Friday, May 31, 2013

En fin de maiLe 30 mai 2013

Jeudi. Ma voisine, Mariana, si elle a vidé ses chambres, au moins elle a chaulé les murs et a peint les portes et les planchers. Pas seule, avec sa soeur Lili et un homme bon à aider, Petrică, en plus elle est jeune.
Le temps est toujours mauvais, j’essaie de prendre une photo du rosier que je  viens de planter. Je ne sais pas s’il va bien ou pas, car il est un peu tard pour ce genre de travail, mais je l’ai trouvé chez une fleurise de Cîmpeni, oublié dans un coin.
Les rosiers sauvages viennent de fleurir. Bientôt, je vais faire du sirop. La pivoine rouge est vraiment en feu.

Joi. Vecina mea, Mariana, dacă tot a scos de prin casă, măcar a şi văruit, a vopsit uşi, podele. Asta, da! a meritat osteneala. Dar nu mă pun cu ea. Este tînără şi a avut ajutoare, pe sora sa Lili şi pe un tip, bun la toate, Petrică.

Timpul este în continuare urît, încerc să fac o fotografie trandafirului pe care tocmai l-am plantat. Nu ştiu dacă merge bine sau nu, este cam tîrziu pentru astfel de lucrări, dar l-am găsit la o florăreasă din Cîmpeni, uitat într-un colţ. Trandafirii sălbatici încep să înflorească, în curînd voi face sirop. Bujorul roşu este cu adevărat o splendoare.


  Thursday, May 30, 2013

Cuisiner aussiLe 29 mai 2013

Mercredi. Aujourd’hui, , j’ai voulu me laver bien de toute fatigue et me reposer, ce que j’ai fait, d’ailleurs. J’ai dit tous ces jours que j’étais bien occupée, mais je n’ai pas dit avec quoi, eh bien, le plus difficile était de sortir tout de la maison pour nettoyer, en vue des hôtes qu’on attend. Il faisait assez froid, il a neigé sur la crête de Biharia, alors, apporte du bois, fais le feu, enlève les tapis, mets-les dehors, mais quelque part à l’abri.
Pendant tout ce temps, on doit cuisiner aussi. Voilà.

Miercuri. Azi, mi-am propus să mă spăl bine de toată oboseala şi să mă odihnesc, ceea ce am şi făcut de altfel. Am zis în toate aceste zile că eram foarte ocupată, dar nu am spus cu ce, eh, bine cel mai greu a fost să scot totul afară din casă pentru a face curăţenie, pentru a putea primi oaspeţi. A fost frig, a nins chiar, pe creasa Bihariei era alb, aşa că, adă lemne, fă focul, scoate covorul, pune-l afară, dar undeva unde să nu-l ploaie.
Şi, în tot acest timp, să faci şi mîncare. Nu-i chiar de colea.

  


FélicitationsLe 28 mai 2013

Mardi. Mes hôtes sont Mme Letiţia Filimon, prof. À la Faculté de psychologie, Université d’Oradea et Ştefan Bardi, insp. Şc. ISJ Alba. Eux deux et encore le prof. univ.dr. Octavian Bâc, d’Oradea, ils ont formé la comission devant laquelle Liviu a soutenu son travail méthodique et il a fait des classe d’éducation phisique. Tout a bien fini. On peut le féliciter. A ce moment, non, car il est à Oradea.

Marţi. Oaspeţii mei sînt doamna Letiţia Filimon, prof. Univ. Dr. la Facultatea de psihologie, Universitatea Oradea şi Ştefan Bardi, insp. Şc. ISJ Alba. Ei doi, împreună cu dl. Octavian Bâc, prof. univ. Dr, tot la Oradea, au format comisia în faţa căreia, Liviu a susţinut lucrarea sa metodică şi orele de ed. fizică. Totul s-a terminat cu bine. Poate fi felicitat. Nu chiar acum, s-a dus deja la Oradea. 

   


HôtesLe 27 mai 2013

Lundi. Je n’ai pas le temps d’écrire mon journal, j’attends des hôtes.

Luni. Nu mai am timp să-mi scriu jurnalul, aştept oaspeţi.  


Le voyageLe 26 mai 2013

Dimanche. Le matin, Liviuţ est parti. On s’est un peu reposé.La journée est passée en observant: „Maintenant il est à Cîmpeni”. „Il doit être vers Lupşa”. „Il arrive à Turda”. „Maintenant, il doit être à Cluj”. Enfin, il nous a appelé d’Italie. Il avait bien voyagé, a récupéré sa voiture et il allait à la maison.

Duminică. Dimineaţă, Liviuţ a plecat. Ne-am odihnit puţin. Ziua de azi a trecut observînd din cînd în cînd: „Acum, el este la Cîmpeni”. „Trebuie să fie undeva spre Lupşa”. „A ajuns la Turda”. „Acum a ajuns la Cluj”. În sfîrşit, ne-a sunat din Italia. Călătorise bine, şi-a recuperat maşina, era în drum spre casă.