miercuri, 1 iulie 2015

Herbes et touffes sur mon allée

Le 1-er juillet 2015


Mardi. Combien de travail il y a à la maison! J'interrompe l'ordre dans les placards et les armoires pour le jardinage. Je ne peux travailler que pendant la matinée, car l'après-midi il pleut en averses plus ou moins orageuses. Hier, par exemple, je suis rentrée toute mouillée.

Après la pluie, je voulais continuer les placards et les armoires: trier, ranger, jeter, mais j'ai arrêté par manque de volonté.

Marți. Cîtă treabă este acasă! Întrerup ordinea prin debarale și dulapuri pentru grădinărit. Aici nu pot să lucrez decît înainte de amiază, căci după masă plouă în averse mai mult sau mai puțin furtunoase. Ieri, de exemplu, am
intrat în casă udă.

După ploaie credeam că voi continua cu ordinea, triatul, aruncatul dar nu m-am mai putut mobiliza... 

luni, 29 iunie 2015

Premier placard

Le 30 juin 2015

Mardi. Les conserves de cette année seront comme d’habitude ou peut-être moins nombreuses, mais j’ai préparé les pots. C’est le placard des pots vides et autres choses qu’on n’utilise pas souvent.

Autrefois, quand nous partions en vacances nous nous entendions avec la factrice d'y mettre le courrier.Marți. Conservele din acest an vor fi ca de obicei sau poate mai puține, dar mi-am pregătit borcanele. Dulapul acesta este afară, aici am borcanele goale și alte lucruri utilizate mai rar.

Odinioară, cînd plecam în vacanță, ne înțelegeam cu poștășița să pună aici curierul.


Des chose à jeter

Le 29 juin 2015

Lundi. Saint Pierre et Paul. Grande fête réligieuse avant laquelle on a fait jeune pendant 2 semaines.

Ma semaine a bien commencé, le matin, on a mis à la poubelle des choses, c’est la semaine de l’ordre dans les armoires et les placards. Que de choses à jeter!

Autrement il fait encore froid, surtout pendant la nuit. L'été n'y est pas...

Luni. Sfinții Petru și Pavel. Mare sărbătoare religioasă înainte de care s-a postit timp de două săptămîni.Săptămîna mea a început bine, dimineață am pus la pubelă multe lucruri, este săptămîna ordinii în dulapuri și debarale. Ce de lucruri de aruncat!

Altmintrelea est tot frig, mai ales seara și noaptea, nu prea e vară...

   

sâmbătă, 27 iunie 2015

Drap de lit avec dentelle

Le 27 juin 2015


Samedi. Je viens de finir un projet de travail fait-main assez grand, pas difficile mais qui a duré longtemps: drap de lit avec bordure de dentelle. J'aime ce genre de linge et l'ancienne manière de faire le lit.

Le tissu est fabriqué dans la maison, dans un métier à tisser, quatre lices (lisses), modèle ancien, en cotton.

Sîmbătă. Tocmai am terminat un mare proiect de lucru de mînă, nu unul greu dar unul care a durat mai multă vreme: cearceaf de pat cu margine de dantelă. Îmi place acest gen de lenjerie precum și modul în care se făcea patul odinioară.

Cearceaful e țesut în casă, în război de țesut, în patru ițe, năvădit, din bumbac.

  

miercuri, 24 iunie 2015

24 juin-journée de la blouse roumaine

Quelle journée!!! Il y a eu plein d'évenements: des messes et des pèlerinages pendant la matinée, des foires, des fêtes en champs des fleurs, des photos, des jeunes habillés en costume roumain ou seulement en portant la blouse...

C'est une fête artificielle celle de la blouse roumaine, superposée sur celle réligieuse de la Saint-Jean et d'une

autre fête plus ancienne liée du solstice, une païenne de la fertilité qui porte le nom, de cette plante aux fleurs jaunes, la caille- jaune en roumain „sînziana” ou „drăgaica”.

La pluie et la température plutôt

d'octobre que de juin a calmé un peu les esprits. Les années avant il y avait plus d'enthousiasme.

Ce zi!!! Azi au fost mai multe evenimente: slujbe la biserici în timpul dimineții, pelerinaje chiar, tîrguri, serbări cîmpenești, cununi de sînziene și alte flori de cîmp, tineri în costume populare sau doar cu ii.


Asta cu ia este o sărbătoare un pic artificială și mai...comercială suprapusă peste sărbătoarea nașterii St-ului Ioan Botezătorul și peste una mai veche, cea a Sînzienelor, sărbătoare mai degrabă păgînă din preajma solstițiului, cu rituri de fertilitate amintind de vremulri mult mai îndepărtate.


Ploaia și temperatura mai mult de octombrie decît de iunie au mai potolit spiritele. În alți ani a fost mai mult entuziasm. Aici, la noi, Sărbătoarea Universală a iei n-a prins încă. 


(photos: Internet)


   

La Saint-Jean-Baptiste/ Sînziene 2015

Le 24 juin 2015

Casa de Piatră. Chez Dorica la couronne de caille-lait jaune et autres fleurs des champs à foins a été mise à sa place.

Casa de Piatră. Acasă la Dorica cununița de Sînziene și alte flori din fînațe a fost așezată la locul ei. Photos: Letiția, la belle-fille de Dorica
 

   

Examens

Le 24 juin 2015

Mercredi. „Si les élèves trichent c’est parce que le système scolaire met plus en valeur le fait de réussir que le fait d’apprendre des choses” Neil Tyson


C’est le moment des examens. Les nôtres ont l’évaluation en fin du gymnase et pour s’inscriere au lycée. Maintenant, il y a des mesures très strictes de securité pour qu’ils ne trichent pas. Je les trouve drôles ces mesures et tellement...globalisées. C’est comme ça dans l’Europe. L’uniformisation dans tous les domains de la vie est en plein essor même si au début on parlait du principe de la diversification et des traditions de chaque peuple, de chaque individu.

Miercuri.„ Dacă elevii trișează, de vină e sistemul școlar care pune în valoare mai degrabă importanța reușitei decît aceea de a învăța cu adevărat”


Este vremea examenelor. Aici, la noi, este evaluarea națională la sfîrșit de gimnaziu și înscrierea la liceu. Acum există niște măsuri de securitate atît de stricte, pentru ca ei să nu trișeze. Mie mi se par caraghioase măsurile astea și atît de...globalizante. Așa-i în Europa. Uniformizarea este în plin avînt char dacă pe la începuturi se vorbea mai degrabă despre principiul diversității și despre tradițiile fiecărui popor, despre fiecare individ.