Saturday, August 29, 2015

Prunes

Le 29 aôut 2015    


Samedi. Aujourd'hui on a des prunes. Non, celles de chez nous ne sont pas encore mûres, mais il y en a de l'autre côté de la montagne, on les trouve au petit marché. On a encore des prunes d'Alba Iulia. 

Le dessert d'aujourd'hui ce sont les boulettes aux prunes.

C'est Ana qui les a préparées.


Sîmbătă. Azi avem prune. Nu, cele de aici nu-s coapte încă, sînt de peste munte, le găsim în
mica nostră piață. Mai avem unele din Alba Iulia.

Desertul de azi e cu prune, găluște cu prune.

Ana le-a pregătit.


   


  

Thursday, August 27, 2015

Elicopterul

Le 27 august 2015

Jeudi. Aujourd'hui, une hélicoptère s'est promenée au-dessus de nous avec quelqu'un ou quelque chose accroché de lui or sans rien. Est-ce qu'il transportait ou cherchait quelque chose? Si on apprend des nouvelles je vais les
ajouter ici.

Le sapin de Cristian est maintenant bien. Les herbes lui ont offert de la place.


Joi. Azi, un elicopter s-a plimbat pe deasupra noastră cu ceva/cineva agățat de el sau fără nimic. Transporta ori căuta ceva? Dacă aflu, voi adăuga explicația aici.

Brăduțul lui Cristian
este bine acum. Iarba i-a făcut loc.

  

Wednesday, August 26, 2015

L'automne approche

Le 26 aout 2015Mercredi. Ces jours j'ai préparé le nettoyage d'automne qui sera fait après le départ de la petite. On a nettoyé le tapis du salon qui a été longuement aéré dehors. Nous avons libéré l'allée des herbes et des touffes qui avaient fini leur période végétale. Il est vrai qu'on a eu un aide qui a travaillé avec plaisir...

L'automne frappe à la porte avec ses fleurs et ses fruits fruits.

Miercuri. În aceste zile am făcut pregătiri pentru curățenia de toamnă care va fi după plecarea micuței. Am curățat covorul din salon care a stat mult afară să se aerisească. Am eliberat aleea des iarbă și tufele care și-au terminat perioada vegetativă. Este adevărat că am avut un ajutor care a lucrat cu
Flori de toamnă: topinambur, nap porcesc...

mare plăcere...

Toamna bate la ușă cu florile și fructele sale.

  

Tuesday, August 25, 2015

Inventions

Le 25 aout 2015


Mardi. Le petit déjeuner est un repas important pour la famille, au moins maintenant, quand on est en vacances. Avec Elisa il faut inventer souvent, comme ça il est possible qu'elle mange...

Autrement, on travaille toujours. Hier, par exemple, en dehors du sirop de myrtilles, j'ai coupé les herbes et le touffes de mon allée. J'ai eu la chance,
quelqu'un a fait ce travail avec une fossille manuelle et a pris l'herbe pour son bétail.

Un rosier rose nous dit bonjour le matin...

Marți. Micul dejun este o masă importantă pentru familie, măcar acum în vacanță. Cu Elisa, trebuie să inventez deseori, doar, doar va mînca ceva...

Altfel, tot cu munca. Ieri, de exempu, în afară de siropul de afine, am tăiat iarba și tufele de pe alee. Am avut noroc cu cineva care a făcut acest lucru cu o coasă de mînă și a luat iarba pentru vitele lui.

Un trandafir roz ne salută în fiecare dimineață.  

  

Monday, August 24, 2015

Découverte

Le 24 août 2015

Lundi.J'ai vu que je peux décider quand y mettre ce que j'écris, j'écris mon journal aujourd'hui et je peux le poster à une date dans le futur: l'an, le mois, le jour, l'heure...Je vais essayer ce post pour demain le 24 à midi.  
Mon sirop de myrtilles sera pret.
Luni. Tocmai am descoperit că pot să scriu azi jurnalul meu și să pun aici, să programez postarea textului cîndva în viitor: anul, luna,
ziua, ora...Voi încerca postarea aceasta pentru mîine 24 la prînz.
Siropul meu de afine va fi gata.

Programarea mea e după Fus orar Daylight Time

   

Sunday, August 23, 2015

Myrtilles

Le 23 août 2015


Dimanche. Je disais que pendant ce week-end qui vient de finir, j'alais m'occuper des myrtilles, car j'avais reçu il y a une semaine. Vraiment, j'ai fait de la confiture et du sirop...Le sirop, j'ai encore le "finissage". Ce sera demain.

Nous avons passé un week-end sans maman, seulement avec papa.. Nous=Elisa.

Duminică. Ziceam că în
acest sfîrșit de săptămînă urma să mă ocup de afinele pe care le primisem în săptămăna trecută. Într-adevăr, am făcut gem și sirop...Siropul nu l-am chiar terminat, mai am „finisajul”. Asta va fi mîine.

Am petrecut un week-end fără „mama”, doar tata a venit. Vorbesc despre Elisa, desigur.

(photo de la petite famille c'était le 15 août)


Wednesday, August 19, 2015

Souvenirs du mois d'août

Le 19 août 2015     


Mercredi. Je n'ai plus écrit mon journal depuis longtemps déjà. Samedi dernier, j'ai essayé, sans succès, d'y mettre un petit résumé de ce que j'ai vécu pendant les journées du mois d'août , alors que nous étions sous la canicule. Pas ici à la montagne,  ce n'est pas le cas , il a fait chaud ici aussi, mais pas comme à la ville, ou dans d'autres régions du pays, plus basses ...
Samedi, le 15, je suis restée seule dans l'appartement du cinquième étage à Alba Iulia. C 'était mon choix, la chaleur y était infernale, on pouvait respirer à peine. Le reste de la famille a passé des heures plus heureuses, à une piscine de
Simeria.

En dehors de ça, j'ai solutionné un problème de médicaments qu'on ne trouvait pas ici, chez nous. Tout une histoire !!!

De retour à la maison, des pluies ont commencé et il y avait une importante différence de température, on n'a pas fait le feu dans la maison mais, on se demandait s'il le faut ou pas. Le mauvais temps nous a obligé de rester dans la maison depuis.

Aujourd'hui, j'ai appellé Odette lui dire bonjour et bon anniversaire. C'était hier, son anniversaire, mais alors je n'ai pas trouvé le bon moment et ensuite ...le temps a passé et c' était trop tard pour téléphoner.

Dans l'après-midi, j'ai préparé des brioches aux myrtilles. Ce sera le week-end des myrtilles.

Miercuri. N-am mai scris nimic în jurnal demult. Sîmbăta trecută, am încercat, fără succes, să pun aici rezumatul cîtorva zile de august, zile în care am trăit în caniculă. Nu aici, la munte, nu este cazul, a fost cald și aici, dar nu ca la oraș, sau în alte zone ale țării, mai joase...
Sîmbătă, în 15, am rămas singură în apartamentul de la etajul cinci din Alba Iulia. A fost alegerea mea, era o căldură infernală, abia respiram. Restul familiei a petrecut cîteva ore mai fericite la un ștrand din Simeria.

În afară de asta, am rezolvat problema unor medicamente pe care nu le-am găsit la noi, la farmacia mea. O întreagă istorie!!!


La întoarcerea acasă, începuseră ploile, era o mare diferență de temperatură, nu am făcut foc în casă dar chiar ne întrebam dacă trebuie sau nu. De atunci, vremea rea ne-a obligat să stăm în casă.


Azi, am sunat-o pe Odette ca s-o salut și să-i urez La mulți ani, ieri a fost ziua ei. M-am tot gîndit la ea, dar nu am găsit momentul potrivit, timpul s-a scurs... apoi s-a făcut prea tîrziu pentru a mai suna.


În această după amiază, am preparat brioșe cu afine. Va fi un week-end al afinelor.

   

Tuesday, August 18, 2015

ダシ巻き玉子焼 Japanese Omelette Mi s-a părut foarte interesant. Nu am găsit explicația clară în ceea ce privește unele ingrediente, dar e și zahăr acolo...

     

Thursday, August 13, 2015

Mauvais temps

Le 13 aout 2015


Jeudi. Le matin, je me suis levée comme d'habitude, mais je n'ai pas encore fini mon programme que j'ai été obligée de faire des 

courses rapides, en rentrant passer par le dispensaire prendre nos ordonnences mensuellles et ensuite de m'asseoir à table pour mon petit déjeuner. Au dispensaire, j'ai eu de la chance, il n'y avait personne devant la porte du cabinet médical.

Après le départ de Liviuț en Italie, de Marghita nous est arrivée la mauvaise nouvelle, la mort du père de Monica. Aujourd'hui, pendant la journée, Liviuț est revenu, à minuit il était de retour en Roumanie. 

Il fait très chaud, un été de canicules et de secheresse dans certains endroits de notre Europe. Ici, aujourd'hui, il a fait un orage avec du tout: vent, pluie, glaçons et panne de courrant électrique.

Joi. Dimineață, m-am sculat ca de obicei, dar n-am apucat să-mi termin programul, că a trebuit să alerg la niște cumpărături urgente, la întoarcere am intrat pe la dispensar să iau rețetele din fiecare lună și abia apoi să mă așez la masă și să-mi iau micul dejun. La dispensar chiar am avut noroc, nu era nimeni să aștepte la ușa cabinetului medical.

După plecarea lui Liviuț în Italia, de la Marghita ne-a venit și vestes proastă: a murit tatăl Monicăi. Azi, în timpul zilei, Liviuț s-a întors în țară, la miezul nopții era în România.

Este foarte cald, o vară de caniculă și de secetă în unele locuri din Europa noastră. Aici, azi, a fost furtună cu de toate: vînt, ploaie, grindină și pană de curent.


Thursday, August 6, 2015

Transfiguration

Le 6 août 2015 

Jeudi. C'est un jour comme les autres, en plus aujourd'hui c'était une fête religieuse, Transfiguration, mais ce jour s'est fondu dans l'anonymat des journées de cet été plus intéressantes pendant la visite de notre fils le plus grand et pendant les week-ends, au reste,
anonymes car je ne peux plus m'occuper de mes travaux favorits, la lecture, la broderie et autres.
Certainement Elisa est toujours très inventive et commence à parler en utilisant de nouveaux mots, à ce moment c'est „seulement” qu'elle a découvert et elle utilise un peu trop,
mais correctement. 

Ce soir, on s'est mis au lit, mais on a du allumer de nouveau parce qu'elle a oublié de mettre au lit une des princesses.

Joi. E o zi ca celelalte, în plus e și sărbătoare, Schimbarea la Față. Joia îmi plăcea cel mai mult numai că, de data asta, s-a topit
în anonimatul tuturor zilelor din această vară, mai interesante doar în timpul vizitei fiului nostru mai mare și în week-end-uri, în rest, anonime și pentru ce? Fiindcă nu mă mai pot ocupa de lucrurile mele favorite: lecturi, broderii și altele.
Cu siguranță Elisa este foarte inventivă și începe
să vorbească descoperind cuvinte noi, în acest moment, „doar”, pe care îl utilizează mai des decît în mod obișnuit, dar corect. 

În seara asta ne-am culcat, dar a trebuit să aprind lumina iarăși: a uitat să ducă în pat, la culcare, pe una dintre prințese.