Wednesday, March 31, 2010

Bon anniversaire!

Mercredi. Bon anniversaire à notre Monica! Nous pensons bien à elle.
 Miercuri. La mulţi ani pentru Monica! Ne gîndim cu drag la ea.

La semaine des Pâques
Le 30 mars 2010
Mardi. Aujourd’hui il a fait beau temps, mais il va pleuvoir ces jours, peut –être à Pâques aussi. Aucune chanse de sortir le tapis du salon. Je dois me contenter avec l’aspirateur...Mais , plus tard en avril je laverai tous mes tapis.
Quand il pleut, les jours passent avec plus de monotonie, mais je ne m’ennuie pas du tout. Il me fait très plaisir la broderie. Je n’ai pas toujours le temps de le faire, aujourd’hui, par exemple j’ai eu aures choses à faire: une grande lessive. Maintenant j’ai des choses à répasser.

Marţi. Azi, a fost timp frumos, dar nu va dura, se anunţă ploi, nici o şansa să scot la aer covorul din salon. Trebuie să mă mulţumesc cu aspiratorul...Dar, mai tîrziu, în aprilie, voi spăla toate covoarele mele...Cînd plouă, zilele sînt mai monotone, dar eu nu mă plictisesc. Deocamdată, îmi face mare plăcere broderia, deşi nu am mereu timp, azi, de exemplu, am spălat lenjeriile de pat, de acuma voi avea mult de călcat şi uite aşa.

Tuesday, March 30, 2010

Printemps à la montagne

Le 29 mars 2010
Lundi. Plus de neige dans mon allée. Les fleurs font des progrès, mais ce n’est pas comme dans les localités de colline où le temps des perce-neige est passé depuis longtemps et il y a déjà plein d’autres fleurs...” Que de fleurs, j’ai vu!”, disait ma voisine qui a passé quelques jours à Oradea...
Luni. Nu mai e zăpadă pe aleea mea, florile fac progrese văzînd cu ochii, dar nu e ca în localităţile de deal unde timpul ghioceilor a trecut demult şi e plin de alte flori...” Ce de flori am văzut!”, zicea vecina mea care petrecuse cîteva zile la Oradea...

Sunday, March 28, 2010

Le Dimanche des Fleurs/ Florii
Le 28 mars 2010

Dimanche. C’est le Dimanche des Fleurs et parce tous les chrétiens fêtent ce jour aujourd’hui, j’aimerais souhaiter à tous mes lecteurs Bonne fête des fleurs et je le fais de tout mon coeur!
J’aurais poster ici plein de fleurs, mais pour Arieşeni c’est encore trop tôt pour avoir des fleurs. Il n’y a que des perce-neige et des crocus dans mon allée. Une petite tulipe est en train de s’ouvrir, mais cela va encore durer quelques jours...
Donc Bonne Fête à tous et mes meilleurs voeux à ceux qui portent des noms de fleurs.

Duminică. Este Duminica Floriilor şi pentru că toţi creştinii sărbătoresc această zi azi, aş vrea să urez din toată inima, Sărbători fericite de Florii tuturor cititorilor mei.
Mi-ar fi plăcut să postez multe flori, dar la Arieşeni este încă prea devreme pentru a avea flori. Nu sînt decît nişte ghiocei şi nişte brînduşe pe aleea mea. O lalea micuţă este gata să-şi deschidă bobocul, dar va mai dura cîteva zile.
Deci, Sărbătoare fericită de Florii şi cele mai bune urări celor care poartă nume de floare.
Je viens de recevoir une carte “merci” d’une amie de Florenville à laquelle j’avais envoyé un “ mărţişor” et j’ai oublié d’écrire un petit mot. Tiens, que je suis étourdie!!!

Tocmai am primit o felicitare “merci” de la o prietenă din Florenville, căreia îi trimisesem un mărţişor şi am uitat să-i scriu cîteva cuvinte. Ei, chiar că sînt o zăpăcită!!!

Samedi des Fleurs

Le 27 mars 2010

Samedi.Travaux dehors. Il a fait beau toute la journée, mais le ciel s’est couvert vers le soir, comme pour confirmer la météo qui annonçait des pluies depuis hier. J’ai pris des photos avec les voisins aussi, parce que tout le monde était dehors, comme pour illustrer une poésie de George Topârceanu: Rhapsodies de printemps. En voilà un fragment, mieux traduit par moi, pour mes lecteurs français. ( Je dirais, mieux  que Google.)

... Des balcons et et des corridors
De blancs fichus
Flottent dans le soleil.
Les ménagères rapides comme les abeilles,
Sortent dehors, les cheveux dans le vent.
Toutes sont pressées.
Les unes ballayent
Les autres secouent les tapis
Et toutes se hâtent ainsi
D’enlever la poussière
Des couvertures
Et des tapis. 
Sîmbătă. Lucrări pe afară. A fost timp frumos toată ziua, dar spre seară, cerul s-a acoperit, să confirme, parcă, previziunile meteo, care anunţa ploi încă de ieri. Am făcut cîteva fotografii şi cu vecinii, pentru că toată lumea era pe afară şi toţi dădeau zor, ca într-o ilustraţie pentru poezia lui George Topârceanu, Rapsodii de primăvară. Iată un fragment:

...De prin balcoane
Si coridoare
Albe tulpane
Faîlfîie-n soare.


Ies gospodinele
Iuţi ca albinele,
Părul le flutură,
Toate dau zor.
Unele mătură,
Altele scutură
Colbul din pătură
Şi din covor.

Saturday, March 27, 2010

Tribut de la route

Le 26 mars 2010

Vendredi. Notre chat, le Noir a été écrasé par une voiture hier soir, il paraît. Il était en train de participer à une fête de la chatte des voisins et une voiture qui passait en vitesse n’a pas su l’éviter. Dommage! Il était très beau. Olga doit être très triste, surtout qu’elle disait que ce chat était  sien.

Vineri. Motanul nostru, cel Negru, a fost strivit de o maşină ieri seară, se pare. Tocmai participa la o nuntă cu pisica vecinilor şi o maşină ce trecea în viteză n-a putut să-l mai evite. Păcat! Era atît de frumos! Olga trebuie că e foarte supărată, mai ales că zicea că acesta era al său.

Friday, March 26, 2010

Annonciation
 
Le 25 mars 2010

Jeudi. Je suis sortie au centre pour acheter quelques fruits. La neige sale qui se trouve encore d’une part et de l’autre de la route me donne un sentiment d’impuissance.
Aujourd’hui, le jour de l’Annonciation, on dit que l’on ouvre la voix des oiseaux dans la forêt et ceux qui ont choisi de faire jeune jusqu'à Pâques ont la permission de manger du poisson..
Dans mon allée de pâles perce-neige osent à peine sortir la tête de la neige, mais dans deux jours ils seront les vainqueurs...

Joi. Am ieşit pînă în centru pentru a cumpăra ceva fructe. Zăpada murdară care mai e de-o parte şi de alta a drumului îmi dă, aşa, un sentiment de neputinţă.
Azi, de “Bunavestire”, se spune că se dezleagă glasul păsărilor iar cei care au ales să postească au dezlegare la peşte...
Pe aleea mea, palizi ghiocei îndrăznesc abia să-şi scoată capul de sub zăpadă.

Thursday, March 25, 2010

Grand nettoyage? Non,...

Le 24 mars 2010
 
Mercredi. J’ai dit que les Pâques sont trop tôt, la neige est encore là, je ne pourrai pas faire un grand nettoyage, mais il fait si beau, il y a du soleil. J’ai grand envie d’ ouvrir les fenêtres, enlever les tapis, , balayer l’allée. Tout ça prend plus d’une journée. Enfin, je verrai...
Si le temps se gâte, je m’arrêterai...

Miercuri. Am zis că Paştile sînt prea devreme, zăpada e tot aci, nu voi putea face curăţenia cea mare, dar e atît de frumos, e soare. Am mare poftă să deschid ferestrele, să scot covoarele, să mătur aleea. Asta durează mai mult de o zi. În fine, voi vedea...Dacă timpul se strică, mă voi opri...

Pas grand chose...


Le 23 mars 2010

Mardi. Aujourd’hui, j’ai perdu le temps, je dirais...Je n’ai fait que des choses que je dois reprendre demain et chaque jour: aspirer, cuisiner, faire le feu et en plus j’ai contacté mes fils sur messenger, or téléphone, or e-mail...Liviuţ a passé un examen important hier. C’était la dernière bonne surprise, juste avant de me coucher.

Marţi. Am pierdut timpul, aş zice...N-am făcut nimic altceva decît treburi de rutină, pe care le voi face şi mîine şi în fiecare zi: aspirat, măturat, spălat, bucătărie, foc şi, în plus, i-am contactat pe fiii mei pe messenger, telefon sau e-mail...Liviuţ şi-a luat un examen important ieri. Fusese ultima surpriză din acea zi, chiar înainte să mă culc.

Monday, March 22, 2010

Le jour des surprises

Le 22 mars 2010

Lundi. Aujourd’hui, j’ai eu des surprises agréables. D’abord, une ancienne collegue, Cătălina, veut me contacter sur Skype. Malheureusement, je ne l’ai plus installé parce que l’ordinateur marche plus difficilement avec, mais j’attends un signe.
Ensuite j’ai une merveilleuse nouvelle d’Edith et Alex (ecolomules.over-blog.com) qui depuis le 8 mars ont une fille, absolument superbe, comme ses parents d’ailleurs, Ozalice qui est déjà la vedette de la famille. Bravo! Félicitations les heureux parents!!!
Je viens de découvrir qu’il y a un nouveau lecteur sur mon blog: bonjour Dan, soyez le bienvenu!

Luni. Azi, am avut nişte surprize plăcute.
Mai întîi, o fostă colegă, Cătălina, vrea să mă contacteze pe Skype. Din păcate, nu l-am mai instalat pentru că îmi mergea calculatorul greoi, dar aştept un semn de la ea.
Apoi, am primit o veste minunată de la Edith şi Alex (ecolomules.over-blog.com)care au o fetiţă din 8 martie, un copil absolut superb, ca şi părinţii săi, de altfel, Ozalice, deja vedeta familiei.
Şi, în fine, tocmai am descoperit că am un nou cititor pe blog: bună ziua Dan, bine ai venit! 
 

Une saison pas très agréableLe 21 mars 2010

Dimanche. La première foire de cette année. Du monde, des marchandises, du bétail. Je suis allée trop tard pour prendre des photos avec des vaches et des veaux à vendre et ce n’était pas agréable de voir des marchandises au dessus des flaque d’eau provenent de la neige qui fonde. Enfin, je n’avais pas un plan pour faire des courses... Le printemps n’est pas une saison très agréable chez nous, depuis toujours...

Duminică. Primul tîrg din acest an. Lume, mărfuri, vite. Am mers cam tîrziu ca să mai fac fotografii cu vaci şi viţei de vînzare şi nu mi se părea plăcut să umblu prin noroi. Într-un loc, se vindeau haine care erau aşezate pe nişte cutii, drept într-o baltă ce provenea din topirea zăpezii. În fine, nu aveam un plan pentru cumpărături...Vremea a fost frumoasă, dar dintotdeauna primăvara a fost un anotimp mai degrabă neplăcut...

Beaucoup de neige encore...
Le 20 mars 2010

Samedi. Il fait plus chaud, mais il y a encore beaucoup de neige. Il a fait du soleil toute la journée, beaucoup de neige a fondu, mais il y en a encore.
Demain, il y aura la première foire de cette année, la Foire des fleurs , la foire avant les Pâques. Le temps passe vite.
Cette année les orthodoxes, les catholiques et autres chrétiens fêterons la résurrection le même jour, le 4 avril.

Sîmbătă. E mai cald azi, dar e multă zăpadă. A fost o zi cu soare, multă zăpadă s-a topit, dar mai este încă destulă.

Mîine va fi primul tîrg din acest an, tîrgul Floriilor, tîrgul dinaintea Paştilor. Timpul trece repede.

În acest an ortodocşii sărbătoresc Paştile deodată cu catolicii şi cu alţi creştini, în 4 aprilie.


Sunday, March 21, 2010

Inventions

Le 19 mars 2019

 
Vendredi. Je suis trop occupée pour le moment. J’invente des broderies,il semble que je ne suis pas capable de copier des modèles vérifiés. Pour le moment je ne suis pas sûre de rien.

Vineri. Sînt mult prea ocupată să inventez broderii deocamdată. Se vede treaba că nu sînt capabilă sa brodez după modele verificate, devenite clasice...Momentan, nu prea sînt sigura de nimic...

Saturday, March 20, 2010

Toujours hiverLe 18 mars 2010

Derrière la maison il y a des basses-cours où les voisins élèvent des volailles, des poules et des coqs. Ceux-ci se font entendre jour et nuit en guise d’horloge qui nous rappellent sans faute l’heure qu’il est, même pendant la nuit. De l’appartement on ne les entend pas, mais de la petite maison en bois où nous habitons, on a l’impression d’habiter ensemble...Pourtant nous sommes tellement habitués au chant des coqs, que nous ne les entendons plus. L’habitude, la deuxième nature.
On est vers la fin du mois de mars, mais l’hiver est toujours prèsent. On entend le plus souvent le chant des petits oiseaux qui attendent le printemps. Même le caquetage des poules qui vont pondre est plus gais, quoiqu’elles n’aiment pas la neige, et quand il y en a elles pondent moins. Ce matin, je crois avoir entendu le bavardage des mères poules. Avec ou sans neige, le printemps arrivera sans faute.

În spatele casei se găsesc ogrăzi unde vecinii cresc  păsări de curte, găini şi cocoşi. Aceştia, cocoşii, se aud zi şi noapte, amintindu-ne fără greşeală ora care e, chiar şi în timpul nopţii. Din apartament nu se aud, dar din căsuţa în care stăm noi, avem impresia că locuim împreună...Totuşi, ne-am obişnuit, nici nu-i mai auzim. Obişnuinţa este a doua natură.
Ne aflăm spre sfîrşitul lunii martie, dar iarna este încă o prezenţă ce nu poate fi ignorată. Cîntecul păsărelelor care aşteaptă primăvara se aude tot mai des. Chiar dacă mai este zăpadă găinile care ouă se aud tot mai mult şi ele, semn că vremea bună se apropie. În această dimineaţă, cred că am auzit cloncănit. Cu sau fără zăpadă primăvara soseşte în cele din urmă. Teofil, vecinul nostru, zice că deja de o luna cloceşte cîte o găină, dar nu i-a pus ouă, pentru că îngheaţă.

Wednesday, March 17, 2010

Bon signe
Le 17 mars 2010
Mercredi. Depuis le matin déjà il y avait du soleil, mais assez froid, -150 C. Plus tard il a neigé encore, mais finalement il y a eu une belle journée.

Notre ami, Cornel qui habite sur la colline de Tuluceşti et qui a la voiture dans la cour de la voisine, parce qu’il ne peut pas monter chez lui à cause de la neige, a fait des sentiers pour pouvoir sortir la voiture. Il a renouvelé notre sentier aussi. Il paraîssait qu’il aimait la pelle.

Je suis sortie un petit peu jusqu’au centre pour acheter un magazine, mais je ne l’ai pas trouvé. Demain, peut-être. Depuis trois mois déjà, le kiosque de journaux a été fermé, à cause de la crise. Il est bon signe s’il reprend l’activité, je l’espère...

Miercuri. De bună dimineaţă deja era soare deşi foarte frig, -150 C, mai tîrziu a nins încă, dar pînă la urmă a fost o zi frumoasă.

Prietenul nostru, Cornel, care locuieşte sus, pe dealul Tuluceştilor şi care îşi ţine maşina în curtea vecinei, pentru că nu poate urca din cauza zăpezii, a făcut cărări ca să poată scoate maşina, a refăcut-o chiar şi pe a noastră. Părea că-i face plăcere, avea o lopată bună.

Azi, am ieşit un pic, pînă la kioşc să-mi cumpăr o revistă, n-am găsit-o, poate, mîine. Kioşcul a fost închis de vreo trei luni, din cauza crizei. E semn bun dacă şi-a reluat activitatea, sper...

Sentier dans la neige


Le 16 mars 2010

Mardi. Le cinquième jour de neige. J’ai fait un sentier supperficiel, juste pour pouvoir sortir la poubelle mais il a été couvert presque immédiatement et aujourd’hui, quelqu’un est venu me demander de lui permettre de faire le sentier comme il faut. C’est un élève de lycèe qui est venu plusieurs fois chercher Liviu pour demander toute sorte de choses en dehor des affaires scolaires, un câble, par exemple, de ceux qu’ils appellent “euroscart”, une autre fois il voulait la clé pour jouer au tennis dans la salle de sport et des choses comme ça...

Marţi. A cincea zi de ninsoare. Am făcut eu o cărare dar superficial, doar ca să pot scoate pubela, dar a fost acoperită aproape imediat şi azi, a venit careva ca să ceară permisiunea să facă una ca lumea. E un elev de la liceu, unul care mereu vine să ceară ceva d-lui profesor, cel mai adesea după ore, deci lucruri în afara preocupărilor strict şcolare, un cablu, de exemple, din cele pe care ei îl numesc “euroscart”, permisiunea să joace un tenis de masă în sala de sport şi lucruri de-astea...

Monday, March 15, 2010

Le printemps s'est caché sous la neigeLe 15 mars 2010

Lundi. Depuis trois jours il neige, donc j’ai du faire un sentier jusqu’à la porte car Liviu a trop de choses à faire aujourd’hui. Il doit aller à un enterrement en dehors de l’école.
C’est la moitié du mois de mars et le printemps s’est caché sous la neige, mais il ne faut pas se plaindre parce que l’hiver a été très patient avec nous du novembre jusqu’à présent.
Je m’occupe de mes affaires d’intérieur: brodérie, blog, lecture et j’ai astiqué les casseroles en utilisant des cendres, bien entendu.

Luni. De trei zile ninge într-una, deci a trebuit să fac o cărare pînă în drum căci Liviu a fost mult prea ocupat azi. A trebuit să meargă la o înmormîntare, asta în afară de şcoală.
Sîntem la jumătatea lunii martie şi nici urmă de primăvară, s-a ascuns şi ea pe undeva prin zăpadă, dar să nu ne plîngem, pentru că din noiembrie pînă acuma iarna a fost foarte răbdătoare cu noi.
Toată ziua mă ocup de treburi casnice, de interior mai ales: broderie, blog, lectură şi am lustruit nişte vase care nu mai arătau bine utilizînd cenuşa, bineînţeles.

 

Stelou, le chasseur

Sunday, March 14, 2010

Mésanges


Le 14 mars 2010

Dimanche. Le matin, on s’est réveillé avec le bruit fait par un petit oiseau, mésange, je crois, qui s’est heurté de la porte. Ensuite il est resté gisant sur le paillasson paralisé de douleur et de terreur, mais par chance les chats n’étaient pas là. Alors je l’ai mis en haut sur l’étagère où je leur mets des miettes dans un plateau jaune...Sa famille est arrivé l’encourager dès que je suis entrée.

Duminică. Dimineaţă, ne-am trezit de la zgomotul făcut de o păsărică, un piţigoi cred, care s-a izbit de uşa de sticlă de la intrare . Mai apoi zăcea pe preşul din faţa uşii, paralizat de durere şi de teamă, dar spre norocul lui, pisicile nu erau prin preajmă. L-am luat şi l-am pus pe etajera de sus, unde, de obicei, le pun miezuri într-o taviţă galbenă... Familia şi prietenii au venit să-l încurajeze îndată ce am intrat în casă.

 

Saturday, March 13, 2010

Cuisiner encore


CuisinerLe 13 mars 2010
 
Samedi. Je cuisine. Dehors il continue à neiger. Je chauffe l’appartement parce que j’ai un hôte, mon fils. Liviu a fait le feu tôt le matin parce que les murs sont très froids.

Sîmbătă. Bucătăresc. Afară, continuă să ningă. Încălzesc apartamentul pentru că am un musafir, pe fiul meu. Liviu a făcut focul foarte devreme pentru că se încălzeşte greu, pereţii sînt foarte reci.

 

Les chasseurs

Le 12 mars 2010

Vendredi. La factrice, Nadia, m’a apporté une lettre de Lyliane et les factures.
Depuis deux jours il neige. L’hiver veut récuperer le temps perdu. Il y a quelques jours il a fait très froid, - 190  pendant la nuit, mais pas plus de deux jours. Je suis restée dans la maison toute la journée,  je suis sortie seulement pour le bois de chauffage, le petit sentier jusqu’à la route c’est Liviu qui l’a fait.
J’aimerais faire une petite cantine pour les petits oiseaux, mais quelque part en haut parce les chats les chasseraient...Ils viennent toujours avec le “gibier” devant la porte d’entrée, comme ils voudraient se vanter. De temps en temps j’ai devant la porte un petit oiseau ou un pigeon. C’est stressant, mais c’est la vie...et la mort.

Vineri. Poştăriţa, Nadia, mi-a adus o scrisoare şi nişte facturi.
De două zile afară, ninge. Iarna vrea să recupereze timpul pierdut. Acum două-trei zile a fost foarte frig, - 190 C în timpul nopţii, dar nu mai mult de două zile. Am stat în casă toată ziua, am ieşit doar pentru lemne de foc, cărarea pînă la poartă a făcut-o Liviu.
Mi-ar plăcea să fac o cantinuţă pentru păsărele, dar undeva mai sus pentru că mi le-ar vîna pisicile. Ele vin cu “vînatul” aci în faţa uşii de la intrare, ca şi cum ar vrea să se laude. Din cînd în cînd, am pe prag ba o păsărică mică, ba un porumbel. E chiar astresant, dar aşa e viaţa şi...moartea. 

Thursday, March 11, 2010

Les 40 SaintsCei 40 de mucenici erau soldaţi creştini, aflaţi în slujba împăratului roman păgân Licinius. Trei dintre ei, Chirion, Candid şi Domnos erau foarte pricepuţi în studiul Scripturilor. Aflând despre credinţa lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a silit să se închine idolilor. Refuzând, au fost întemniţaţi timp de 8 zile, bătuţi cu pietre şi ademeniţi cu daruri. Prin semne divine au fost însă întăriţi în dreapta credinţă. În cele din urmă, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin îngheţare în lacul Sevastiei. Unul din cei 40 a cedat şi a ieşit din lac, dar a murit pe loc. I-a luat însă locul un soldat. În aceea noapte s-au petrecut mari minuni: apa lacului s-a încălzit, gheaţa s-a topit şi 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra mucenicilor. În zori, au fost scoşi vii din lac, li s-au zdrobit fluierele picioarelor şi au fost lăsaţi să-şi dea sufletele. Rămăşiţele lor au fost arse, iar cenuşa aruncată în lac. Moaştele lor au fost răspândite la diverse biserici din spaţiul ortodox.
 Les 40 martyrs étaient des soldats chrétiens dans l’armée d’un empereur romain, Licinius. Trois d’entre eux, Chirion, Candid et Domnos connaissaient très bien les Écritures. En apprenant de leur réligion, Agricolae, le gouverneur de l’Arménie les a obligé à faire des dévotions devant les divinités payennes. Ils ont refusé, alors ils ont été emprisonnés pour 8 jours, battus avec des pierres et tentés avec des présents, il y a eu des signes divines et
   ils ont continué à être chrétiens. En fin, le gouverneur les a condamnés à la mort par gelée dans le lac de Sevastie. Un seul n’a pas résisté et est sorti du lac, mais il est mort sur place. Un soldat prend sa place. Cette nuit-là, il y a eu des grandes miracles, l’eau du lac est devenue chaude, la glace a fondu et 40 couronnes brillantes sont descendues sur les martyrs. À l’aube ils ont été sortis, vivants du lac, on leur a écrasé les os des jambes et on les a laissés mourir. Leurs corps morts ont été brûlés et les cendres jetées dans les eaux du lac. On trouve de leurs reliques dans des églises de l’espace orthodoxe.


( Picture: Internet )

Traditions de printemps

reteta mucenici tavaEn dehors du fait que c'est l'anniversaire de quelques personnes de chez nous, entre lesquelles Liviu, le jour de 9 mars est la fin des jours des “babe”,couronnée par le 8 Mars, alors on dit que c’est le jour des “moşi”, les vieux hommes, ou même La journée de l’homme. Ce jour, l’agriculteur sort la charrue du hangar, le forgeron la passe par le feu et on attend le début des travaux agricoles. On commence a nettoyer la cour en brûlant tout ce qui n’est pas bon autour de la maison. Dans la cuisine on prépare des grains de maïs et de blé bouillis dans de l’eau ainsi qu’une sorte de brioches en forme de 8, 40 au total en souvenir des 40 matyrirs et qu’on appelle en roumain “mucenici”...Les brioches s’appellent aussi “mucenici”. Moi, je n’en ai jamais fait, mais maman nous en faisait.

În afară de faptul că în această zi s-au născut cîteva persoane de aci de la noi,între care Liviu, 9 martie înseamnă sfîrşitul zilelor babelor, încununat de 8 Martie, ziua femeii. Se zice că această zi este ziua moşilor sau chiar Ziua bărbatului.
În această zi agricultorul scoate plugul din  hangar, îl duce la fierar care îl trece prin foc, îl purifică şi îl repară. De acuma se aşteaptă vreme propice pentru începutul lucrărilor agricole. Se începe curăţenia de primăvară prin curte şi grădină, iar în casă se pun boabe de porumb şi grîu la fiert şi se pregăteşte un aluat din care se prepară "mucenici",covrigei  în formă de 8, 40 la număr, în amintirea mucenicilor care s-au jertfit pentru credinţă.
Eu nu am făcut niciodată, dar mama ne pregătea.
( photo internet )


Etapes brulées

Le 11 mars 2010
Jeudi. C’est mon jour préféré, je dirai que tout doit aller pour le mieux...Aujourd’hui je vais poster ce que j’ai écrit hier et avant-hier, quand je n’ai plus eu le temps de tout faire...Voilà:
Lundi encore, pas avant, Liviu m’avait dit qu’il aimereit offrir quelque chose à ses collègues pour son anniversaire, mais que ceux-là mangent de...”post”, donc ils jeunent. Alors, j’ai eu un peu de travail. Je n’ai pas eu le temps, mais pas du tout de prendre des photos. Que ce que j’ai fait ainsi qu’il m’en reste, que j’ai pu garder pour nous aussi.
Mardi, le 9 mars, j’ai envoyé à l’école pour le goûter de la grande récré, le caviar de haricots secs, "zacusca" d’aubergines, de champignons (coulemelles d’eau), salade de tomates et quelque dessert: croissants au rahat lokoum et de boulettes aux noix et griottes.
J’ai fait aussi des grains de maïs cuit, mais ce n’était pas prêt à midi moins dix et j’ai laissé cette surprise pour le lendemain.

Les croissants ici:


Joi. Ziua mea preferată. Ar trebui ca toate să-mi meargă foarte bine.Astăzi o să postez ceea ce am scris ieri şi  alaltăieri, cînd nu am mai avut timp să le fac pe toate... Iată:
Încă de luni, Liviu mi-a spus că ar vrea să le ofere colegilor lui o gustare de ziua sa, dar că toată lumea posteşte. Aşa că am avut ceva de lucru. Nici vorbă să mai am timp pentru a fotografia ceea ce mi-a ieşit şi unele mîncăruri au fost chiar reuşite...Am ceva poze doar din ceea ce ne-a rămas şi acasă.
Deci, marţi, am trimis la şcoală icre de fasole albă, zacuscă de vinete şi zacuscă de ghebe, salată de roşii şi chiar ceva desert: cornuri cu rahat si bombonele cu nucă şi vişine.
Am fiert şi nişte boabe de porumb, dar nu erau chiar gata la pauza mare aşa că le-am lăsat pentru a doua zi... 

Wednesday, March 10, 2010

Le 8 Mars, spectacle

8 mars-suite

Le 8 Mars-Journée de la Femme

Le 8 Mars  2010

Lundi. Occupée, occupée, bien occupée...C’est la Fête internationale de la femme, une fête que les communistes ont imposé en essayant de remplacer les fêtes réligieuses par autres qui n’ont pas eu les chances de celle-ci. En se situant entre le 1-er mars, la tradition du “mărţişor” et le 9 mars, la fête orthodoxe des 40 Saints elle a bien tenu et nous voilà le 8 Mars en recevant des fleurs, des voeux et autres cadeaux de nos proches en tant que fammes de leurs vies...
Luni. Ocupată, ocupată, foarte ocupată... Este ziua internaţioală a femeii, sărbătoare pe care comuniştii au impus-o încercînd împreună cu altele, care nu au avut şansele acesteia, să înlocuiască sărbătorile religioase din viaţa nostră. Situîndu-se între 1 Martie, sărbătoarea tradiţională a mărţişorului şi 9 Martie, sărbătoarea ortodoxă a Celor 40 de Sfinţi, iată-ne primind flori, urări şi cadouri de la apropiaţii noştri, în calitate de femei ale vieţii lor.

Le ChampionnatLe 7 mars 2010

Dimanche. La semaine qui vient de se treminer il y a eu à l’école, comme chaque année, le Championnat de volley-ball de l’école. C’est une étape de la classe d’éducation phisique, qui vient de mettre un accent et d’offrir aux enfants une autre sorte de satisfaction que la simple heure de classe et fait une évaluation générale de la série d’habiletés que le prof enseigne aux enfants chaque année, au chapitre “jeu sportif” de son planification annuelle. Mais le championnat n’est pas dans le progrmme et suppose un effort supplémentaire surtout de la part du prof. Il pourrait donner tout simplement des notes aux élèves et finir avec cette étape.
Je participe à cet évenement que je le veux ou pas, car la salle de sport est très près de ma maison. 

Duminică. În săptămîna care tocmai s-a sfîrşit, a avut loc la şcoală, ca în fiecare an, Campionatul de volei al şcolii. Este o etapă a orelor de educaţie fizică, etapă ce tocmai a pus un accent şi care le-a oferit elevilor un alt fel de satisfacţie decît simpla oră de ed.fiz şi ofera posibilitatea de a face o evaluare generală asupra seriilor de deprinderi formate la capitolul”joc sportiv” din planificarea anuală a profesorului. Campionatul nu este planificat, nici obligatoriu pentru profesor, el cere un efort foarte mare din partea acestuia mai ales. Ar putea doar să dea notele şi atît. Fără să vreau, iau şi eu parte la acest eveniment deoarece sala de sport este foarte aproape de peretele din spate al camerei mele...