Friday, March 30, 2012

Caprices de printemps

Le 30 mars 2012
Vendredi. On s’est levés tôt, dehors il neigeait et il neige encore. Au moins on a un paysage plus...propre pendant quelques heures. Biensûr, ce n’est pas sérieux, il fait presque +6 degrés C, mais ce week-end le temps va rester capricieux, on dit.
Vineri. Ne-am trezit devreme, afară ningea şi încă ninge. Aşa avem măcar un peisaj mai...curat pentru cîteva ore. Bineînţeles nu este ceva serios, afară sînt aproape +6 grade C, dar în acest week-end timpul va fi capricios, aşa se spune.
       

Thursday, March 29, 2012

Bulbes


Le 29 mars 2012
Jeudi. Depuis ce jour, la semaine devient plus agréable, le week-end arrive, demain j’ai une seule heure à l’école, les Anglais ne viennent plus, il y a seulement un enfant pour le français et pour demain je dois m’entendre avec lui pour qu’il vienne samedi parce que je dois aller chez le dentiste à Cîmpeni.
J’ai fini la petite veste en tricot et j’ai commencé le bonnet.
Aujourd’hui j’ai préparé de la terre pour planter de nouveaux bulbes de narcises, de crocus et des freesias.
Je devrais être contente, mais parfois je suis un peu pessimiste, je ne voudrais pas dire dépressive.
Joi. Începînd cu azi, săptămîna devine mai agreabilă, week-end-ul soseşte, mîine am o singură oră la şcoală, englezii nu mai vin, ar fi un copil care mîine are franceză, trebuie să vorbesc cu el să vină sîmbătă, fiindcă merg la dentist, la Cîmpeni.

Am terminat vestuţa tricotată şi am început căciuliţa.

Azi am pregătit nişte pămînt pentru a planta niste bulbi noi nouţi de narcise, brînduşe şi freezia.

Ar trebui să fiu mulţumită, dar uneori sînt mai pesimistă, ca să nu zic depresivă.
   

Wednesday, March 28, 2012

Une étape finie

Le 28 mars 2012
Mercredi. Mon cours d’anglais a pris fin. Le prof est revenue lundi et mes élèves privés doivent partir. Qu’ils se débrouillent bien!
Je dois reprendre mes occupations d’avant: j’ai crocheté quelques jolies marques pages et peut-être je finirai une petite veste pour Elise. Ainsi, aujourd’hui, je me suis décidée de refaire une de mes bonnets tricotées cet hiver.
Miercuri. Cursul meu de engleză s-a terminat. Profesoara a revenit luni la clasă, iar elevii mei privaţi trebuie să plece la muncă. Să le meargă bine şi să se descurce!

Trebuie de acuma să-mi reiau vechile preocupări dinainte: am şi croşetat nişte semne de carte, chiar îmi place cum au ieşit şi, poate, voi termina o vestuţă pentru Elisa. De asemenea, azi, am hotărît să refac una dintre căciuliţele tricotate în această iarnă.
    

Alexandre Pouchkine

Le 27 mars 2012
Mardi. Je suis en train de lire Alexandre Pouchkine, La tempête de neige-Nouvelles, une traduction du russe en français par Edmond Leclef, illustrations de REF. Depuis longtemps déjà je voulais lire cet écrivain romantique. Ce que je viens d’apprendre de sa personne n’est pas à la hauteur de son écriture, mais c’est l’écrivain qui nous intéresse maintenant.
Marţi. Tocmai citesc Alexandr Puşkin, Furtuna de zăpadă-nuvele, o traducere din rusă în franceză de Edmond Leclef, ilustraţii REF. De multă vreme doream să citesc ceva din acest scriitor romantic. Ceea ce tocmai am aflat în plus despre el ca persoană, nu prea se ridică la înălţimea scrisului , dar tocmai sciitorul ne interesează acum.
  

Monday, March 26, 2012

Jules Renard, Poil de Carotte


Le 26 mars 2012


Lettres:
“De Poil de Carotte à M. Lepic
Mon cher papa,
Je t’annonce avec plaisir qu’il vient de me pousser une dent. Bien que je n’ai pas l’âge, je crois que c’est une dent de sagesse précoce. J’ose espérer qu’elle ne sera point la seule et que je te satisferai toujours par ma bonne conduite et mon application. 
                    Ton fils affectionné.
Réponse de M. Lepic
Mon cher Poil de Carotte,
Juste comme ta dent poussait, une des miennes se mettait à branler. Elle s’est décidée de tomber hier matin. De telle sorte que si tu possedes une dent de plus, ton père en possède une de moins. C’est pourquoi il n’y a rien de changé et le nombre des dents de la famille reste le même.
                  Ton père qui t’aime.”
Scrisori:

“Morcoveaţă către domnul Lepic

Dargă tată,

Sînt bucuros să te anunţ că mi-a ieşit o măsea de minte. Cam devreme, dar asta e. Sper că nu va fi singura şi voi avea mereu satisfacţia să te ţin la curent numai cu veşti bune despre mine.

                    Fiul tău afectuos.

Răspunsul domnului Lepic

Dragă Morcoveaţă,

Chiar pe cînd măseaua ta creştea, una de-a mea a început să se mişte. Ea s-a hotărît să cadă ieri dimineaţă. Aşadar, dacă tu ai o măsea în plus, tatăl tău are una în minus. Prin urmare nimic nu s-a schimbat, numărul dinţilor familiei rămîne acelaşi.

        Tatăl tău care te iubeşte.” 
      
     

Sunday, March 25, 2012

Annonciation

Le 25 mars 2012
Dimanche. Annonciation. Grande fête orthodoxe.
C’est toujours Liviu qui est sorti en allant au Centre où il y a plein de commerçants de l’autre côté de la montagne, comme les jours de foire. Il a acheté des salades vertes et des fruits. Il fait très beau temps.
Depuis 3h du matin on a passé à l’heure d’été, 3h est devenue 4h. On se levais déjà plus tÔt depuis fevrier.
Il y a toute sorte d’histoires, des mythes qui disent que le sommeil de huit heures de suite c’est bon pour la beauté, pour la santé en général, pour nous maintenir en forme. D’accord, il faut dormir, pendant le sommeil l’organisme se refait, mais nous devons avoir confiance, notre corps nous dit ce qui est bon pour lui. Quelquefois un petit sommeil d’une quart d’heure pendant la journée  est aussi efficient qu’une heure de sommeil pendant la nuit. Sept-huit heures de sommeil par jour, de suite ou en plusieurs reprises sont en général suffisantes.
Duminică. Bunavestire. Mare sărbătoare ortodoxă.

Tot Liviu este cel care a ieşit mergînd în Centru unde e plin de comercianţi de peste munte, ca-n zilele de tîrg. El a cumpărat salată verde şi fructe. Este timp foarte frumos.

De dimineaţă, de la ora 3oo s-a trecut la ora de vară, adică ora 3oo a devenit ora 4oo. Deja de prin februarie ne trezim mai devreme.

Există tot felul de poveşti, de mituri care ne spun că somnul de opt ore legate este bun pentru frumuseţe, pentru sănătate în general, pentru a ne menţine în formă. De acord, trebuie să dormim, în timpul somnului organismul se reface, dar trebuie să avem încredere, corpul nostru ne spune ce este bun pentru el. Uneori un somn de un sfert de oră din timpul zilei echivalează cu unul de o oră din timpul nopţii. Şapte-opt ore de somn pe zi legate sau în reprize sînt, în general, suficiente.
  

Saturday, March 24, 2012

Comme toujours

Le 25 mars 2012
Samedi. Travail dans la maison, comme toujours le samedi: cuisine, lessive aspirateur, feu.
Le ciel un peu couvert, mais Liviu a fait le feu dehors et il a préparé quelque chose à manger.
Sîmbătă. Munca prin casă, ca de obicei sîmbăta: gătit, spălat, aspirat, foc.

Cer un pic acoperit, dar Liviu a făcut foc afară pentru a găti ceva.
   

Printemps

Le 23 mars 2012
Vendredi. Je n’ai pas été à mon aise devant la classe d’élèves, mais j’espère que le prof arriverait la semaine prochaine. Il fait très beau temps aujourd’hui aussi. Mes voisins sortent dehors éttendre du linge secher au soleil, la neige est encore assez haute sous le 
Il y en a qui sortent des tapis et des édredons et les éttendent sur la couche de neige pour prendre de la fraîcheur.
Vineri. Nu am fost tocmai la largul meu în faţa clasei de elevi. Nu mai e locul meu acolo, dar sper ca săptămîna viitoare domnişoara să se întoarcă în plină formă. Este timp foarte frumos şi astăzi. Vecinii îşi scot rufele la uscat afară să se usuce la soare, zăpada e încă destul de înaltă sub sfori şi rufele ajung pînă la ea. Unii îşi întind covoarele sau plapumele la aer ca să capete prospeţime.
  
 

Thursday, March 22, 2012

Très occupée

Le 21 mars 2012
Mercredi. Ces jours je remplacerai le prof d’anglais et je serai très occupée avec la préparation des leçons...L’anglais, ce n’est pas tout à fait mon fort.
Miercuri. În aceste zile voi înlocui pe profa de  engleză şi voi fi foarte ocupată cu pregătirea lecţiilor...Engleza nu e chiar materia în care eu excelez.
Le 22 mars 2012
Jeudi. Toujours bien occupée. J’espère que mademoiselle viendra bientôt.
Joi. Tot foarte ocupată. Sper că domnişoara va veni în curînd.
   

Tuesday, March 20, 2012

La neige fonde

Le 20 mars 2012
Mardi. Il fait toujours beau temps, la neige fonde chaque jour de plus. J’ai vu que ces jours  les Américains rejouissent d’une neige fraîche agréable pour les skieurs.
Marţi Este tot vreme frumoasă, zăpada se topeşte în fiecare zi mai tare. Am văzut că în aceste zile, americanii se bucură de zăpadă proaspătă foarte apreciată de schiori.
     

Monday, March 19, 2012

Un peu trop chaud

Le 19 mars 2012
Lundi. Une journée d’été par la température de 10-12 degrés C, un peu fatigante, on a été habillé trop chaud, comment autrement avec la neige sale des bords de la route...
A la maison, je n’ai pas fait grand-chose. Le soir une heure d’anglais et c’est tout.
Luni. O zi de vară prin temperatura de 10-12 grade C, un pic obositoare, am fost îmbrăcată prea gros, cum altfel cu zidul de zăpadă murdară de pe marginile drumului...

Acasă, nu am făcut mai nimica. Seara, o oră de engleză şi atît.

Sunday, March 18, 2012

Le Prince Jumong

Le 18 mars 2012
Dimanche. J’ai fini une période de ma vie où j’ai été fan des films coréens. Ce soir j’ai vu le dernier épisode du film Le Prince Jumong, (online). La fin de ce beau film a été assez inattendue, mais il y a des liens avec tous les autres que j’ai vu et probablement avec l’histoire légendaire de la Corée.
Duminică. Am încheiat o perioadă a vieţii mele în care am fost fan al filmelor coreene. În seara asta am văzut ultimul episod din Prinţul Jumong(online). Sfîrşitul acestui frumos film a fost destul de neaşteptat, legături cu celelalte filme văzute la televizor şi probabil cu istoria legendară a Coreei.(photo: internet)

Saturday, March 17, 2012

Les citrons tombent


Le 17 mars 2012
Samedi. „La neige blanche est partie/ Le long et le large du pays”...mais pas ici, chez nous. Chaque jour elle fonde un peu plus, le soleil brille et le ciel est bleu du tout...Dans la maison il y a beaucoup à faire un jour de samedi, mais j’avais envie de travailler dehors. Pourtant il y a trop de neige, j’ai lavé un peu l’escalier et Liviu s’est occupé de la cheminée.
Le citronnier a toutes ses fruits bien mûris, elles commencent à tomber.
Sîmbătă. „S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării...”dar nu şi aici la noi. Totuşi, în fiecare zi se topeşte mai multă. Soarele străluceşte, cerul e albastru de tot...În casă sînt atîtea de făcut într-o zi de sîmbătă, dar aveam chef să lucrez mai degrabă afară. Totuşi e prea multă zăpadă, am spălat un pic scările şi cam atît. Liviu s-a ocupat de hoarne.

Lămîiul are toate fructele destul de coapte, ele încep să cadă.
    
                

Friday, March 16, 2012

Bénévolat

Le 16 mars 2012
Vendredi. Toute la journée d’hier a été dédié à l’instalation de l’internet pour le CDI, mais nous n’avons pas réussi encore, Nicu va revenir demain. Entre temps, j’ai enlevé les planches, je les ai triées et je les ai nettoyées, pour le moment celles de français et celles d’anglais. Je fais aussi un inventaire de ce matériel didactique et je le mets près des étagères où il y a des livres du même domaine. Je commence à me dédié trop à cet affaire, j’espère pouvoir contrôler mes élans. Autrefois, j’ai beaucoup travaillé bénévolement pour la biblothèque, j’ai eu de résultats alors, que d’autres personnes s’arrangeaient des salaires astronomiques en faisant des heures suplémentaires. Sur le papier, biensûr. Et alors??? Quoi?
Vineri. Toată ziua de ieri am petrecut-o cu instalarea internetului la CDI, dar nu am reuşit, Nicu va reveni mîine. Întretimp am scos la lumină toate planşele şi le-am triat. În fine am curăţat de praf, am reparat şi am aşezat la loc pe cele de franceză şi pe cele de engleză deocamdată. Încep să fiu prea dedicată acestei afaceri. Sper să-mi pot controla elanurile. Altădată am lucrat mult benevol pentru biblotecă, am avut şi rezultate, pe cînd alte persoane îşi aranjau salarii astronomice făcînd ore suplimentare. Pe hîrtie, bineînţeles. Ei şi??? Ce-i cu asta?
    

Thursday, March 15, 2012

Les Ides de Mars

Le 15 mars 2012
Jeudi. J’ai trouvé quelque chose d’intéressant sur les Ides de Mars (idus Martias). Ce que les Romains nommaient les Ides de Mars c’étaient les jours de 15 mars et ensuite de mai, juillet,  octobre et les 13 des autres mois.
Les Ides de Mars étaient un jour festif dédié au dieu Mars. Les Romains les considéraient jours néfastes. Julius César fut assasiné pendant les Ides de Mars en 44 avant Jésus Christ, sans avoir tenu compte des prédictions de l’haruspice étrusque Titus Vestricius Spurinna et du rêve de sa femme Calpurnia, l’un des assasins étant son fils Brutus. On a instauré la République, une période de confusion et ensuite Rome a été dirigée par Octavianus Augustus, autrement dit de mal en pis...
Les Ides ont eu des suites  malheureuses pour les Daces aussi et plus tard pour les Roumains, surtout pour ceux de la Transylvanie.
Le 15 mars 1848 a commencé la Révolution Hongroise et celle de la Transylvanie...”C’est pour cela qu’on considère ce jour historique” pour citer les mots de mon amie Ligia...
Joi. Am găsit ceva interesant despre Idele lui Marte(idus Martias) Ceea ce Romanii numeau Idele lui Marte erau 15 martie(jumătatea lunii) şi apoi 15 ale lunilor mai, iulie, octombrie şi 13 ale celorlalte luni.

În 15 martie erau festivităţi închinate zeului Marte. Romanii considerau Idele zile nefaste. Iulius Cezar a fost asasinat în 15 martie, 44 înainte de Cristos. El s-a dus la Senat neţinînd seamă de prezicerile oracolului, sau ale haruspexului Titus Vesticius Spurrinna, ori de visul soţiei sale Calpurnia. A fost asasinat de fanatici ai Republicii, între care şi fiul său, Brutus. A urmat o perioadă de confuzie, Republica nu a adus bunăstarea poporului, iar apoi a urmat Octavianus Augustus, care a fost tot un dictator.

Urmările chiar au fost nefaste pentru Romani dar şi pentru Daci, iar mai tîrziu, evenimente asemănătoare au avut loc şi pentru Români, din Transilvania, mai ales.

În 15 martie 1848 a început revoluţia maghiară, prin urmare şi cea din Transilvania. „De asta,  îi spunem zi istorică”...Citez din prietena Ligia Gicovan(facebook) 


      

Chez le dentiste

Le 14 mars 2012
Mercredi. Je peux écrire seulement que la jeune dentiste qui s’occupe de mes dents a beaucoup de patience...
Miercuri. Pot să spun doar că tînăra dentistă care se ocupă de mine are multă răbdare.


Tuesday, March 13, 2012

Petite fraude

Le 13 mars 2012

   Mardi. Et 13, en plus. Le matin, j’ai oublié d’abord mon téléphone, ensuite j’ai constaté que je n’avais pas    mes lunettes. Puis j’ai perdu le ”stik” pour me brancher à l’internet. Ce n’est rien, ça va.

 À l’école, deux élèves de l’école primaire ont essayé, disons, une petite fraude avec moi: elles          devaient retourner chacune le livre de Călin Gruia, „Nuieluşa de alun”. Quand la cloche a sonné,     à la hate, une d’elles n’a pas trouvé le livre dans son cartable et n’a plu eu la patience de le              chercher. Elles montent toutes les deux à la mansarde et entrent toute essouflées dans le CDI, où    d’autres enfants attendaient leur tour pour retourner un livre ou pour en prendre un. D’autres  enfants en feilletaient uns. Celle qui avait le livre a attendu son tour et elle m’a donné le livre.  Ensuite elle voulu le remettre à sa place, mais d’habitude, c’est moi qui fais cela, elle a insisté ce  qui m’a attiré l’attention. Elle a mis le livre sur l’étagère et elle est partie. Deux minutes plus tard,  l’autre, est venu rendre le même livre, alors j’ai commencé à lui poser des questions et dans  quelques minutes la petite, en II-e ou en III-e primaire, m’a dit 100 mensonges: que c’est son livre,  celui qu’elle voudrait rendre, qu’elle voudrait savoir combien coûte ce livre, que sa mère voudrais  le lui acheter, que sa mère a dit que... Que d’inventions à son âge!!! Je lui ai dit de se calmer et  d’aller regarder dans son cartable, ou de chercher le livre à la maison. Vraiment elle est revenue,  le livre était dans son cartable, ce n’était pas grave, mais mentir comme ça à 8 ou 9 ans!!! Je suis  vraiment très bouleversée...                                    


Marţi. Şi 13, în plus. De dimineaţă, m-am întors din drum fiindcă mi-am uitat telefonul, mai tîrziu am constatat că nu aveam nici ochelarii, apoi mi-am pierdut „stikul” cu care mă branşez la internet. Nu-i nimic, merge, trece şi asta.

La şcoală, două eleve de la primară au încercat, să zic, o mică fraudă cu mine: ele trebuiau să returneze fiecare o carte de Călin Gruia, Nuieluşa de alun. Cînd a sunat clopoţelul, în marea grabă, una dintre ele nu şi-a mai găsit cartea de restituit, n-a mai avut răbdare s-o caute în ghiozdan. Ele urcă în fugă scările pînă la mansardă şi întră în CDI respirînd ca două locomotive. Aici, lume multă, unii aşteaptă să le vină rîndul să restituie cărţi împrumutate, unii să împrumute acum, alţii citesc ceva. Fetiţa care avea cartea stă la rînd, îmi dă cartea împrumutată şi insistă s-o pună la loc, pe raft. De obicei, eu fac acest lucru, după ce copiii pleacă, dar ea vrea să o pună la loc, ceea ce m-a făcut atentă. Pleacă. Peste un minut cealaltă vine de la raft să restituie şi ea cartea, aşa că eu încep să-i pun întrebări şi în cîteva secunde micuţa debitează 100 de minciuni: e cartea sa, vrea s-o restituie, ba vrea chiar s-o cumpere, mama ei doreşte să ştie cît costă. Mama a spus că...Cîte ştia să inventeze la vîrsta ei!!! Îi spun să se calmeze, să meargă în clasă, să caute în ghiozdan, sau să caute cartea acasă şi mai vorbim. Într-adevăr, chiar în aceeaşi pauză îmi aduce cartea, era în ghiozdan. Nu s-a întîmplat nimic grav, ea nu voia cartea, dar m-a uimit cum minţea. M-a întors pe dos!

        

Monday, March 12, 2012

L'impossible internet

Le 12 mars 2012
Lundi. J’avais l’impression que, finalement, l’internet marcherais ici, dans la mansarde du CDI, mais je n’ai pas réussi, je dois appeler un professionnel. Mais qui? Peut-être un des garçons qui entretient la ligne rds...
Luni. Aveam impresia că în cele din urmă aş putea avea internet aici, în mansarda de la CDI, dar nu am reuşit, trebuie să fac apel la un profesionist. Dar la cine? Poate la unul dintre băieţii care se ocupă de cablul rds...
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

Sunday, March 11, 2012

Commencement

Le 11 mars 2012
Dimanche. Les enfants, je veux dire la petite famille de Dan-Martin, sont partis hier. La semaine qui vient de finir, j’ai été chez un dentiste de Cîmpeni, une mademoiselle très gentille, et mes ennuis ont pris fin. Je dois y aller encore, mais je suis contente parce que j’ai commencé.
Duminică. Copiii, vreau să zic mica familie a lui Dan –Martin, au plecat ieri. Săptămîna care tocmai s-a terminat, miercuri, am fost la dentist la Cîmpeni, la o domnişoară foarte drăguţă, care m-a scăpat de dureri. Trebuie să mai merg încă, dar sînt mulţumită pentru că începutul a fost făcut.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Chaise pour bébé

 Le 10 mars 2012
Samedi. Quelle semaine! Qu’on a été occupés! Un de ces jours on a sorti la vielle chaise pour bébé qui a appartenu à Dan-Martin. Elisa en a une chez eux, à Alba Iulia, maintenant elle mange dans celle de son papa.
Sîmbătă. Ce săptămînă! Ce ocupaţi am fost! Într-una dintre zile am scos vechiul scaun pentru bebe care a aparţinut lui Dan-Martin. Elisa are unul acasă la Alba Iulia, acum mănîncă în scaunul tatălui său.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Saturday, March 10, 2012

Notre calendrier du mois de mars.

Le 9 mars 2012

Vendredi. L’anniversaire de Liviu. Il n’a pas voulu fêter d’aucune manière, ni au Centre dans une taverne quelconque. C’est vrai, vendredi, carême des Pâques, c’est n’est pas quelque chose qui donne envie...Pourtant il devra passer un temps en remerciant aux voeux reçus par SMS, mail ou facebook.
Notre calendrier du mois de mars.
Vineri. Aniversarea lui Liviu. N-a dorit să sărbătorească nici într-un fel, nici măcar în Centru, într-o cîrciumă oarecare. E adevărat, e vineri, postul Paştilor, nu e o zi care îndeamnă la sărbătorit...Totuşi va trebui să petreacă un timp pentru a mulţumi pentru felicitările primite prin SMS, mail, facebook.
Calendarul nostru pe martie.
*******************************

Thursday, March 8, 2012

Le 8 Mars

Le 8 Mars 2012
Jeudi. La Journée de la femme. Mes meilleurs voeux à toutes les lectrices de mon blog!
Joi. Ziua femeii. Cele mai bune urări tuturor cititoarelor blogului meu!
Happy women’s day! 


( peinture: Natalia Bardi)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wednesday, March 7, 2012

Vacances

Le 6 mars 2012-03-07
Mardi. Toujours ensoleillé et beau temps toute la journée. Depuis hier, Dan-Martin est en vacances pour une semaine. Ils ont fait un long tour à Căptălan et ensuite à Arieşeni. On va passer une semaine ensemble. Nous allons nous promener avec Elisa, dont le passe-temps favori est de marcher.
 Aujourd’hui, maman aurait eu 92 ans.
Marţi. Tot o zi însorită şi frumoasă de dimineaţă pînă seara. De ieri, Dan-Martin este în concediu. Au făcut un lung tour Alba, Căptălan  şi apoi pînă la Arieşeni. O să petrecem o săptămînă împreună. O să ne plimbăm cu Elisa a cărei ocupaţie favorită este umblatul.

Azi, mama ar fi avut 92 de ani. 
Monday, March 5, 2012

CDI

Le 5 mars 2012

Lundi. Aujourd’hui c’est ma „baba”, c’est une belle journée ensolillée. Dois-je comprendre que je serai belle et... ensoleillée ce printemps???
La semaine passée, plus précisement jeudi, j’ai commencé la formation d’un groupe de récitateurs. Ce sont des élèves de la III-e et nous avons commencé la G. Coşbuc, Mama. Aujourd’hui, nous avons eu la deuxième répétition, il paraît que ça marche...
Luni. Astăzi este baba mea, este o frumoasă zi însorită. Voi fi oare frumoasă şi... însorită în această primăvară???

Săptămîna trecută, joi, mai precis, am început formarea unui grup de recitatori. Sînt elevi de-a III-a şi am început cu G. Coşbuc, Mama. Astăzi am avut a doua repetiţie, se pare că merge... 
   


Sunday, March 4, 2012

Visite et perce-neige

Le 4 mars 2012
Dimanche. J’ai eu une visite très, très agréable, d’une ancienne très bonne élève et sa mère, ancienne bonne élève elle-même. Nous avons parlé, on s’est rappelé de toute sorte de choses et des gens que nous connaissons ou nous avons connu...
Ces derniers temps, j’ai vu de belles photos de Casa de Piatră et des environs sur facebook. Je me demande si les perce-neige ont fleuri par là ou la neige est encore trop grande...
Duminică. Azi am primit o vizită foarte, foarte agreabilă, din partea unei foste eminente eleve şi a mamei sale, tot o fostă elevă bună şi ea. Am vorbit de una de alta, de oameni pe care îi cunoaştem sau i-am cunoscut...

În aceste zile am descoperit nişte frumoase fotografii din Casa de Piatră şi din împrejurimi pe facebook. Mă întreb dacă au înflorit ghioceii pe acolo sau zăpada este prea mare...
   

Saturday, March 3, 2012

Le temps des promenades


Le 3 mars 2012
Samedi. Une journée ensoleillée du matin au soir, j’avais envie d’enlever tout dehors, j’ai lavé le linge de nos lits et j’ai seché des draps au soleil. Il a fait du vent aussi. Le courant électrique a été souvent coupé.
Je voulais sortir les tapis, mais il y a la neige et on ne peut pas bouger dans l’allée comme on veut.
Les gens ont plus de temps et ils bricolent des choses merveilleuses comme ce traineau aux chevaux de Florin, dont les touristes peuvent plainement profiter. Son trajet est du Centre Arieşeni jusqu’à Pătrăhăiţeşti où on peut visiter les artisans travaillant dans leurs petits ateliers en mangeant des galettes au fromage toutes chaudes.
Sîmbătă. O zi însorită de dimineaţă pînă seara, de aş fi scos afară tot de prin casă, am spălat lenjeria de pe paturile noastre şi am uscat cearceafurile la soare. A fost şi vînt. Curentul s-a întrerupt mereu.

Aş fi scos şi covoarele, dar este încă prea multă zăpadă pe alee şi nu te poţi mişca aşa cum ai vrea.

Oamenii au mai mult timp acuma şi meşteresc tot felul de lucruri minunate cum e sania pentru plimbare cu cai a lui Florin, sanie de care profită di plin cei care vin la munte pentru a se relaxa. Traseul său este din centru Arieşeni pînă la Pătrăhăiţeşti unde oamenii pot vizita pe artizani în micile lor ateliere, în timp ce mănîncă plăcinte calde cu brînză.  


      
       

Passe-temps de Liviu

Le 2 mars 2012
Vendredi. Recette pour un „mărţişor” surprise: trouve deux-trois filles, suffisement jeunes, suffisement belles et surtout qui aiment un peu de folie dans la neige, prendre des images avec leur jeu, penser à la mélodie adéquate, se mettre à l’orgue et voilà le résultat. Dommage, qu’un peu en retard, mais ça se pardonne, on n’a jamais assez de temps pour les belles choses...
Vineri. Reţetă pentru un mărţişor-surpriză: găseşte două-trei fete, suficient de tinere, suficient de frumoase şi mai ales care să aprecieze nebuniile prin zăpada, ia nişte imagini cu jocul lor,, gîndeşte-te la melodia potrivită, aşează-te la orgă şi iată rezultatul. Păcat că e un pic mai tîrziu, dar asta se iartă, n-avem niciodată destul timp pentru lucrurile frumoase...
   
   

Friday, March 2, 2012

En guise de ...martisor


En fin, j'ai réussi!
În sfîrşit, am reuşit!

Mărţişor

Le 1-er Mars 2012
Jeudi. Je n’attends plus le vidéoclip de Liviu qui est trop grand pour pouvoir le poster, s’il le transforme on n’est pas sur qu’il peut être lu par differents programmes, enfin s’il le fait bien si non, toujours bien...
J’ai trouvé sur facebook un article très sympatique sur la tradition du Mărţişor, le voici: http://roumanophilie.wordpress.com/2012/02/28/martisor-une-tradition-millenaire-pour-celebrer-larrivee-du-printemps/care  Le titre: Mărţişor : comment les Roumains célèbrent l’arrivée du printemps
Joi. Nu mai aştept videoclipul lui Liviu, este prea mare pentru a fi postat aici, dacă îl transformă nu se ştie dacă poate fi citit de orice program, în sfîrşit, dacă-l face bine dacă nu, iar bine...
Am găsit pe facebook un articol simpatic despre tradiţia Mărţişorului, iată-l: http://roumanophilie.wordpress.com/2012/02/28/martisor-une-tradition-millenaire-pour-celebrer-larrivee-du-printemps/care  Titlul articolului: Mărţişor : comment les Roumains célèbrent l’arrivée du printemps