Sunday, March 27, 2016

Joyeuse fêtes de Pâques à tous le monde!

Le 27 mars 2016


Dimanche. Bonnes fêtes! „Les Pâques hongroises” on dit par ici. Il fait mauvais, le matin, nous avions une petite couche de neige humide. Vers midi, à propos, on est à l'heure d'été, la neige n'existe plus.

Voici la même touffe à midi.

Duminică. Sărbători fericite! „Paștile ungurești”, se spune pe aici. Spre prînz, à propos, sîntem la ora de vară, spre prînz deci, zăpada s-a dus.

Aceeași tufă la prînz arată așa.

    

Saturday, March 26, 2016

Annunciation et les belles choses...

Le 26 mars 2016


Samedi. J'ai à peine un peu de temps pour vériffier E-mail et voici ce que j'y trouve:

les orchidées du jardin de 
Lyliane et une belle poésie de Lici.


C EST COMME POUR LA PREMIERE FOIS

C est comme pour la premiere fois
quand je t envoie
mes paroles d amour,
c est comme pour la premiere fois
quand je vois
ton visage d ange
couche sur mon epaule,
les traces des larmes 
de joie
sur le miroir 
de la passion!     

Friday, March 25, 2016

Annunciation

Le 25 mars 2016

Vendredi. Annunciation ou annoncion(vieux français, j'aime plus ce therme). Jour férié. Je peux me reposer, hier je n'ai pas fait grand chose, pourtant, j'ai eu le pouls qui me battait fort dans la tête toute la journée. En fin d'après-midi, je suis allée rendre une petite visite chez ma voisine, Jeanna dont le mari est à l'hôpital.

Je reviens à la fête d'aujourd'hui. J'ai mentionné le nom populaire dont les Roumains se servent, Blagoveștenie et je voudrais noter quelques pratiques qu'on connaît et des traditions qu'on respecte à cette occasion. On continue à brûler les choses inutiles, on fait des feux dans les jardins, une tradition qui descend des vieux timps, des rituels de purification, peut-être.
On mange du poisson. Pendant le grand Carême il y a deux jours où  
l'église permet aux fidèles de manger du poisson: l'Annunciation et le Dimanche des fleurs. La tradition locale présente cette habitude comme une obligation, enfin presque comme une obligation. Tout le monde achète ou prépare du poisson et les gens disent que c'est un plus grand péché de ne pas manger du poisson à l'Annunciation que de manger d'autres viandes pendant le reste du Carême.

L'Annunciation est une fête à date fixe: le 25 mars, neuf mois avant la naissance du Jésus Christ. Pour notre petit fils d'Italie qui est catholique et pour Elisa qui suit une maternnelle catholique il y a les vacances de Pâques. Alors, Bonnes Pâques et bonnes vacances mes petits-fils!

Aujourd'hui est aussi la 
fête du coucou. On est après l'Equinoxe, c'est le printemps, les oiseaux rentrent des pays chauds, on peut entendre le coucou. 
Il fait beau temps malgré la neige, si on reste dehors et on entend le coucou c'est bon signe. Aussi il est bon signe si on a bien mangé, on est en bonne forme et si on a quelques sous dans la poche.
Ce jour on ne met pas des oeufs pour des poussins et on évite la tristesse et les querelles.
 Eh bien je n'ai pas entendu le coucou, pas encore, mais j'ai reçu de l'argent, c'est bon signe! Je vais bien!

Vineri. Buna vestire, Blagoveștenia, Ziua cucului-ultimele două denumiri ale acestei sărbători sînt mai utilizate de mare parte din populația românească, mie îmi plac cel mai mult. Sărbătoare. Pot să mă odihnesc în voie. Ieri, deși n-am făcut mare lucru, nu mi-a fost bine, pulsul îmi bătea în cap și asta a fost toată ziua. Spre seară, după ce m-am mai liniștit, am fost într-o vizită la vecina mea Jeanna al cărei soț e în spital.

Revin la sărbătoarea de azi, despre care aș vrea să notez în afară de denumire, Blagoveștenie, cîteva practici care se cunosc, cîteva tradiții care se respectă cu această ocazie. Se continuă focurile în grădini, cînd se ard lucrurile inutile, curățenia de primăvară, obiceiuri care vin din vechi timpuri, din ritualuri de purificare, poate.
Se mănîncă pește. Două zile din Postul Mare au dezlegare la pește din partea bisericii: Buna Vestire și Duminica Floriilor. Tradiția locală prezintă acest obicei ca pe o obligație, în fine, aproape ca pe o obligație. Toată lumea cumpără și pregătește pește, se spune chiar că este mai mare păcatul de a nu mînca pește la Blagoveștenie decît a mînca alt fel de carne în restul Postului.

Buna Vestire este o sărbătoare cu dată fixă: 25 martie, cu nouă luni înainte de Crăciun, cînd toți creștinii sărbătoresc nașterea lui Isus Cristos. Pentru nepotul nostru din Italia care este catolic, dar și pentru Elisa care merge la un cămin catolic începe vacanța de Paști. Paști fericite și vacanță plăcută nepoțeilor mei dragi!
 Azi e și Ziua cucului. Este în apropierea Echinocțiului, e primăvară, se întorc păsările din țările calde. S-a potrivit și timp însorit, cam rece și cu zăpadă dar vreme bună. Dacă stai afară poți auzi cucul, semn bun. Tot semn bun e dacă cucul te prinde sătul și cu bani în buzunar.
În această zi nu se pun cloște și nu-i bine să te superi, nici să te cerți cu cineva.

Pentru mine e o zi bună, nu am auzit cucul, nu încă, dar am primit deja niște bani, semn bun! În plus, mă simt bine! 

(Imagini: Internet)

        

Wednesday, March 23, 2016

Neiges de mars

Le 23 mars 2016


Mercredi. Dernièrement, on se réveille souvent avec de la neige. Le froid l'accompagne. Aujourd'hui, la neige est tombée toute la journée. Les perce-neige, les crocus et les violettes de bois ne se voient plus ce soir.

Miercuri. Te trezești deseori cu zăpadă în ultima vreme. Frigul o însoțește. Azi, zăpada a căzut toată ziua. Ghioceii, brîndușele și viorelele de pădure nu se mai văd astăseară.

   

Monday, March 21, 2016

Après l'équinoxe

 Le 22 mars 2016


Lundi vers mardi. L'équinoxe a passé, le printemps peut arriver tranquillement.

Il a fait beau toute la journée ainsi que j'ai eu envie d'aller dehors, même si mon travail était à l'intérieur surtout: il y a tant de choses dont on est obligé de se débarasser. Régulièrement. Ranger, trier c'est beaucoup de travail. On voit souvent des feux dans les jardins au printemps. Bien, les gens qui ont un vrai jardin ont des herbes, des branches à brûler, moi non, j'ai seulement quelques papiers, vieux journeaux et magasines de toute sorte. Chez nous, ici en montagne, il n'y a personne qui récupère du papier.Dommage!
Pour moi, le feu est un pretexte de passer du temps dehors, c'est agréable malgré le vent froid.

Luni spre marți. Echinocțiul a trecut, primăvara poate veni liniștită.

A fost timp frumos azi toată ziua așa că am dorit să stau pe afară, chiar dacă aveam treabă în casă: sînt atîtea lucruri de care ești obligat să te debarasezi. În mod regulat. Să aranjezi, să triezi e mult de lucru. Se văd adesea focuri prin grădini primăvara. Bine, cei care au grădină au tot felul de uscături de ars, eu nu, eu am doar niște hîrtii, ziare vechi, reviste de tot felul. La noi aici, la munte nu recuperează nimeni hîrtie. Păcat!
Pentru mine, focul e un pretext pentru a petrece timp pe afară, e plăcut deși bate vînt rece.

   


Wednesday, March 16, 2016

Ligia Gicovan et la poésie

Le 16 mars 2016

Mercredi. Je viens de recevoir une belle poésie en roumain et ensuite en français pour mon blog. Je suis bien enchantée de vous la présenter. Merci ma chère Lici.

Miercuri. Tocmai am primit o frumoasă poezie în română și apoi în franceză pentru blogul meu. Sînt foarte încîntată să v-o prezint. Mulțumesc Lici.

Ligia Gicovan

SOIGNER L AME

il se promenait dans le parc
et il m a appellee
il m a dit 
qu il avait laisse son ame 
chez moi
et moi,mantenant,
je me porte mieux,
je marche avec soin
pour ne pas la troubler,
je cherche de beaux mots
lui chuchoter,
je la caresse,galante,
je lui chante!
...et elle devient tres gatee
Je m habituerai ici
avec elle,
ma nouvelle locataire!
je lui ferai un lit,
un habit,
pourqu elle n ait jamais l envie
de partir!


GRIJA DE SUFLET

el se plimba prin parc si m-a sunat
spunea ca e bine
dar mi-a mai spus sfios
ca si-a lasat sufletul la mine,
de-atunci umblu cu grija
ma port cu el 
cum stiu eu mai bine
caut in dictionar ales cuvant
i-l soptesc la ureche,
il mangai si ii cant,
ii place sufletului tau 
va fi un rasfatat!
o sa ma-nvat cu noul locatar..
am sa-i fac un culcus 
am sa-i fac un altar
de plecare
sa nu mai aiba habar!

   


Monday, March 14, 2016

Le soleil enfin

Le 14 mars 2016


Lundi. Le soleil enfin! Je prends vite l'appareil photo et sors pour immortaliser le moment, les crocus surtout, mais je n'ai pas de courant dans les accumulateurs. Ce n'est pas grave. J'en ai d'autres. Je ne les trouve pas. Quelle bêtise! Je prends l'appareil de Liviu. Enfin!

Luni. Soare în sfîrșit! Iau repede aparatul foto și ies ca să imortalizez
momentul, brîndușele, mai ales, dar nu am curent în acumulatori. Nu-i nimic, am alții. Nu-i găsesc. Ce prostie! Iau aparatul lui Liviu. În sfîrșit!

   

Friday, March 11, 2016

Il pleut depuis des jours...

Le 11 mars 2016

Vendredi. Il pleut depuis que j'ai commencé ce nettoyage de printemps. La pluie s'arrête de temps en temps, mais je ne peux pas sortir rien dehors. Je devais le faire ce travail maintenant quand il y avait un peintre désireux et puis, plus tard, le temps peut rester toujours comme ça, humide et instable.
Je suis en train de mettre en place les
livres de la bibliothèque.

Les perce neige de l'allée et surtout les crocus vont finir leur période de fleuraison sous la pluie. C'est un peu triste, mais je sais depuis toujours qu'ici, à la montagne, la saison de printemps n'existé pas, en fait. 

En triant des livres et des papiers divers, j'ai trouvé de souvenirs agréales: des lettres, des livres reçus en guise de recompense pour les bonnes notes, des livres reçus en cadeau à d'occasions diverses, des dessins de Dan-Martin et de moi... Il y a de quoi occuper le temps par ces journées pluvieuses.

Vineri. Plouă de cînd am început această curățenie de primăvară. Se mai oprește din cînd în cînd, dar nu pot să scot nimic afară. Am fost
obligată să fac această lucrare acum pentru că exista un zugrav dornic și apoi, mai încolo, nimic nu-mi garanta că timpul va fi mai prielnic.
Tocmai așez la loc biblioteca, șterg de praf cărțile și le așez în rafturi.

Ghioceii de pe alee, dar mai ales brîndușele își petrec perioada cea mai frumoasă în ploaie. E trist, dar știu de multă vreme că aici, la munte,

anotimpul de primăvară nu există de fapt.

Triind cărți și hîrtii dau mereu peste amintiri plăcute: scrisori, cărți primite ca premiu pentru note bune, cărți primite cadou la ocazii diverse, desene de-ale lui Dan-Martin sau de-ale mele. Am cu ce să-mi petrec timpul în aceste zile ploioase.
                    
 

Sunday, March 6, 2016

Cela continue...

Le 6 mars 2016

Dimanche. Les enfants sont partis un peu plus tard que d'habitude car les deux skieurs voulaient faire encore un tour sur la piste. 

Aujourd'hui maman aurait eu ses 96 ans. Ma douce maman!

Et il a fait beau la première partie de la journée. Maintenant, 20h 15, il pleut.

Duminică. Copiii au plecat un pic mai tîrziu decît de obicei căci cei doi schiori au vrut să mai facă o tură pe pîrtie.

Astăzi mama ar fi împlinit 96 de ani. Frumoasa mea mamă!

Și, a fost vreme faină în prima parte a zilei. Acum. ora 20;15, plouă.


(Photo: internet)

       

La cinquième baba

Le 5 mars 2016


Samedi. J'ai attendu ma "baba" menacée par la météo qui disait „neiges abondantes”. Il a fait beau temps, un peu de soleil et le soir un peu de pluie. Contente de ce point de vue! J'était fatiguée du tout car hier et avant hier nous avons préparé le salon pour le nettoyage de printemps, nous, c'est-à-dire Liviu aussi. C'est plus qu'une nouvelle, une surprise, je peux dire! Ensuite, un peintre de par ici, de Garda plus précisement, est arrivé et a peint les murs, c'était vendredi. Enfin, les enfants sont arrivés le soir et aujourd'hui, ils ont nettoyé les meubles et le plancher, la fenêtre et la porte et on a mis les meubles à leurs place. Il me reste de ranger la bibliothèque. 

Et...ils ont skié aussi. Aujourd'hui. Elisa et son papa.

Sîmbătă. Am așteptat baba mea amenințată de meteo care prevedea „zăpadă abundentă”. A fost timp frumos, un pic de soare și seara un pic de ploaie. Mulțumită din acest punct de vedere! Eram obosită de tot, căci ieri și alaltăieri am pregătit salonul pentru curățenia de primăvară, noi, adică și Liviu. E ceva mai mult decît o noutate, o surpriză, aș putea spune! Apoi a venit un zugrav de pe aici, de la Garda mai precis și a văruit pereții, se întîmpla vineri. În fine, seara au sosit și copiii, iar azi ei au șters mobilele de praf, au lustruit podelele, au  spălat fereastra și ușa, au pus totul la loc. Îmi rămîne să arajez bibloteca.

Și...au schiat. Azi. Elisa și tatal ei.

(Imagine de pe Internet- desigur)

      

Wednesday, March 2, 2016

Petite baba


Le 2 mars 2016Mercredi. Je ne sais pas comment le temps passe ainsi, me voilà au moment où je regarde derrière avec surprise en me disant qu'un 29 fevrier a passé sans écrire un mot de mes sentiments de ce jour-là, jour qui arrive une fois tous les quatre ans, aussi le jour du Mărțișor vient de passer sans raconter des histoires sur cette véritable fête qui m'inspirait à faire moi-même ces petites signes du printemps que j'envoyais à la famille et aux amis...Qu'est-ce que je suis en train de devenir?! Une petite baba sans aucune joie de vivre, aigrie et fade?!!

Pourtant, je m'offre de temps en temps de petits plaisirs culinaires, de nouvelles recettes trouvée sur la page d'infos du jour. J'ai aimé ces crêpes à base de pommes de terre.


Miercuri. Nu Știu cum trece timpul astfel, iată-mă că privesc în urmă cu surpriză spunîndu-mi că a trecut un 29 februarie, fără să scriu un cuvînt despre mine în acea zi, zi care vine o dată la patru ani, sau Mărțișorul tocmai a trecut fără să povestesc ceva despre această adevărată sărbătoare care mă inspira să fac eu însămi  mici simboluri ale primăverii pe care să le trimit familiei și prietenilor...Ce devin eu oare?!! O băbuță fără

   nici o tragere de inimă acrită și fadă?!!

Totuși, din cînd în cînd îmi ofer mici plăceri culinare, rețete noi, pe care le găsesc pe pagina de știri de fiecare zi. Chiar mi-au plăcut aceste clătite pe bază de cartofi.http://bucatarul.tv/clatite-subtiri-de-cartofi/