Sunday, August 9, 2009

S-te TeodoraLe 7 août 2009

Vendredi. Il pleut et les touristes veulent savoir comment ferra-t-il les jour suivants. Aujourd’hui il y a encore une fête réligieuse: La pieuse Téodora de Sihla, ou de Carpates qui a vécu dans les années 1650-1710, dans la Moldavie et a été déclarée sainte en 1992.

Et parce que c’est un jour de fête les gens d’ Arieşeni descendent au centre de la commune pour aller à l’églis et résoudre les affaires de la famille. Voilà deux des enfants Negrea qui veulent avoir un bon ordinateur chez eux.

Vineri. Plouă şi turiştii vor să ştie cum va fi timpul în următoarele zile. Azi, este încă o sărbătoare religioasă: Cuvioasa Teodora de la Sihla, sau din Carpaţi, care a trăit între anii 1650- 1710, în Moldova şi a fost trecută în rîndul Sfinţilor în 1992.

Şi pentru că este sărbătoare, oamenii din Arieşeni coboară în centrul comunei pentru a merge la biserică şi pentru rezolva treburi pentru familie. Iată- pe doi dintre copiii Negrea, care vor să aibă un calculator bun acasă.

No comments:

Post a Comment