Monday, August 24, 2009

23 August


Le 23 août 2009

C’est le jour de l’ancienne fête nationale et quand je pense à cela je me rappelle toujours qu’une fois, quand la Princese Griotte avait 14 ou bien 15 ans, elle a eu droit de participer à la fête avec toute sa suite pour assister au défilé des troupes et des manifestants, après quoi on s’est promené dans le parc de la ville où il y avait plein de monde, des musiques, des grillades des bières et des sucreries. Après une journée comme ça, elle avait eu une forte migraine qui passait après des heures de repos et sommeil.

În această zi, era, altădată, sărbătoarea naţională şi, doar cînd mă gîndesc la acestă dată, 23 August, simt gustul unei zile de sărbătoare cu defilare de trupe şi cortegii de care alegorice cu pic-nic, grătare şi mici, cu rîuri de bere, dulciuri de tot felul, muzici şi plimbare prin parcul oraşului. Prinţesa Vişina cu toată suita sa a avut o dată dreptul de a participa la sărbătoare, după care a urmat o migrenă din acelea care o chinuiau regulat de o vreme, de pe la 14-15 ani şi care trecea după ore lungi de odihnă şi somn.

(Pictura: Natalia Bardi, Flori de vara )


No comments:

Post a Comment