Tuesday, May 30, 2017

E vremea florilor de măceșLe 30 mai 2017

Mardi. On est à Alba Iulia et c'est le temps des églantiniers en fleur.
Marți. Sîntem la Alba Iulia și este vremea măceșilor în floare.

       

Wednesday, May 24, 2017

Un dîner

Le 25 mai 2017

Jeudi. J'ai trouvé sur facebook une recette de boulettes de courgette. Excellentes!

Joi. Am găsit pe facebook o rețetă de chifteluțe de dovlecei. Excelente!

Aici

            

La maison (2)

Le 24 mai 2017

Mercredi.

photos: Dan-Martin30 mai 2017


1 iunie

2 iunie


Tuesday, May 23, 2017

La maisonLe 23 mai 2017

Mardi. on se prépare pour passer quelques jours à Alba Iulia. Jamais habillés comme il faut à cause de la différence de température au départ et à l'arrivée. Par exemple: il fait beau mais on attend des pluies. Nous prenons des chaussures de pluie, des vêtements chauds d'été, au cas où..., mais on oublie les chapeaux, des choses essentielles par une chaleur comme la-bas.
On arrive. Le terrain où
l'on construit la maison est en plein champs, sans aucune ombre seulement le squelette d'une remise. Les
hommes sont partis acheter du materiel et je suis restée sur place surveiller les outils qui se trouvaient partout. Et j'ai passé deux-trois heures la-bas. Devant et derrière, des champs cultivés avec du maïs, lucerne, plus loin, des maisons en construction. On construit énormément ici. J'ai fait quelques centimètres d'ombre avec des petites poutres en bois et j'ai trouvé un endroit où m'assoir 


après une promenade le long des fondations remplises d'une première couche de ciment. Rien d'autre, en dehors d'une visite d'un beau petit chat.
Dans l'après-midi, tous sont arrivés y compris notre chère petite fille et alors je me suis promenée avec Elisa faire des découvertes.


Marți. Ne pregătim ca să petrecem cîteva zile la Alba Iulia. Niciodată nu sîntem îmbrăcați cum ar trebui din cauza diferenței de temperatură de la plecare pînă la sosire. De exemplu: este vreme bună, dar se așteaptă ploi. Ne luăm încălțăminte și haine de ploaie, haine călduroase de vară în caz că..., dar ne uităm pălăriile, care se dovedesc a fi esențiale pe o căldură ca asta. 
Sosim. Terenul pe care se construiește casa este în plin cîmp, fără nici o umbră, doar scheletul unei magazii. Bărbații au plecat să cumpere materiale, eu am rămas pe loc sa supraveghez uneltele împrăștiate peste tot. Am petrecut două sau trei ore acolo. În fața și în spatele terenului sînt cîmpuri cultivate cu porumb, lucernă, mai încolo, case în construcție. Se contruiește enorm pe aici. Mi-am încropit cîțiva centimetri de umbră din grinzi de lemn și mi-am găsit un loc unde să mă așez după o plimbare de-a lungul fundațiilor umplute cu un prim strat de beton. Nimic altceva în afară de vizita unei frumoase pisicuțe.
După-amiază, toți au revenit, chiar și draga noastră nepoțică, așa că mi-am petrecut-o cu Elisa prin împrejurimi făcînd descoperiri. 
                 

Monday, May 22, 2017

Citations préférées/ Citate favorite (11)

Le 22 mai 2017


Lundi. Les derniers jours, j'ai lu  un roman d'amour, Thomas Hardy, A la lumière des étoiles. Cet écrivain britanique n'est pas mon favoris. Comme tout le monde j'ai lu d'autres romans à lui, Loin de la foule déchainée ou Tess d'Uberville, que j'ai été plutôt obligée de lire. A la lumière des étoiles est une surprise pour moi je l'ai découvert dans la bibliothèque de ma belle fille. La lecture m'a fait plaisir, même si parfois une impression d'artificiel m'obligeait de sortir du monde crée par l'écrivain. L'amour de Lady Constantine et du jeune(presque 10 ans plus jeune)Swithin est impossible entre les deux à cause de sérieux obstacles: la réputation de la femme marié, les différences insurmontables de classe sociale, la difference d'âge et autres . 


(elle) „se trouve bientôt dans le danger de franchir la fine frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit”

Les amoureux observent le ciel, du Tour qui se trouve sur le domaine Constantine. Swithin voudrait devenir un astronome renommé et il veut initier sa bien aimée dans les mistères du ciel.

Thomas Hardy fait des descriptions de nature au moins surprenantes. En voilà:

„Les feuilles des arbres du parc teintent leurs visages dans une multitude de tons qui marquaient les differents moments de leur décomposition, en reflettant les lumières humides des nuances si diverses qu'on s'émerveillait qu'une telle splendeur était seulement une répétition des scènes qui avaient été exposées ici pendant des centaines de mois d'octobre et pourtant elles avaient été laissée s'éteindre..."

Luni. Am citit, în aceste zile un roman de dragoste, Thomas Hardy, Idilă pe un turn, în traducerea Antoanetei Ralian. Acest scriitor britanic nu este chiar favoritul meu. Ca toată lumea am citit și eu niște romane de-ale sale, Departe de lumea dezlănțuită sau Tess d'Uberville, mai mult din obligație. Idilă pe un turn ( Two on a Tower) a fost o surpriză pentru mine, am descoperit cartea în biblioteca nurorii noastre. Lectura mi-a făcut plăcere chiar dacă uneori o impresie de artificial mă obliga să ies din lumea creată de scriitor. Iubirea dintre Lady Constantine și tînărul(cu aproape 10 ani mai tînăr)Swithin este imposibilă din cauza mai multor obstacole: reputația femeii măritate, diferențe de clasă socială insurmontabile, de vîrstă și altele.

(ea)„se va găsi foarte curând în pericolul de a încăleca acea graniţă foarte labilă dintre ceea ce e permis şi ceea ce e interzis.”

Îndrăgostiții observă cerul din Turnul de pe domeniul Constantine. Swithin ar vrea să devină un astronom renumit și ar dori să inițieze și pe iubita sa în misterele cerului.

Thomas Hardy face niște descrieri de natură cel puțin surprinzătoare: Iată:

„Frunzele copacilor din parc îşi fardaseră tenurile într-o multitudine de tente, ce marcau subtilele gradaţii ale descompunerii,  reflectând luminile umede ale unor nuanţe atât de felurite, încât te minunai că asemenea splendoare nu era decât o repetiţie a unor scene ce fuseseră expuse aici în sute de luni octombrie şi care fuseseră lăsate să se stingă[…].”


Citate favorite este un serial după o idee a Ellei detaliată de Zina aici.   

Thursday, May 18, 2017

Vers la fin du mai

Le 18 mai 2017

Jeudi. C'est le temps des narcisses. Je suis tellement contente de les voir encore une fois en fleurs. En plus, quelqu'un de bien a coupé les herbes et Liviu s'en occupe pour débarasser.
Si le temps le permet, je pourrais même sarcler les mauvaises herbes.

Joi. Este timpul narciselor. Sînt atît de bucuroasă să le mai văd odată în floare. În plus, cineva de bine a tăiat iarba iar Liviu se ocupă să debaraseze. 
Dacă timpul ar permite-o aș putea 
chiar să plivesc buruienele.

Thursday, May 11, 2017

Le froid est de retour

Le 11 mai 2017

Jeudi. Il est 5h30, je ne dors pas. Liviu aussi. Chacun à son ordinateur. Dehors, il fait un froid !!! -2 ou -3 degrés. Normalement, le 20 mai les gens de chez nous quittent leurs maisons, les résidences permanentes; et s'installent dans le paturage alpin où ils ont une résidence secondaire. C'est la transhumance. Peut-être le froid les empèche d'y penser. 
Autrefois, ils sont partis avec le bétail, avec la famille, avec le bébé, les poussins, le chat et le chien et puis il a fait trop froid et ils sont rentrés chez eux, pour repartir plus tard...

Liviu travaille à un film.Vendredi passé a été à une fête de majorité. Dernièrement plusieurs jeunes passent le seuil vers la vie adulte à côté des parents et amis en les invitant à un festin Parfois il s'agît d'une organisation pas comme les autres: salle, repas, seveurs,musiciens, un caméraman, un photogrqphe, vers 200 invités... 

Joi. Ora 5;30, nu dorm. Nici Liviu. Fiecare la caculatorul său. Afară e un frig !!! -2 sau - 3 grade. În mod normal, în 20 mai oamenii își părăsesc gospodăria, adică reședința permanentă, și se duc la munte unde au o reședință secundară. Pleacă în transhumanță. Poate frigul acesta îi obligă să se mai gîndească.Uneori au plecat cu toată gospodăria, cu vite, bebe, cățel, purcel, pisică și au fost nevoiți să se întoarcă din cauza unui val de frig ca acesta. Bineînțeles că după ce a trecut momentul insuportabil, s-au întors acolo...

Liviu lucrează la un film. Vinerea trecută a fost la o petrecere de majorat. În ultimul timp mulți tineri trec pragul acesta spre viața de adult alături de părinți neamuri și prieteni invitîndu-i la un...ospăț. Cîteodată este vorba despre o organizare deosebită: sală, meniu, personal, muzicanți, un cameraman, un fotograf, aproape 200 de invitați...


    


    

Tuesday, May 9, 2017

Après la fête

Le 8 mai 2017

Lundi. Notre semaine, (du 1-er au 8 mai) après le mariage de Bobi, a commencé avec de tristes nouvelles de partout. Ces jours-là, j'ai appris que mon cousin, Florin, nous avait quitté il y a quelques mois déjà et j'ai rencontré sa femme, Stela, sur facebook...

A peine mardi, (le 2 mai)  nous avons appris ce qui est arrivé à notre voisin Dănuț Gligor, le père du marié. Il est rentré chez lui vers le matin avec quelqu'un, car évidement, il ne pouvait pas conduire, il avait bu. Sa femme est rentrée plus tôt et elle dormait. Ainsi Dănuț a essayé d'entrer en sautant la cloture et il est tombé. Il est resté sur la terre quelque temps, un quart d'heure, une heure on ne sait plus car il a disloqué son épaule, fracturé la clavicule et encore...Il a trouvé la force de se lever et il est entré. Il a attendu une heure...normale pour ne pas déranger et enfin il a demandé de l'aide.
Ce sont des choses qui arrivent, avec le temps et de la patience il va récupérer bien entendu.

Luni. Săptămîna noastră( din 1 pînă în 8 mai), după nunta lui Bobi a trecut repede, chiar dacă am avut vești foarte triste la început și de peste tot. În acele zile, am aflat că vărul nostru Florin a plecat din această lume în urmă cu cîteva luni deja și am întîlnit-o pe soția sa, Stela, pe facebook...

Abia marți (2 mai) am aflat ce i s-a întîmplat vecinului nostru, Dănuț Gligor, tatăl mirelui. S-a întors de la nuntă către dimineață cu cineva, căci băuse, nu putea conduce. Nevastă-sa venise mai înainte și dormea. Așa că Dănuț a încercat să intre în curte sărind gardul și a căzut. A rămas acolo pe jos un timp, un sfert de oră, o oră, nu mai știu cît, își dislocase umărul, își fracturase clavicula și nu mai știu eu ce... A găsit, după un timp destulă putere ca să se ridice și a intrat. A așteptat apoi o oră...normală ca să nu deranjeze și numai atunci a cerut ajutor.
Sînt lucruri care se întîmplă, cu timpul și cu multă răbdare o să se recupereze bineînțeles.

    


   


  

Wednesday, May 3, 2017

En fin d'avril

Le 28 avril 2017

Vendredi. Je devrais écrire mon journal chaque jour. Dernièrement il y a plein d'événements que je ne voudrais pas oublier.
*je souffre encore de syndrome keli loaza
*l'anniversaire de ma cousine
*l'anniversaire de mon fils
*le mariage de dimanche-Bobi+Alexandra
*l'anniversaire de mon fils cadet
*des choses qui arrivent

*Important ou non, je dois écrire un mot, c'est la plus misérable chose dont je fais des efforts énormes pour me débarasser, elle n'a pas eu le bon sens de partir toute seule et elle est entrée de force dans...mon journal.
*La plus malheureuse de mes cousines a aujourd'hui un âge, dix ans de plus que moi. Je vais l'appeler pour lui souhaiter ce qui est le meilleur: bon anniversaire, santé, réussite.
*Mon deuxième fils fait cet week-end 42 ans, un si bel âge. Les jeunes ne se rendent pas compte quel bel âge représente ce petitr chiffre, 42, il verra plus tard. Certainement, je lui souhaite un très bon anniversaire et qu'il soit toujours entouré avec amour de sa famille.
*Le mariage de dimanche. Le cadet de notre voisin, Bobi se marie. Nous allons participer au festin à Abrud, Restaurant Laguna (Quel nom!!!). Je vais avoir des
photos de mon cher mari, car je ne prends pas mon appareil photo.
*Lundi, le 1 mai, un autre anniversaire en famille: notre fils cadet aura 37 ans. Vraiment, nous pensons d'y aller après le mariage, je ne sais pas, nous serons trop fatigué, lui aussi, enfin, on verra. Nous l'embrassons fort: bon
anniversaire, santé, du bien seulement!
*Des choses qui arrivent: via Facebook: 
-ma très chère amie, Aurica Cotarlea se trouvant à Madrid dans un circuit avec son mari, un des lecteurs de mon blog, va rentrer chez elle sans Ionel, enfin avec lui dans un cercueuil. On ne sait pas grande chose sur cette histoire, mais vous voyez bien mes chers lecteurs, que c'est tellement triste!
-une amie de ma jeunesse, vient de perdre sa fille hier, ou tôt aujourd'hui. Il s'agit de mademoiselle Paula Bud, lecteur universitaire à la Faculté de Théologie, Université Babeș Bolyai de Cluj. Elle devrait avoir environs 33 ans. Oh, cela est vraiment tragique. Mes plus sincères condoléances à Fana
et Olimpiu et à toute la famille. On ne peut rien faire d'autre...


Vineri. Ar trebui să-mi scriu jurnalul zilnic. În ultima vreme este plin de evenimente pe care nu aș vrea să le uit.
*sufăr încă de sindrom keli loaza
*aniversarea verișoarei mele
*aniversarea fiului meu
*nunta de duminică:Bobi+Alexandra
*aniversarea fiului cel mic
*întîmplări neprevăzute

*Merită sau nu, trebuie să amintesc despre ea ca despre cea mai mare mizerie pe care vreau-nu vreau, trebuie s-o dau cumva la o parte, ea singură nu a avut bunul simț să plece și s-a înghesuit în...jurnalul meu.
*Cea mai nefericită dintre verișoarele mele a împlinit azi o vîrstă, e cu zece ani mai mare decît mine. Am s-o sun ca să-i urez La mulți ani, tot ce e mai bun pentru ea, sănătate și reușită.
*Cel de-al doilea fiu al meu, va împlini, in acest wekk-end 42 de ani. O vîrstă atît de frumoasă. Tinerii nu-și dau seama ce frumoasă este această cifră cu referire la vîrstă,42, o să afle mai tîrziu. Cu siguranță îi urez La mulți ani și să fie întotdeauna înconjurat cu dragoste de familia sa!
*Nunta de duminică. Fiul cel mic al vecinului nostru, Bobi, se însoară. Noi vom participa la masa oferită de familie, duminică, la restaurant Laguna (Ce nume!!!) din Abrud. O să am fotografii de la nuntă, de la dragul meu soț.
*Luni, 1 mai, o altă aniversare în familie: fiul nostru cel mic va avea 37 de ani. Chiar ne gîndeam să mergem la ei după nuntă, dar nu știu, am fi fost prea obosiți, ei la fel. Îl îmbrățișăm, îl sărutăm cu mult drag, La mulți ani, numai bine!

*Întîmplări neprevăzute-via Facebook (urmare)
-buna mea prietenă, Aurica Cotarlea, fiind la Madrid, într-un circuit împreună cu iubitul său soț,(el era și un cititor al blogului meu) se va întoarce singură, adică îl va aduce pe el într-un sicriu, nu știu alte amănunte încă, dar să recunoaștem că este foarte trist.
-o altă prietenă din tinerețe și-a pierdut fiica la sfîrșitul acestei săptămîni. Este vorba despre domnișoara Paula Bud, 33 de ani, lector la Facultatea de Teologie, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj. Dar asta este o adevărată tragedie. Condoleanțele mele sincere prietenei mele Fana și soțului său Olimpiu, întregii familii! Ce alta mai poți face?!

Data corectă pentru această postare este 28 aprilie-4 mai 2017, de vineri pînă miercuri.