joi, 17 iulie 2014

Mauvais ou bon, le temps passeLe 17 juillet 2014

Jeudi. Biensur, chaque jour il pleut, mais entre deux tours de pluie il fait du soleil. On ne peut pas faire des promenades
risquantes...Aujourd,hui, nous sommes allées chez les voisins où il y a deux enfants mignons: Luca et Carina. Elisa a mangé avec eux.

Joi. Bineînţeles că plouă în fiecare zi, dar e soare între două reprize de ploaie. Nu putem face plimbări riscante...Azi am mers la vecini unde există doi copii drăguţi: Luca şi Carina. Elisa a mîncat cu ei.

  
 

miercuri, 16 iulie 2014

Trop occupéesLe 16 juillet 2014

Mercredi. On est très occupées, surtout Lisa. Elle regarde moins les dessins à la télé, elle mange un petit peu mieux, elle sort dès que la pluie s’arrête, parce qu’il pleut chaque jour. Elle est toujours accompagnée par moi, par „botchou” Liviu, ou par Olga. Avant-hier, nous sommes allées rendre une visite chez tante Marioara et la cousine Paula, en voiture car le temps était à la pluie. Aujourd’hui, ce sont elles qui viendront chez nous. J’aurais pu prendre des photos, mais hélas, il y a trop peu de temps!

Miercuri. Sîntem foarte ocupate, mai ales Lisa. Ea se uită mai puţin la desenele de la televizor, mănîncă un piculeţ mai bine, iese îndată ce stă ploaia, pentru că plouă zilnic. Întotdeauna însoţită de mine, de „botchu” (moşu) Liviu sau chiar de Olga. Alaltăieri am fost în vizită la mătuşa Mărioara şi verişoara Paula, cu maşina pentru că vremea era urîtă. Azi, probabil vor veni ele la noi. Aş fi avut subiecte pentru fotografii, dar nu şi timp, din păcate! (photo: Nelica)

   


marți, 15 iulie 2014

Ce n'est pas facile...Le 14 juillet 2014

Lundi. Arieşeni. Notre semaine a fini vendredi par un petit voyage à la montagne. Les parents partiront et Lisa restera avec les grand-parents, pendant toute la semaine. C’était ça l’idée, mais on ne savait pas comment cela allait se réaliser. Ce n’était pas seulement la petite qui, éventuellement, mettait cette mise en pratique difficile, mais les parents aussi, la maman surtout...Et les grand-parents se préparaient à partir à Alba Iulia si la petite aurait été trop malheureuse.
Enfin, nous avons surmonté cette épreuve très bien, la première nuit a bien passé, nous allons bien tous les trois, les parents aussi. Dan-Martin a mis sur facebook cette belle photo.

Luni. Săptămîna noastră s-a terminat vineri cu o călătorie la munte. Părinţii urmau să plece şi Lisa să rămînă cu bunicii toată săptămîna. Asta era ideea, dar nimeni nu ştia cum avea să se realizeze. Nu numai micuţa putea, eventual, să îngreuneze punerea în practică a ideii, ci şi părinţii, mama în special...Şi bunicii. Ei se pregăteau să o ducă la Alba Iulia  de îndată, dacă micuţa ar fi prea nefericită.În fine, deocamdată pot spune că am trecut cu bine peste această încercare, prima noapte s-a dormit bine, sîntem bine toţi trei, părinţii deasemenea. Dan Martin a pus în albumul său această frumoasă fotografie.

     

joi, 10 iulie 2014

AmusementsLe 10 juillet 2014

Jeudi. Nous sortons dans le petit parc pour les enfants chaque jour, parfois deux fois par jour, même trois fois, hier. Nous sommes descendues voir de près un homme qui coupait de l’herbe pour son cheval, mais jusqu’à ce qu’on s’est habillées et on est descendues, il est parti, donc pas de cheval, pas de charette.
A la fin, nous sommes allées dans le parc voir si les balançoires sont encore humides à cause de la pluie...

Joi. Ieşim în părculeţul pentru copii dintre blocuri de două ori pe zi, chiar de trei, ieri de exemplu, cînd am coborît ca să vedem de aproape un om ce tăia iarbă pentru
calul său, numai că, pînă ne-am îmbrăcat şi am coborît, el plecase, aşa că nu tu cal, nu tu căruţă. Deci ne-am dus să vedem dacă leagănele s-au uscat, fuseseră ude de la ploaie toată ziua...

  


marți, 8 iulie 2014

Comment va-t-on?Le 8 juillet 2014

Mardi. Alba Iulia. Avec Lisa ça va bien, on s’entend, le programme n’est pas difficile, seulement qu’elle ne veut pas dormir: le soir elle se couche tard,    pendant la journée, elle doit dormir une fois, il faut la tromper d’une façon ou d’une autre pour passer bien de cette étape du programme. Et...elle ne mange pas très bien.
Il fait chaud, il fait du soleil, on ne sait pas comment trouver un peu de fraîcheur. Heureusement, il n’y a pas d’autres ennuies: moustiques, par exemple.

Marţi. Alba Iulia. Cu Lisa mă înţeleg bine, programul ei nu este greu, atîta doar că nu vrea să doarmă: seara se culcă tîrziu, ziua trebuie păcălită cumva să doarmă o dată, aşa trecem de această etapă a programului. Şi, nu mănîncă prea bine.
Este  cald, zilele sînt însorite, eşti mereu în căutare de un loc răcoros. Din fericire alte neplăceri nu există, ţînţari, de exemplu.