Wednesday, April 30, 2014

Bon anniversaire!Le 30 avril 2014

Mercredi. Je lisais quelque part sur facebook: qu’on profite de ce dernier jour du mois d’avril! Certainement Liviuţ en profitera, car aujourd’hui c’est son anniversaire. Quand nous l’avons appelé il était en train de chercher un restaurant où manger à cette occasion. Il va nous appeler pour parler plus à notre aise.

Miercuri. Citeam undeva pe facebook: Să ne bucurăm de ultima zi a lunii aprilie! Cu siguranţă Liviuţ va profita de această zi, căci astăzi este ziua lui. Cînd l-am sunat, tocmai căuta un restaurant unde să ia masa cu această ocazie. O să ne sune el mai încolo, ca să vorbim mai pe îndelete.

   

Une semaine de vacances...Le 28 avril 2014

Lundi. J’aurai une semaine différente...Aujourd’hui, Dan-Martin, Anamaria et Elisa arrivent à la maison pour une semaine de vacances. On sera bien occupés.
 
Luni. Voi avea o săptămînă diferită...Azi, Dan-Martin, Anamaria şi Elisa sosesc acasă pentru o săptămînă de vacanţă. O să fim tare ocupaţi.

  

Sunday, April 27, 2014

Un dimanche à travers les frontièresLe 27 avril 2014

Dimanche. Cette journée a bien commencé avec du soleil et une promesse de beau temps. C’était en l’honneur de la grande messe officiée, par les prêtres de la Vallée, pour la santé de la communauté, avant l’été et le départ en
transhumance,”maslu”. Et, vraiment il a fait beau.

À Florenville il a plu et, vers le soir, Odette et André admiraient l’arc-en-ciel de la fenêtre de leur salon.

Duminică. Această zi a început bine cu soare şi cu o promisiune de timp frumos. A fost în cinstea marelui maslu, oficiat de preoţii de pe Vale, pentru sănătatea comunităţii, înainte de venirea verii şi plecarea în transhumanţă. Şi, într-adevăr a fost timp frumos.


La Florenville a plouat şi, înspre seară, Odette şi André admirau curcubeul de la fereastra salonului lor.(photos d'André en 2012 et 2013)

  


 

Saturday, April 26, 2014

Prunier ceriseLe 26 avril 2014

Samedi. Il fait mauvais, il pleut et il fait froid. Pourtant le temps ne s’arrête pas, les pruniers cerise fleurissent les premiers, comme d’habitude, ils sont beaux.
 
Sîmbătă. Este timp urît, plouă şi e frig. Totuşi timpul nu stă pe loc, corcoduşii înfloresc primii pe aci prin jur, sînt frumoşi de tot.Friday, April 25, 2014

Le rosier blancLe 25 avril 2014

Vendredi. C’est la semaine des fêtes religieuses, aujourd'hui, c'est la Source de la Guérison, on  travaille seulement demain, on ne peut pas sortir parce qu’il fait mauvais. Pourtant, la nature fleurit à la montagne aussi. Ce n’est pas si spectaculeux que le rosier blanc de
Lyliane.
Aujourd’hui, je vais prendre quelques photos, malgré la pluie.

Vineri. Este săptămîna sărbătorilor religioase, azi e Izvorul Tămăduirii, doar mîine e zi de lucru, nu poţi nici să ieşi căci plouă. Natura însă începe să înflorească şi aici la munte. Nu-i aşa de spectaculos ca trandafirul alb al Lylianei.
Azi, voi face totuşi cîteva fotografii, în ciuda ploii.