Monday, October 31, 2011

Incertitude

Le 31 octobre 2011

Lundi. Toute ma journée a passé sous le signe d’interrogation, nous irons demain dans nos cymétières mettre des bougies sur les tombes des parents ou pas...Cela a été toujours pour moi une question incertaine, mais le plus souvent nous avons réussi d’y aller. Dans toute la Transylvanie la nuit du 1-er novembre est sous le signe de la Toussaint, une fête catholique mais qui est respectée par beaucoup d’orthodoxes parce que souvent les cymétières sont communs. Vers le soir, dans chaque localité, une foule se dirige vers le cymétière les bras pleins de chrisanthèmes et avec des bougies. Cette fois, je ne sais pas...Liviu est beaucoup trop occupé. Ma soeur n’ira pas, elle est à Bucarest, elle y a été samedi, a nettoyé et a mis des fleurs.

Luni. Toată ziua mi-a trecut sub semnul întrebării, vom merge mîine la Luminaţie sau nu...Acest  lucru a fost mereu nesigur pentru mine, dar cel mai adeseori am reuşit să mergem. În toată Transilvania, noaptea de 1 noiembrie stă sub semnul Luminaţiei din cimitire. Este o sărbătoare catolică, dar cum cimitirele sînt în general comune, ortodocşii respectă această tradiţie.. Spre seară, în fiecare localitate, o mulţime se scurge spre cimitire cu braţe de crizanteme şi cu lumînări. De data asta, nu ştiu, Liviu este atît de ocupat...Sora mea nu va merge, ea este la Bucureşti, dar a fost sîmbătă. A făcut curat şi a pus flori.


Sunday, October 30, 2011

De bonnes raisons

Le 30 octobre 2011

Dimanche. Pendant cette nuit, on a passé à l’heure d’hiver. Le matin, j’ai changé les heures de toutes les montres et les horloges de la maison.
La saison des mariages n’est pas encore finie, Liviu a beaucoup de travail, il est très occupé.
Aujourd’hui, j’ai eu des nouvelles de mes fils, de tous les trois et des petit-fils: Elisa essaie de connaître ses mains et autres objets qui lui tombent sous la main, Cristian connaît très bien les voyelles et quelques consonnes, Martin est content d’avoir de nouveau son ordinateur à lui.
On a de bonnes raisons pour bien commencer la semaine suivante.

Duminică. În timpul acestei nopţi, s-a trecut la ora de iarnă. Dimineaţă de cum m-am sculat am schimbat ora la toate ceasurile din casă.
Sezonul nunţilor nu s-a terminat încă, Liviu are de lucru, e foarte ocupat.
Azi am avut veşti de la toţi trei fiii mei şi de la nepoţi. Elisa este foarte interesată de mîinile sale dar şi de alte obiecte ce-i cad la îndemînă, Cristi ştie foarte bine vocalele precum şi cîteva consoane, Martinuţ este mulţumit că are din nou calculatorul său.
Avem motive întemeiate să începem cu bine o nouă săptămînă.(photos:été 2011) 

   

Saturday, October 29, 2011

Vacances

Le 29 octobre 2011

Samedi. Je n’ai plus écrit mon journal, jeudi parce que c’était une de ces journées où on a beaucoup de choses à faire et on ne fait presque rien. Vendredi, parce que j’ai planté le rosier que j’avais acheté de Beiuş et ensuite j’ai continué le travail dehors, couper les rosiers, les deux forsytia et les pruniers qui poussent partout, ratisser, ballayer...
Aujourd’hui, j’ai fait de petits travaux à l’intérieur, mais dehors aussi...
Ces jours, mercredi, si je me rappelle bien j’ai eu une visite: Marioara et sa petite fille ont passé  pour dire bonjour. C’est inhabituel, parce que Marioara ne sort plus depuis que son mari n’est plus et la petite Paula habite à Oradea. Cette semaine a été une des vacances pour les maternnelles et les écoles primaires. Donc, Marioara avait la petite fille en vacances, ainsi que Fana, Aurica et autres grand-mères avec lesquelles j’ai parlé au téléphone ces jours-ci. Mon voisin, Cristi est, lui aussi, chez les grand-parents à Beiuş. Voilà.

Sîmbătă. Nu mi-am mai scris jurnalul. Joi, pentru că a fost una din zilele acelea cînd ai atîtea de făcut şi nu faci mai nimic, vineri am lucrat mai mult pe afară: am plantat trandafirul galben pe care l-am cumpărat de la Beiuş, dar am avut şi altele, de tăiat ceilalţi trandafiri, cele două forsitii de la poartă, precum şi prunii care încep să devină invadatori.
Azi am avut doar mici lucrări pe afară, dar şi în casă...
În aceste zile, miercuri, cred, am primit o vizită: Marioara cu nepoata sa au trecut pe aci să ne vadă. Era ceva mai neobişnuit dacă te gîndeşti că Marioara nu prea mai iese de acasă de cînd soţul ei nu mai e, iar micuţa Paula locuieşte la Oradea. Săptămîna aceasta, însă a fost una de vacanţă pentru grădiniţe şi pentru cei de la şcoala primară, aşa că bunicii au cam fost invadaţi. Aşa am găsit-o pe Fana, pe Aurica, la telefon, iată şi pe Marioara. Vecinul meu Cristi e, şi el, la bunici, la Beiuş.

   

Wednesday, October 26, 2011

Bien occupée

Le 26 octobre 2011

Mercredi. Hier, nous sommes allés à Ştei et même à Beiuş pour acheter des pneus d'hiver pour la voiture et moi, je voulais que ce monsieur, spécialiste en mécanique des machines à coudre voie ma machine, pour la regler, la nettoyer et me dire certains trucs que je ne connais pas.
C’était une belle journée d’automne, la route à travers la montagne passait entre des forêts d’arbres feuillus et non  des connifères, surtout de l’autre côté de la montagne, ainsi que la splendeur des feuilles vertes, jaunes, dorées, rouges enchantait nos yeux et nos coeurs.

Aujourd’hui, je me suis occupée de mon citronnier qui n’a pas été taillé depuis deux ou trois ans. L’an dernier je n’ai rien fait pour ses feuilles, seulement au printemps je l’ai arrosé avec une solution contre des parasites et autres inconvenients. Il a gardé toutes ses feuilles, il y en avait qui étaient jeunes, tachées, il avait trop de branches hautes et il a, evidement, les 15 citrons en  train de mûrir et d’autres plus petites encore. Celles-ci je les ai coupées. Il a maintenant besoin de nourrir ses fruits, les nouvelles branches et de survivre pendant l’hiver.
Aussi, j’ai mis du chou haché pour des salades dans le petit tonneau de Cristian. Il l’avait acheté il y a deux ans pour y mettre ses trésors. J’espère les mettre de nouveau à leur place quand il reviendra chez nous...
Miercuri.Ieri, am mers pînă la Ştei, ba chiar pînă la Beiuş pentru a cumpăra cauciucuri de iarnă la maşină şi pentru a face o revizie maşinii de cusut, la un specialist în mecanică fină, s-o regleze, s-o cureţe, s-o greseze şi să-mi spună şi mie nişte trucuri pe care nu le ştiam.
A fost o zi minunată de toamnă, drumul traversa muntele printre păduri cu din ce în ce mai multe foioase, pe măsură ce coboram spre cîmpie, iar splendoare frunzelor verzi, galbene, aurii, roşii ne încînta ochii şi inima.

Azi, m-am ocupat de lămîiul meu, nu ştiu dacă e momentul potrivit, dar întotdeauna la vremea asta, îl pregătesc pentru viaţa de interior. Anul trecut nu am putut face absolut nimic pentru el, aşa că n-a mai fost tăiat de mult. Acum i-am tăiat tot frunzişul de peste ani, îngălbenit sau nu, atacat de paraziţi sau alte inconveniente, i-am tăiat ramurile care o luaseră razna spre cer, i-am lăsat doar lămîile, cele 15 mai mari care trebuie să se coacă. Pe cele mai mici le-am tăiat pentru ca să aibă suficientă hrană pentru fructele ajunse la maturitate, pentru noul frunziş, pentru viitoarele flori şi pentru supravieţuire.
Şi am mai făcut ceva, am pus varză tăiată, pentru salate, în butoiaşul în care îşi ţine Cristian comorile. Sper ca să pot pune totul la loc pe cînd va veni în vacanţa de vară.   

           

Tuesday, October 25, 2011

Vive le Roi!

Le 25 octobre 2011

Mardi. Aujourd’hui le roi Mihai I de România a eu 90 ans. Ces jours, jusqu’au 9 novembre il y a des festivités en son honneur.
Bon anniversaire et Vive le Roi!

Marţi. Azi, regele Mihai I de România are 90 de ani. În aceste zile, pînă în 9 noiembrie sînt festivităţi în onoarea sa.
Prin urmare, La mulţi ani şi Trăiască Regele!(photo: internet) 

   

Monday, October 24, 2011

L'arbre

Le 24 octobre 2011

Lundi. Le même ciel couvert toute la journée, +9oC, maintenant à 18h. Aujourd’hui, j’ai fait une promenade, le longue de la route. Les Titu, près de l’école avaient un grand arbre devant la porte, un platan, je crois et un banc à côté. Ils sortaient souvent devant la porte, parfois avec des voisins et bavardaient le soir avant la traîte des vaches. Maintenant ils ont coupé le vieux arbre, l’endroit est maintenent plus pauvre. Peut-être ils l’ont coupé pour qu’il ne tombe pas comme notre saule...

Luni. Acelaşi cer acoperit ca şi ieri toată ziua, +9oC, acum la ora 18oo. Azi, am făcut o plimbare pe şosea, de-a lungul rîului. Ai Titului, lîngă şcoală, aveau în faţa casei un arbore mare, un paltin, cred, şi o bancă lîngă el. Ieşeau deseori, uneori cu vecinii, la poveşti înainte de mulsul de seară. Acum, au tăiat arborele, locul pare mai sărac.                                                     Poate l-au tăiat ca să nu cadă ca salcia noastră...

   

Sunday, October 23, 2011

Dimanche d'octobre

Le 23 octobre 2011

Dimanche. C’est une journée agréable d’octobre, avec des températures positives, mais il continue à faire humide, du brouillard le matin, le ciel couvert. Hier, je n’ai pas eu le temps de nettoyer chez moi, je fais aujourd’hui, dans la cuisine surtout. Quelqu’un de Timişoara m’a appelé pour demander s’il y a encore des places pour les fêtes de fin d’année, deux Allemands, je crois, arrivent pour demander des renseignements sur des randonnées de deux jours, dans les montagnes.

Duminică. E o zi plăcută de octombrie, cu temperaturi pozitive, dar continuă să fie umed, ceaţă, dimineaţa, cer foarte acoperit. Ieri, nu am mai avut timp să fac curăţenie la mine, fac azi, puţin, în bucătărie mai ales.
Cineva de la Timişoara sună pentru a se informa dacă mai sînt locuri pentru Revelion, doi nemţi, cred, intră pentru a se informa despre trasee şi marcaje pentru două zile prin munţi.

     

Saturday, October 22, 2011

La chambre de Liviu

Le 22 octobre 2011

Samedi. Le matin, j’ai préparé un peu de zacusca pour manger aujourd’hui et demain et ensuite j’ai nettoyé la chambre de Liviu. Il sort regulièrement les tapis, la chambre n’était pas  sale, mais en désordre, surtout sur la table...Il n’était pas là. Il y a un mariage dans la commune et il fait un temps humide, il pleut, il s’arrête, il recommence...

Sîmbătă. Dimineaţă, am pregătit nişte zacuscă, pentru a mînca doar azi şi mîine. Apoi, am făcut curăţenie în camera lui Liviu. El îşi scoate regulat covoarele, nu era murdar, doar dezordine, mai ales pe masă...El este plecat. E o nuntă în comună şi un timp umed cu ploaie, care se mai opreşte, iar începe... 

   

Friday, October 21, 2011

Nouvelle lectrice

Le 21 octobre 2011

Vendredi. C’est la fin de la semaine. Que le temps passe vite!
La journée a passé avec des petits travaux dans la cuisine. J’ai grillé des poivrons, dans la maison, car dehors il pleut et je continuerai demain...

Je veux saluer la nouvelle lectrice du blog: bonjour               Olimpia. Il me fait très plaisir de savoir qu’il y a encore quelqu’un qui passerait de temps en temps par ici.

Vineri. E sfîrşitul săptămînii. Ce repede trece timpul!
Ziua de azi am petrecut-o cu mici lucrări prin bucătărie. Am copt nişte ardei, în casă, afară plouă şi voi continua mîine...

Acuma vreau să salut prezenţa unei noi cititoare pe blog: bine ai venit Olimpia. Îmi face mare plăcere să ştiu că mai trece încă cineva pe aici din cînd în cînd.


   

Thursday, October 20, 2011

Haricots

Le 20 octobre 2011

Jeudi. J’ai lavé les pots (encore une fois, ils étaient propres, mais il fallait être sûre et certaine, les haricots sont sensibles), je les ai mis au soleil, parce qu’il a fait beau toute la journée, ensuite j’y ai mis les haricots et j’ai fini avec une heure de stérilisation dans le bain-marie. Maintenant je peux les mettre à leur place sur l’étagère dans le garde manger.
Au reste, la journée a passé comme d’habitude avec quelque chose en plus, j’ai commencé à coudre du linge pour le lit d’Elisa. Ça me fait très plaisir!

Joi. Am spălat borcanele (încă o dată, erau ele curate, dar ca să fiu mai sigură, fasolea e sensibilă), le-am pus la soare să se usuce, a fost timp frumos toată ziua, apoi am pus fasolea în ele şi le-am dat la bain-marie o oră. Acuma pot să le pun în cămară pe raft.
În rest, ziua a trecut ca de obicei cu ceva în plus, am început să fac o lenjerie pentru patul Elisei. Îmi place asta!                

          

Films coréens

Le 19 octobre 2011
Mercredi. J’ai trouvé dans un magasin du Centre des haricots verts, enfin jaunes, si beaux et j’en ai acheté environs 3 kilos pour les conserver avec des tomates.
C’est mon travail principal aujourd’hui. Au reste, comme d’habitude, je tricote un peu, il faut quelque chose à manger, on se promène une demi-heure, on regarde les films préférés. Celui qui passe maintenant est un film au sujet historique, inspiré d’un livre de BD, dont l’action se passe dans l’an 4 a.j-ch. Roi, reines, intrigues, lutte pour le pouvoir et des armes de toute sorte...Captivant!

Miercuri. Am găsit într-un magazin din Centru nişte fasole verde, în fine, galbenă, de toată frumuseţea şi am cumpărat vreo 3 kg ca să les conserv pentru iarnă, cu roşii, la borcan.
A fost munca mea pe ziua de azi. În rest, ca de obicei, tricotez,  mai trebuie cîte ceva demîncare, o plimbare de măcar jumătate de oră şi filmele preferate, ora de coreeană. Cel pe care-l urmăresc acuma e tot un film cu subiect istoric, inspirat dintr-o carte de BD, al cărui acţiune se petrece prin anul 4 e.n. Rege, regine, prinţi moştenitori, intrigi, lupte pentru putere, arme de tot felul...Captivant!
(photo: internet)  

Tuesday, October 18, 2011

Les tricoteuses

Le 18 octobre 2011

Mardi. Toute la journée j’ai mis un peu d’ordre dans mes fils à tricoter. Ma voisine Jeanne m’a rendu une visite, elle m’a avoué qu’elle aime tricoter de nouveau. Autrefois elle était renommée pour son talent, son habilleté de tricoteuse. Après la retraite, on avait perdu ce plaisir.

Depuis quelque temps, il fait si froid surtout pendant la nuit, que même s’il fait du soleil pendant la journée, le froid est toujours présent. Je me promène en fin d’après-midi, mais il n’est pas toujours agréable surtout s’il fait du vent.

Marţi. Toată ziua de azi am petrecut-o făcînd un pic de ordine în firele pentru tricotat. Mi-a facut o vizită vecina mea, Jeana, vestită odinioară pentru talentul şi îndemînarea sa într-ale tricotatului.                   Mi-a mărturisit că-i place să tricoteze din nou, într-un timp, după ce ne-am pensionat, amîndouă ne pierdusem plăcerea aceasta.

De cîteva zile este foarte frig, mai ales noaptea, - 8 sau -10oC. Chiar dacă în timpul zilei este soare, nu-i cald deloc. Eu mă plimb, pe la sfîrşitul după-amiezei, nu-i prea plăcut, mai ales dacă mai bate şi vîntul. 

                        

À l'âge de 4 mois

Le 17 octobre 2011


Lundi. Aujourd’hui, notre Elisa a 4 mois et doit se présenter chez le médecin pour un vaccin.
Enfin, Liviu a mis en marche la machine à coudre et je m’occupe d’elle, mais j’ai besoin des conseils d’un mécanicien, Geta m’avait donné le numéro de téléphone d’un monsieur qui a travaillé dans une intreprise de confections, je vais l’appeler un jour quand nous irons à Ştei.
 
Luni. Azi, Elisa noastră are 4 luni şi trebuie să se prezinte la medic pentru un vaccin.
În sfîrşit, Liviu a pus în funcţie maşina de cusut şi eu mă ocup de ea, dar am nevoie de sfaturi de la un mecanic de specialitate,Geta îmi dăduse numărul de telefon al unui domn care alucrat într-o intreprindere de confecţii, o să-l sun într-o zi cînd mergem la  Ştei.

  

Monday, October 17, 2011

Week-end avec de la neige

Le 16 octobre 2011

Dimanche. Tous ces jours, depuis mercredi, je n’ai pas eu le temps d’écrire mon journal, j’ai été trop occupée avec la maison et la cuisine. Les cartographes sont partis jeudi, alors j’ai préparé la maison pour les enfants qui sont arrivés vendredi soir. Je vois qu’ils viennent nous rendre visite une fois par mois. Cette fois, en plus Dan-Martin a aidé son père avec les photos à un mariage qui a commencé à Arieşeni et a continué dans la commune de Horea. C’était un grand mariage avec 500 invités. Temps misérable, très froid, neige, vent.
J’ai passé un peu de temps avec notre petite fille, Elisa et sa maman.

Duminică. În toate aceste zile, de miercuri, n-am avut timp să-mi scriu măcar jurnalul,, am fost prea ocupată cu casa şi bucătăria. Cartografii n-au plecat decît joi, după care am pregătit casa pentru sosirea copiilor, care a avut loc vineri seara. Văd că vin să ne viziteze o dată pe lună. De data aceasta, în plus Dan-Martin l-a ajutat pe tatăl său cu fotografiile la o nuntă, care a început la Arieşeni şi a continuat în comuna Horea. A fost o nuntă mare cu 500 de invitaţi. Timpul a fost mizerabil, frig, ninsoare, vînt.
Eu mi-am petrecut timpul cu nepoţica noastră, Elisa şi cu mama sa.

                               

Wednesday, October 12, 2011

Cartographes

Le 12 octobre 2011
Mercredi. Ce soir, je vais déménager. Il y a des hôtes de Cluj chez moi. Des cartographes. Ils sont venus dans la zone pour la documentation.
Je ne veux pas prendre l’ordinateur aussi, parce que chez Liviu je n’ai pas assez de place.
Miercuri. Astă seară, o să mă mut. Am nişte oaspeţi din Cluj. Cartografi. Au venit în zonă pentru documentare. Nu vreau să iau şi calculatorul. Dincolo, la Liviu, nu prea am destul loc.Tuesday, October 11, 2011

Singer

Le 11 octobre 2011

Mardi. Aujoud’hui, même si c’est mardi, j’ai eu une bonne journée qui a commencé avec un coup de fil d’une ancienne élève, actuellement couturière, Geta, dont le mécanicien qui s’occupe de ses machines à coudre, a trouvé, enfin, le pied pour ma Singer, que j’avais cassé en juin. Ce n’est pas grand chose, mais on ne peut pas utiliser la machine sans la pièce juste...

Marţi. Azi, chiar dacă e marţi, am avut o zi bună care a început cu un telefon de la o fostă elevă, actualmente croitoreasă, Geta, al cărei mecanic, cel care se ocupă de maşinile ei de cusut, a găsit, în sfîrşit, picioruşul pentru maşina mea Singer, pe care-l stricasem în iunie. Nu era mare lucru, dar nu pot folosi maşina fără piesa justă...

    

Monday, October 10, 2011

Petits travaux dans et autour de la maison

Le 10 octobre 2011

Lundi. Vraiment la pluie a été une blague, il fait beau de nouveau, mais ce soir, à 23h il faisait 0oC, ce n’est pas une blague.
Toute la journée,j'ai été occupée avec des petits travaux dans et autour de la maison, j'ai coupé et jeté les tiges des plantes sur l'allée.
En fin d’après-midi, j’ai fait une petite promenade, en montant sur la colline de Pănteşti et le soir on est allés, avec Liviu, jusqu’au Centre...

Luni. Într-adevăr, ploaia a fost doar o glumă, este  însorit din nou, dar în seara asta la ora 23oo, afară sînt deja 0oC, ceea ce nu prea mai e o glumă.
A fost o zi obişnuită, cu treabă prin casă şi pe lîngă casă. Am tăiat şi am aruncat tulpinile de plante care s-au trecut.
La sfîrşitul după amiezii, am făcut o mică plimbare pe dealul Pănteştilor iar seara am mers cu Liviu prin Centru.

   

Sunday, October 9, 2011

Le mariage de Hodobana

Le 9 octobre 2011

Dimanche. Hier, il y a eu un mariage à Hodobana, le village le plus isolé de la commune. Liviu et ses apprentis y étaient pour le film et les photos. Les mariés et tout le cortège sont descendu au Centre, à la mairie et à l’église. Ensuite, le festin a eu lieu au Foyer. J’aurais voulu quelques images du village, mais je ne sais pas je ne leur ai pas demandé fermement cette chose...
La pluie n’est pas encore quelque chose de sérieux, mais il fait vraiment plus froid. On dit que là-haut sur la montagne il a neigé un peu. Il est un peu trop tôt pour la neige, il est encore l’automne.
Le soir nous avons fait une petite promenade jusqu’aux magasins, ensuite j’ai continué seule. Il faut remettre dans l’armoire les vêtements chaud...

Duminică. Ieri a avut loc o nuntă la Hodobana, satul cel mai izolat al comunei. Liviu şi ucenicii săi erau şi ei prezenţi pentru film şi pentru fotografii. Mirii însoţiţi de alai au coborît în Centru pentru cununia la Primărie şi apoi la biserică. Apoi, ospăţul a avut loc la Cămin. Aş fi vrut şi eu cîteva imagini cu satul, dar nu ştiu, nu am facut o comandă fermă în acest sens...
Ploaia nu este încă ceva serios, dar într-adevăr e mai frig. Se spune că sus pe munte a nins puţin. E un piv devreme pentru zăpadă, e încă toamnă.
Seara, am făcut o plimbare cu Liviu pînă la magazinele din Centru, apoi eu am continuat singură. Trebuie să pun în dulap hainele de toamnă-iarnă...


   

Cristi écolier

Le 8 octobre 2011

Samedi. C’est l’anniversaire de ma soeur. J’ai parlé un petit peu avec elle, qui se trouvait dans un magasin à Bucarest. Bon anniversaire ma chère!

L’automne est arrivé du point de vue météo aussi, il pleut et il fait plus frais. Maintenant les roses on les jours comptés, j’ai aussi une chrysanthème qui pourrait, peut-être résister plus, mais s’il pleut ou il neige, les plantes seront vraiment finies.
Liviuţ a posté sur facebook quelques photos avec Cristian écolier. Voilà comment le temps passe vite!

Sîmbătă. Este aniversarea soră-mi, abia am putut vorbi cu ea un pic, era într-un magazin la Bucureşti. La mulţi ani draga mea!

Toamna a sosit şi din punct de vedere meteo, plouă şi este un pic mai rece. De acuma, trandafirii mei vor avea zilele numărate, am şi o crizantemă, care, probabil va rezista ceva mai mult, dar dacă plouă sau ninge, plantele vor fi gata.

Liviuţ a postat pe facebook nişte fotografii cu Cristian şcolar. Iată că, într-adevăr, timpul trece repede!

   

Friday, October 7, 2011

Automne encore

Le 7 octobre 2011

Vendredi. À Salt Lake City il a neigé. En Provence on a fait déjà les vendanges mais on peut encore se baigner dans la Méditéranée. À Arieşeni il y a  encore les dernières roses dans les jardins.                                                 Tôt ou tard, la saison blanche arrive et les gens doivent l’accueillir comme il faut. On se prépare partout.
Moi, par exemple, je pense aux conserves que j’ai encore à préparer, aux photos de l’automne dans la montagne que je devrais prendre et le soir je suis les épisodes d’une nouvelle série télévisée coréenne: Les légendes du Palais, La terre des vents.

Vineri. La Salt Lake City a nins. În Provenţa, s-a terminat culesul viei dar încă se mai face baie în marea Mediterană. La Arieşeni mai sînt încă trandafiri înfloriţi în grădini. Mai devreme sau mai tîrziu, anotimpul alb soseşte. Pretutindeni, lumea se pregăteşte.
Eu, de exemplu, mă gîndesc la conservele pe care trebuie să le mai pun, la fotografii cu toamna în munţi, pe care să le mai fac, iar seara mă uit la un nou serial coreean: Legendele Palatului, Tărîmul dintre vînturi.(photos: Boni, Patrick Prenant)