Tuesday, January 31, 2012

Froid encore

Le 31 janvier 2012
Mardi. Nous sommes allés chez Marioara et ensuite au Centre pour acheter quelque chose, mais il fait encore très froid. L’hiver est bien ici avec du tout. J’ai trouvé quelques belles photos de nos villages sous la neige sur facebook. Le paysage blanc est si beau qu’on pardonne le froid de l’hiver...
Marţi. Am fost pînă la Marioara şi apoi pînă în Centru pentru a cumpăra una-alta, dar e un frig!!! Iarna este bine instalată şi cu de toate. Am găsit cîteva frumoase fotografii din satele comunei sub zăpadă. Peisajul alb e atît de frumos încît îi iertăm frigul acestei ierni...(photo: Nicu Gligor)
  

Monday, January 30, 2012

Froid


Le 30 janvier 2012
Lundi. On a bien commencé cette semaine, même il a fait très froid aujourd’hui, -21 degrés Celsius pendant la nuit et moins douze à  midi, et il a fait du soleil. Nous avons passé l’après midi dans la maison auprès du feu.
Luni. Am început bine această săptămînă chiar dacă afară este foarte frig, -21oC în timpul nopţii, iar la amiază –12oC, cu soare, timp strălucitor şi rece. În aceste condiţii am petrecut după amiaza în casă, pe lîngă foc.(photo:Dan-Martin)
      
       

Sunday, January 29, 2012

"mama"

Le 29 janvier 2012
Dimanche. J’ai vécu la journée de mon anniversaire en communion avec ma famille et avec des amis de partout qui m’ont fait des voeux, grace aux moyens de communication, téléphone, internet...C’est extraordinaire tout cela! Comme j’aurais eu les moyens d’organiser une grande fête et d’accueillir chez moi tous ces gens qui pensaient à moi, pour nous sentir bien et fêter ensemble.
Les seules visiteurs que nous avons eu ce week-end, étaient notre petite fille et ses parents, mais quelle animation, on a mangé ensemble, on est sortis dans la neige, on a fait de la luge, on s’est exercé avec Elisa pour dire son premier mot, elle essayait depuis quelque temps de dire „mama”, même Liviu lui a répété plusieurs fois des mots et surtout „ma-ma” car vraiment elle essayait de le prononcer et ça lui est arrivé ce soir quand ils étaient déjà à la maison, à Alba Iulia.
Duminică. Am trăit ziua aniversării mele în comuniune cu familia şi cu prietenii de pretutindenicare m-au felicitat graţie mijloacelor de comunicaţie, telefon, internet...Este extraordinar! Ca şi cum aş fi organizat o mare petrecere şi i-am întîmpinat pe toţi cei ce s-au gîndit atunci la mine, ca să ne simţim bine împreună, să sărbătorim împreună.

Singurii vizitatori pe care i-am avut în acest week-end, au fost nepoţica noastră şi părinţii ei, dar ce animaţie, am mîncat împreună, ei au fost la zăpadă, la săniuş, am exersat cu toţii diferite cuvinte, mai ales, „mama” pe care ea tot încerca să-l pronunţe de ceva vreme, chiar şi Liviu a repetat o mulţime de cuvinte şi mai ales „ma-ma”, aşa că în această seară a reuşit să-l zică cu intenţie şi precizie, dar erau deja acasă la Alba Iulia.
     

Thursday, January 26, 2012

Al. O. Teodoreanu

Le 26 janvier 2012
Jeudi. Je suis en train de lire Al.O. Teodoreanu, Poésies. C’est un écrivain pas très connu (1894-1964), que j’aime bien. Ses poésies me rappellent un autre préféré à moi, George Topârceanu.
Ce week-end, nous aurons la petite, chez nous et ses parents, bien sûr.
Il neige encore, mais il ne fait pas très froid, tout va bien.
Joi. Tocmai citesc nişte poezii de Al.O. Teodoreanu. E un scriitor, poet, epigramist, mai puţin cunoscut (1894-1964), care îmi place mult. Poeziile sale îmi amintesc pe un alt preferat de-al meu, George Topârceanu.
In acest week-end, vom avea pe nepoţica noastră în vizită. Cu părinţii săi, se-nţelege.
Încă mai ninge, dar nu e prea frig, e foarte bine.
    
           

Wednesday, January 25, 2012

Indignés


Le 25 janvier 2012
Mercredi. J’ai eu une bonne journée, à l’école j’ai rangé les livres dans les étagères, la litérature roumaine, lettres S, T, U. Je sais maintenant ce j’ai à faire mais il n’y a pas assez de temps. Enfin.
Il faut que nous allions chez un dentiste, j’ai eu toujours de tel problèmes pendant l’hiver. Il faut dire que nous avons maintenant un vrai hiver avec une grosse couche de neige.
Dans les villes, des manifestations continuent, c’est le 13-e jour.
J’ai vu sur facebook un sort de manifest où on dit que les Espagnoles soutiennent le mouvement des Roumains en manifestant samedi, le 28 janvier dans la Place del Sol, en continuant ce qu’on a commencé à Madrid  par le mouvement Les Indignés. Facebook Cornel Ioan- Bîte Valencia.
Miercuri. Am avut o zi bună, la şcoală, am aranjat cărţile pe raftul cu literatură română, literele S, Ş, T, Ţ, U. Cam ştiu acuma ce am de făcut, doar nu-mi ajunge timpul. În fine.

Trebuie să ne ducem la un dentist, am avut mereu acest gen de probleme, iarna, cînd ne deplasăm atît de greu. Iarna e grea, omătul mare, vorba poetului.
În oraşele României manifestaţiile continuă. Este a 13-a zi.

Am citit pe facebook un fel de manifest în care se spune că spaniolii susţin mişcarea protestatarilor români, sîmbătă, 28 ianuarie în Plaza del Sol, continuînd ceea ce s-a început la Madrid cu ceva timp în urmă, mişcare numită Indignaţii. Facebook Cornel Ioan- Bîte Valencia.
    
        

Tuesday, January 24, 2012

Union, neige, manifestations

Le 24 janvier 2012
Mardi. C’est l’anniversaire de l’Union des Principautés roumaines, il y a 153 ans, en 1859. Les Roumains ont été probablement surprennants à cette époque-là comme ils sont aujourd’hui pour les autres Européens, car c’est le 11-e jour de protestes dans la rue.
Ces jours, on a été obligé de faire des efforts pour sortir, car la couche de neige est importante et surtout la neige est humide et lourde, alors ce n’est pas facile de faire des sentiers pour arriver dans la rue. Des outillages passent régulièrement pour nettoyer le chemin, alors ton petit sentier est bouché par un mur de neige. On doit faire encore une ouverture vers la rue.
Les derniers deux ans nous n’avons plus eu de tels problèmes car il a neigé assez peu et les gens ont oublié comment les choses se passaient. Il y a des gens qui se pleignent que la neige couvre les clotures, qu’ils n’ont jamais vu tant de neige ce sont les mêmes qui se pleignaient il y a peu qu’il ne neige plus.
Marţi. Este aniversarea Unirii Principatelor  române, acum 153 de ani, în 1859. Românii au fost surprinzători şi atunci aşa cum probabil sînt şi azi pentru ceilalţi europeni, căci este a 11-a zi de proteste în stradă. 

În aceste zile, am fost obligaţi să facem eforturi pentru a ieşi din casă, stratul de zăpadă este mare şi mai ales e o zăpadă grea şi umedă , nu-i deloc uşor să faci o cărare ca să ajungi în drum. Utilajele dezăpezesc trecînd regulat ca să cureţe drumul şi atunci, cărarea pe care tocmai ai făcut-o se înfundă cu un zid de zăpadă. O iei de la capăt, trebuie să mai faci o deschizătură către şosea.

În ultimii doi ani nu prea am mai avut astfel de probleme, căci a nins puţin şi oamenii au cam uitat cum se petrec lucrurile. Mai auzi pe cîte unul, plîngîndu-se că zăpada e prea mare, cum nici nu s-a mai văzut şi-ţi aminteşti cum se plîngea că nu ninge, în urma cu ceva vreme. 

   

Monday, January 23, 2012

Le 23 janvier 2012
Tout est blanc, aux champs, sur les collines,                                Tout autour et au loin,                         Comme des fantasmes blanches, les peupliers enfilés,                                       Se perdent au loin, dans la pureté immense.
Ces jours, dès qu’on se réveille, ces vers de Vasile Alecsandri sortent de la mémoire.
Toute la nuit il a neigé, l’électricité a été coupée plusieurs fois, je suis tout à fait étonnée que l'internet marche encore.               
Totu-i alb, pe cîmp, pe dealuri,               Prin prejur, în depărtare,                     Ca fantasme albe plopii,                 Înşiraţi, se pierd în zare.
În aceste zile, de cum ne trezim, îmi vin în minte aceste versuri ale lui Vasile Alecsandri...
Toată noaptea a nins, curentul a fost întrerupt de mai multe ori, chiar mă mir că internetul merge încă.

Sunday, January 22, 2012

Herta Müller

Le 22 janvier 2012
Dimanche. Ce week-end, j’ai été à Alba Iulia. Vendredi, j’ai participé à une réunion avec les profs documentalistes où j’ai appris comme j’ai oublié où simplement je ne suis plus au courant avec les activités du CDI et la bibliothèque scolaire.
Ensuite, j’ai fait un tour de magasins et à la grande librairie Humanitas et même à la petite gallerie d’art de la ville où j’avais envie d’acheter un tableau avec des fleurs en vase. Mais, j’avais dépensé déjà l’argent planifié, j’ai acheté, Herta Müller, Dès lors, le renard était le chasseur, roman traduit en roumain par Nora Iuga. Prix Nobel pour la littérature en 2011.
J’étais impatiente de le lire, mais j’avais oublié mes lunettes à la maison, quelle bêtise!  Donc, j’ai passé le soir et ensuite la matinée de samedi avec ma petite fille, sa maman et son papa.
Duminică. În acest week-end am fost la Alba Iulia.Vineri am participat la cercul pedagogic al profesorilor documentarişti, unde am aflat cîte am uitat despre activităţile CDI sau ale bibliotecii şcolare sau pur şi simplu cum nu mai sînt la curent cu toate acestea.
Apoi, am făcut un tur prin magazine, pe la librăria Humanitas şi chiar pe la mic galerie de artă a oraşului de unde era cît pe ce să cumpăr un tablou cu flori în vază. De fapt îmi cam cheltuisem bugetul, am cumpărat de la librărie Herta Müller, Încă de pe atunci vulpea era vânătorul, roman tradus în limba română de Nora Iuga. Premiul Nobel pentru literatură pe 2011.
Eram nerăbdătoare s-o citesc, dar îmi uitasem ochelarii acasă, ce prostie! Prin urmare, am petrecut seara şi apoi dimineaţa zilei de sîmbătă cu nepoţica, cu mama şi tatăl ei.
    

Saturday, January 21, 2012

De Victor Drâmbă

«I want educated, quality people, with common sense, models for the society, for the children and young people of Romania»

«Io voglio uomini educati, di qualità e di buon senso; modelli per la società e per i bambini e i giovani della Romania»

«Quiero hombres bien educados, el sentido común, los modelos para la sociedad, para niños y jóvenes en Rumania»

«Je veux des hommes bien éduqués, de bon sens, des modèles pour la société, les enfants et les jeunes de Roumanie»

http://www.senvicioteca.ro/​static/images/​vreau-bun-simt.jpg

       

Wednesday, January 18, 2012

A bas Bălsescu!


Le 18 janvier 2012
Mercredi. J’ai été à l’école, ensuite je me suis occupée seulement de mes leçons d’anglais et on a fait le feu. Il fait très froid, -20oC pendant la nuit, alors on est un peu immobilisé... Liviu a fait un tour en téléchaise à Vîrtop et il est rentré complètement gelé.
Les protestants sont toujours là, dans les rues, nous n’avons pas suivi les événements, à Baia de Arieş, un seul se trouvait devant la mairie avec une pancarte „Jos Bălsescu! Jos Gouvernul!””À bas Bălsescu(?)! À bas le gouvernement!” 

Miercuri. Am fost la şcoală, apoi m-am ocupat numai de lecţiile mele la engleză şi am făcut foc. Este foarte frig, -20oC  în timpul nopţii, aşa că stăm nemişcaţi la căldură. Liviu a făcut un tur cu telescaunul de la Vîrtop şi s-a întors acasă complet îngheţat.
Protestanţii sînt tot în stradă, nici nu am urmărit în ce oraşe, dar la Baia de Arieş era unul singur în faţa primăriei cu pancarta "Jos Bălsescu(?)! Jos guvernul!”
    
           

Tuesday, January 17, 2012

Qui est Raed Arafat?

http://www.eugeniavoda.ro/ro/emisiuni/medicina/dr-raed-arafat


Le 17 janvier 2012
Qui est Raed Arafat?
Citoyen roumain d’origine sirriène, il a fait des études de médecine à Cluj et après il y est resté et il a voulu mettre en place un service d’urgence ce qu’il est en train de faire depuis des années.. Il s’agit de SMURD ce qui veut dire: service mobile d’urgence, ressuscitation et désincarcération.
Au moment de la démission, il était sousecrétaire d’État au ministere de la santé strictement sur des problèmes techniques liés de son service d’urgence. Il a parlé seulement des la partie du projet de loi qui concernait le service d’urgence, il a démissioné pour pouvoir parler librement et il était prêt à revenir à son poste et à continuer son travail. Il est impressioné par le nombre des persones qui le connaissent et le soutiennent, mais il est conscient que les manifestations de ces jours n’ont aucun lien avec lui. Et avec le SMURD. D’ailleurs il a été rappelé au ministère.
Cine este Raed Arafat?
Cetăţean român de origine siriană, a făcut studii de medicină la Cluj şi după aceea a rămas aici şi a vrut să pună la punct un serviciu de urgenţă, este proiectul la care lucrează şi acum pentru a-l perfecţiona...SMURD înseamnă serviciul mobil de urgenţă, resuscitare şi descarcerare
În momentul demisiei era subsecretar de stat la ministerul sănătăţii strict pe problemele punctuale ce privesc urgenţa. El a vorbit numai despre aceste probleme şi cum le-ar ameninţa noua lege în forma în care ea se prezenta, a demisionat pentru a putea vosbi liber despre ele şi era gata să revină dacă i se permitea, să-şi ocupe acelaşi post, care îi permite să se ocupe de serviciul de urgenţă. Este, desigur, impresionat, chiar şocat, zicea, de numărul mare de români care îl cunosc şi îl susţin, dar e conştient că manifestaţiile din aceste ultime zile nu se mai referă la el şi la SMURD.

Monday, January 16, 2012

Suite des manifestations

Le 15 janvier 2012
Dimanche. Les protests continuent. On dit que ces protests ont pris cette ampleur grace aux sites de socialisation. Je me rappelle que des amis m’ont envoyé sur facebook une déclaration de soutien de SMURD, le service d’urgence.      À Cluj les manifestants ont une liste de demandes: reformer la santé, discutions sur le projet de loi, 6% du PIB pour la santé, pour l’enseignement aussi, annuler le projet Roşia Montana, si j’ai bien retenu...                Les bucarestois sont violents de nouveau.
À Arieşeni, il neige, tout est calm, il y a plein de touristes, les pensions ont réservé toutes les chambres pour les week-ends du mois de fevrier.
Duminică. Se spune că aceste proteste au luat amploare datorită site-urilor de socializare. Îmi amintesc că mai zilele recute am primit de la prieteni, pe facebook, o declaraţie pentru susţinerea SMURD, serviciul de urgenţă.             La Cluj manifestanţii aveau azi o listă de cerinţe: reformarea sănătăţii, reluarea discutării proiectului de lege, 6% din PIB pentru sănătate, de asemenea pentru învăţămînt, anularea proiectului Roşia Montana, dacă am reţinut eu bine.                                    Bucureştenii însă au devenit din nou violenţi.
   

Actualité

Le 14 janvier 2012
Samedi. Pendant que le Gouvernement de la Roumanie se préparait pour réformer le système publique de la santé par une nouvelle loi, qui a été mise sur le site du ministère, pour des discutions publiques, un spécialiste qui est très aprécié de toute la population du pays, il s’agît du docteur Raed Arafat, qui a mis au point le service d’urgence en Roumanie, le plus efficace et qui fonctionne le mieux du tout le  système roumain de santé, on ne lui a pas permis d’exprimer son avis sur ce que la loi prévoyait sur son service, alors il l’a dit dans les médias. Le président de la république (?) lui a répondu, en l’ironisant et en l’invitant de partir, c’est ce qu’il a fait avec dignité et élégance en présentant sa démission. Ce fait a provoqué des manifestations de soutien pour Arafat et de protest contre le comportement de rustre de notre président, contre le Gouvernement et le Parlement, des protests contre toutes les injustices que les gens ont subi pendant les dernières années, contre l’appauvrissement continu de la population. Les manifestations ont eu lieu jusqu’à présent dans les villes du centre-ouest de la Transylvanie mais aussi à Bucarest. Ici, tout a commencé calmement, mais vers le soir il y a eu des scènes de violence, ont apparu les groupes des galeries soprtives qui ont compromis le caractère de la démonstration...
Le Président a annoncé le retrait du projet de loi, sans demander des excuses au docteur Arafat et en disant que personne ne désire la reforme ni la population, ni les médecins, ni les hommes politiques, alors qu’on ne le fasse plus. Le projet de loi a été retrait, mais les protests continuent. On veut maintentenant la démission du président, du Gouvernement et du Parlement, l’instauration de la démocratie et tout ce que les gens attendent depuis plus de 20 ans.
À Bucarest, à cette heure, 23:30, il y a des gens blessés, entre lesquels 4 gendarmes.   
Sîmbătă. În aceste zile, pe cînd guvernul României se pregătea să reformeze sistemul de sănătate printr-o nouă lege, care a fost pusă pe site-ul ministerului, pentru dezbateri, un specialist care este foarte apreciat de toată populaţia tării, este vorba despre doctorul Raed Arafat, cel care a înfiinţat serviciul de urgenţă în România, cel mai eficient şi mai funcţional, nu şi-a putut spune părerea în interiorul ministerului şi atunci şi-a spus-o în presă. El a fost ironizat şi obligat într-un mod foarte vizibil să renunţe şi să demisioneze, ceea ce, cu multă demnitate a şi făcut, de către preşedinte. Acest lucru a fost cauza unor manifestări publice în toată ţara, mai ales în oraşele din centrul şi vestul Transilvaniei, dar finalmente şi în Bucureşti. Demonstraţia din Bucureşti însă a degenerat în altceva, în violenţă, în prilej de eliberare de tot felul de alte frustrări şi slavă Domnului timpurile de criză pe care le trăim au generat multă frustrare...

Preşedintele a anunţat retragerea legii, dar fără să-şi ceară scuze faţă de doctorul Arafat şi cu un soi de îmbufnare, cum că nimeni nu vrea reformă în România, nici populaţia, nici medicii, nici politicienii. Astfel, legea a fost retrasă, dar protestele continuă. În Bucureşti, la ora aceasta există nişte protestatari răniţi, dar şi 4 jandarmi. Este ora 23:30.
         

Le chat roux
Samedi toujours et sans internet depuis hier.Ana a donné à ma voisine, Ada, le matou rouge, qui vient quelques fois dire bonjour à la porte de ma cuisine. Aujourd’hui, il jouait  dans la neige. Il est très jeune et mignon du tout!
Ana i-a dat vecinei, Ada, motanul ei roşcat, care mai vine uneori, să mă salute la uşa de la bucătărie. Azi se juca în zăpadă de mama focului. E foarte tînăr şi frumos.


       

Il neige...

Le 13 janvier 2012
Vendredi. Il neige, mais il n’est pas décidé, comme s’il n’a pas assez de volonté.
Je viens de prendre une broderie en main et ça va, mais il y a autre chose qui ne va pas: j’ai mal au dos. Mon Dieu! La vie est si compliquée! Il y a plutôt des choses désagréables qui arrivent.
Vineri.Ninge, dar nu prea hotărît, ca şi cum n-ar avea destulă voinţă.
Tocmai am luat un lucru în mînă şi văd că n-am păţit nimic, dar e ceva care nu merge, mă doare spatele. Doamne! Numai un pic e bine şi iar e rău! Viaţa ne rezervă mai degrabă momente dezagreabile.
    

Thursday, January 12, 2012

Apathie

Le 12 janvier 2012
Jeudi. La journée a passé très vite, avec du travail dans la maison, cuisine, lessive, leçons.
Je n’ai rien travaillé à la main, ni tricot, ni autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Les fêtes ont interrompu mon imagination?! Au moins je devrais sortir plus!
Joi. Ziua a trecut foarte repede, cu munca obişnuită în casă, bucătărie, haine de spălat, lecţii.

N-am mai lucrat nimic de mînă, nici tricot, nici altceva. Nu ştiu de ce. Sărbătorile mi-au întrerupt firul imaginaţiei?!  Măcar de-aş ieşi mai mult!


       

Wednesday, January 11, 2012

Nouveau feuillage

Le 11 janvier 2012
Mercredi. Ces derniers jours, le citronnier a fait de nouvelles feuilles et mêmes quelques fleurs. 
J’ai encore deux élèves, mais ce sont des adultes cette fois. J’espère nous entendre finalement, ils voudraient „to speak a little english” et ça, dans deux mois et demi, trois mois au plus...
En dehors de cette occupation, j’ai eu beaucoup à faire aujourd’hui: dans la petite maison on a nettoyé la cheminée et ensuite Liviu a fait le feu, il avait des exercices de musique, enfin,  j’ai passé l’aspirateur et j’ai lavé le plancher.
Miercuri. În ultimele zile, lămîiul a început să se împodobească cu frunze noi şi chiar cu cîteva flori.

Mai am doi elevi, adulţi de data aceasta. Sper să reuşim pînă la urmă, ei ar vrea ca în două luni şi jumătate, cel mult trei luni să vorbească „a little english”...

În afară de această ocupaţie, am avut multe de făcut astăzi: în căsuţă, de dimineaţă a trebuit curăţat coşul de fum, apoi, Liviu a făcut focul şi nişte exerciţii de muzică pînă s-a încălzit, după care am aspirat şi am spălat podelele.
     

Tuesday, January 10, 2012

Courses

Le 10 janvier 2012
Mardi. Jusqu’à midi on s’est occupée des problèmes restés et ensuite on est partis pour Cîmpeni. Il faisait beau, comme en hiver, pas trop froid, un peu de neige...Nous nous sommes séparés dès qu’on est entrés en ville, chacun ses affaires. Ce mois, j’ai le droit à un bouquet de fleurs et je n’ai plus attendu et nous avons achetés des chaussures, des aliments, etc.  
Marţi. Pînă la prînz m-am ocupat de problemele rămase de ieri şi apoi am plecat la Cîmpeni. Era frumos, ca iarna, nu prea frig şi puţină ninsoare...Ne-am despărţit îndată ce-am intrat în oraş, fiecare cu ale sale. În această lună, am dreptul la un buchet de flori aşa că nu am mai aşteptat. Ne-am cumpărat de încălţat, alimente, etc.


   

Monday, January 9, 2012

Finies les fêtes!

   Le 9 janvier 2012
Lundi. C’est lundi. Finies les fêtes! Liviu a sorti la poubelle et a préparé le petit déjeuner. Après, j’ai cuisiné un peu, une salade d’aubergines et une soupe de laitue, quelques restes de poulet avec du riz et comme d’habitude un peu de nettoyage dans la cuisine, mais j’avais encore des problèmes à résoudre au dispensaire, à la pharmacie et même à la poste où on peut payer certaines factures.
Luni. E luni. Gata cu sărbătorile! Liviu a scos pubela şi a pregătit micul dejun. După aceea eu am avut ceva des lucru pe la bucătărie, o salată de vinete, o supă de salată verde, nişte resturi de pui cu orez, însă mai aveam probleme de rezolvat pe la dispensar, la farmacie şi la poştă unde se pot plăti unele facturi.


      

Sunday, January 8, 2012

Long week-end

Le 8 janvier 2012
Dimanche. Encore un long week-end prend fin. Dans cette nouvelle formule les vacances de Noël sont vraiment reposantes. Il y a encore une semaine de vacances.
Nous devrions aller quelque part à la ville, faire quelques courses: chaussures d’hiver par exemple.
Duminică. Încă un lung week-end a trecut. În această nouă formulă vacanţa de Crăciun este cu adevărat odihnitoare. Mai este încă o săptămînă de vacanţă.
Ar trebui să mergem undeva la oraş ca să facem nişte cumpărături: nişte încălţăminte de iarnă  de exemplu.
  

Saturday, January 7, 2012

Le bal de la St.Jean

Le 7 janvier 2012
Samedi. Hier soir, il y a eu des bals un peu partout, je veux dire des fêtes animées par des musiciens, solistes, tout. La plus grande salle très mauvais état. Liviu y a été finalement, pas pour danser, mais des jeunes sont venus chez lui plusieurs fois demander aide pour la sonorisation. Les jeunes d’Arieşeni et non seulement les jeunes aiment bien danser, encore ce qui est très, très bien. Je n’ai pas de photo de ce bal, mais il y a, peut-être, quelqu’un qui en a. Des jeunes de chez nous qui font des études à Ştei font des danses roumaines avec une équipe scolaire et j’ai vu de belles photos sur facebook...
Sîmbătă. Ieri seară. Au fost baluri pe aici, un pic peste tot, vreau să zic petreceri cu muzicanţi, solişti, tot tacîmul. Cea mai mare sală este încă cea a Căminului, dar e în stare foarte proastă. Aici a fost şi Liviu aseară, nu pentru a dansa, ci pentru că au venit tinerii de mai multe ori în cursul serii să-i ajute cu sonorizarea. Tinerilor din Arieşeni, dar nu numai tinerilor, le place sa danseze, încă, ceea ce este foarte, foarte frumos. Nu am fotografii de la balul de aseară, dar poate găsesc la careva. Unii de-ai noştri fac parte dintr-o echipă de dansuri de la Ştei, am văzut nişte fotografii foarte frumoase pe facebook...(photos:Ovidiu B î te et Daniela Giurgiu sur facebook)
    

Friday, January 6, 2012

Epiphanie

Le 6 janvier 2012
Vendredi. C’est l’Epiphanie. On ne travaille pas aujourd’hui, seulement les commerçants, eux ils ont l’occasion de faire un bon profit, car tout le monde descend à la messe et après on fait des courses et on va à la maison.  Il y a même plein de commerçants ambulants de l’autre côté de la montagne sur la place, là où, pendant l’été, il y a le petit marché.
Vineri. Este Boboteaza. Nu se lucrează astăzi, numai comercianţii, ei au ocazia să facă astăzi ceva profit, căci toată lumea coboară la biserică, după care oamenii îşi fac cumpărăturile şi se întorc acasă. Chiar şi la mica piaţă de vara, e plin de comercianţi ambulanţi, de peste munte, ca-n zi de tîrg.


Thursday, January 5, 2012

Hiver indécis

Le 5 janvier 2012
Jeudi. Décidement, c’est la saison des calendriers, nous en avons reçu trois très originaux: de Dan-Martin, avec toute la famille, photos, dates de naissances et deux calendriers de poche qui viennent de Nataşa par Pişti et Tea, qui sont des réproductions d'une de ses peintures et une autre de Tea. Depuis  hier, ils font du ski à Vîrtop, les deux, Nataşa travaille. Pourtant, le temps n’est pas favorable, il pleuvait hier, aujourd’hui le ciel est couvert et la température est +2 ou 3oC.
Et dire, on est en janvier, demain il y aura l’ Epiphanie, le Baptême du Jésus Christ, en roumain Boboteaza. Donc, aujourd’hui, le pope a passé, comme d’habitude, pas le pope Bazil, mais Tudor, un jeune homme gentil et absolument charmant.
Joi. Hotărît lucru, e vremea calendarelor, am primit trei foarte originale, unul de la Dan-Martin cu toată familia, fotografii, date de naştere şi două de la Nataşa, prin Pişti şi Tea, cu reproduceri după una dintre picturile ei, iar cealaltă de-a lui Tea. Cei doi sînt la Vîrtop, fac schi, de ieri. Totuşi, vremea nu e chiar favorabilă, ieri ploua, azi, cer acoperit şi temperatură de +2 sau 3oC.

Şi doar e ianuarie, iar mîine e Boboteaza, în mod normal, cea mai friguroasă perioada a anului. Prin urmare azi, a trecut preotul cu crucea, ca de obicei. Nu era Bazil ci Tudor, un tănăr gentil şi absolut fermecător.