Wednesday, October 31, 2012

L'hiver peut arriver maintenant


Le 31 octobre 2012

Mercredi. Le bois est bien rangé, nous avons fini, l’hiver peut arriver. Je suis un peu fatiguée, même si j’ai travaillé très peu dehors, j’ai cuisiné surtout.
Deux Hollandais ont passé demander des informations,  une carte et une carte postale où on voie le nom de la localité d’Arieşeni parce que madame s’appelle Ariesen. Elle m’a montré sa carte d’identité, j’ai été si surprise que je n’ai pas vu son autre nom ou prénom.
Maintenant, je dois récupérer le tapis de la laverie de Scărişoara.Aujourd’hui, il n’était pas complètement sec.

Miercuri. Lemnele sînt la adăpost, iarna poate să vină. Sînt un pic obosită chiar dacă nu am lucrat pe afară, ci mai mult la bucătărie.
Doi olandezi au trecut pe aici pentru informaţii şi pentru a cumpăra o hartă şi o carte poştală pe care să fie scris numele localităţii Arieşeni, pentru că pe doamna o cheamă Ariesen. Mi-a arătat cartea de identitate, am fost aşa de surprinsă încît nici nu am observat celălalt nume sau prenume.
Acum, mai am de recuperat covorul de la spălătoria din Scărişoara. Azi era încă umed.

   


Tuesday, October 30, 2012

L'hiver arrive


Le 30 octobre 2012

Mardi. Une journée de travail. On casse le bois et on le range. Il fait froid et il veut neiger. En haut, dans la montagne on peut voir un couche mince de neige. Je n’ai pas eu le temps pour prendre des photos.
Marţi. O zi de lucru la crăpat de lemne şi aranjat. Este frig şi vrea să ningă. Sus pe munte se poate vedea un strat subţire de zăpadă. Nu am avut timp să fac fotografii.

   

Monday, October 29, 2012

Complications


Le 29 octobre 2012

Lundi. On s’est levé plus tôt, on s’est occupé de la poubelle, on a préparé le petit déjeuner pour Liviu, moi, je mange plus tard et j’ai lu ma correspondance. Ensuite, on a acheté le pain, c’est Olga qui s’en occupe pour plusieurs voisins, je prépare des travaux pour la machine à coudre et je pense comment m’organiser pour aller à Aiud sans l’aide de mon mari. C’est compliqué!

Luni. Ne-am sculat mai devreme, am pregătit micul dejun pentru Livi, eu mănînc mai tîrziu, m-am ocupat de pubelă, mi-am citit corespondenţa. Apoi, am luat pîine, Olga se ocupă pentru mai mulţi vecini, îmi pregătesc nişte lucrări pentru maşina de cusut şi mă gîndesc cum să merg la Aiud fără ajutorul soţului. Complicat!

   

Sunday, October 28, 2012

Pluie enfin


Le 28 octobre 2012

Dimanche. On a passé à l’heure d’hiver, 4h du matin est devenu 3h. On s’est levé plus tard avec l’impression de plus tôt, mais il ne faut pas longtemps pour que tout rentre dans la normalité. J’ai changé l’heure sur tous les montres de la maison.

Comme disait Lyliane, „il tombe des trombes d’eau” depuis hier. Il y a eu peu de moments quand la pluie s’est arrêtée et dire qu'il y avait un mariage: un garçon de Cobleş (28 ans) et une fille de Faţa Cristesei (15 ou 16 ans). Depuis longtemps il n’y a pas eu une si jeune fille à se marier. On leur souhaite du bonheur.


Duminică. S-a trecut la ora de iarnă, ora 4oo dimineaţa a devenit ora 3oo. Ne-am sculat cam aiurea, mai tîrziu, cu impresia că e prea devreme, dar nu trebuie să treacă mult ca să ne adaptăm. Am schimbat ora la toate ceasurile din casă.
 Cum zicea Lyliane, „Plouă cu găleata” încă de ieri.. Puţine au fost momentele cînd ploaia s-a oprit, iar aici a fost nuntă: un băiat din Cobleş (28 de ani) şi o fată din Faţa Cristesei(15 sau 16 ani). De mult timp n-a mai fost pe aici nuntă cu mireasă atît de tînără. Le dorim multă fericire.

   

Saturday, October 27, 2012

Volées d’oies


Le 27 octbre 2012

Samedi. Hier, en fin d’après-midi, Liviu m’a appelé pour me montrer une volée, peut-être deux, d’oies qui partaient vers des pays plus chauds. Elles étaient très haut dans le ciel et il y avait un peu de brouillard, on les voyaient à peine, mais on les entendaient criant comme si elles avaient des importantes décisions à prendre. Et on avait un sentiment de tristesse comme quand on se quitte sur le quai d’une gare ou dans un aéroport.

Sîmbătă. Ieri, pe la sfîrşitul după amiezei, Liviu m-a chemat afară ca să-mi arate un stol, sau poate două, de gîşte care plecau spre ţări mai calde. Erau foarte sus în cer şi era puţină ceaţă, abia le vedeam, dar le auzeam strigînd ca şi cînd aveau decizii importante de luat. Iar noi ne simţeam ciudat ca atunci cînd îţi iei rămas bun pe peronul unei gări sau într-un aeroport.(photo: internet)

   

Casa Moţului le 26 et 27 octobre

Sur la page facebook de Liviu

https://www.facebook.com/liviu.maghiar.5Friday, October 26, 2012

Travail extrascolaire


Le 26 octobre 2012
Vendredi. Dans la pension Casa Moţuluil a eu lieu, ce soir, un symposium, ou quelque chose comme ça, Liviu n’a pas su me le dire, mais c’était quelque chose que le maire n’aimait pas, il paraît. Si c’était le département qui organisait, ce serait normal, rivalités politiques. Ce qui intéressait Liviu c’est qu’il avait l’occasion de montrer son travail extrascolaire, les chanteurs et les danseurs de l’école.
J’espère trouver des photos de cette manifestation que je suppose plutôt politique.

Vineri. La pensiunea Casa Moţului a avut loc un simpozion sau aşa ceva, Liviu nu a ştiut să-mi spună ce temă sau ce fel de reuniune, dar avea impresia că nu e ceva la care primarul să vrea să pună umărul. Dacă cei de la judeţ organizau, este normal, sînt adversari politici. Ceea ce-l interesa pe Liviu era ocazia de a prezenta munca sa extraşcolară, elevi cîntăreţi şi dansatori.
Sper să găsesc ceva fotografii de la această manifestaţie, politică, probabil.

   

Thursday, October 25, 2012

91 ans


Le 25 octobre 2012

Jeudi. Aujourd’hui, Michel I, le roi de Roumanie a 91 ans. Vive le Roi!
Moi, j’ai fait un travail important: j’ai passé l’aspirateur et j’ai bien brossé le grand tapis du salon, ensuite je l’ai enlevé et je l’ai envoyé à Scărişoara pour être lavé. Depuis quelques mois il y a ce service et je veux voir comment ça se passe. Aussi, j’ai cuisiné. Pourtant Dan Martin et les siens ne viennent pas, comme je l’espérais.
Joi. Astăzi, regele Mihai I al României are 91 de ani. Trăiască Regele!
Eu, am făcut o treabă importantă, am periat, aspirat covorul cel mare din salon, apoi l-am trimis la Scărişoara, unde va fi spălat. Am aflat despre acest serviciu de ceva vreme, şi mi-am planificat să-l încerc.
Am şi bucătărit în ideea că vom fi mai mulţi, dar Dan-Martin şi ai săi nu vin în săptămîna aceasta. Asta e!

   

Wednesday, October 24, 2012

Ressemblance


Le 24 octobre 2012

Mercredi. L’oncle Florin est le frère cadet de la belle mère. Petit enfant, il était un pleureur, ses frères le provoquaient toujours en se moquant de lui. Souvent le voisin demandait par dessus de la clôture: „Pourquoi tu pleures, petit?”. „J’ai faim”, alors le voisin: „Sabine, donne à manger au petit, il a faim”. On  lui donnait à manger. Peu de temps après, le voisin entendait les pleurs de l’enfant. „Qu’est-ce qu’il y a encore petit? Pourquoi tu pleures?” "J’ai trop mangé.”
Liviu lui ressemble.(J'ai seulement une photo des grands parents de Liviu)

Miercuri. Unchiul Florin este fratele mai mic al soacrei mele. De mic copil era un plîngăcios, fraţii lui îl provocau într-una, în bătaie de joc. Deseori vecinul îl întreba peste gard: „ De ce plîngi, micule?” „Mi-e foameee” Atunci vecinul: „Sabină, dă-i să mănînce, e flămînd copilul”. Era chemat şi hrănit. Nu mult după aceea, vecinul auzea iar plînsul:”Ce mai este, pentru ce plîngi acuma, micule?” “Am mîncat prea mult”.
Liviu seamănă cu el.(N-am decît o fotografie cu bunicii lui Liviu)

  

Tuesday, October 23, 2012

L'automne dans la Vallée de l'Arieş


Le 23 octobre 2012

Mardi. Une sortie jusqu’à Cîmpeni, pour des courses, pas grand chose: essence, viande, légumes...
De retour on a pris, en vitesse, des photos d’automne.

Marţi. O ieşire pînă la Cîmpeni pentru cumpărături, nu mare lucru: benzină, carne, legume...
La întoarcere am făcut în grabă, nişte fotografii de toamnă.Monday, October 22, 2012

Soupe des épinards


Le 22 octobre 2012

Luni. On s’est levé plus tôt que d’habitude, Liviu avait une réunion à l’école, moi j’avais quelques touffes à couper dans l’allée avant que le service de salubrité passe pour vider les poubelles.
Hier, dimanche j’ai reçu quelques épinards de l’autre côté de la montagne. Aujourd’hui, j’en ai fait une soupe.
Luni. Ne-am sculat ceva mai devreme ca de obicei, Liviu avea o reuniune la şcoală, eu aveam nişte tufe de tăiat înainte ca cei de la salubritate să treacă pentru a goli pubelele.
Ieri, am primit nişte spanac de peste munte. Azi, am făcut o supă.

    

Sunday, October 21, 2012

Tranquille


Le 21 ctobre 2012

Dimanche. Une journée tranquille avec des lectures en français facile...Des étudiants...
Autrement, ça va.

Duminică. O zi liniştită cu lecturi în franceza uşoară...Cu studenţi...
Altfel, merge.

  

Saturday, October 20, 2012

Beau temps


Le 20 oxctobre 2012

Samedi. Aujourd’hui, c’est Liviu qui a travaillé dehors. Le bois doit être cassé et rangé ainsi qu’il puisse sécher, maintenant il est vert.
J’ai travaillé dans la maison. Pas beaucoup, c’est-à-dire je n’ai pas cuisiné, il y a de la soupe et du choux avec de la viande, alors...Repasser, passer l’aspirateur, ce genre de choses, c’est rien du tout.
Mais il a fait très beau temps.
Sîmbătă. Azi, doar Liviu a făcut treabă pe afară. Lemnele trebuie crăpate şi aranjate ca să se usuce, acum ele sînt verzi.
Eu am muncit prin casă. Nu prea multe, nu am gătit, mai e supă şi varză călită cu carne, atunci...Călcatul, aspiratul, genul acesta de treburi e nimica toată.
Dar a fost un timp foarte frumos.

   


   


Friday, October 19, 2012

Les couleurs de l'automne


Le 19 octobre 2012

Vendredi. Il y a quelques ans, dans une école de la Vallée, dans la salle des professeurs il y avait deux factions, une du côté du directeur, et autre contre le directeur. La deuxième avait envoyé au journal du départament une petite annonce pur la rubrique „décès”, „le directeut est mort”. Le jour suivant, le directeur allait à Alba Iulia, à une réunion. En autobus, des gens surpris, à Alba Iulia, des gens confus, des regards bizzares. C’était exactement le même genre de blague macabre, absolutement gratuit, l’article d’hier avec la mort de Dan Puric. Je n’aime pas ça.
Aujourd’hui, j’ai fait une longue promenade sur les collines voisines, pour admirer les couleurs de l’automne.

Vineri. Acum cîţiva ani, într-o şcoală de pe Vale, în sala profesorală erau două facţiuni, una de partea directorului, alta împotriva lui. A doua a trimis la ziarul judeţean un mic anunţ pentru rubrica „Decese”, „Directorul a murit”. A doua zi acesta merge la Alba Iulia la o reuniune. În autobus, oameni surprinşi, la Alba Iulia, oameni confuzi, priviri bizare. Exact acest gen de farsă macabră, absolut gratuită, a fost articolul de ieri despre moartea lui Dan Puric. Mie nu-mi plac chestiile astea.
Azi am făcut o lungă plimbare pe dealurile din jur ca să admir culorile toamnei.

   
    

Thursday, October 18, 2012

Quelle journée!!!


Le 18 octobre 2012

Jeudi. Une journée pleine d’évenements, de bonnes et de tristes nouvelles. D’abord, le matin, j’ai couru à la Poste pour envoyer une lettre à Saujon.
Ensuite, après mon programme du matin, petit déjeuner et autres je suis entrée sur facebook voir les nouvelles, j’ai posté la poésie de Lici accompagnée d’une photo à moi, et, pendant que je cueillais les likes” pour la photo et Lici pour la poésie, j’ai reçu la mauvaise nouvelle, la mort d’une personnalité de culture roumaine actuelle, suite à un accident stupide et l’habituel déjà mal-practice” dans un hôpital de Bucarest. Il s’agit de Dan Puric. Liviu est rentré pendant une petite fênetre” me dire de transmettre son admiration pour la poésie de Lici.
Pendant la première heure de l’après-midi j’ai lu un message de Florenville. L’an prochain, au mois de juillet nous aurons des hôtes, une chorale et d’autres personnes, environs 41, pour quelques jours. Dès ce moment, je dois me mettre au travail: répondre à la lettre, contacter les amis, s’organiser...Ensuite un appel de mon amie Aurica Mare, une des princesses, ensuite un autre de Florenville et puis une longue conversation téléphonique avec ma soeur.

Joi. O zi plină de evenimente des ştiri bune sau rele. Dimineaţă, am dat o fugă pînă la poştă să trimit o scrisoare la Saujon.
Apoi, după programul meu de dimineaţă, mic dejun, chestii, am intrat pe facebook, să aflu noutăţile, am postat poezia lui Lici, însoţită de o fotografie de-a mea şi, în timp ce eu culegeam cele cîteva „like-uri” pentru fotografie iar Lici pentru poezie, am primit vestea cea rea, azi a murit un mare om de cultură, în urma unui accident de muncă şi ca urmare a unui „mal- practice” la un spital din Bucureşti. Este vorba despre actorul şi regizorul Dan Puric. Liviu a dat fuga în timpul une ferestre ca să-mi spună să-i transmit Feliciei admiraţia lui pentru poezie.
În timpul primei ore a după-amiezii am citit un mesaj de la Florenville. Anul viitor, în iulie, vom avea oaspeţi, un cor şi alte persoane, cam 41, pentru cîteva zile. Din acest moment, trebuie să mă apuc de treabă: răspuns la scrisoare, anunţat lumea, o întălnire pentru avedea ce facem, cum ne organizăm, ce să le scriu...Apoi, un apel de la prietena mea Aurica Mare, una dintre prinţese, apoi un alt apel de la Florenville şi apoi o lungă conversaţie cu sor-mea.

   
   


Wednesday, October 17, 2012

En automne on compte...


Le 17 octobre 2012

Mercredi. C’est beau l’automne! On a envie de prendre des photos pour immortaliser les belles couleurs des feuilles qui tombent, des fruits qui restent encore dans les arbres, des oiseaux qui ont le courage d’affronter l’hiver qui va venir. Les poètes nous gâtent avec de beaux vers. Voici une excellente poésie que l’une des princesses, m’a envoyée il y a quelques jours. Ma traduction:

Felicia Gicovan

EN AUTOMNE ON COMPTE ...
En automne on compte les petits,
coings, les agneaux, les regards.
En automne on compte les rêves
prunes, raisins, et les amours
Compte en sautant les autres, mon cher,
Les amours, compte-les  en sautant  les autres
regarde profondément en toi-même
et, quand tu comptes tes amours,
compte un seul: moi!

En automne on compte l'argent,
Les amis et les déceptions,
Les péchés, des moutons, des feuilles,
les couleurs, les arbres et les lèvres.

Tu comptes en sautant, tes amours, mon cher,
regarde profondément en toi-même
et, quand tu comptes tes amours,
compte un seul: moi!

Miercuri. Frumoasă este toamna! Ai dori să fotografiezi totul pentru a imortaliza culorile frunzelor ce cad, a fructelor uitate în pomi, a păsărilor ce au curajul să înfrunte iarna care se apropie. Poeţii ne răsfaţă cu minunate versuri. Iată o excelentă poezie pe care mi-a trimis-o una dintre prinţese, acum cîteva zile. Şi traducerea mea.

Felicia Gicovan

TOAMNA SE NUMĂRĂ...
Toamna se numără bobocii
gutuile,mieii,privirile
Toamna se numără visele
prunele,strugurii ,iubirile
Tu numără pe sărite ,iubite,
priveşte adânc în tine 
şi, când numeri iubirile ,
numără-mă numai pe mine!


Toamna se numără banii,
prietenii şi amăgirile,
păcatele,oile ,frunzele,
culorile,pomii şi buzele. 

tu numără pe sărite ,iubite,
priveşte adânc în tine, 
şi, când numeri iubirile,
numără-mă numai pe mine!Tuesday, October 16, 2012

Excuses


Le 16 octobre 2012

Mardi. Mon téléphone fixe a été indisponible de temps en temps à cause de l’électricité, mes amis de France et de Belgique ne m’ont pas trouvé, je promets d’être plus attentive pour que mon téléphone fixe soit toujours chargé...Ce soir une amie de Saujon (Charente Maritime) m’a applelé et m’a dit qu’en août et septembre je n’ai pas répondu à ses applels...Ah!
Lyliane m’a cherché dimanche toujours sans résultat. Milles excuses!

Marţi. Telefonul meu fix a fost indisponibil din cînd în cînd din cauza electricităţii, nu am avut grijă să-l încarc la timp, promit să fiu mai atentă din acest punct de vedere...Astă seară chiar m-a sunat o prietenă din Saujon(Charente Maritime) şi mi-a spus că în august şi septembrie nu m-a găsit la telefon...Ah!
Lyliane m-a sunat duminică, tot fără rezultat. Mii de scuze!

   

Monday, October 15, 2012

Pluie d'automne


Le 15 octobre 2012

Lundi. Il pleut, seulement quelques heures de beau temps et il pleut de nouveau. Très bien, on en a besoin.
Je suis en train de lire Georges Coulonges, L’été du grand bonheur et je cuisine seulement pour avoir de quoi mettre sur la table.
Je pense mettre définitivement à l’abri mes géraniums, c’est trop de travail de les sortir chaque matin.

Luni. Plouă, doar cîteva ore de timp însorit şi plouă din nou. Foarte bine, apa este mai mult decît necesară. Eu citesc Georges Coulonges, Vara marii fericiri, nu-mi bat capul să găsesc o traducere mai artistică, destul că este o carte franţuzească cu o acţiune ce se petrece în preajma izbucnirii celui de al doilea război mondial.
Gătesc exact cît să am ce pune pe masă.
Mă gîndesc să-mi pun la adăpost de-a binelea muşcatele, este prea mult de lucru să le scot în fiecare dimineaţă.

        

La photo promise(photo:Liviu)

Sunday, October 14, 2012

Journée grisâtre


Le 14 octobre 2012

Dimanche. Vraiment le mariage d’hier et d’aujourd’hui, parce que le gens se sont amusés jusqu’aujourd’hui, après-midi comme un vrai mariage du Pays des Motzi, c’était réussi, il y avait beaucoup de monde, enfin...
Peut-être je trouverai une photo des deux mariés aussi.
Autrement, j’ai passé une journée grisâtre, c’est vrai, il a plu.

Duminică. Într-adevăr, nunta de ieri, dar şi de azi, pentru că oamenii s-au amuzat pînă azi după-masă, ca la o adevărată nuntă din Ţara Moţilor, a fost reuşită, cu multă lume, în fine...
Poate voi găsi şi o fotografie a celor doi miri, pe undeva.
Altfel, am petrecut o zi aşa, mai cenuşie, a şi plouat, într-adevăr.

        

Saturday, October 13, 2012

Mariage avec des surprises


Le 13 octobre 2012

Samedi. Le temps ne m’a pas permis la promenade désirée. Il pleuvait pendant la matinée et aussi pendant la nuit, donc même si l’après-midi la pluie s’est arrêtée la nature est encore trop humide.
En plus Liviu est à Cobleş, à un mariage qui n’était pas dans ses vues. Pour le film, ils ont trouvé une autre équipe, à Cîmpeni, mais la mère et la soeur du marié ont demandé à Liviu qui le fasse . Il n’a pas pris au sérieux cette démande, mais elles ont insisté tellement qu’il ne savait plus refuser...En plus, une télévision de Bucarest, Kanal D, est présente pour  faire une emission „Mariage avec des surprises”, finalement il y a plus de caméramans que d’habitude...La famille a payé une fortune pour que les mariés aillent à l’église dans une longue voiture blanche qui est arrivée de Cluj, mais la promenade dans cette bagnole a eu lieu le soir, il faisait déjà noir. Et cela parce que les temoignes sont des personnes qui se donnent importance en arrivant en retard, se laissant attendus, pas 15 minutes une demi heure, mais deux trois heures.
Moi, j’aimerais que ces deux jeunes mariés organisent mieux leur vie que leur mariage.

Sîmbătă. Timpul nu mi-a permis plimbarea dorită, a plouat în timpul nopţii şi dimineaţă, şi chiar dacă după-amiază ploaia s-a oprit drumul era prea ud ca să te plimbi.
În plus, Liviu este la o nuntă la Cobleş, o nuntă pe care nu o avusese în vedere. Tinerii angajaseră  echipă de la Cîmpeni să filmeze, dar mama şi sora mirelui îl voiau pe Liviu care nu le-a luat în serios cererea, dar atît au insistat ca el să facă un film paralel încît nu a mai putut refuza...Şi încă ceva: o televiziuene de la Bucureşti, kanal D,  este prezentă pentru a face o emisiune „Nuntă cu surprize”, pînă la urmă e o nuntă cu mai mulţi cameramani decît alaiul propriu-zis...Şi asta nu e tot, familia a plătit o mică avere pentru ca mirii să meargă la biserică într-o maşină albă, o limuzină, adusă tocmai de la Cluj,  numai că au ajuns la Centru tîrziu, pe întuneric aşa că nu au obţinut chiar efectul scontat, asta din cauza naşilor, oameni importanţi care adoră să fie aşteptaţi si nu aşa un sfert de oră, o jumătate ci două-trei ore. Eh, ce să zic, sper ca tinerii ăştia să-şi organizeze viaţa mai bine decît au făcut-o cu propria lor nuntă. (photos: Liviu)   

   

Friday, October 12, 2012

Désir


Le 12 octobre 2012

Vendredi. Je deviens dépendente de mes conserves...
Pourtant j’aimerais faire une longue promenade d’automne. Peut-être, je pourrais convaincre Liviu qu’il m’accompagne, sinon j’irai toute seule si le temps me permet.

Vineri. Devin dependentă de conservele mele...
Totuşi mi-ar plăcea să fac o lungă plimbare de toamnă. Poate voi putea să-l conving pe Liviu să mă însoţească, dacă nu, voi merge singură dacă timpul îmi permite.