Wednesday, July 27, 2016

Trop tôt! Prea curînd ( Neagu Djuvara né en 1916)

Le 27 juillet 2016


Mercredi. Le 7 janvier 2015 je postais cela: 

Malheureusement, l'Europe de demain appartiendra aux arabes at aux tziganes..." Neagu Djuvara (né en 1916, Bucarest)


Je n'imaginais pas que "demain" voulait dire demain au sens propre, je me disais alors que cela veut dire à l'avenir, un jour...

Anemone japoneze (photo: internet)
Nous voilà, aujourd'hui dans une Europe invahie par les Arabes qui ne sont pas venus ici pour y vivre mais pour la transformer dans une...colonie arabe par peur, terreur et crimes chaque jour dans tous les pays européens, surtout les pays développés: France, Allemagne, Grande Bretagne. En plus les Britaniques ont voté pour quiter l'UE pendant un Référendum organisé récemment. Incroyable!

Miercuri. În 7 ianuarie 2015 postam asta:

„Din păcate, Europa de mîine va aparține arabilor și țiganilor” Neagu Djuvara(născut în 1916)

 Nu mă gîndeam atunci că „mîine” înseamnă chiar mîine, în sens propriu, îmi spuneam că înseamnă în viitor, într-o zi...

Iată-ne, azi, într-o Europă invadată de arabi care nu au venit aici ca să trăiască ci pentru a o transforma într-o...colonie arabă prin teamă, teroare și crime în fiecare zi în toate țările europene, mai ales în cele...dezvoltate: Franța, Germania, Marea Britanie. În plus britanicii au votat pentru ieșirea din UE în timpul unui Referendum organizat recent. Incredibil!

(photo: internet)

   

Seuls

Le 26 juillet 2016

Mardi. Depuis ce matin nous sommes seuls. D'abord c'est Elisa qui est partie avec ses parents. Les autres grands-parents ont besoin de sa présence ou tout simplement on s'imagine que nous serions fatigués. Vraiment, avec tant de monde autour de nous, il est difficile de trouver des moments pour nous mêmes, mais c'est tellement agréable de les voir tous ensemble en jouant ou en se
disputant...
Ils sont partis dimanche. Lundi c'est Cristian et sa mère, ils reviendront, peut-être, avant le départ pour l'Italie, en fin d'août. Ce n'est pas sûr, cela dépend de plusieurs choses.
Enfin, aujourd'hui c'est Martin-le-petit-fils qui nous quite pour Alba-Iulia, où il pasera quelques jours avant de son départ pour les Etats-Unis.

Toute la journée j'ai voulu dormir un peu car, le matin je me suis réveillée à 4h et je n'ai plus pu m'endormir, donc j'ai voulu dormir un peu pendant la journée, mais en vain: le linge mis dehors était menacé par la pluie, il devait être surveillé, des Français voulaient savoir si la pension où ils étaient faisait partie du Réseau
touristique OVR, Stelou, le chat voulait manger quelque chose mais rien n'était assez à son goût...Le pauvre il ne voit plus bien mais il reste assez sensible en ce qui concerne sa nouriture. Enfin, il a plu beaucoup et longtemps. J'étais inquète pour mes pots qui sont exposés à de potentiels grêles errantes.

Marți. Din această dimineață sîntem singuri. Mai întîi a plecat Elisa și ai săi. Celalți bunici au nevoie de prezența sa ori pur și simplu s-au gîndit că noi am fi obosiți. Într-adevăr, cu toată lumea în jurul nostru era greu să găsesim momente pentru noi înșine, dar  era atît de plăcut să-i vezi împreună jucîndu-se sau necăjindu-se...
Au plecat duminică. Luni au plecat Cristian și mama sa, ei vor reveni, poate, înainte de plecarea în Italia, la sfîrșitul lui august. Nu e nimic sigur, asta depinde de mai multe lucruri.
În sfîrșit, azi a plecat la Alba Iulia Martin-nepotul, va petrece acolo cîteva zile înainte de călătoria spre Statele Unite.

Toată ziua mi-am dorit să dorm un pic, m-am trezit la 4 și nu am mai adormit. Degeaba, nu am reușit: hainele puse afară la uscat erau amenințate de ploaie, trebuiau supravegheate, niște francezi doreau să știe dacă pensiunea în care stăteau face parte din Rețeaua turistică OVR, Stelou-motanul aștepta ceva la ușă, mîncare, m-am gîndit, dar nimic nu-i era pe plac. Săracul, nu mai vede bine, dar rămîne tot sensibil la mîncare, ca întotdeauna. În fine, a plouat mult și îndelung. Îmi făceam griji acuma pentru ghivecele cu flori pe care mi le-ar fi stricat o potențială grindină rătăcită. 
 (photos: 3,4-Dan Martin. Restul fotografii proprii))
  

Monday, July 18, 2016

Petits-enfants. Froid de nouveau-fini la canicule

Le 19 juillet 2016


Lundi. Il a plu toute la nuit et pendant la journée d'aujourd'hui aussi. Il fait 12 degrés. J'ai fait le feu dans le poêle de terre cuite de la chambre d'à côté et dans la centrale de l'appartement. Il faisait froid et humide, maintenant il fait agréable.

Par un tel temps on a passé toute la journée à
l'intérieur: j'ai préparé des boulettes au fromage, Martin-le-petit-fils des crêpes à la confiture de et Monica des pâtes au fromage.

Les enfants commencent à s'habituer ensemble, Elisa est très contente, Cristian bien compréhensible et Martin...pédagogique.

Luni. A plouat toată
noaptea și astăzi toată ziua. Afară sînt 12 grade Celsius. Am făcut foc în teracota din camera de alături și în centrala din apartament. Era frig și umed, acum e agreabil.

Pe un asemenea timp, am petrecut ziua înăuntru: eu am făcut papanași, Martin-nepotul clătite cu dulceață de afine, Monica paste cu brînză.

Copiii încep să se obișnuiască împreună, Elisa e foarte mulțumită, Cristian e înțelegător și Martin...pedagogic.

  Thursday, July 14, 2016

Une histoire...

Le 15 juillet 2016
Vendredi. Minuit. Une nouvelle journée vient de commencer, le temps passe sans pitié et on doit remercier la lumière du soleil qu'elle brille encore une journée pour moi, la grand-mère, aussi.
Nous sommes plusieurs, la maison est presqu'au complet, il y a encore un seul lit qui sera occupé ce week-end par les parents de la petite. Nous deux, on dort dans la maison à côté la plus agréable
par cette canicule. 
Aller au lit quand les garçons se préparent pour des jeux vidéo avant de dormir,(ou pas dormir) est difficile pour la petite. Ils ont 17, 10 ans, les cousins, et elle a 5 ans. 
Ce soir, nous avons lu une histoire que moi même, je ne connaissais pas, l'histoire de Tirondin, le lutin des arbres creux, pour nous consoler de notre solitude...

J'ajoute les photos plus tard...Les voici:

Vineri. Miezul nopții. O nouă zi urmează, timpul trece în grabă, fără milă și trebuie să mulțumesc luminii soarelui că are să strălucească încă-ntr-o zi și pentru mine, bunică.
Sîntem mulți, casa e plină, mai e un pat care va fi ocupat în acest week-end de către părinții micuței. Noi două, noi dormim de data aceasta, în casa de alături cea mai agreabilă pe canicula asta.
Să plecăm la culcare e tare greu cînd băieții se pregătesc de jocuri video, înainte de culcare, ori, cine știe, posibil chiar să nu doarmă, e greu pentru micuță. Ei, verișorii, au 17 și 10 ani, ea are 5 ani. În seara aceasta, am citit, o poveste pe care nici eu, bunica, nu o știam, povestea lui Tirondin, spiridușul din fagii găunoși și asta doar pentru a ne consola de izolarea și singurătatea noastra.

Adaug fotografiile mai tîrziu. Iată-le:

    Monday, July 11, 2016

Week-end bien chargé

Le 11 juillet 2016


Lundi. La famille a passé un week-end bien chargé: randonnée Piatra Grăitoare-Vîrciorogu'avec un petit arêt à l'inauguration d'une nouvelle installation d'amusement sur une des pistes de Vîrtop, soirée au Club Four seasons et...autres.

Luni. Familia a petrecut un week-end foarte încărcat: plimbare pe
traseul Piatra Grăitoare-Vîrciorog' cu oprire la Vîrtop unde s-a inaugurat o nouă instalație de amuzament pe una dintre pîrtii, serată la Club Four Saisons și altele... 

   


Friday, July 8, 2016

Sous le signe du...bizarre

Le 8 juillet 2016Vendredi. Je parle du temps. Il a fait 3 degrés pendant la nuit. Cet été, il a toujours fait froid pendant la nuit et canicule pendant la journ
ée. J'ai perdu plusieurs plantes: le lila est mort, plusieurs rosiers aussi, Boule-de neige (Viburnum Opulus Roseum) on ne sait pas, il ne va pas bien, les lis et les autres touffes ont été dechirés par la grêle. Rosa Damascena et Kerria Japonica ont fait des fleurs, j'en ai été étonnée...Le citronier reste encore à l'abri, à l'intérieur. 


Vineri. Vorbesc despre timp. Astă noapte au fost 3 grade Celsius. În această vară, a fost mereu frig în timpul nopții și caniculă ziua. Am pierdut multe plante:liliacul a murit, de asemenea mai mulți trandafiri,Viburnum Opulus Roseum sau Călinul, nu se știe, n-a mai înflorit, crinii și alte tufe au fost zdrobite de grindină. Rosa Damascena și Kerria Japonica au înflorit spre mirarea mea.


  

Thursday, July 7, 2016

Blogosphère négligée

Le 7 juillet 2016


Jeudi. Une semaine de l'incident "perte de connaissance". Pourtant, tout va bien...
Depuis le week-end passé, 1-3 juillet, Elisa et sa maman sont avec nous. Demain c'est Dan-Martin qui viendra, la semaine prochaine c'est Monica et Cristian qui vont arriver, ils sont déjà dans le pays...
On cuisine. Anamaria est le chef, moi, je m'occupe des plats plus...spécifiques. Par
exemple, aujourd'hui nous avons des girolles.
Hier, nous avons portionné un quart de porc pour le ranger dans le frigo, c'était Liviu le chef.
Les autres jours on a coupé l'herbe, c'était Martin le maître jardinier avec Anamaria.
Elisa et moi, nous avons planté deux brins de bazilic dans un pot. Je les ai achetés dimanche à la
foire.

Joi. O săptămînă de la incidentul cu pierderea cunoștinței. Totuși, totul pare că merge bine.
Începînd cu week-end-ul trecut, 1-3 iulie, Elisa și mama sa sînt cu noi. Mîine va veni Dan-Martin, săptămîna viitoare Monica și Cristian, ei sînt deja în țară...
Bucătărim. Anamaria este șeful, eu sînt cu felurile mai...specifice. De exemplu, azi avem gălbiori.
Ieri, am porționat un sfert de porc ca să-l aranjăm în frigider, Liviu era șeful.
În zilele trecute, am tăiat iarba, Martin s-a ocupat, cu Anamaria.
Elisa și cu mine am plantat două fire de busuioc într-un ghiveci. Le cumpărasem duminică din tîrg.

   


     


Friday, July 1, 2016

Une crise ou comment apprendre qu'on est passager sur terre...

Le 1-er juillet 2016

Vendredi. Ma crise ne s'est pas produit aujourd'hui, mais le 23 juin, un bon jeudi quand j'ai fait mon programme du matin et puis j'ai préparé une soupe de pommes de terre que je voulais manger. Il était environs 13h, dehors une orage accompagnée par des giboulés se préparait, Liviu est sorti mettre une couverture sur la voiture pour la protéger éventuellement.

J'ai mis doucement la soupe sur la table du salon et ensuite je ne sais plus...En revenant, notre doctoresse était là et puis tout le reste: l'ambulance, le chemain jusqu'à Campeni...

Lundi, mardi et mercredi nous avons été à Cluj pour des investigations. En fait nous avons fait une navette Alba Iulia-Cluj Napoca avec tout ce que cela signifie: canicule, fatigue et argent dépensé...Beaucoup d'argent!

Notre cher petit-fils Martin qui a passé quelques jours à Alba  Iulia est rentré avec nous à la maison. Au moins il n'a pas assisté à cette histoire.

Vineri. Criza mea nu s-a produs astăzi, ci în 23 iunie, într-o frumoasă zi de joi cînd îmi făcusem cu bine programul de dimineață și apoi am pregătit o ciorbă de cartofi din care chiar intenționam să mănînc. Era cam ora 13, afară se dezlănțuia o furtună cu grindină, Liviu a ieșit să pună o pătură pe mașină ca s-o protejeze eventual.

Am pus cu grijă ciorba pe masa din salon și apoi nu mai știu...Cînd mi-am revenit în casă era doctorița noastră și după aceea a urmat tot restul: ambulanța, drumul pînă la Câmpeni...

Luni, marți și miercuri am fost la Cluj pentru investigații. De fapt am făcut o navetă Alba Iulia-Cluj Napoca cu tot ceea ce înseamnă asta: caniculă, obosealăși bani cheltuiți... Mulți bani!

Dragul nostru nepoțel, Martin care petrecuse cîteva zile la Alba Iulia s-a întors acasă împreună cu noi. Măcar nu a asistat la toată această poveste.