Friday, December 31, 2010

Bonne Nouvelle Annee 2011!

Le 31 décembre 2010

Vendredi.
Je voudrais souhaiter une merveilleuse Nouvelle Année 2011 aux lecteurs de mon blog. Une Bonne Année pleine de réussite et surtout une très bonne santé !
Bonne Nouvelle Annee 2011!

Aş vrea să urez un minunat An Nou 2011, tuturor cititorilor mei. Un An Bun, plin de reuşite şi mai ales multă, multă, sănătate !
An nou fericit 2011!


To all my dear readers Happy New Year 2011! Thanks to each and every one of you!

(Photo: internet)

Musiciens

Le 31 décembre 2010


Jeudi. Ces jours les touristes qui veulent entrer dans le nouvel an ici, à la montagne,sont arrivés déjà, mais il y en a encore qui doivent venir ce soir même. Le village, est bien animé au centre, il y en a qui se promènent, les petits magasins bondés de monde, quelques pensions ont invité des musiciens qui donnent des petits spectacles de musique...

Joi. În aceste zile, turiştii care vor să întîmpine noul an la munte au sosit deja, dar nu toţi, unii urmează să ajunga chiar în seara aceasta.
Satul este foarte animat în centru, unii se plimbă, micile noastre magazine sînt ticsite de lume care cumpără una alta, unele pensiuni au invitat muzicanţi ce prezintă mici spectacole menite să ocupe musafirii, dar şi localnicii...

Deux jours avant le Réveillon

Le 29 décembre 2010

Mercredi. Normalement, je devrais reprendre des antiinflamatoires, je devais le faire depuis hier, mais je ne le ferais plus, il y avait trop de médicaments et je crois que tout ça n’a pas fait des miracles... Enfin, je vais bien, aproximativement bien...
Maintenant, je vais repasser du linge et je vais faire un menu pour la nuit du Réveillon.

Miercuri. În mod normal ar trebui să-mi reiau medicaţia cu antiinflamatoare, trebuia s-o-ncep încă de ieri, dar nu o voi mai face-o, erau prea multe medicamente şi cred că minuni nu face...În fine sînt bine, aproximativ bine...
Acum, voi călca puţin, am spălat, în timpul acesta mă voi gîndi la un meniu pentru Revelion.

Wednesday, December 29, 2010

Préparatifs pour le Nouvel An

Le 28 décembre 2010

Mardi. Le Noël a passé, l’hiver est bien installé, avec de la neige, peut-être pas suffisante pour skier sans souci, mais pendant cette nuit il a neigé encore, pas beaucoup mais toute la nuit.
On fait des préparatifs pour le Nouvel An. Dans certains pensions les touristes sont arrivés, à la colonie de vacances, tout près de chez nous il y avait un petit groupe qui cuisinait quelque chose, dehors, dans une marmite au dessus d’un feu de bois...

Marţi. Crăciunul a trecut, iarna s-a instalat bine, cu zăpadă, poate nu suficientă pentru a schia fără griji, dar în timpul acestei nopţi, a nins încă, nu mult, dar toată noaptea.
Se fac ultimele pregătiri pentru întîmpinarea Noului  An. În unele pensiuni şi case au sosit musafirii, la tabără am văzut un grup care gătea ceva, afară, la ceaun aşezat pe un foc cu lemne.

Sunday, December 26, 2010

Ocna Mureş


Depuis mercredi, le 22 décembre 2010, nous avons suivi les évenements d’Ocna Mureş, où habite ma soeur. C’est une ville du centre de la Transilvanie où on a exploité depuis longtemps et on exploite encore le sel. Les anciennes galeries ont été inondé avec de l’eau fraiche des pluies en excès de l’été, de l’automne et de l’hiver et une d’elles, au dessus de laquelle se trouvait un supermerché, s’est écroulé avec le magasin, la route et encore quelques bâtiment...Pas de victimes, mais un évenemnet terrible qui nous a tenu en tension avant Noël surtout que ma soeur habite assez près de l’endroit respectif. Le bâtiment de la photo n'existe plus.

De miercuri, 22 decembrie 2010, am urmărit evenimentele din Ocna Mureş, unde locuieşte sora mea. Este un oraş din centrul Transilvaniei, unde din timpuri străvechi s-a exploatat sarea şi încă se exploatează. Vechile galerii, au fost inundate cu apa de ploaie în exces, din această vară, din toamnă şi din iarna aceasta şi una dintre ele, deasupra căreia s-a construit un supermagazin, s-a prăbuşit cu magazin cu tot şi chiar cu încă ceva clădire din apropiere.. Nu au fost victime, dar evenimentul ne-a ţinut tensionaţi înainte de Crăciun, mai ales că sora mea locuieşte în apropiere de locul cu pricina. Magazinul din fotografie nu mai există. ( photos: internet)   

Nous voilà!

Après le départ des enfants

Le 23 et le 24 décembre 2010

Jeudi et vendredi. Le nettoyage de fin d’
Année, je ne l’ai pas fait comme autrefois, en détail, dans tous les coins, mais je suis contente que j’ai nettoyé le salon, les salles de bains et la cuisine.
Je n’ai pas cuisiné trop, j’ai fait le strictement nécessaire, pour nous deux. Longtemps après le départ des enfants, à l’occasion des fêtes, j’ai cuisiné comme si on étaient tous et chaque fois, je me proposais d’être plus sage et je ne réussissais pas.
Cette fois, j’ai cuisiné ce qu’il fallait pour nous deux et un de nos fils qui ne reste que pendant le week-end.

Joi şi vineri. Curăţenia de sfîrşit de An, n-am mai făcut-o ca altă dată, în detaliu, prin toate colţurile, n-am mai reuşit, dar sînt mulţumită că am făcut curat în salon, în băi şi bucătăria.
Nu am gătit prea multe, am făcut doar strictul necesar, pentru noi doi. Multă vreme, după plecarea copiilor, cu ocazia sărbătorilor, am gătit mereu ca şi cum am fi fost toţi, îmi propuneam să fiu rezonabiă, dar nu reuşeam. De data aceasta, am gătit exact ceea ce trebuia pentru noi şi fiul nostru.  

Wednesday, December 22, 2010

Preparatifs de Noël


Le 22 décembre 2010

Mercredi. Depuis hier le téléphone fixe est défect. J’ai réussi à peine à contacter le service “dérangements” et ils ont promis le remettre en marche.
J’ai été fort occupée avec des préparatifs de Noël, surtout dans la cuisine, principalement nettoyage...Je nai pas eu le temps de prendre des photos avecdes petites décorations, mais demain...

Miercuri. De ieri, telefonul fix nu a mers de loc. Abia am reuşit să-i contactez pe cei de la deranjamente şi au promis să-l repună în funcţie.
Am fost foarte ocupată cu pregătirile de Crăciun, mai ales cu bucătăria, mai mult am făcut curat, dar n-am avut timp să fac nişte fotografii cu mici aranjamente deco de Crăciun. Mîine...

Les vacances de Noël

Le 21 décembre 2010

Mardi. On est allé à Cîmpeni pour différentes affaires et pour encore quelques courses. J’ai laissé de l’argents à la factrice pour les factures, il y avait trop de monde et je n’avais pas le temps d’attendre. En route, Liviu m’a raconté de la fête du Sapin de Noël qui a eu lieu à l’école aujourd’hui, après quoi les enfants sont partis en vacances. Dans la ville nous avons rencontré des classes d’élèves qui allaient chez eux les cadeaux dans des sacs de Noël.

Marţi. Am fost la Cîmpeni pentru diferite probleme de rezolvat precum şi pentru cumpărături. I-am lăsat bani poştăşiţei noastre să-mi plătească facturile pentru că era lume multă şi nu aveam timp să aştept. Pe drum Liviu mi-a povestit despre serbarea Pomului de Iarnă care a avut loc la şcoală azi, după care toată lumea a plecat în vacanţa de Crăciun. În oraş de asemenea, am văzut clase întregi de elevi  mergînd spre casă cu cadourile de la Moş, puse în săculeţi  speciali. ( photo: Liviu)

Monday, December 20, 2010

Menu de Noël en Transylvanie


Le 20 décembre 2010

Lundi. Je disais qu’on parle ces jours du menu de Noël. Après le message de Lilyane, j’ai reçu un coup de fil d’une amie de jeunesse, l’une des princesses, Aurica de Sibiu. Ses parents sont encore bien, ils sont vieux mais pas malades, alors elle est allée chez eux, dans un village d’Alba, non loin de Sibiu, Draşov et elle a participé à la préparation des plats de porc, d’après des méthodes traditionnelles: saucissons, boudins et autres. Le problème est qu’on n’est plus jeune, son mari ne peut plus manger du porc, les parents non plus, mais ils ont deux filles et cinq petits fils. 
Elle a fait déjà des feuilles pour un des gâteaux de Noël. Ce sera un gâteau à la crème de citron, un gâteau blanc. J’en ai fait moi aussi de temps en temps. Tout le monde prépare plusieurs desserts: gâteaux, petits fours, biscuits, brioche aux noix ou rahat-locoum, ou grains de pavot, tartes aux fruits ou au fromage.

Luni. Ziceam că vorbim în aceste zile despre meniul de Crăciun. După mesajul Lylianei am primit un telefon de la o prietenă din tinereţe, una dintre prinţese, Aurica de la Sibiu. Părinţii săi trăiesc într-un sat din judeţul Alba, la Draşov, sînt bătrîni, dar nu sînt bolnavi ceea ce este extraordinar. Acasă ea a fost la tăiatul porcului, la prepararea diferitelor specialităţi după metode  tradiţionale: cîrnaţi, caltaboşi precum şi multe altele ce nu pot lipsi de pe masa de Crăciun. Problema este că nu mai sîntem tineri, soţul ei nu mai poate mînca porc, părinţii nici atît, dar au două fete şi cinci nepoţi.
 Ea a făcut deja foile pentru o prăjitură cu cremă de lămîie, o prăjitură delicioasa pe care am făcut-o şi eu uneori.Toată lumea pe aici pregăteşte mai multe feluri de desert: prăjituri, fursecuri, biscuiţi, cozonaci cu nuci, rahat, mac, sau tarte cu fructe sau brînză, torturi.  

Sunday, December 19, 2010

Traditions de Noël

Le 19 décembre 2010
 Dimanche. Ces jours on a parlé des plats de Noël. Lyliane m'a parlé des “13 desserts” qu’on mange en Provence la veille:
” Ce soir, au cours de provençal, nous "faisons les 13 desserts", c'est à dire que chacun de nous apporte l'un des 13 desserts que l'on mange habituellement le soir de la
veillée, sachant qu'en Provence, la coutume veut que le "souper" soit constitué de plats maigres : morue ou poissons sur la côte, légumes , repas pris avant la messe.
Au retour, on partage les 13 desserts :
la pompe  à l'huile, les 4 mendiants (en référence aux quatre ordres religieux et la couleur de leur robe) : figues sèches (franciscains) raisins secs (dominicains) noix
(augustins) amandes (carmes) ainsi que le nougat blanc et noir, pâte de coings,ou autres pâtes de fruits, dattes, fruits (melon d'hiver, oranges, mandarines)
 Ce soir j'apporte les figues.”
J ‘ai trouvé des détails et même une photo sur un site: http://www.web-provence.com/13-desserts-photo.htm


Duminică. În aceste zile se vorbeşte deja despre meniul de Crăciun. Lyliane mi-a vorbit despre cele “13 feluri de desert” care se mănîncă în Provenţa în ajun.
“În această seară la cursul de provensală o să facem cele 13 deserturi, adică fiecare dintre noi aduce unul dintre cele 13 feluri de desert care se mănîncă în mod obijnuit în seara de Ajun, ştiind că în Provenţa este obiceiul ca cina să fie din feluri de Post: morun sau alt peşte de pe Coastă, legume, masă servită înainte de slujbă.
La întoarcere se împart cele 13 feluri de desert:
Pompe à l’huile( n-am găsit o traducere convenabilă), cei patru cerşetori, un desert compus din patru feluri de fructe, cu referire la patru ordine religioase şi la culoarea robei lor: smochine uscate ( ordinul franciscanilor), stafide( ordinul dominicanilor), nuci( ordinul augustinilor) amande (ordinul carmeliţilor); se mai mănîncă nuga albă şi neagră, pastă de gutui sau de alte fructe, curmale, pepene păstrat pe paie din spetembrie,, portocale, mandarine.
În această seară eu aduc smochinele”, spunea prietena mea din Provenţa.
Am găsit detalii interesante şi chiar o fotografie pe site-ul http://www.web-provence.com/13-desserts-photo.htm
Sagesse

Le 18 décembre 2010

Samedi. Il neige, il neige et il neige encore. Le Noël va venir sur un cheval blanc, et non comme prevoyait la sagesse populaire, qui dit que si la St. Nicolas arrive sans neige, le Noël le suit, mais il ne faut pas se dépêcher, car tout peut encore changer, ce qui est vraiment difficilement à en croire...

Sîmbătă. Ninge, ninge şi iar ninge. Se pare că Moş  Crăciun va veni pe cal alb şi nu cum prevedea înţelepciunea populară, care spune că atunci cînd Sf. Nicolae soseşte fără zăpadă, Crăciunul vine tot aşa, dar să nu ne grăbim, lucrurile se mai pot schimba, deşi e greu de crezut...


  

Nouvelles choses

Le 17 décembre 2010

Vendredi. Je crois que Liviu n’est pas content de sa nouvelle acquisition. Il ne peut pas lire ses videoclips en AVI. Enfin, c’est compliqué pour moi, mais je le vois qu’il cherche toujours quelque chose. Alors je dois m’arrager pour utiliser mon Pc quand il n’est pas là et il y a un week-end qui suit...

Vineri. Cred că Liviu nu este mulţumit de noua sa achiziţie. Nu poate să-i citească videoclipurile sale în AVI. În fine, este cam complicat pentru mine, dar îl văd că mereu caută ceva. Atunci trebuie să mă aranjez în aşa fel încît să utilizez PC-ul meu cînd el nu-i acasă, dar cum urmează un întreg week-end...

Thursday, December 16, 2010

Rien ne bouge

Le 16 Dec. 10

Jeudi. Pendant la nuit, à un moment donné, on s’est réveillé et on a regardé le thermomètre: il y avait –18,8oC dehors et +18,8oC dans la maison.
Pendant la journée il a fait –8 et maintenant, le soir, presque –10oC. Il y a des nuages. Pendant des journées comme ça, rien ne bouge. Moi aussi, je tricote...

Joi. În timpul nopţii, la un moment dat, ne-am trezit şi ne-am uitat la termometru: erau -18,8oC afară şi +18,8oC în casă. Apoi s-a înnorat şi, spre amiază, afară erau doar –8, iar acuma, seara, sînt cam –10oC. În astfel de zile nimic nu mişca. Nici eu. Stau şi tricotez...

Wednesday, December 15, 2010

De sarbatori

Le 14 décembre 2010

Mardi. On est allé à Oradea. Le médecin a trouvé que ma main se comporte vraiment mieux après quoi on a été libres d’aller faire des courses pour les fêtes qui arrivent.
Dans la ville il neigeait et il y avait du verglas...On est rentré très tard.

Marţi. Ne-am dus la Oradea. Medicul a găsit că sînt mai bine după care am fost liberi să mergem la cumpărături pentru sărbătorile care sosesc.

În oraş ningea şi era polei...Am ajuns acasă foarte tîrziu. 

Froid, neige...

Le 13 décembre 2010

Lundi. Froid, neige, humidité, hiver...On se lève, on fait le feu, on continue à vivre mais habillé plus chaud quand on sort, restant la plupart du temps à l’intérieur.

Luni. Frig, zăpadă, umiditate, iarnă...Ne sculăm, facem focul şi continuăm să trăim, dar mai îmbrăcaţi atunci cînd ieşim, rămînînd mai mult în casă.

Sunday, December 12, 2010

Les gens n'ont pas des moyens...

Le 12 décembre 2010

Dimanche. On est sorti un peu, mais il a fait froid. Au centre il y avait des commerçants comme d’habitude au marché. Ma voisine, la pharmacienne avait des visiteurs qui voulaient louer la maison pour le Jour de l’An. On voit bien que les gens n’ont pas l’argent comme il y a deux –trois ans...

Duminică. Am ieşit un pic, dar a fost frig. În centru erau comercianţi ca de obicei. Vecina mea farmacista avea vizitatori, nişte tineri care voiau să închirieze casa pentru Revelion. Se vede bine că oamenii nu au bani, aşa ca în urmă cu doi-trei ani...

Saturday, December 11, 2010

Hiver

Le 11 décembre 2010

Samedi. On s’est levé, il fait froid dehors, - 10oC, et on a fait un petit nettoyage dans notre chambre, ensuite les activités de samedi, cuisine, lessive, une réserve de bois de derrière, pour la semaine suivante.
J’attends des nouvelles, éventuellement des photos de l’anniversaire de Martin, via internet biensûr...

Sîmbătă. Ne-am sculat, e foarte frig afară, - 10oC , am făcut curăţenie în cameră, au urmat activităţi obişnuite de sîmbătă : bucătărie, spălat de haine, o rezerva de lemne din spatele casei pentru săptămîna care vine.
Aştept veşti sau fotografii de la ziua lui Martin, via internet, bineînţeles.

Pluie et neige

Le 10 décembre 2010

Vendredi. Hier soir déjà la pluie s’est transformé en neige et il a commencé à faire plus froid. Aujourd’hui, il continue à neiger et la température à baisser.
Je suis contente parce que mon citronnier est à l’abri.

Vineri. Ieri seară ploaia s-a transformat în zăpadă şi s-a făcut un pic mai frig.
Azi, continuă să ningă iar temperatura scade.
Sînt mulţumită că am pus lămîiul la adăpost.

Thursday, December 9, 2010

Bon anniversaire petit fils!

Le 9 décembre 2010

Jeudi. C’est l’anniversaire de notre petit fils, Martin, qui fait aujourd’hui 12 ans. Nous lui souhaitons Bon anniversaire et l’embrassons fort.

Joi. Este aniversarea nepotului nostru, Martin, care face azi 12 ani. Îi urăm La mulţi ani şi îl îmbrăţişăm tare.(photo: Boni)

Wednesday, December 8, 2010

Oradea

Le 7 décembre 2010

Mardi. Nous voilà à Oradea tous les deux. Nous y arrivons deux heures avant l’heure où j’étais programmée dans le cabinet médical du dr. Gălăţanu, orthopède. Alors on a parqué la voiture dans le centre de la ville, Liviu est allé dans les magasins et moi, à la Poste.
Enfin, le docteur a un autre diagnostique pour mon épaule, pas très différent, polyarthrose rhumatoïde dégénérative. Il m’a prescrit des médicaments, un peu trop de médicaments et dans dix jours il va me faire des infiltrations si c’est le cas.

Marţi. Iată-ne la Oradea pe amîndoi. Ajungem aici cu două ore înainte de programarea mea la cabinetul dr. Gălătanu, ortoped.
Am parcat maşina undeva în centrul oraşului, Liviu s-a dus în magazine, iar eu la Poştă.
În fine, doctorul are un alt diagnostic pentru umărul meu, nu prea diferit totuşi, poliartroză reumatoidă degenerativă. Mi-a prescris o mulţime de medicamente, poate prea multe şi peste zece zile îmi va face nişte infiltraţii dacă va mai fi cazul.

Monday, December 6, 2010

Saint Nicolas et son cheval noir

Le 6 décembre 2010

Lundi. La fête du Saint Nicolas, la première de cette fin d’année. On a reçu un petit quelque chose dans les pantoufles et il a fait beau temps. Il est vrai que le Père Nicolas est arrivé sur un cheval noir, donc le suivant, le Père Noël va venir de la même façon, la fin de l’an sera sans neige.
Mais aujourd’hui, il a fait beau, je suis sortie deux fois me promener.
Demain nous irons à Oradea, chez un médecin orthopède, voir quel est son avis sur l’évolution de mon épaule...
 
Luni. Sfînul Nicolae, prima dintre sărbătorile din acest sfîrşit de an. Am primit şi un cadou în papuci, a fost timp frumos. E adevărat că Moşul a venit pe cal negru, următorul Moş va veni tot aşa, prin urmare va fi un sfîrşit de an fără zăpadă.
Astăzi însă a fost vreme bună, am ieşit din casă de două ori, la plimbare se-nţelege.
Mîine ne vom duce la Oradea ca să vedem un medic ortoped, poate ne va lămuri despre eventuala evoluţie a umărului meu... (Photo:internet)

Sunday, December 5, 2010

Un peu plus gai

Le 5 décembre 2010


Dimanche. Ce week-end a été plus gai. Notre fils est arrivé pour une petite visite de samedi jusque dimanche. En plus, depuis vendredi chaque matin un peu de soleil nous faisait des promesses...Et aujourd’hui, j’ai fait une petite promenade et je suis rentrée transie par un froid humide.

Duminică. În acest week-end am fost ceva mai veseli. Fiul nostru a venit pentru o scurta vizită, de sîmbătă pînă duminică. În plus, de vineri, în fiecare dimineaţă, un pic de soare ne-a făcut promisiuni...Şi astfel, azi, am făcut chiar o mică plimbare de m-am întors acasă, pătrunsă de un frig umed.

Friday, December 3, 2010

Monotonie

Le 2 décembre 2010

Jeudi. Le temps est le même. Je suis comme le temps, sans élan, sans envie, je bouge dans la maison, je prépare à manger et j’essaie de ne pas manger. Quelle vie!!!

Joi. Timpul e acelaşi. Eu sînt ca şi timpul de afară, fără elan, fără chef, mă tîrăsc prin casă, fac de mîncare şi încerc să nu mănînc. Ce viaţă monotonă!!!

Wednesday, December 1, 2010

Décembre arrive sous la pluie

Le 1-er décembre 2010

Mercredi. Il continue à pleuvoir. On ne peut rien faire. Je me suis occupée des choux, les conserver en saumure.
C’est la fête nationale. Toutes les manifestations ont été bien arrosées par la pluie.

Miercuri. Continuă să plouă. Nu poţi face nimic. Eu m-am ocupat de varză. Am pus la murat un butoiaş.
A fost ziua naţională. Toate manifestările au fost bine stropite de ploaie.

Novembre finit sous la pluie

Le 30 novembre 2010

Mardi. Il pleut, il pleut, il pleut. Liviu est allé à Cîmpeni à une réunion pédagogique. Je pouvais y aller aussi pour faire une petite promenade et des courses, mais en voyant le temps j’ai renoncé avec regret.

Marţi.Plouă, plouă, plouă. Liviu s-a dus la Cîmpeni la cerc pedagogic. Puteam să merg şi eu, m-aş fi plimbat, aş fi făcut cumpărături, dar văzînd timpul urît, am renunţat cu regret.