Saturday, December 31, 2011

Voeux de Nouvel An

Le 31 décembre 2011

Samedi.  Cette nouvelle année va commencé mieux, un dimanche.  Les fêtes du Réveillons ont commencé. Les télévisions ont fait de la publicité depuis quelque temps déjà pour attirer plus de téléspectateurs, les pensions de la commune ont commencé les préparatifs il y a quelques jours pour le repas de ce soir. Nous avons déjà mangé de très bons gâteaux de la pension La Vasile, ici tout près.
Les jeunes qui faisaient des répétitions avec Liviu sont partis, eux aussi pour faire des voeux de Nouvel An aux hôtes des pensions.

Sâmbătă.Acest nou an va începe mai bine decît celălalt, duminica. Petrecerile de Revelion au început, televiziunile au făcut publicitate pentru programele lor de ceva vreme deja pentru a-şi atrage cît mai mulţi telespectatori, de acum cîteva zile pensiunile din comună s-au apucat de pregătiri pentru masa din seara aceasta. Am şi mîncat nişte prăjituri foarte bune de la pensiunea La Vasile, aci aproape de noi.
Tinerii  care s-au pregătit cu Liviu, au plecat să facă urări de Anul Nou oaspeţilor pensiunilor.(photo:Dan-Martin)

        

Friday, December 30, 2011

Anniversaire, traditions

Le 30 décembre 2011

Vendredi. La copine de mon fils a eu aujourd’hui son anniversaire, alors qu’on lui souhaite Bon anniversaire!
Demain, le dernier jour de l’an 2011.
Il y a des jeunes, dans la commune qui se préparent d’aller faire des voeux chez les autres, pendant la nuit du 31 vers le 1-er janvier: costumes, musiciens, traditions. Ils ont répété tout le petit spectacle avec Liviu. Malheureusement, je n’ai pas eu le temps d’aller les voir, prendre des photos!

Vineri. Azi, prietena fiului nostru şi-a sărbătorit ziua de naştere, să-i urez şi eu, aici: La mulţi ani!
Mîine, ultima zi din anul 2011.
Nişte tineri au făcut o trupă care să meargă la urat în noapte de 31 spre 1 ianuarie: costume, muzicanţi, tradiţii. Au repetat tot spectacolul cu Liviu. Din păcate nu am avut timp să merg să-i văd şi să fac nişte fotografii!

Thursday, December 29, 2011

Petites filles et ordinateurs

Le 29 décembre 2011

Jeudi. Ma copine de jeunesse, Aurica, me dit souvent que sa petite fille, ne lui permet plus de passer du temps devant l’ordinateur parce qu’elle aime aussi jouer avec les tastes.
Je la comprends très bien. Hier, Elisa a enlevé la taste „o” de mon laptop et elle n’a que 6 mois!!!

Joi. Prietena mea din tinereţe, Aurica, îmi spune deseori că nepoţica sa nu-i permite să-şi petreacă timpul în faţa calculatorului, pentru că îi place să se joace cu tastatura. O cred. Ieri, Elisa noastră a reuşit să scoată tasta „o” a leptopului meu, şi nu are decît 6 luni!!!

Wednesday, December 28, 2011

Visite de fin d'annéeLe 28 décembre 2011

Mercredi. Vers le soir, Elisa est arrivée avec ses parents.
Miercuri. Spre seară, Elisa a sosit împreună cu părinţii.(photo: Dan-Martin)
                    

        

Noël a passé

Le 27 décembre 2011

Mardi. Le troisième jour de Noël, le dernier noël de cette année. On a passé un Noël tranquil, autrefois j’étais toujours stressée. L’an dernier j’avais des problèmes de santé et j’avais l’impression que la fête ne pourrait pas passer sans moi, mais elle a passé. C’est vrai, que j’avais appellé ma filleule Magda pour laver les fenêtres, le reste du nettoyage je l’ai fait comme j’ai pu, avec ma main gauche. Cette année, j’ai tout fait, seule, parfois avec Liviu. Aujourd’hui, on a recommencé: les tapis d’abord, passer l’aspirateur dans la chambre où dormira la petite.
Hier, la visite de notre voisine, Lumi, nous a fait très plaisir, aujourd’hui, mon amie Aurica, m’a envoyé une chanson dont l’interprète vocal est son fils...ce sont des moments agréables, comme de petits cadeaux qu’on reçoit du bon Dieu.

Marţi. A treia zi de Crăciun, ultima colindă din acest an. Am petrecut un Crăciun liniştit, altădată eram mereu stresată de sărbători. Anul trecut avusesem probleme de sănătate şi mi se părea că n-are să fie Crăcun din cauza asta, dar a trecut totuşi. E adevărat că am chemat-o pe fina mea Magda să-mi şteargă geamurile, restul curăţeniei l-am făcut cum am putut, cu mîna stîngă. Anul acesta, am făcut totul singură, uneori m-a ajutat Liviu. Azi, am luat-o de la capăt, aerisit covoare, aspirat, şters parchetul, în camera unde doarme micuţa.
Ieri, vizita vecinei noastre, Lumi, ne-a făcut mare plăcere, azi prietena mea Aurica mi-a trimis un cîntec al cărui interpret e chiar fiul ei, sînt nişte momente tare agreabile, ca nişte cadouri pe care ţi le face bunul Dumnezeu. 
Photo: Magda   
                                                  
       

Monday, December 26, 2011

Chanteurs de noëls

Le 26 décembre 2012

Lundi. Depuis deux jours, nous avons eu des chanteurs de noëls,la jeunesse de la commune, la fin de l’année est presque arrivée. 
Liviu va mieux il doit guerrir, dans deux jours il y aura la visite de la petite-fille.
Je parlais, il y a quelque temps de son nouveau jouet, la nouvelle caméra. Il l’a sortie dehors à peine aujourd’hui et il se vante avec de belles photos, avec cela, il peut prendre des photos aussi. J’attends qu’il se décide de m’en donner quelques unes. Jusqu’alors je dois me contenter avec les miennes.

Luni.De două zile, am tot avut colindători,tineret din comună, sîntem atît de aproape de sfîrşitul anului.
Liviu e mai bine, trebuie să fie sănătos, peste două zile vine nepoţica.
Vorbeam aci, mai zilele trecute despre noua jucărie a lui Liviu, camera video. Astăzi a scos-o afară, a filmat ceva şi, pentru moment, este foarte mulţumit de fotografiile pe care le-a făcut cu ea, poate să facă şi poze. Aştept să se decidă să-mi dea şi mie cîteva. Pînă atunci trebuie să mă mulţumesc cu ale mele.
                  

     

Sunday, December 25, 2011

Crăciun Noël Christmas

Le 25 décembre 2011


Crăciun Fericit !
Joyeux Noël !
Merry Christmas !


tuturor cititorilor mei
a tous mes lecteurs
to all my readers

                    

Saturday, December 24, 2011

Noël

Le 24 décembre 2011
Samedi. Des groupes d’enfants et des jeunes on t passé pour nous chanter des noëls. J’ai pris quelques photos. Entre temps, j’ai lavé la fenêtre et  la porte du salon, passé l’aspirateur et j’ai mis quelques décorations dans le citronnier.
Sîmbătă. Grupuri de copii şi tineri au trecut pe aici să ne colinde. Am făcut cîteva fotografii.                Între timp am şters geamul şi uşa de la salon şi am pus nişte decoraţiuni în lămîi.Vacances de Noël

Le 23 décembre 2011
Vendredi. Petite fête, Père Noël, cadeaux de crise pour les enfants de  la maternelle et de la primaire et nous voilà en vacances de Noël.
Mon cher mari est malade, il a mal à la gorge, il tousse, il est malheureux et énervant!
Vineri. O mică serbare, Moş Crăciun, cadouri de criză pentru copiii de la grădiniţă şi de la primară şi iată-ne în vacanţa de Crăciun.
Dragul de Liviu este bolnav, îl doare gîtul, tuşeşte, e nefericit şi enervant!  

Thursday, December 22, 2011

Problème résolu

Le 22 décembre 2011

Jeudi. Liviu a trouvé quelqu’un qui monte dans le grenier du bloc, mais c’est une personne sur qui on ne peut pas compter. Il y en a assez par ici qui tiennent la parole seulement quand il s’agit de boire un verre...
Enfin, il est venu presque avec le soir et le problème est résolu pour longtemps.
Joi. Liviu a găsit pe cineva care să urce în podul blocului, dar e o persoană pe care nu poţi să contezi. Sînt din aceştia destui pe la noi, oameni care-şi ţin cuvîntul doar cînd e vorba de un pahar...
În sfîrşit, omul a venit într-un tîrziu, se făcea seară, dar problema s-a rezolvat pentru mai multă vreme...

                                               

Wednesday, December 21, 2011

Problème


Le 21 décembre 2011

Mercredi. Nous avons un gros problème: un des cheminées est bouché, mais jusqu’à ce diagnostique, que de fumée, que de travail, quelle fatigue, que de nettoyer la chaudière, les tuyaux, les cendres, feu de nouveau, fumée de nouveau...Toute la journée avant et après l’école et cela ne va pas finir aujourd’hui, il faudra chercher quelqu’un qui monte sur le toit...Au moins, je n’ai pas fait le nettoyage habituel pour Noël.  Cette année, je me disais qu’il n’y en aura pas, je vais le faire pour Pâques...

Miercuri. Avem o mare problemă: s-a înfundat unul dintre coşurile de fum, dar pînă s-a ajuns la acest diagnostic, ce de fum, ce de lucru, de curăţat soba, hoarnele, cenuşa, iar foc, iar fum...Toată ziua, şi înainte şi după şcoală, şi nu vom termina azi, parca văd că trebuie să apelăm la cineva care să urce pe casă...Bine că măcar nu am făcut curăţenia obişnuită de Crăciun, am făcut doar aşa, mai superficial, zicîndu-mi că o voi face pentru Paşti...


          

Tuesday, December 20, 2011

6 mois

Le 20 décembre 2011

Mardi. Comme les vacances de Noël approchent, tout le monde est fort occupés: les profs faire leurs programmes en classe, remplir les documents scolaires, les élèves finir avec de bons résultats, prendre des livres à lire à la maison, on cherche des ingrédients pour les gâteaux, les uns tuent le chochon et préparent les saucisses et les boudins...

Notre petite fille a eu le 17 décembre 6 mois. Ces jours l’internet a marché difficilement et ensuite pas du tout et j’ai pu voir sa photo à peine aujourd’hui.

Marţi. Cum vacanţa de Crăciun se apropie repede, toată lumea este foarte ocupată:profesorii săşi termine materia programată, să completeze documentele şcolare, elevii să încheie cît mai bine, să-şi ia de citit acasă, toată lumea e în căutare de ingrediente pentru prăjituri, unii mai au de tăiat porc, de pregătit cîrnaţi şi cartaboşi...

În 17 decembrie nepoţica noastră a împlinit 6 luni. Nouă nu ne-a prea mers imternetul în ultimele zile aşa că abia azi am văzut fotografia sa.(photo:Dan-Martin)

Matinée chargée

Le 19 décembre 2011

Lundi. Il y a parfois, pendant la matinée de lundi tellement de choses à faire qu’on doit courir de tous les côtés et dire que j’ai dormi seulement 4h30, à cause de ma folie de lecture...
Avant de me rendre à l’école je devais sortir la poubelle, courir à la poste et payer un facture, aujourd’hui dernier jour.
Luni. Sînt, cîteodată, atîtea de făcut luni dimineaţa, încît nu mai pridideşti, am şi dormit doar 4 ore şi jumătate din cauza nebuniei mele cu lectura...
Înainte de a merge la şcoală, trebuia să scot pubela şi să alerg la poştă să plătesc o factură, azi ultima zi.

              

Lecture et paresse


Le 18 décembre 2011

Dimanche. J’ai lu toute la journée ou presque, mais au moins je me suis habillée et je n’ai pas eu des visites en pyjama, comme hier.
Il y a eu Ana, qui a passé me voir, ensuite Olga et un peu plus tard la tante de Liviu du village de Şteu. Et moi, je les ai accueillies en pyjama. Honteux!
C’est Liviu qui m’a raconté combien de monde il y avait au Centre sur la place du petit marché, comme en été, une journée de foire. Il voulait tellement acheter une paire de chaussures d’hiver, mais il ne l’a pas fait finalement. Le plus souvent, au marché, la qualité de ce genre de marchandise est mauvaise et je ne crois pas que ses chassures bon marché seraient pour la saison, mais pour les mettre une fois ou deux.
Duminică. Am citit toată ziua, sau aproape, dar măcar m-am îmbrăcat şi n-am primit musafiri în pijama ca ieri. A trecut Ana să mă vadă, apoi Olga, şi la puţintimp după ea, mătuşa lui Liviu din satul Şteu. Eu, în pijama. Mai mare ruşinea!
Liviu mi-a povestit ce multă lume, şetre, mărfuri era în Centru, ca vara, într-o zi de tîrg. Ar fi vrut aşa de mult să-şi cumpere o pereche de ghete de iarnă, dar pînă la urmă a renunţat. Astfel de mărfuri, ieftine, de la piaţă sînt deseori de proastă calitate şi nu ţin un sezon, ci doar o zi două, hai, o săptămînă. 

      

Saturday, December 17, 2011

Hiver

Le 17 décembre 2011

Samedi. Il pleut depuis des jours. De temps en temps la pluie se transforme en neige. S’il continue comme ça, bientôt il  y aura une importante couche blanche.
Aujourd’hui, nous nous sommes proposé de nettoyer un peu, passer l’aspirateur et faire une petite lessive. Impossible, à cause de l’électricité qui s’est intérrompue plusieurs fois.


(J'ai changé de photo. J'y ai mis une récente.)

Sîmbătă. Plouă de zile întregi. Din cînd în cînd ploaia se transformă în zăpadă. Dacă va continua astfel, în curînd vom avea un strat alb de nea.
Astăzi ne-am propus să facem un pic de curăţenie, să aspirăm prin casă, să spălăm nişte haine. Imposibil, curentul s-a întrerupt mereu.


(Am schimbat fotografia cu una recentă.)

            

Vieille

Le 16 décembre 2011

Vendredi. J’ai fait une petite visite chez mon ancienne logeuse, tante Marie. Elle a maintenant 86 ans et marche à l’aide d’un cadre. Elle était bien contente de me voir et comme toujours avait quelque chose de bon dans un tiroir, galette au fromage. Son fils était à Cîmpeni et son voisin, Mircea à Alba Iulia. Elle avait préparé le repas du cochon et je le lui ai donné, autrement elle devait attendre le retour du fils. D’ailleurs, il venait d’arriver dès que nous avons fini avec le cochon.

Vineri. Am făcut o mică vizită fostei mele gazde, tanti Mărie. Are acum 86 de ani şi umblă cu un cadru. Părea foarte mulţumită să mă vadă şi, ca întotdeauna, avea ceva bunătăţi într-un sertar, plăcintă cu brînză. Fiul să era plecat la Cîmpeni, iar vecinul, Mircea, la Alba Iulia. Ea pregătise mîncarea porcului, iar eu i-am du-o, altfel ar fi trebuit să aştepte întoarcerea fiului. De altfel el a şi sosit la puţin timp după ce noi terminasem cu porcul.

     

Thursday, December 15, 2011

Dallas

Le 15 décembre 2011

Jeudi. Je viens de commencer un livre que j’ai pris en main et je l’ai laissé de côté, en me disant qu’il n’y a rien de nouveau pour moi dans ce livre: Lee Raintree, Dallas, un livre écrit d’après la série télévisée de David Jacobs, traduit de l’américain par Françoise Lemoine.
Dehors il pleut à verse et le temps est en cours de refroidissement, la pluie va se transformer en neige et les amateurs des sports d’hiver vont être bien contents.
Je viens de finir un bonnet tricoté et j’ai commencé un foulard je n’ai pas pensé ce que je ferrai de ces objets, peut-être je les porterai moi-même, je ne sais pas...

Joi. Tocmai am început să citesc o carte pe care am luat-o în mînă de mai multe ori dar de fiecare dată mi-am spus că mi-aş pierde vremea, doar ştiu despre ce este vorba, cartea lui Lee Raintree, Dallas, un roman scris după seria televizată a lui David Jacobs şi tradus din americană(în franceză) de către Françoise Lemoine.
Afară ploua de varsă şi vremea este în curs de răcire, ploaia se va transforma în zăpadă spre deliciul amatorilor de sporturi de iarnă.
Tocmai am terminat o căciuliţă tricotată şi am început un fular. Nu m-am gîndit ce voi face cu aceste obiecte, poate am să le port chiar eu.
Mai văd...

              

Nouveau jouet

Le 14 décembre 2011

Mercredi. Plus de deux semaines déjà depuis que mon cher mari a acheté un nouveau “jouet”. Il a vendu la caméra vidéo qu’il avait déjà et qui n’a pas été bonmarchée du tout et il en a acheté une autre...J’espère qu’il en soit content.

Miercuri. Acum de mai bine de două săptămîni, dragul meu soţ şi-a cumpărat o nouă „jucărie”. Şi-a vîndut camera de filmat pe care o avea şi care nu fusese ieftină şi a cumpărat o alta...Sper să fie mulţumit de noua achiziţie.

            

Tuesday, December 13, 2011

La chute de Constantinopole

Le 13 décembre 2011

Mardi. Ciel bien couvert. Beaucoup d’humidité. Température positive. Ce n’est pas très gai. Qu’on veut ou on ne veut pas, le temps exerce une influence sur notre vie de chaque jour. On n’a pas envie de faire quelque chose des journées comme ça.
Oui, l’après-midi, j’ai eu envie de dormir et même je me suis mis au lit, fermé les yeux et je me suis assoupi quelques instants, quand j’entends qu’on frape dans la vitre de la porte. Je saute du lit, je mets mes bottes, j’arrange mes cheveux et je sors, mais il n’y avait personne dans la maison, personne dans l’allée, personne dans la rue. Pourtant ce n’était pas un rêve avec des touristes qui cherchent des informations comme ce matin, assez tôt, quand un groupe entrait et sortait de chez nous pendant que je m’habillais...Le bruit que j’ai entendu était bien réel et pas dans la porte d’entrée mais dans la porte de ma chambre. Qu’est-ce qui m’arrive donc?
Enfin, je prends mon tricot et m’assois dans le fauteuil, près de la fenêtre. La porte de la chambre ouverte je vois dehors à travers le hall et la cuisine. Et alors, je vois qui m’avait réveilleé. C’était le coq de la voisine qui vient parfois regarder dans ma cuisine par la vitre de la porte. Il est déjà habituée avec ça et il aime se regarder comme dans un miroir. Il sait qui il est, mais sa copine craignait une rivale et voulait lui faire peur.

Mardi, le 13...
Cette superstition, que mardi a trois mauvaises heures, date depuis longtemps, depuis que la ville de Constantinopole a été prise par les Turcs, en 29 mai 1453. Depuis, les Grecs considèrent que mardi est un mauvais jour. Et moi, je crois que ce ne sont pas seulement les Grecs qui disent ça.
Pourtant, aujourd’hui, il n’y a pas eu une si mauvaise journée, en dehors du fait que, le matin, j’ai du revenir à la maison vite, vite, à cause, enfin, je ne peux pas entrer en détails...

Le soir, j’ai rencontré mon fils sur internet, il venait de penser à moi, à ce jour de mardi, le 13. Il m’a raconté cette histoire de la ville de Constantinopole, dont la chute a eu lieu un mardi. Aussi, ce soir, j’ai pu voir la plus récente photo de notre petite fille Lisa avec l’autre grande-mère. Ce n’était pas une si mauvaise journée!

Marţi. Cer foarte acoperit. Multă umiditate. Temperatură pozitivă. Nu e prea vesel.Că vrem, că nu vrem, timpul exercită o influenţă asupra vieţii noastre de fiecare zi. Nu ai chef să faci nimic într-o zi ca asta.
Ba da, după-masă, am avut chef să dorm şi chiar m-am pus în pat şi am aţipit pentru cîteva momente, cînd bate cineva în geamul uşii. Sar din pat, îmi pun cizmele, îmi aranjez părul şi ies, dar nu-i nimeni în casă, nici pe alee, nici pe drum. Totuşi nu era un vis cu turişti care caută informaţii, ca azi dimineaţă destul de devreme cînd un grup intra şi apoi ieşea din curte pe cînd eu mă îmbrăcam de zor...Zgomotul pe care tocmai îl auzisem era foarte real şi eram sigură că cineva bătuse chiar în uşa camerei. Ce se-ntîmplă cu mine, Doamne?
În fine, îmi iau tricotul şi mă aşez în fotoliu, lîngă fereastră. Cu uşa camerei deschisă văd pînă afară prin hol şi bucătărie. Şi atunci m-am lămurit: cocoşul vecinei are obiceiul să privească în bucătăria mea prin sticla de la uşă. Este deja obişnuit cu acest lucru, se vede pe sine ca într-o oglindă, dar puicuţa care îl însoţeşte de data asta, crede că vede în oglindă o rivală, vrea s-o sperie, s-o alunge.

Ce zi! Marţi şi 13! Această superstiţie,că marţea are trei ceasuri rele, există de multă vreme, de la căderea Constantinopolului, 29 mai 1453. După un lung asediu, turcii au reuşit să cucerească cetetea într-o zi de marţi. De atunci grecii spun că marţea e o zi proastă. Eu zic că nu doar grecii cred asta.
Cu toate acestea, azi n-a fost o zi chiar aşa de rea, pentru mine, în afară de faptul că dimineaţă a trebuit să mă-ntorc acasă repede, repede, din cauză că, în sfîrşit ce să mai intru în amănunte...

Seara, l-am întîlnit, pe internet pe fiul meu care tocmai se gîndea la mine şi la ziua asta de Marţi 13. El mi-a spus povestea oraşului Constantinopol şi originea superstiţiei legată de ziua de marţi.
De asemenea, am putut, tot în seara aceasta, să văd cea mai recentă fotografie a nepoate noastre: Lisa şi cealaltă bunică. N-a fost o zi chiar aşa de rea!(photo: Dan Martin)

            
   

Monday, December 12, 2011

Début de semaine

Le 12 décembre 2011

Lundi. Notre directrice vient de rentrer de Bruxelles, je ne connais pas les détails de la visite, car je n’ai pas eu le plaisir de la rencontrer. J’ai passé les 4 heures de mon programme d’aujourd’hui dans le CDI, où j’ai trié des magasines pour les enfants en roumain et en français. Je n’ai pas encore fini.
A la maison, je fais comme d’habitude, cuisine, tricot, de temps en temps une rédaction en français avec un ancien élève qui n’a plus le temps de la faire seul. Ils ont parfois trop de devoirs, les pauvres!
Mirela a passé par là et m'a donné un exemplaire de son livre. Avec un autographe.


Luni. Directoarea noastră tocmai s-a întors de la Bruxelles, nu cunosc detalii despre această vizită pentru că n-am avut plăcerea de a o întîlni. Mi-am petrecut cele 4 ore din programul meu de azi la CDI, unde am triat periodicele pentru copii, amestecate şi prăfuite, în română şi în franceză. Nici n-am terminat.
Acasă, ca de obicei, bucătăresc, tricotez, mai fac cîte o compunere la franceză împreună cu vreun fost elev care n-a mai avut timp s-o facă singur. Au prea multe teme, săracii!
Mirela a trecut pe acolo şi mi-a dat un exemplar din cartea ei. Cu autograf.


         

      

Sunday, December 11, 2011

Hiver ou printemps?

Le 11 décembre 2011
Dimanche. Des températures de printemps, beaucoup d’humidité, il a plu des heures hier et pendant la nuit, mais il y a encore un peu de neige.
Au centre, plein de commerçants de l’autre côté de la montagne. Les gens font leurs courses après l’office de la messe.
Visite de Crina. Je m’entends avec elle au sujet de chercher un médicament dans une des pharmacies de Cîmpeni. Elle est au lycée dans cette ville.
J’essaie d’apprendre, sur internet s’il y a des chances d’en trouver dans les semaines prochaines.
Duminică. Temperaturi de primăvară, multă umiditate, ieri a plouat ore întregi, în timpul nopţii, la fel, dar încă mai e un pic de zăpadă.
În centru, plin de comercianţi ambulanţi, de peste munte, ca în zi de tîrg. Oamenii vin să-şi facă provizii după ce se termină slujba la biserică.
Vizita Crinei. Mă înţeleg cu ea să-mi caute un medicament la una dintre farmaciile din Cîmpeni. Ea este la liceu în acest oraş.
Încerc să aflu de pe internet dacă în următoarele săptămîni se va afla în farmacii.


Plus de photos:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.109688922435779.14917.100001840169047&type=3


     
    

Friday, December 9, 2011

2,3 degrés C

Le 10 décembre 2011
Samedi. A sept heures il faisait 2,3o C et il pleuvait. La neige n’aura pas longue vie, seulement s’il fera, d’un coup très froid, ce qui est peu probabile. Mais ce n’est pas mon problème. Je vois que mon internet a des difficultés, il va bien, puis il a un signal faible... Enfin, on verra.
Sîmbătă. La ora şapte erau 2,3o C şi ploua. Zăpada nu va avea viaţă lungă, numai dacă, dintr-o dată se va face frig, ceea ce e puţin probabil. Dar, vremea nu-i problema mea. Văd însă că internetul merge greu, ba merge bine, ba are semnal slab. În fine vom trăi şi vom vedea.
                 

Anniversaire en famille

Le 9 décembre 2011
Vendredi. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon petit-fils, Martin-José. Il a 13 ans et nous lui souhaitons qu’il grandisse sain d’esprit et de corps, qu’il soit sage et appliqué à l’école.
Je ne sais pas comment fait-il à Salt Lake City, s’il fait froid, mais ici il fait beau, la journée a été ensoleillée et biensûr la neige est toujours là.
Vineri. Azi, este aniversarea nepotului meu, Martin-José. Împlineşte 13 ani şi îi urăm să crească sănătos la minte şi la trup, să-şi asculte părinţii şi să înveţe bine la şcoală.
Nu ştiu cum e la Salt Lake City, dacă e frig sau vreme rea, dar aici a fost o zi frumoasă şi însorită, iar zăpada există încă.