Sunday, June 30, 2013

Chez Odette et AndréDimanche toujours. Le temps reste capricieux, on ne peut pas se rejouir du paysage, du beau temps. Tous, nous avons eu l’occasion d’admirer la splendeur des arbres en fleur, après quoi, il a commencé à pleuvoir et à faire froid. Et, comme ça, voilà le printemps et même un mois d’été ont passé.
Odette et André se rappellent l’arbre d’à côté de la maison qui promettait un printemps et ensuite un été merveilleux.

Tot duminică. Timpul rămîne capricios, nu poţi să te bucuri de vreme bună. Toţi am avut ocazia să admirăm splendoarea arborilor în floare, după care, a început să plouă şi să fie frig. Şi, uite aşa, primăvara s-a dus şi prima lună de vară a trecut. Odette şi André îşi amintesc ce frumos era arborele lor de alături de casă şi cum promitea el o primăvară şi o vară minunată.  

   
La Vallée de CobleşLe 30 juin 2013

Dimanche. Autrefois ce jour, le dernier jour du mois de juin, on fêtait Le jour de l’enseignant, nous faisions une réunion festive et on mangeait ensemble. Il n’y avait pas des restaurants, un seul seulement et il n’était pas toujours disponible, mais on était plus jeunes et le repas pouvait se faire dans la cantine de l’école.
Hier, j’ai pris quelques photos sur la Vallée de Cobleş. Il y a des touristes polonais qui viendront le 8 juillet, et qui voulaient voir le chemin et l’adresse où ils logeront.

Duminică. Altădată, în această zi, ultima zi a lunii iunie, sărbătoream Ziua învăţătorului, făceam o şedinţă festivă şi mîncam împreună. Nu erau restaurante aici, doar unul singur şi nu era întodeauna disponibil, dar noi eram mai tineri şi masa putea să se facă şi la cantina şcolii.

Ieri, am făcut cîteva fotografii pe Valea Cobleşului. Nişte turişti polonezi vor să vadă drumul şi eventual casa în care vor sta.

  
Saturday, June 29, 2013

ChampignonsLe 29 juin 2013

Samedi. Saints Pierre et Paul. Le pope a fait une messe à Vîrtop, dans le pâturage alpin.

En fin d’après-midi, nous nous sommes promenés sur la Vallée de Cobleş, jusque chez notre filleule Violeta où nous avons mangé des champignons cueillis par Daniel, son beau fils, dans la forêt où il travaille.
J’ai trouvé une photo de ces champignons ici: http://art-zone.ro/ciuperci/Bureti_de_fag_%28_Pleurotus_ostreatus_%29.html

Sîmbătă. Sfinţii Petru şi Pavel. Preotul a făcut o slujbă la Vîrtop, în păşunatul alpin.


După amiază, noi am ieşit la o plimbare pe Valea Cobleşului, am fost pînă la fina noastră, Violeta unde am mîncat bureţi de fag, culeşi de Daniel, ginerele ei, din pădure, unde lucrează el.

Fotografia am găsit-o aici: vezi link-ul. 
L'allée en fin de juinLe 28 juin 2013

Vendredi. Aujourd’hui, je n’écris plus dans le journal. Seulement une phrase: je me suis occupée de l’allée, couper les harbes. J’ai plein de maux, partout.

Vineri. Azi, nu scriu în jurnal. O singură frază doar. M-am ocupat de alee, am tăiat iarba. Mă dor
toate.

  
Thursday, June 27, 2013

BénédictionLe 27 juin 2013

Jeudi. Le pope a passé pour bénir la maison, il a fait un petit dessin avec une bougie, j’en suis toujours fascinée, comme les enfants, il l'a fait sur un des murs et il a dit des prières pour notre santé et la santé des personnes qui entrent dans notre maison avec de bonnes pensées. Notre maison a été bénie comme ça, une seule fois, il y a plus de 30 ans, à l’occasion du baptême de notre fils Dan-Martin, par le pope de cette époque-là, Viorel Todea.

Joi. Preotul a trecut azi pe la noi, ca să facă sfeştanie, dacă vrem, bineînţeles. El a făcut un desen cu o lumînare, asta mă fascinează pe mine, ca pe copii, l-a făcut pe un perete al casei şi a spus rugăciuni pentru sănătatea noastră şi a celor care ne trec pragul cu gînduri bune. Casa noastră nu a mai fost binecuvîntată astfel de mult timp deja, de acum mai bine de 30 de ani, de la botezul fiului nostru Dan-Martin, de către preotul de atunci, Viorel Todea.