, azi ar fi ultima zi de vacanţă la Arieşeni. Nu e prea plăcută această zi, dar, oricum, trebuia să sosească. Bagajele nu sînt încă făcute, dar “Luigi”, maşina Monicăi-Italia a fost aspirată, spălată, lustruită.

Wednesday, August 18, 2010

Pic-nic

Le 18 aoùt 2010


Mercredi. Nous passons la journée sans quelque chose planifiée. Le soir je pensais aller faire une promenade avec Martin-José, mais ils ont fait des achats à Cîmpeni, après ils ont fait le feu dehors, ont cuit des aubergines, j’ai préparé des pommes de terre gratin et une salade, vers le soir ils ont fait le feu de nouveau, pour préparer de la viande, Bogdan a attrapé une truite, Martin a appris comment on doit la préparer. D’un coup, on a invité Nelu Flueraş, Mona et Gina. En un mot, on a fait la fête. Ana et sa fille ne voulaient pas participer, Bogdan avait déjà autre chose de meilleur à faire ainsi qu’Alexandre.


Miercuri. Ne petrecem ziua fără un program anume. Mă gîndeam doar să fac o plimbare spre seară împreună cu Martin-José, dar n-a fost posibil. S-au dus cu Bobi la Cîmpeni, la cumpărături după care s-au apucat să facă foc afară, să coacă vinete. Eu am făcut cartofi franţuzeşti şi o salată, spre seară au făcut din nou foc afară pentru nişte grătare, Bobi a venit cu un păstrăv fain pe care l-a prins din cascada lor, Martin a învăţat cum se pregăteşte. Alexandru era cu lecţiile. Dintr-o dată, Liviu s-a dus după Nelu Flueraş, să-l invite la masă, Ana şi fiica sa nu voiau să mănînce, nici Bogdan, nici Alex, dar au venit Mona şi Gina, a fost un fel de petrecere, aveam chiar şi prăjitură.

  

Greta Garbo


Le 17 août 2010

Mardi. Je suis sans internet aujourd,hui, j’espère que pas pour longtemps
Aujourd’hui, j’ai payé nos factures, cela se fait à l’office postal et j’ai fait un gateau aux noix, qu’on appelle Greta Garbo. C’est Boni qui en voulait, mais le petit fils aprécie plutôt certains sucreries achetés au magasin que mes gâteaux faits maison.

Marţi. Azi sînt fără internet, sper că nu pentru multă vreme.
Am făcut două lucruri: am plătit facturile noastre la poştă şi am făcut o prăjitură cu nucă, Greta Garbo. Boni o voia, nepotul cred că preferă mai degrabă dulciurile de la magazin, decît prăjiturile mele făcute în casă, după vechi reţete.

Dans l'attente de leur retour

Le 16 août 2010

Lundi. Une journée comme les autres. J’attends que mon fils arrive de Breaza, Braşov pour les derniers jours de leurs vacances en Roumanie. J’espère que notre petit fils a passé bien ces quelques jours en compagnie de ses grands parents, à Breaza.

Luni. O zi ca altele. Aştept ca fiul meu să revină de la Breaza, Braşov pentru ultimele leur zile de vacanţă în România. Mai sper ca nepoţelul nostru să fi perecut frumoase clipe alături de bunici, la Breaza.(photo: Boni)

Sunday, August 15, 2010

Bon anniversaire, Lyliane!


Dimanche. Le 15 août, Sainte Marie. Meilleurs voeux à toutes les Marie!
Bon anniversaire à mon amie Lyiliane!

Duminică. 15 august, Sfîntă Mărie. La mulţi ani tuturor Mariilor! La mulţi ani şi prietenei mele Lyliane!Une journée ensoleillée qui suivait après une nuit où je n’ai pas dormi suffisamment, je me suis couchée tard et vers quatre heures du matin Liviu m’a réveillée, en rentrant d’un voyage à Şugag. Il m’a raconté comment c’était dans ces villages de bergers, situés quelque part sur la Vallée de Sebeş.
Comme autrefois, les tourites qui avaient besoin d’informations m’ont envahi avant 10h, l’heure où normalement, mon programme doit commencer et cela a continué toute la journée. Et dire qu’en me réveillant je pensais à une journée tranquille, un jour férié ou j’aurais du aller à l’église, peut-être.

O zi însorită de vară, caniculară chiar, care urma după o noapte în care nu am dormit suficient, m-am culcat tîrziu şi m-am trezit către ora 4oo dimineaţa, cînd Liviu s-a întors dintr-o călătorie la Şugag, o comună situată undeva pe Valea Sebeşului. Mi-a şi povestit despre oamenii din aceste sate de oieri.
Ca altădată, cu cîţiva ani în urmă, turiştii au năvălit la informaţii înainte de ora 10oo, ora anunţată pe orarul meu şi au continuat astfel toată ziua, ca-n vremurile bune. Şi cînd te gîndeşti că părea o zi liniştită, o zi de sărbătoare, în care să pot merge şi la biserică, poate.


Friday, August 13, 2010

Recette pour Edith

Bonjour Edith,
Voilà la recette promise. Un peu tard, mais il vaut mieux tard que jamais, n’est-ce pas?

La choucroute

Ingrédients:

Un chou frais
Sel
Poivre
Une feuille de laurier
Un oignon
Un poivron
Une tomate
Une petiete cuillère de graisse de porc
Un peu d’huile de tournesol
Un peu de graisse de porc (lard)
Une feuille de céléri
Une branche de sarriette
Une fleur de fenouil
Une tasse à café de crème.
Une petite tasse d’eau

Le chou haché doit être travailler avec du sel jusqu’à ce qu’il laisse son jus. On y ajoute du poivre et on le met sur le feu mijoter dans une casserole avec de l’huile et la graisse( du lard, par exemple) et très peu d’eau. Après, on y met le poivron et l’oignon entiers (qu’on enlève avant de servir) et les aromes: fenouil, céléri, sarriette et un peu avant la fin de la cuisson, la tomate pelée, coupé en morceau. On peut y ajouter un peu de crème. C’est un plat qui accompagne la viande .

Bon appétit!

Bună Edith.Iată reţeta promisă. Cam tîrziu, dar mai bine mai tîrziu decît niciodată, nu-i aşa?

Varză călită


Ingrediente

1 varză crudă
1 ceapă
1 ardei 
1 roşie decojit
ă, 
1 crenguţă cimbru,
1 crenguţă mărar
1 foaie de dafin,
sare,
ulei,
piper,
puţină apă
puţină untură de porc (slănină)

Mod de preparare

Varza se taie mărunt, se freacă cu sare, se pune să fiarbă înăbuşit cu o ceaşca de ulei, un pic de untură şi puţină apă. le. Se pune cimbrul, foaia de dafin şi piperul. Varza se fierbe încet. Înainte de a o lua de pe foc, cînd sucul de varză a scăzut de tot, se adaugă roşia tăiată bucăţele şi, eventual, smîntîna. Este gata cînd s-a înmuiat bine. Ceapa şi ardeiul se pot scoate înainte de a servi. Se serveste caldă, ca garnitură la carne.

Poftă bună!


Thursday, August 12, 2010

Une princesse douée

Cet été Lici m'a envoyé des poésies écrites par elle même avec du talent. En voilà une. Un jour, peut-être, j'aurais la version française aussi.
În această vară, Lici mi-a trimis nişte poezii scrise de ea cu mult har. Iată una dintre ele. Cîndva, poate, voi avea şi versiunea franţuzească.


Ligia Gicovan

Prin răni 

Prin rana din coasta la Tine am intrat
Acolo-i IUBIREA
Şi-n lacrima-sânge am plâns tremurat
Durerea şi mila...
Când şuieră biciul cu pleasnă de foc
Cutremură gândul şi firea
Cu roşu şi vânăt se scrie pe loc
Pe sfânta Ta piele chiar vina ce o port
În carne plâng brazde
Cămaşa-i la sorţi
Imens este chinul iubirii de toţi...Şi vina mea toată TU poţi s-o albeşti
TE cântă-l meu suflet
Cu voci îngereşti
Iubire şi slavă
smerită pe veci
Îngăduie-mi Doamne,şi mie
La cruce-n genunchi
Să murmur mereu
Mărire,mărire Ţie 

Déceptions

Le 12 août 2010

Jeudi. Ces jours, depuis presque une semaine, je n’ai plus eu des cartes. J’avais l’impression que, de ma faute, les gens ne peuvent pas se débrouiller pour passer des vacances dans les Monts Apuseni. J’avais des dépliants avec la reproduction d’une bonne carte que je complétais avec plus de renseignements et les gens partaient avec quelque chose dans la main. Aujourd’hui j’ai reçu des cartes, pas les plus exactes, mais enfin des cartes. Et je n’avais plus de dépliants. Je n’ai pas vendu une carte au moins. Les gens n’ont pas beaucoup d’argent mais il y en a qui ont mal à le reconnaître et alors ils deviennent parfois agressifs. Moi, j’ai mes déceptions, moi aussi, ici au Point d’informations, où beaucoup de monde est entré aujourd’hui, par exemple.

Joi. În aceste zile, de aproape o săptămînă, n-am mai avut hărţi. Mi se părea că din vina mea, oamenii nu se vor descurca prin Munţii Apuseni. Aveam nişte pliante cu reproducerea unei hărţi, pe care le mai completam eu cu un plus de informaţii şi nimeni nu pleca de la mine cu mîna goală. Azi, am primit nişte hărţi, nu cele mai exacte, dar hărţi. Pliante nu mai am. Toată ziua n-am vîndut o singură hartă. Oamenii nu au bani, dar unii nu vor să recunoască acest lucru, aşa că devin certăreţi, chiar agresivi. Am şi eu dezamăgirile mele, aici la Punctul de informaţii, unde azi, de exemplu, a intrat multă lume.

Wednesday, August 11, 2010

Les jeunes de Normandie

Le 11 août 2010
Mercredi. Hier, il y a eu des moments marqués par la malchance, mais pas pour moi directement. Il y a quelque temps, au début du mois de juillet, quelqu’un me demandait des conseils sur un itinéraire dans nos montagnes, un groupe de 6 jeunes avec des tentes. Je leur ai conseillé Gîrda, Gheţarul, Casa de Piatră, Padiş, Arieşeni par Cobleş. Hier, Vincent, ainsi s’appelle le garçon qui m’avait contacté, il m’appelle pour me demander les horaires des bus en direction Sibiu. Plus tard, mais toujours pendant la matinée, il m’appelle pour me dire que deux filles du groupe ont des problèmes de santé et ne peuvent plus marcher. Ils voulaient que j’envoie quelqu’un les prendre de Şaua Poniţa. Nous nous entendons qu’ils descendent encore jusque chez Cocuţu, ou l’endroit où la Vallée de Goja se jette dans celle du Ponoraş. Je m’entends avec Liviu pour faire ce transport d’urgence, peut-être, et j’attends jusque vers 18h30.
Vraiment, il s’agissait d’un groupe,de seulement 4 très jeunes Français, trois filles, Lou, Valentie et Clémentine et un garçon, Vincent. Deux des filles avaient eu une indigestion, ou une intoxication alimentaire, une s’était sentie très mal et ne pouvait plus marcher, mais ils avaient des médicaments et au moment où ils sont arrivés chez nous tout allait mieux. Ils ont pris une douche et sont allés camper chez Reli Lazea. Aujourd’hui à 8h10 ils avaient l’intention de prendre l’autobus pour Alba-Iulia. Malhaureusement cet autobus ne circule plus, ni celui de 8h45. Ils sont partis avec celui de 10h jusqu’à Cîmpeni. J’espère que le reste du voyage se passe bien pour eux. Ils étaient venus de Rouen, Normandie.

Miercuri. Ieri, marţi au existat ceva ceasuri rele totuşi, dar nu pentru mine direct. Acum cîtva timp, prin prima jumătate a lui iulie, m-a contactat cineva pentru a-mi cere sfatul pentru un itinerar prin munţii noştri, era vorba de un grup, 6 tineri, cu corturi. Le-am recomandat Gîrda de Sus, Gheţarul, Casa de Piatră, Padiş, Arieşeni prin Cobleş. Ieri, Vincent, aşa se numeşte băiatul care mă contactase, mă sună pentru a afla orarul autobuzelor spre Cîmpeni, Alba Iulia, sibiu. Ceva mai tîrziu, dar înainte de amiază, mă sună iarăşi: aveau probleme, două fete nu mai ot umbla, sînt blonave, indigestie sau poate chiar toxiinfecţie alimentară. Voiau să trimit pe cineva cu o maşină să-i ia de undeva de la Şaua Poniţa. Ne înţelegem să încerce să coboare pînă la Cocuţu, sau la vărsarea Văii Goja în Ponoraş. In fine, mă înţeleg cu Liviu să facă acest transport, poate, de urgenţă şi aştept pînă la 18:30. Întradevăr era vorba de un grup de numai 4 foarte tineri francezi, trei fete, Lou, Valentine şi Clémentine,  şi un băiat, Vincent. Mîncaseră toţi patru ceva pateuri cu ciuperci vechi de vreo 4 zile, iar două dintre fete nu s-au simţit bine deloc, nu mai puteau umbla. Avuseseră nişte medicamente şi în momentul în care au ajuns la noi acasă erau deja mai bine. Au făcut un duş şi s-au dus să campeze la Reli Lazea. Azi, aveau intenţia să plece la Alba Iulia cu autobuzul de 8:10, dar nu mai circulă, nici cel de 8:45. Abia au plecat cu cel de 10, pînă la Cîmpeni, pentru ca apoi să aibă o legătură la 15:30 pînă la Alba Iulia. Sper ca restul călătoriei să aibă mai mult succes! Veniseră tocmai din Rouen, Normandie.

Trois mauvais moments

Le 10 août 2010

Mardi. C’est une journée ou je n’ai pas envie de commencer quelque chose parce qu’on dit qu’elle a trois mauvais moments. Donc je passe par le dispensaire prendre mes ordonnances, Jenica l’infirmière, enfin nous, en roumain nous disons l’assistente, me les écrit et même elle les dépose à la pharmacie. Demain, je vais prendre mes médicaments et ceux de Liviu.

Marţi. E o zi în care nu am chef să încep ceva , are trei ceasuri rele. Prin urmare fac doar ceea ce ţine de rutina zilnică. Merg la dispensar să-mi iau reţetele compensate, pe care Jenica, asistenta medicală se oferă să le ducă ea însăşi la farmacie. Abia mîine voi merge să iau medicamentele, pe ale mele şi pe ale lui Liviu.

Monday, August 9, 2010

On sent l'automneLe 9 août 2010

Lundi. Je ne fais pas grand chose aujourd’hui, seulement je me repose, j’arrose les fleurs, je fais un peu d’ordre à la mansarde et, peut-être, je vais repasser du linge vers le soir quand il ferra plus frais. D’ailleurs, il fait chaud, mais dans l’air on sent l’approche de l’automne.

Luni. Nu fac mare lucru azi, doar mă odihnesc, ud florile, fac puţină ordine la mansardă, şi, poate, spre seară, cînd se mai răcoreşte, voi călca ceva lenjerie de pat. De altfel azi, a fost cald, dar in aer pluteşte apropierea toamnei.
Seuls

Le 8 août 2010

Dimanche. Tout le monde est parti. D’abord Boni et Martin-José, ensuite Dan-Martin, Bernard et Edith.
Boni voudrait passer une ou deux journées à Păgida et ensuite aller avec son fils à Breaza, rendre une visite aux grands parents maternels de son fils.

Duminică. Toată lumea a plecat. Mai întîi Boni şi Martin-José, apoi Dan-Martin, Bernard şi Edith. Boni ar vrea să petreacă o zi sau două la Păgida, iar apoi să-i viziteze pe bunicii din partea mamei ai fiului său la Breaza.