Monday, August 25, 2014

Rosa Damascena encore une foisLe 25 août 2014

Lundi. Des affaires de Lundi. Même les médicaments pris à la pharmacie. On est vers la fin du mois et à peine maintenant j’Y pense.
Nous sommes à deux. En nous quittant, Cristi regrettait le ballon multicolore qu’ils avaient acheté quelque part, pendant ces vacances et qui a crevé en jouant dehors. C’était de ma
faute, a dit-il,  car les épines d’un de mes rosiers l’avaient abîmé.

L’allée n’est pas très belle, les roses passent, les autres fleurs aussi, le soir on attend le gel blanc. J’ai un rosier qui fait des fleurs roses, je ne sais pas comment il s’appelle mais il est beau du tout. En plus les
Rosas Damascena ont fleuri pour la deuxième fois, il fera un long automne, peut-être.

Luni. Treburile de luni. Chiar şi medicamentele luate de la farmacie. Sîntem spre finalul lunii şi abia acum mă gîndesc la ele.

Sîntem doar noi doi. La plecare, Cristi regreta mingea
multicoloră pe care o cumpăraseră de undeva în timpul acestei vacanţe, care s-a spart jucîdu-se pe afară. Era vina mea, zicea el, fiindcă spinii unuia dintre trandafirii mei i-a găurit-o.Aleea nu e prea frumoasă, trandafirii trec, celelalte flori deasemenea, ne aşteptăm să brumeze într-o noapte. Am un trandafir roz, nu ştiu cum se cheamă, dar e frumos de tot. În plus trandafirii de Damasc au înflorit a doua oară, poate, va fi toamnă lungă.

  


Saturday, August 23, 2014

Fin de séjour

Le 23 août 2014

Samedi. Demain Cris et Monica partent pour Marghita. Cette année leur séjour chez nous a éte de 18 jours. Presque. Les plus chaudes. A la montagne la canicule n’existe pas...
Aujourd’hui, Liviu a fini le côté Aurica du toit et il a été obligé de s’arrêter à cause de la pluie et, en plus, il a frappé avec le marteau dans son propre doigt.
Depuis deux jours la météo nous fait peur des orages possibles, mais jusqu’à ce moment cela ne nous est pas arrivé. C’est bien.

Sîmbătă. Mîine, Cris și monica pleacă la Marghita. Anul acesta, sejurul lor la noi a fost aproape de 18 zile. Cele mai calde din această vară. La munte canicula nu prea există...

Azi, Liviu a terminat partea Auricăi de acoperiș, a fost obligat să se oprească din cauza ploii și, în plus s-a lovit cu ciocanul într-un deget.

   

Friday, August 22, 2014

Seul

Le 22 août 2014

Vendredi. Les travailleurs de la voisine ont oublié de finir leur partie de toit et elle a mis le bois là-bas. S’il pleut, le bois humide moisi. Alors, Liviu a couvert l’abrit pour le bois. Mais il est difficile de travailler seul...

Vineri. Muncitorii vecinei au uitat să termine acoperișul și
ea a pus lemne la adăpost. Dacă plouă, lemnele ude au să mucegăiască. Atunci Liviu s-a apucat să facă el și partea lor. Atîta doar că e greu să lucreze singur...

  De Lyliane

"les coings sur l'arbre, cette année j'aurai donc du travail,
les amaryllis,
bonne journée, je t'embrasse"  


Au Pradet

"Un beau panier de légumes tout frais cueilli chez Edith" . (photo: Lyliane)

                     

Thursday, August 21, 2014

Groapa Ruginoasă

Le 21 août 2014

Jeudi. Ces jours il a fait froid, on a fait un petit feu chaque soir. Aujourd’hui, le temps s’est gâté, il pleut et on annonce des orages.
Quelle chance la semaine dernière il a
fait beau: nos fils sont allés à Groapa Ruginoasă (Trou Rouilleux). Quelles belles photos a pris Dan-Martin!

Joi. În ultimele zile a fost frig, am făcut foc în fiecare seară. Azi, timpul s-a stricat de tot, plouă și se anunță furtună.
Ce noroc că săptămîna trecută a fost vreme bună: băieții s-au dus la Groapa Ruginoasă. Ce fotografii frumoase a făcut Dan-Martin!


  

Wednesday, August 20, 2014

Quel monde!

Le 20 août 2014

Mercredi. Le matin, à 4h Liviu et Liviuț sont partis pour Arad, d’où notre fils a pris l'avion pour l'Italie. Il est arrivé chez lui un peu avant que Liviu soit à la maison. Quel monde!

Miercuri. Dimineață,la ora 400 Liviu și Liviuț au plecat la Arad, de unde fiul nostru s-a dus în Italia. El a ajuns acasă puțin înainte ca Liviu să fie aci. Ce lume!(photo:Dan-Martin)


  

Tuesday, August 19, 2014

Mal au dos

Le 19 août 2014

Mardi. Depuis deux jours, j’ai mal au dos et à la hanche droite. De plus en plus mal. Je n’ai rien pris, je veux dire aucun médicament, mais aujourd’hui, j’ai trouvé quelque chose antidouleur entre les médicaments de Liviu...Le plus difficile est de m’asseoir, alors je ne peux plus me lever...
J’espère que ça passe sans médicaments cette fois au moins. Le médecin (spécialiste) m’avait dit que les anti inflamatoires ne sont pas bons pour moi...Il me restent les onguents (Tamus communis) et la chaleur (le coussin électrique avec eau).
J’ai eu encore ce genre de problème pendant l’hiver...

Marți. De două zile, am o durere de spate și șold drept. Mă doare tot mai tare. Nu am luat nimic. Nici un medicament, vreau să zic, azi însă, am găsit ceva antidurere între medicamentele lui Liviu...Cel mai greu e să mă așez, pentru că după aceea nu pot să mă mai ridic...
Sper să-mi treacă fără medicamente de data aceasta. Medicul (specialist) mi-a spus să nu iau antiinflamatoare care nu-mi fac bine...Îmi rămîn unguentele(untul pămîntului-Tamis communis) și căldura (pernița electrică cu apă).

Am mai avut acest gen de problemă, în iarnă.

  

Monday, August 18, 2014

Saturday, August 16, 2014

Canicule encore

Le 14 août 2014

Jeudi. Oradea. Encore 250 km par une chaleur comme hier pour des formalités demandés par les services de douane et aéroport si on voyage avec l’enfant.

Joi. Oradea. Încă 250 km pe o căldură ca și ieri, pentru niște formalități cerute de serviciile de vamă și aeroport cînd călătorești cu copilul.

Le 15 août 2014

Vendredi. Sainte Marie. Dan-Martin et sa famille arrivent à Arieșeni pour rencontrer son frère et la famille de celui-ci. Chez les voisins il y a aussi des familles des frères qui se rencontrent, ainsi que le précieux Cristi Popă a un programme plus léger, il joue, enfin, avec notre Cristi mais aussi avec sa cousine Ana et un autre cousin plus petit, Luca. Elisa attend avec patience le soir dehors près du feu fait et entretenu par son père, son oncle et grand-père. Finalement, on s’assoît à table, elle se trouve sous le même toit avec son cousin.
La famille réunie dîne ce soir ensemble.


Vendredi. Sfântă Mărie. Dan-Martin și familia sa sosesc la Arieșeni pentru a-l întîlni pe fratele său și familia acestuia. La vecini, alte familii de frați se întîlnesc în acest week-end, așa încât prețiosul Cristi Popă are un program mai lejer și, în sfîrșit, se joacă cu Cristi al nostru, dar și cu verișoara sa Ana și cu încă un verișor mai mic, Luca . Elisa așteaptă răbdătoare seara, în curte, pe lîngă focul făcut și întreținut de tatăl său, unchiul și bunicul. În sfîrșit ne așezăm la masă, se găsește sub același acoperiș cu verișorul ei. 

    

Wednesday, August 13, 2014

Canicule

Le 13 août 2014

Mercredi. Aujourd’hui, Liviuț est arrivé de l’aéroport d’Orio al Serio de Bergamo à l’aéroport Traian Vuia de Timișoara. La famille est allée le chercher avec Liviu, 500 km au total. Pour Cristian a été une épreuve dure, il a dit que deux bonnes choses lui étaient arrivées aujourdhui: la venue de son père et qu’il a mangé une bonne pizza à Arad, comme en Italie. Au reste, chaleur à en...morire.

Il a fait très, très chaud aujourd’hui. Canicule dans tout le pays même à la montagne. On a attendu la nuit pour griller les aubergines...
Miercuri. Azi, Liviuț a călătorit de la aeroportul Orio al Serio din Bergamo pînă pe aeroportul Traian Vuia din Timișoara. Familia s-a dus să-l aducă acasă, s-au dus cu Liviu, 500 km în total. Pentru Cristian a fost o încercare dură, a zis că doar două lucruri bune i s-au întîmplat: venirea tatălui său și o pizza bună la Arad. În rest, căldură, să mori.

A fost foarte, foarte cald astăzi. Caniculă în toată țara chiar și la munte. Am așteptat venirea nopții pentru a coace niște vinete.


   

Tuesday, August 12, 2014

RosesDes rosiers avec des fleurs jaunes fleurissent maintenant. Ils ont un doux parfum.

Trandafiri cu flori galbene înfloresc acum.  Au un parfum
dulce.

   

Quelle journée!

Le 12 août 2014

Mardi. Quelle journée! Le matin je me suis levée au sonneries des téléphones, c’était le médecin Ciubo, de Gîrda, qui venait ausculter Liviu.(!!??) La nôtre, (la doctoresse), elle est en vacances.

Le mois de juillet je n’ai pas payé l’abonnement du téléphone Romtélécom, tout simplement, j’ai oublié. On m’a appelé vendredi. Hier, je n’ai pas eu le temps d’aller au Centre et aujourd’hui, j’ai essayé de contacter le service des clients Romtélécom pour apprendre des détails. Eh, bien je n’ai pas réussi. J’au dû rennoncer après plusieurs essais, le dernier m’a pris une heure d’attente avec leur musique dans la tête. Pour la facture je suis allée au Centre, à la poste. La grille de la porte, fermée. Elles sont par ici, les factrices étaient sur une terrasse où elles prenaient le café...
En rentrant, je suis entrée au dispensaire pour les ordonnances, mais là il y avait des contrôles officielles. On m’a dit discrètement: „Venez demain!” Plus tard, les personnes chargées des contrôles sont venues à la maison demander si vraiment nous avons pris des médicaments et tout un questionnaire à remplir...
Eh bien, c’est ça, c’est mardi!


Marți. Ce zi! M-am trezit cu soneriile telefoanelor, era medicul Ciubo, din Gîrda, care îl căuta pe Liviu să-l consulte.(!!??) Ieri tușea. A noastră, (doctorița) e în concediu.
În iulie, nu am plătit abonamentul telefonului Romtelecom, pur și simplu am uitat. M-au chemat vineri. Ieri, nu am avut timp să merg pînă în Centru, azi am zis să aflu detalii înainte, am sunat serviciul clienți de mai multe ori, la ultimul apel a trebuit să renunț după o oră de așteptare cu muzica aia tîmpită în urechi. M-am dus în Centru, nu se poate plăti la automat, deci la poștă. Aici, grilajul închis, funcționarii sînt prin preajmă. Le găsesc pe doamnele le o terasă la cafea, las factura și banii.
La întoarcere, mă opresc la dispensar, să-mi iau rețetele compensate. Aici, controale oficiale. Mi se spune discret să vin mîine. Mai tîrziu, persoanele care făceau controale au venit acasă la noi, să ne întrebe dacă luăm medicamente, de unde, cine le prescrie, de completat un chestionar întreg, ce mai!?
Eh bine, asta e, este marți!


NB: Stasera, Cristi andò a letto presto. Domani andrà all'aeroporto di Timisoara. Suo padre arriva.

    

Monday, August 11, 2014

Une journée pleine

Le 11 août 2014

Lundi. Oh! Une journée pleine: sirop de framboises pendant que Cristian a construit une maison et une tour lego.

Luni. Oh! O zi plină: sirop de zmeură în timp ce Cristian a construit o casă și un turn lego.

Lunedì. Oh!Una giornata piena:sciroppo di

lamponi e Cristan nello stesso tempo a construito una casa e una torre di lego.

  

Sunday, August 10, 2014

La lune

Le 10 août 2014

Dimanche. Hier soir, mais aussi ce soir, la lune est un vrai spectacle. J’ai pris des photos, mais j’attends de voir celles de Dan-Martin qui a un téléscope et va quelque part sur une colline avec d’autres passionnés d’astres.

Liviu et Cristian jouent aux échecs et ensuite ils iront
voir la lune.

Duminică. Ieri seară, dar și astă seară, luna este un adevărat spectacol. Am făcut niște fotografii, dar aștept să le văd pe ale lui Dan-Martin care are un telescop și merge undeva pe un deal cu alți pasionați de astre.

Liviu și Cristian joacă șah și apoi merg să observe luna.

               

Saturday, August 9, 2014

RencontresLe 9 août 2014

Samedi. Liviu a acheté une boîte d’échecs pour jouer avec Cristian, la vieille est pour le moment, introuvable. L’enfant s’y connaît assez bien pour son âge. Son grand désir est de jouer avec des enfants, ainsi Liviu est allé avec lui chercher des enfants. Finalement, il a rencontré Cristi Popa, notre voisin et depuis il ne veut que jouer avec celui-ci.

Ce soir, j’ai parlé avec ma soeur qui a réussi à me déranger beaucoup les dernières rencontres, car elle n’a aucun sens d’empathie envers moi...

Sîmbătă. Liviu acumpărat o cutie de şah pentru a se juca cu Cristian, cea veche este, deocamdată de negăsit. Marea dorinţă a lui Cristi este să întîlnească şi să se joace cu copii, aşa că Liviu s-a dus cu el în căutare de parteneri de joacă. Într-un final s-a întîlnit cu Cristi Popa, vecinul nostru şi de atunci nu doreşte decît să se joace cu acesta.În seara asta, am vorbit cu sora mea care a reuşit să mă supere foarte tare la ultimele noastre întîlniri, ea nu are nici un pic de empatie, cel puţin faţă de mine.

Sabato. Liviu ha comprato una scatola di scacchi per giocare con Cristian, il vecchio è al momento non disponibile. Grande desiderio di Cristi è quello di incontrare e giocare con i bambini, in modo da Liviu andò con lui in cerca di compagni di gioco. Infine ha incontrato Cristi Popa, il nostro vicino e adesso vuole solo giocare con lui.

Stasera, ho parlato con mia sorella che è riuscita a sconvolgere me molto nel nostro ultimo incontro, non ha senso di empatia, almeno per me.