Friday, August 28, 2009

Monica et le robotLe 28 août 2009

Vendredi. C’est l’anniversaire de notre Monica, des États. Nous avons essayé de la contacter, mais c’est le robot qui a répondu, alors Liviu a été complètement paniqué et ne savait quoi dire. Le robot parlait en englais, biensûr ,c’était une voix de femme et il ne comprenait rien. Bien entendu que toutes les bêtises qu’il adressait à ceux qui ont inventé les robots parlant autre langue que le roumain, ont été enregistrées et Monica a trouvé bien amusant tout ça! Elle nous l’a dit plus tard...

Donc, Bon anniversaire, Monica!

Vineri. Este aniversarea Monicăi noastre din State. Noi am încercat s-o contactăm, dar ne-a răspuns robotul, ceea ce l-a panicat complet pe Liviu şi nu mai ştia ce să zică. Robotul vorbea în engleză, bineînţeles, era o voce de femeie şi el nu înţelegea nimic. Prin urmare, toate prostiile ce le adresa el celor care au inventat roboţii ce vorbesc altă limbă decît româna, au fost înregistrate spre hazul Monicăi. Ea ne-a sunat mai tîrziu tot rîzînd. Deci, La mulţi ani, Monica!

Thursday, August 27, 2009

Meziad

Le 27 août 2009
Jeudi. À cinq heures du matin Liviu est parti pour Oradea. Il avait son dernier examen pour la deuxième gradation professionnelle, un examen oral de psychopédagogie. Même pour moi ces examens ont été un peu stressants, mais enfin il a fini, tout s’est bien passé. Pour la voiture, il l’a récupérée et maintenant elle est dans un atelier à Oradea: Kia autoforte...
Moi, j’ai bien commencé la journée. Il y avait un couple de bucarestois, lui est prof. Ils sont revenus pour acheter la confiture de myrtilles de Reli. Ils étaient en fin des vacances et rentraient chez eux. Ensuite, il y a eu plein de monde qui voulaient aller dans la zone de Padiş surtout ou vers le Canion de Galbena.
Un autre couple d’age moyen, m’a raconté qu’est-ce qu’ils ont vu dans les Carpates Occidentales. J’ai appris, par exemple que Meziad est une grotte peu aménagée, où on entre en groupe et accompagné par un guide. Les visiteurs reçoivent une petite lampe qu’on met sur la tête. La grotte est très belle, même si on est complètement dans le noir, avec seulement les petites lumières des visiteurs.
Joi. La ora cinci dimineaţa, Liviu a plecat la Oradea. Avea ultimul examen pentru gradul II profesional, un examen oral de psihopedagogie.
Chiar şi pentru mine aceste examene ale lui au fost un pic stresante, dar, în fine s-a terminat cu bine. În ceea ce priveşte maşina, a fost recuperată, şi acuma se află într-un atelier la Oradea: kia autoforte.
În ceea ce mă priveşte, eu am început ziua cu cei doi bucureşteni, dînsul profesor, care au trecut ieri şi doreau dulceaţă de afine de la Reli. Erau la sfîrşit de vacanţă şi tocmai plecau. Apoi au venit o mulţime de turişti pentru informaţii, ce mai mulţi voiau să ajungă în zona Padişului.
Un alt cuplu, de vîrstă medie să zic aşa, mi-au povestit ce au văzut în munţii noştri, Carpaţii Occidentali. Am aflat, de exemplu, că Meziad este o peşteră puţin amenajată, unde se intră în grup, însoţit de un ghid. Vizitatorii primesc o lampă mică, din acelea ce se fixează pe frunte. Peştera este foarte frumoasă, chiar dacă este cufundată complet în întuneric, licăresc doar micile luminiţe ale vizitatorilor.


   

Wednesday, August 26, 2009

ProblèmesLe 26 août 2009

Mercredi. Hier Liviu a été à Oradea et de retour la voiture est tombée en panne. Elle n’a plus marché. Il a été obligé de l’abandonner à Hidişel, près d’Oradea. Il devra acheter une autre si on ne peut pas la réparer...Quelle histoire!

Moi, j’ai continué de coudre le linge pour le deuxième lit...

Miercuri. Ieri, Liviu a fost la Oradea şi la întoarcere, maşina l-a lăsat, pur şi simplu n-a mai mers. A fost obligat s-o abandoneze la Hidişel lîngă Oradea. Va trebui să cumpere alta dacă nu poate fi reparată...Ce întîmplare!

Eu am continuat să cos cea de a doua lenjerie de pat...

Tuesday, August 25, 2009

Toujours des conserves
Le 25 août 2009

Mardi. J’ai fait des conserves. Quelques conserves, pas des quantités comme autrefois! Les voilà!

Marţi. Am f ăcut conservele. Cîteva, nu cantităţi mari, ca altădată! Iată-le!

ConservesLe 24 août 2009

Lundi. Je n’ai pas été contente du tout de ce que j’ai trouvé comme haricots vert cette saison: toujours fletris ou vieux. J’en ai acheté dimanche aussi, il y avait plus de grains que des cosses, mais j’ai fait quand même un potage et je vais le manger toute seule parce que Liviu n’en veut pas.

Et voilà qu’aujourd’hui, Reli arrive avec des haricots verts, frais, de son jardin de Stur. Je vais faire quelques conserves en pot, parce que je n’ai plus de place dans le congélateur. Je dois regarder qu’est-ce que j’ai comme pots, les laver et les mettre au soleil. D’ailleurs j’en ai préparé quelques uns pour ma confiture de myrtilles rouges. Je vais en faire d’un mélange des rouges et noires...Donc, au travail!

Luni. Toata vara asta n-am mîncat fasole verde decît de calitate îndoielnică: ori prea ofilită, ori prea bătrînă. Nu ştiu cum s-a potrivit aşa. Am cumpărat şi duminică dar era mai mult boabe decît păstăi. Am făcut o ciorbă pe care o s-o mănînc singură pentru că lui Liviu nu-i trebuie.

Şi, iată că azi, vine Reli cu nişte fasole faină. Nu puteam s-o refuz pentru că era din grădina ei din Stur, proaspăt culeasă. Imi dă de lucru pentru că n-am loc în congelator şi trebuie să-mi pregătesc nişte borcane. Mai am şi nişte afine cu merişoare pentru dulceaţă. Abia mîine voi termina. Deci, la treabă!

Monday, August 24, 2009

23 August


Le 23 août 2009

C’est le jour de l’ancienne fête nationale et quand je pense à cela je me rappelle toujours qu’une fois, quand la Princese Griotte avait 14 ou bien 15 ans, elle a eu droit de participer à la fête avec toute sa suite pour assister au défilé des troupes et des manifestants, après quoi on s’est promené dans le parc de la ville où il y avait plein de monde, des musiques, des grillades des bières et des sucreries. Après une journée comme ça, elle avait eu une forte migraine qui passait après des heures de repos et sommeil.

În această zi, era, altădată, sărbătoarea naţională şi, doar cînd mă gîndesc la acestă dată, 23 August, simt gustul unei zile de sărbătoare cu defilare de trupe şi cortegii de care alegorice cu pic-nic, grătare şi mici, cu rîuri de bere, dulciuri de tot felul, muzici şi plimbare prin parcul oraşului. Prinţesa Vişina cu toată suita sa a avut o dată dreptul de a participa la sărbătoare, după care a urmat o migrenă din acelea care o chinuiau regulat de o vreme, de pe la 14-15 ani şi care trecea după ore lungi de odihnă şi somn.

(Pictura: Natalia Bardi, Flori de vara )


Des gens et des gens
Le 22 août 2009

Samedi.Aujourd’hui, j’ai fait des informations surtout et j’ai planté quelques géranium parmi d’autres.

Il y a toute sorte de personnes qui viennent demander des infos. Par exemple, il y a eu une femme qui venait chercher des cartes agro-touristiques. Et elle ne voulait que ça: une carte où on pourrait trouver toutes les objectifs agrotouristiques. Elle était jeune, mais pas trop jeune, haute, surtout blonde que châtaine, souple, yeux bleus, habillée avec des pantalons avec plein de petites ou moins petites poches, blouse rose, des airs un peu gâtée et elle voulait des cartes agro...Mes cartes? Celle-ci sont des cartes routières. Enfin, elle a pris une carte du Massif de Bihor...et la brochure avec les pensions d’Arieşeni ainsi que toutes les cartes de visite ou autres dépliants qui était gratuits. Elle m’a laissé aussi 2 lei de plus parce que j’ai été aimable et je me suis occupée d’elle. Tiens!!!

Sîmbătă. Azi, m-am ocupat de informaţii mai ales şi printre ele am plantat nişte muşcate.

Sînt tot felul des persoane care caută informaţii. De exemplu, astăzi, a venit o femeie care dorea hărţi agro-turistice şi nimic altceva: o hartă în care să găsească toate obiectivele agroturistice. Era tînără dar nu prea tînără totuşi, înaltă, mai degrabă blondă decît şatenă, suplă, ochi albaştri, îmbrăcată cu nişte pantaloni cu multe buzunare mari şi mai mici, bluză roz şi nişte aere de fată cam răsfăţată şi voia harţi agro...Ale mele? Păi, sînt rutiere.

Pînă la urmă, a luat Harta Munţilor Bihorului şi broşura cu pensiunile din Arieşeni, precum şi altele, cam tot ceea ce se găseşte la gratuităţi. Ea mi-a lăsat 2 lei bacşiş pentru că am fost amabilă şi m-am ocupat de ea. Ia te uită!!!

Saturday, August 22, 2009

Couture


Le 21 août 2009

Vendredi.

Monica et Cristian sont rentrés à Marghita après un séjour au bord de la Mer Noire. Ils ont eu du beau temps, un bon logement à l’hôtel “Perla” de Mamaia en pension complète. Monica nous a appelé quelques fois pour nous raconter comment ils passent les vacances, quelles espiègleries fait Cristian et comment a été le voyage.

Aujourd’hui, j’ai fait de la couture. Je me suis occupée de mon linge de lit. C’est une chose qui donne du travail: j’ai transformé quelques draps qui étaient trop grands, j’ai fait une taie pour un oreiller et pour une couverture de lit, ou édredon. Voilà. Tout un set de lit.

Monica şi Cristian s-au întors la Marghita după un sejur pe malul Mării Negre. Au avut timp frumos, o cazare bună la hotel Perla din Mamaia cu pensiune completă. Monica ne-a sunat de cîteva ori să ne spună cum le merge, ce pozne face Cristian şi cum au călătorit.

Astăzi, eu am făcut croitorie. M-am ocupat de lenjeria mea de pat. Asta dă de lucru: am transformat nişte cearceafuri care erau prea mari şi am făcut o faţă de pernă şi una de plapumă.

Art ou artisanat...


Routine


Le 20 août 2009

Jeudi. Je ne sais pas comment a passé cette journée...En dehors de mes infos, qui me tiennent branchée tout le long de la journée, j’ai cuisiné un peu et entre temps j’ai mis quelques nouvautés artistiques au Point d’informations: quelques bijoux et des cartes réalisés par une plasticienne, Veronica.

On verra si on a du succès, on est en fin de saison...

Joi. Nici nu ştiu cum a trecut ziua aceasta...În afară de informaţii care mă ţin în priză toată ziua, am făcut mîncare şi, între timp am aranjat cîteva noutăţi artistice pe care le-am primit la Punctul de informaţii: nişte bijuterii şi nişte felicitări realizate de o absolventă de arte plastice: Veronica.

Să vedem ce succes vor avea, se cam apropie sfîrşitul sezonului...

Wednesday, August 19, 2009

Nice people from Poland

Le 19 août 2009

Mercredi. Hier, j’ai pensé à Odette toute la journée, mais voilà qu’il y a eu trop d’évements et je n’ai pas été capable de lui écrire un message pour lui souhaiter Bon anniversaire, je le ferai aujourd’hui, vers le soir.

Les gentils jeunes gens de Pologne sont partis aujourd’hui, pendant la matinée. Ils ont l’intention d’aller voir le centre de la Transylvanie, mais je n’ai pas demandé s’ils ont une réservation quelque part ou non...Mon anglais aproximatif et le leur de la même façon ne nous permettais pas d’entrer dans des détails. Pourtant j’étais très curieuse de savoir d’où avaient-ils des informations sur mon Point d’infos. Ils m’ont dit qu’il y a un site sur internet, en polonais, biensûr. C’est:

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81937,6554246,Rumunia___gory_Apuseni__Transylwania__Bukowia_i_Maramuresz.html

Miercuri. Ieri, m-am gîndit toată ziua la Odette, dar iată, au avut loc prea multe evenimente şi nu am fost capabilă să-i scriu un mesaj ca să-i urez La mulţi ani, o voi face azi, către seară.

Tinerii cei drăguţi din Polonia, au plecat azi, în timpul dimineţii. Ei au intenţia să meargă să vadă centrul Transilvaniei, dar nu am întrebat dacă au rezervare sau nu pe undeva...Engleza mea aproximativa ca şi a lor de altfel, nu ne permitea să intrăm în prea multe detalii. Totuşi, eram foarte curioasă să ştiu de unde aveau informaţii despre Punctul de informaţii. Mi-au spus că există un site pe internet, în poloneză, bineînţeles. Este:

http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81937,6554246,Rumunia___gory_Apuseni__Transylwania__Bukowia_i_Maramuresz.html

ImprévuLe 18 août 2009

Mardi. Depuis hier, du moment où j’ai été appelée par Madame Luminiţa ...de l’Ambassade de Belgique, jusqu’aujourd’hui quand on s’est dit au revoir et Madame et Monsieur l’Ambassadeur ont quitté Arieşeni, j’ai été, disons, tellement tendue qu’après je me sentais un peu lasse.

Aujourd’hui, je les ai accompagnés à l’église pour une courte visite et j’étais un peu étonnée parce que notre pope et surtout sa femme, Mariana n’avaient pas le temps de nous accompagner. Il s’agissait de quelques minutes, une demi-heure au plus...Maintenant je le sais, peut-être, j’aurai envie d’en parler une autre fois...

Marţi. Am fost în priză de ieri, din momentul în care m-a sunat doamna Luminiţa...de la Ambasada Belgiei, pînă astăzi cînd ne-am luat rămas bun de domnul şi doamna Ambasador care au părăsit Arieşeni, după care am simţit o oarecare oboseală, pentru că aş fi vrut ca totul să fie mai bine de cum mi-a ieşit.

Astăzi, i-am însoţit pînă la biserică pentru o scurtă vizită şi mă miram că domn’ părinte şi mai ales doamna preoteasă nu aveau timp să ne însoţească. Era vorba de cîteva minute, cel mult o jumătate de oră. Acuma ştiu de ce şi, poate, voi avea dorinţa de a vorbi despre acest lucru într-o zi...

Monday, August 17, 2009

La bucarestoise du Pays des Motzi


L’an dernier en juillet, j’ai eu au Point d’informations un couple de Bucarest qui voulait voir comment va mon affaire et ils étaient un peu intrigués parce que je ne les reconnnaissais pas et ils venaient depuis des années dans nos montagnes, ils s’installaient à Gîrda et chaque fois ils faisaient une promenade jusqu’à Arieşeni pour voir quelle est l’évolution de mon Point d’infos. Alors, j’ai pris des photos et je les ai mis dans un folder nommé, “La bucarestoise du Pays des Motzi”, pour ne plus oublier. Oh! Je suis très contente parce que cette fois je les ai reconnus toute de suite. J’espère que l’an prochain je saurai même leur nom. Peut-être ils me l’ont déjà dit...je ne sais plus...Mais ils m’ont certainement écrit un e-mail. Voilà que ça, je ne le savais plus...Honteux!

Anul trecut în iulie, am avut plăcerea să cunosc, la punctul de informaţii, un cuplu din Bucureşti, care voiau să vadă cum mai merge afacerea mea şi chiar erau intrigaţi fiindcă nu i-am recunoscut pentru că ei, de ani buni vin aici, la Gîrda de fapt, dar de fiecare dată trec şi pe la Arieşeni pentru a vedea cum evoluează Punctul de informaţii. Atunci, le-am făcut nişte fotografii pe care le-am pus într-un folder cu numele “Bucureşteanca-moaţă”, la vedere ca să nu-i mai uit. De data asta, sînt foarte mulţumită de mine pentru că i-am recunoscut de îndată. Sper că anul viitor o să reuşesc să le ştiu si numele...Cred că mi l-au spus deja şi chiar mi-au scris un e-mail. Iată că asta chiar nu-mi mai amintesc...Ruşinos!

Sunday, August 16, 2009

Jeunes PolonaisLe 16 août 2009
Dimanche. J’ai un groupe de touristes polonais. Ce sont des étudiants et gens très bien comme tous les polonais que j’ai connu jusque maintenant. La réservation a été faite par Maciej Faber. Je ne sais pas comment se prononce ce nom et je n’ai pas retenu les noms des autres quatre, dont une fille. En tout cas, ils ont l’air très jeunes.

Duminică. Am un grup de turişti polonezi. Sînt studenţi şi par oameni foarte cumsecade ca toţi polonezii pe care i-am întîlnit pînă acuma. Rezervarea a fost făcută de Maciej Faber. Nu ştiu cum se pronunţă acest nume şi n-am reţinut nici numele celorlalţi patru, între care o fată. Oricum, par foarte tineri.

Bonne fête!
Le 15 août 2009

Samedi. La Sainte Marie. Jour férié. Grande fête réligieuse. Et...l’anniversaire d’une très chère amie à moi, Lyliane. Bon anniversaire!

Bonne fête à ma soeur le jour du nom et aussi à toutes les Maries du monde!

Sîmbătă. Sfîntă Mărie. Zi de mare sărbătoare religioasă. Şi...aniversarea unei foarte dragi prietene: Lyliane. La mulţi ani! Aceeaşi urare surorii mele de ziua numelui, la fel tuturor Mariilor din lume!

Le carême de la Sainte MarieLe 14 août 2009

Vendredi. Aujourd’hui, Anne est partie pour Cluj-Napoca, avec un autobus qui passe par Arieşeni à 10:00 ou 10:30 h, très déçue car ceux de Pătrăhăiţeşti n’étaient pas exactement comme elle s’imaginait: c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas là tous, probablement, Ioan était dans sa chambre, il n’est pas toujours en bonne forme dernièrement, Zoriţa est souvent dans le jardin, Voïcu travaille sur la montagne, à la station TV, Ionel avait d’autres affaires et il y avait Aurelia et éventuellement Mirela avec les deux petites: Éveline, le bébé de Mirela ( 4 mois ) et Gianina ( 5 ans ), la petite de Claudia. Aurelia a préparé le repas et Mirela s’est occupée des petites et peut-être elle a mis la table pour une Française venue chez eux dormir une nuit.

Il est vrai que les Roumains ne sont pas si rigureux en ce qui concerne les repas, qu’il y a tant de travail que la famille ne se reunit pas pour le repas trois fois par jour à des heures exactes, qu’on a perdu un peu cette tradition en courant pour gagner la vie...mais on mange ensemble de temps en temps, surtout les jours de fête...

En ce moment-ci on est en carême de la Sainte Marie, toute la famille mange seulement des légumes et des fruits...Sans viande, sans fromage, sans lait...

Hier, j’ai acheté des giroles sur Dealu Mare.

Astăzi, Anne a plecat la Cluj cu un autobus care trece prin Arieşeni pe la 10- 10:30, foarte decepţionată, pentru că cei din Pătrăhăiţeşti nu erau aşa cum îşi imagina ea: adică nu erau toţi acolo, Ioan era probabil în camera sa, nu prea mai este el în formă în ultima vreme, Zoriţa este deseori prin grădină, face şi ea ce poate, Voicu lucrează pe munte la Staţia TV, Ionel cu alte treburi şi era doar Aurelia şi eventual Mirela cu cele două fetiţe: cea mică a lui Mirela ( 4 luni ) şi Gianina ( 5 ani ), micuţa lui Claudia. Aurelia a pregătit masa, iar Mirela s-a ocupat de copii şi, poate, a pus masa pentru franţuzoaica ce a venit la ei să doarmă o noapte.

Este adevărat că noi, românii, nu sîntem atît de disciplinaţi şi riguroşi în ceea ce priveşte masa, că într-o gospodărie este atîta treabă încît familia nu se mai reuneşte de trei ori pe zi pentru a lua masa la ore fixe, că s-a cam pierdut acest obicei tot alergînd după nevoile familiei...dar oamenii mănîncă totuşi împreună din cînd în cînd, mai ales în zilele de sărbătoare...

În acest moment, sîntem în postul Sfinei Mării, toată familia mănîncă doar legume si fructe...Fără carne, fără brînză, fără lapte...

Ieri, am cumpărat nişte gălbiori de pe Dealu Mare.

Saturday, August 15, 2009

Marieta et Horea-travaux


Chez Martin

Un petit voyage

Le 13 août 2009

Jeudi. Nous avons fait un voyage pour recharger les batteries: chez Martin à Alba Iulia et chez moi à Păgida-Aiud.

De retour, nous avons trouvé une touriste française qui avait besoin d’un logement pour une nuit, Anne de Marseille. Bien sur qu’on ne l’ai pas laissée devant la porte, même si pour une nuit...ce n’est pas vraiment une affaire. Pourtant, il y a des gens qui tombent comme ça et il faut que quelqu’un s’occupe d’eux...

Joi. Am făcut o călătorie pentru a ne reîncărca bateriile: la Martin, la Alba Iulia şi acasă, la Păgida-Aiud.

La întoarcere, am găsit o turistă franceză care avea nevoie de cazare pentru o noapte, Anne din Marsilia. Bineînţeles că nu am lasat-o în faţa uşii, chiar dacă... o noapte nu-i chiar o afacere. Totuşi, sînt oameni care apar aşa şi trebuie ca cineva să se ocupe şi de ei...

Wednesday, August 12, 2009

Grand bonjour à tous


Il est tard, minuit passé. Je me couche toujours tard. On est déjà le 13 août, mais je ne veux pas aller me coucher avant de vous dire bonjour à vous, tous mes chers lecteurs, surtout à Claude et Béatrice, Agatha, Aurelia, Mela, Valy, Gabi, Liviu, Martin, Liviuţ, Boni, Cristina et les autres que je ne connais pas encore, qui ont fait des commentaires ou pas. Je vous aime tous, Merci.
Este tîrziu. Trecut de miezul nopţii. Mă culc întotdeauna tîrziu. Sîntem deja în 13 august, dar nu vreau să merg în pat, înainte de a va saluta pe voi toţi, cititorii mei dragi, şi mai ales pe Claude şi Béatrice, Agatha, Natalia, Ana, Mela, Valy, Gabi, Liviu, Martin, Liviuţ, Boni, Cristina şi pe alţii despre care nu ştiu, care au făcut sau nu comentarii. Vă iubesc pe toţi. Mulţumesc.

Vlad Ţepeş?


Le 12 août 2009

Mercredi. C’est entendu, qu’aujourd’hui j’ai passé à la pharmacie résoudre mes affaires d’hier et en plus j’ai eu une longue conversation avec la petite Amalia, qui voulait que je lui raconte l’Histoire de Vlad Ţepeş, dont nous avons encore parlé un de ces jours quand elle est venue en visite avec sa maman.

Vraiment, j’ai au Point d’information quelques objets en céramique ou en bois avec la figure du légendaire prince de notre histoire plus connu sous son surnom de Dracula, dont Amalia, une grande curieuse, m’avait posé mille et une questions des plus drôles.

Se înţelege că am fost pe la farmacie şi mi-am rezolvat treburile de ieri, dar am avut de asemenea o lungă conversaţie cu Amalia, care voia să-i spun povestea cu Vlad Ţepeş, despre care m-a mai întrebat cînd a fost în vizită cu mama ei.

Într-adevăr, am la punctul de informaţii nişte aplice din ceramică precum şi nişte sculpturi în lemn cu acest personaj din istoria noastră, cunoscut şi sub numele de Dracula, iar Amalia este o mare curioasă care pune o mulţime de întrebări care mai de care mai năstruşnice.

Je tricote encoreLe 11 août 2009

Mardi. J’ai remis pour demain certains choses: le payement des factures, des médicaments que j’ai pris depuis quelques jours déjà et je n’ai pas payé encore parce que la pharmacienne, ne voulait pas que je lui paye avant d’avoir les recettes et hier, je ne suis plus allée les prendre. En fait, je suis allée le matin, mais l’assistente avait trop de recettes à écrire et j’ai dit que je repasse à midi, j’ai repassé plus tard, mais elle les avait déjà envoyées à la pharmacie. C’est ainsi que ça marche...Mais pourtant, il ne faut pas que j’oublie!

Autrement, il y a un mal au dos qui me menace, parce que je dois mettre des chaussettes et je n’en ai pas envie. D’ailleurs, je continue à tricoter des bas en laine. J’en ai fait pour Monica. et pour Cristian. Maintenant j’ai commencé une paire pour Liviuţ, qui viendra en fin d’ août prendre sa famille.

Marţi. Am amînat unele lucruri : plata facturilor, a medicamentelor pe care le-am ridicat de cîteva zile deja şi încă n-am plătit pentru că farmacista nu voia să-mi ia banii pînă are reţetele şi ieri, n-am mai mers să le iau. De fapt am mers de dimineaţaă, dar asistenta avea prea multe reţete de scrisşi am zis că merg pe la prînz, am trecut mai tîrziu, dar le dusese ea la farmacie. Aşa merge... Dar nu trebuie să uit!

Altfel, mă paşte o durere de spate, pentru că ar trebui să-mi pun ciorapi şi nu prea am chef, seara este chiar rece. De altfel, continuu să tricotez ciorapi de lînă. Am făcut pentru Monica şi pentru Cristian. Acum, am început unii pentru Liviuţ, care va veni la sfîrşitul lunii august pentru a-şi lua familia acasă.

Tuesday, August 11, 2009

Déception


Le 10 août 2009

Lundi. Je vois que l’histoire adSense ne marche pas. Donc, s’ils postent quelque publicités sur mon blog, je ne dois pas cliquer pour les voir...et ils devraient me payer pour cela. Bon, je pensais qu’ils n’allaient pas me donner de l’argent, et vraiment cela ne m’intéresserait pas du tout. Je n’ai pas beaucoup de lecteurs, mais j’en ai quand même et surtout il me plaît mon blog. Autrement, je ne l’écrirais pas.

Luni. Văd că povestea asta cu adSense e chiar o poveste care nu merge de loc. Prin urmare, dacă ei postează ceva publicitate pe blogul meu eu nu am voie să clichez ca să o văd...şi ar trebui să mă plătească pentru asta. Bun, chiar nu credeam că o vor face şi nu mă interesează chiar de loc banii. Nu am eu prea mulţi cititori, dar am cîţiva totuşi. Şi...îmi place blogul meu. Altfel nu l-aş mai scrie.

Monday, August 10, 2009

Tranquille


Le 9 août 2009

Dimanche. Et, parce que je suis seule à la maison pour deux jours, j’ai décidé de m’occuper de ma corespondance et de mon blog. De ne pas cuisiner et de manger moins...

Mais qu’est-ce que je vais faire avec les chats? Je devrais cuisiner pour eux maintenant? Parce que je n’ai plus de nourriture. Les commerçants d’Arieşeni n’en ont pas encore, les gens d’ici ont un comportement normal jusqu’à présent vis-à-vis des chats et autres...amis de l’homme.

Duminică. Şi, pentru că sînt două zile singură acasă, am hotărît să mă ocup de corespondenţa şi de blogul meu. Să nu gătesc şi să mănînc mai puţin...

Dar ce fac cu pisicile? Ar trebui să gătesc pentru ele acum? Nu mai am mîncare. Comercianţii din Arieşeni nu au încă aşa ceva, oamenii de aici se comportă normal, pînă în prezent, faţă de pisici şi alţi...prieteni ai omului.

Sunday, August 9, 2009

Enérvement


Le 8 août 2009

Samedi. C’est un jour énérvant, je ne sais pas pourquoi...Je crois que c’est Liviu qui me transmet cet énérvement parce que vraiment il est impatient d’aller quelque part, à Cluj, peut-être, acheter un DVD, ou quoi...pour ses affaires vidéo.

Sîmbătă. Este o zi enervantă, nu ştiu de ce...Cred că Liviu îmi transmite starea lui de enervare pentru că este chiar nerăbdător să meargă undeva, la Cluj, poate, să-şi cumpere un DVD sau aşa ceva pentru preocupările lui video...

S-te TeodoraLe 7 août 2009

Vendredi. Il pleut et les touristes veulent savoir comment ferra-t-il les jour suivants. Aujourd’hui il y a encore une fête réligieuse: La pieuse Téodora de Sihla, ou de Carpates qui a vécu dans les années 1650-1710, dans la Moldavie et a été déclarée sainte en 1992.

Et parce que c’est un jour de fête les gens d’ Arieşeni descendent au centre de la commune pour aller à l’églis et résoudre les affaires de la famille. Voilà deux des enfants Negrea qui veulent avoir un bon ordinateur chez eux.

Vineri. Plouă şi turiştii vor să ştie cum va fi timpul în următoarele zile. Azi, este încă o sărbătoare religioasă: Cuvioasa Teodora de la Sihla, sau din Carpaţi, care a trăit între anii 1650- 1710, în Moldova şi a fost trecută în rîndul Sfinţilor în 1992.

Şi pentru că este sărbătoare, oamenii din Arieşeni coboară în centrul comunei pentru a merge la biserică şi pentru rezolva treburi pentru familie. Iată- pe doi dintre copiii Negrea, care vor să aibă un calculator bun acasă.

Transfiguration
Le 6 août 2009

Jeudi. Grande fête réligieuse, grande c’est à dire qu’on va à l’église et on ne peut pas tricoter ou faire la lessive ou travailler au champs...En un mot, on ne travaille pas. “ La Transfiguration.“ Il s’agît de cette histoire de la montagne de Tabor où Jésus est monté avec ses disciples pour prier et son visage s’est rempli de lumière. Le visage de Jésus était transfiguré ! Le chanoine Marc dit que, quand nous prions avec notre âme, le reflet de cette prière se lit sur notre visage; que "la vraie prière est une transfiguration spirituelle, un embellissement intérieur". Il y a environ deux mille ans, à Pierre, à Jean, et à Jacques, Jésus a laissé entrevoir sa gloire.

C’est une fête à date fixe: le 6 août.

Depuis quelques jours il y a plus de monde qui vient au Point d’informations, les gens veulent acheter des cartes, ou demander des informations sur les chemins, sur les pensions, sur les balisages...

Joi. Mare sărbătoare religioasă, mare pentru că nu se lucrează, se merge la biserică şi nu se tricotează, nici nu se spală haine, nici nu se lucrează pe cîmp... Într-un cuvînt, nu se lucrează. “ Schimbarea la faţă “. Este vorba despre acea întîmplare de pe Muntele Tabor unde Isus a urcat cu discipolii pentru a se ruga şi faţa sa se umplu de lumină. Faţa lui Isus era schimbată! Evanghelistul Marcu spune că atunci cînd ne rugăm din tot sufletul, reflecţia acestei rugăciuni se vede pe faţa noastră, el spune că “ adevarata rugăciune este o transfigurare spirituală, o înfrumuseţare interioară”. Acum aproximativ două mii de ani Isus s-a arătat lui Petru, Ioan şi Iacob în toată gloria Sa.

De cîteva zile, afluxul de turişti a crescut simţitor la Punctul de informaţii, oamenii vor să cumpere hărţi sau cer informaţii despre trasee, despre pensiuni , despre marcaje, ba chiar ar vrea să cumpere suveniruri...