Wednesday, May 30, 2012

C'est la vie...


Le 30 mai 2012
Mercredi. La journée, comme-ci comme ça...Pas trop froid, pas trop chaud. Il a plu un peu, il a fait du soleil un peu...J’ai  fait des courses au Centre, j’ai toujours de petits travaux dans l’allée et bien sur il faut cuisiner...C’est la vie.

Ce soir j’ai appris trois tristes nouvelles. La mort, quand elle passe, elle prend ce qu'elle trouve dans son chemin, sans choisir. Elle ne choisit pas entre un jeune comme Pavel, le fils de Bernard et Doinitza, ou un vieux comme Ilarie a’Dicului de Cobleş, ou comme Guy CRAYE d’Ellezelles. Que le Bon Dieu soit avec eux!

Miercuri. O zi aşa şi aşa...Nu prea frig, nu prea cald. A plouat un pic, a fost un pic de soare...Am făcut nişte cumpărături prin centru, de-acum am mereu ceva de lucru pe alee şi, bineînţeles, treabă în bucătărie...Aşa e viaţa.

Astăseară, am aflat trei veşti triste. Moartea trece şi ia cu ea ce-i iese în cale. Nu alege că e tînăr, ca Pavel, fiul lui Bernard şi al Doiniţei, sau bătrîn, ca Ilarie a’Dicului din Cobleş, ori ca Guy CRAYE din Ellezelles. Dumnezeu să-i ierte! 

       

Tuesday, May 29, 2012

PivoineLe 29 mai 2012
Mardi. Huit degrés pendant la matinée, assez froid, à l'école, le chauffage ne marche plus, c’est l’été. Liviu a eu inspection aux classes d’éducation phisique. Dans la salle de sport il faisait froid aussi, là il n'y a pas de chauffage. J’y suis allée dire bonjour à l’inspecteur.
Malgré tout ce froid les pivoines rouges sont en plaine floraison. Et le muguet.
Marţi. 8oC în timpul dimineţii, destul de frig, la şcoală, încălzirea nu mai merge, este vară. Liviu a avut inspecţie la orele de educaţie fizică. În sala de sport era frig, chiar mai frig încă, acolo niciodată nu este încălzire. Am fost să-l salut pe inspector.
Cu tot acest frig, bujorul roşu este în plină înflorire. Şi lăcrămioarele. 

    

Monday, May 28, 2012

Nature fraîche


Le 28 mai 2012
Lundi. Nous sommes en fin de mai, la terre a été gâtée par les pluies, même aujourd’hui, tout est vert et frais. Partout, il y a des arbres en fleurs et dans les jardins des légumes poussent, des tulipes et des lilas s’ouvrent en souriant au monde entier. Je sais, dans d’autres régions, tout ce spectacle de la nature a lieu en avril, mais ici c’est la montagne.
Luni. Sîntem la sfîrşit de mai, pămîntul a fost răsfăţat de ploi, chiar şi astăzi, totul este verde şi proaspăt. Peste tot sînt arbori în floare iar în grădini legumele cresc, lalelele şi liliacul se deschid zîmbind lumii întregi. Ştiu, în alte regiuni, tot acest spectacol al naturii a avut loc în aprilie, dar aici este munte. 

              

Sunday, May 27, 2012

Dimanche et pluie


Le 27 mai 2012
Dimanche. Hier, j’ai préparé une galette au fromage salé, comme elles la font les femmes des Monts Apuseni et aujourd’hui nous l’avons mangée, enfin, pas toute, il nous en reste. Il a plu toute la journée. Nous avons eu une petite visite de Ana et son fils, Alexandre.
Duminică. Ieri, am făcut plăcintă cu brînză sărată, aşa cum fac moaţele iar astăzi am mîncat-o, în fine, nu toată, ne mai rămîne şi pentru mîine. A plouat toată ziua. Am avut şi o mică vizită: Ana şi fiul său Alexandru.

              

Mariage


Le 27 mai 2012
Samedi. Un des fils Stan de Faţa Lăpuşului se marie, il a trouvé sa mariée à Brad, ou dans les environs. La famille veut que le mariage passe par toutes les étapes et le marié part vers la localité de sa bien aimée de chez lui. Liviu ne pouvait pas filmer tout le mariage, parce que Brad est trop loin et ce serait fatiguant. Le caméraman de Brad, trouvait aussi que c’est trop fatiguant de venir jusqu’ici. Faţa Lăpuşului est un village en haut sur la colline. Finalement, Liviu a filmé ici et l’autre, on ne le connait pas, va filmer à Brad.
Sîmbătă. Unul dintre băieţii Stan de la Faţa Lăpuşului se însoară astăzi, şi-a găsit mireasă tocmai la Brad sau în împrejurimi. Familia doreşte ca nunta să treacă prin toate etapele şi mirele pleacă la mireasă chiar de aici de acasă, din Faţa Lăpuşului. Liviu nu putea să filmeze toată nunta pentru că Brad este o localitate prea departe, ar fi prea obositor pentru el. Cameramanul pe care l-au găsit la Brad, la fel, nu-şi permitea să vină pînă aici. Faţa Lăpuşului este un sat departe de şosea, pe deal. În final, Liviu a filmat aici, iar celălalt, nu-l cunoaştem, va filma nunta de la Brad. (photos:Liviu) 

           

Friday, May 25, 2012

Fauche


Le 25 mai 2012
Vendredi. Il y a eu des hommes avec des faux par ici et voilà l’allée est fauché en entier.
Aujourd’hui, en dehors des mauvaises herbes, j’ai passé du temps dans la cuisine et j’ai fait une petite lecture en français avec mon voisin, Cristi.
Il est 20h. Dehors, il fait 16oC et dans la maison 19,8. Il est en train de pleuvoir. Notre week-end sera humide et frais.
Vineri. Au fost prin vecini, oameni cu coasa şi iată-mă cu aleea cosită în întregime.
Astăzi, în afară de buruiene, am petrecut ceva timp în bucătărie şi am făcut o oră de lectură în franceză cu vecinul meu, Cristi.
Este ora 2000. Afară sînt 16oC iar în casă 19,8.Vrea să ploaie. Week-end-ul nostru va fi umed.

               


Thursday, May 24, 2012

Ascension


Le 24 mai 2012
Jeudi. Quand je vais terminer de couper l’herbe, je devrai recommencer. Il me restait une petite portion d’hier, mais aujourd’hui, il y a une autre fête réligieuse, l’Ascension, la messe, on sort vers la fin et on continue dehors, devant la croix du Jésus, élevée ici, tout près de chez nous. Les enfants participent aussi et les enseignants. J’ai voulu prendre une photo, mais j’ai laissé Liviu s’en occuper, il a un appareil plus performant et me voilà sans image pour aujourd’hui, il n’a pas déchargé encore les photos.
Joi. Pe cînd termin eu de tăiat iarba de pe alee, trebuie s-o iau de la capăt. Ieri, îmi rămăsese o bucăţică, dar azi e mare sărbătoare, Înălţarea Domnului, nici vorbă de aşa ceva. Slujba de la biserică se continuă afară, la crucea lui Isus, aci, vis-à-vis de noi. Participă şi copiii de la şcoală cu dascăli cu toată lumea. Chiar am vrut să fac o fotografie de departe, dar am văzut că avea şi Liviu aparatul şi am zis că mi-o dă şi mie. Am rămas fără ea, el nu le-a descărcat încă.Le 24 mai 2012

                  

Travaux sur l’allée


Le 23 mai 2012
Mercredi. Quatre heures de programme au CDI, ensuite une heure d’anglais et puis du travail sur l’allée jusque le soir, car il faisait beau. Pas chaud, pas de soleil, donc je n’ai pas eu besoin de mon nouveau chapeau que j’avais acheté dimanche.
J’ai pris une photo mais il faisait noir.
Miercuri. Patru ore de program la CDI, apoi o oră de engleză şi apoi lucrul pe alee pînă seara, căci era vreme bună. Nu cald, nu soare, Nici nu am avut nevoie de noua mea pălărie, pe care o cumpărasem din piaţă.
Am făcut şi o fotografie, dar se lăsa întunericul.

                
    

Tuesday, May 22, 2012

Artistes


Le 22 mai 2012
Mardi. Depuis quelque temps, deux semaines, peut-être, Liviu essaie de former un petit group vocal avec des enfants de la primaire.
Marţi. De cîtva timp, două săptămîni, poate, Liviu încearcă să formeze un grup vocal cu elevi de la primară.

      

Endimanchés, Sts.Constantin et Hélène


Le 21 mai 2012
Lundi. C’est la fête de Constantin et Hélène, deux saints des églises orthodoxe et catholique. C'était beau dans mon village natal ce jour. Ma mère aimait aller à l’église, c’était son jour onomastique.
Aujourd'hui, je devais, normalement, continuer la fauche des herbes, mais on ne travaille pas, on s’endimanche, on va à l’église, je ne veux pas déranger le village avec le bruit de ma machine à couper l’herbe.
Luni. Este sărbătoare, Constantin şi Elena, doi sfinţi ai bisericilor ortodoxă şi catolică. Era frumos, acasă, în satul natal, în această zi. Mamei îi plăcea să meargă la biserică, era ziua ei onomastică.
Azi, eu trebuia, în mod normal, să continuu cositul ierbii de pe alee, dar nu se lucrează este sărbătoare mare, lumea se îmbracă frumos, merge la biserică, nu vreau să deranjez satul cu zgomotul coasei electrice.

             

Sunday, May 20, 2012

Au marché


Le 20 mai 2012
Dimanche. Je suis allée au marché pour faire des courses. Il y avait plus de marchandises que d’acheteurs. Les gens sortaient de l’église, faisaient quelques achats et partaient chez eux, c'est comme ça.
Duminică. Am fost la piaţă să cumpăr cîte ceva. Erau mai mulţi vînzători decît cumpărători. Oamenii ieşeau de la biserică, mai cumpărau cîte ceva şi plecau acasă, cam aşa merge.

          

Travaux


Le 19 mai 2012
Samedi. J’ai coupé l’herbe sur la moitié de l’allée. C’est un peu fatigant, mon problème était toujours l’effort de finir, c’est si claire l’allée sans cette herbe!
Sîmbătă. Am tăiat iarba pe jumătate de alee. Este un pic obositor, problema mea era întotdeauna efortul de a termina, este atît de luminoasă aleea fără iarba asta crescută mare!

             

Saturday, May 19, 2012

Mauvaises herbes


Le 18 mai 2012
Vendredi. Il continue à faire froid, il pleut de temps en temps, mais il fait aussi du soleil et tout le printemps il a fait comme ça. Mon allée est envahie par des pissenlit, j’attends le beau temps pour arracher et couper les herbes.
Vineri. Continuă să fie frig, plouă uneori, dar mai apare şi soarele, toată primăvara a fost aşa. Aleea mea este năpădită de păpădii, aştept vremea bună ca să smulg buruienele şi să cosesc iarba.

       

Thursday, May 17, 2012

Froid toujours


Le 17 mai 2012
Jeudi. Aujourd’hui, j’ai oublié mes lunettes, donc les deux heures de programme CDI ont passé difficilement.
Il fait mauvais temps et assez froid, Aurica a couvert les haricots avec des couvertures, ces plantes sont sensibles...
Joi. Azi, mi-am uitat ochelarii, cele două ore de program de la CDI au  trecut foarte greu.
Este vreme rea şi destul de frig, Aurica a acoprit fasolea abia răsărită cu nişte cuverturi, este o plantă sensibilă.

              

La basse-cour


Le 16 mai 2012
Mercredi. Toute la journée il a plu, donc on est resté dans la maison, exception quelques minutes quand je me suis occupée des poules d’Olga, ma voisine. Elle n’est pas à la maison.
Ma pension est revenue à la valeur de l’an dernier, avant que le gouvernement Boc retienne 5%. Ensuite, ils vont nous restituer mensuellement, petit à petit, depuis juin, l’argent pris illégalement.
Miercuri. Toată ziua a plouat, deci am stat în casă, cu excepţia cîtorva minute în care m-am ocupat de găinile lui Olga, vecina mea. Ea nu-i acasă.
Pensia mea a revenit la valoarea de anul trecut, dinainte ca guvernul Boc să reţină 5%. În continuare, lunar, tot cîte puţin, începînd cu iunie, ne vor restitui sumele reţinute ilegal.

                          

Tuesday, May 15, 2012

Portrait


Le 15 mai 2012
Mardi. Encore de vêtements chauds, pendant la matinée, il a fait un peu de soleil mais, l’après-midi et maintenant, le soir, il continue à pleuvoir.
Les photographes du mariage de dimanche se vantent avec de beau portraits.
Marţi. Haine groase şi azi, pînă la amiază a fost puţin soare, dar după masă şi acum, seara, continuă să ploaie.
Fotografii de la nunta de duminică se laudă cu nişte portrete foarte faine.(photo:Dan-Martin)

           

English again


Le 14 mai 2012
Lundi. On a remis des vêtements chauds, comme pendant l’hiver, mais, par chance, à l’école, le chauffage marchait.
Depuis la semaine dernière, j’ai repris l’étude de l’anglais avec une jeune fille. Je ne sais pas ce qu’elle veut faire, chercher du travail à l’étranger, ou simplement rendre une visite à son oncle en USA.
Luni. Am îmbrăcat iar haine groase, ca iarna, dar, din fericire, la şcoală, încălzirea mergea.
De săptămîna trecută, am reluat studiul limbii engleze cu o domnişoară de aci din comună. Nu ştiu prea bine ce doreşte ea să facă, să-şi caute de lucru în străinătate, sau pur şi simplu să facă o vizită unchiului din SUA.

           

Sunday, May 13, 2012

Brusquement, froid...


Le 13 mai 2012
Dimanche. Hier, il faisait beau, il faisait surtout chaud, comme pendant l’été, aujourd’hui, il fait l’automne vers sa fin. On a prévu tout ça, mais on espérait un miracle sans penser que, peut-être, on ne le mérite pas. Pour moi ce serait très simple de rester dans la maison, surtout qu’il pleut aussi et de n’y penser plus, mais il y a des gens qui sont obligé de sortir, par exemple, Liviu et son équipe, doivent filmer un mariage de dimanche, dont le festin sera sous une tente à Vîrtop. Mon Dieu! Là-bas il fait froid même un jour d’été bien ensoleillé...
Duminică. Ieri, era timp frumos, cald, mai ales, ca-tr-o zi de vară, azi, este spre sfîrşitul toamnei. S-a prevăzut vremea aceasta, dar lumea spera într-o minune, fără a se gîndi că, poate nu merităm. Pentru mine ar fi foarte simplu să stau în casă şi să nu mă gîndesc la vremea urîtă, mai şi plouă, dar există oameni care sînt obligaţi să iasă, de exemplu Liviu şi echipa sa, împreună cu Dan Martin, trebuie să filmeze o nuntă de duminică, care se termină cu un ospăţ la Vîrtop, în cort. Dumnezeule! Acolo-i frig şi în plină vară cu zile însorite...

            

Saturday, May 12, 2012

Amalia et les livres


Le 12 mai 2012
Samedi. Il m’a fait très plaisir de parler avec Amalia, la fille de ma voisine. Elle a 6 ans et on s’est rencontrées au CDI, en dehors de chez elle, où je vais à la pharmacie. Je vois qu’on s’occupe de cette fillette et elle aime les livres. Aujourd’hui, elle m’en a montré un que sa mère lui avait acheté dans une librairie d’Alba Iulia...
Sîmbătă. Mi-a făcut plăcere să vorbesc azi cu Amalia, fiica vecinei mele. Are 6 ani şi ne-am întîlnit şi la CDI, în afară de acasă la ea, unde eu merg la farmacie. Văd că familia se ocupă foarte mult de fetiţă şi îi plac cărţile. Astăzi mi-a arătat o carte pe care i-o cumpărase mama dintr-o librărie din Alba Iulia... (photo:Libris-librărie online)

    

Fleurs de mai


Le 11 mai 2012
Vendredi. Ce qui est différent et plus agréable que l’an dernier est que je peux m’occuper de mon allée, arracher les mauvaises herbes et surtout les envahisseurs pissenlit.
Vineri. Spre deosebire de anul trecut, acum pot să mă aplec şi să mai smulg buruiene şi invadatoare păpădii de pe alee.

                 

Thursday, May 10, 2012

Vive le roi!

Vive le roi!
autrefois les Roumains avaient la fête nationale ce jour de 10 mai:
Trăiască regele!
altădată românii sărbătoreau 10 mai ca zi naţională.Le 10 mai 2012

Jeudi. Je voudrais acheter des fleurs de Bakker, le jardin Hollandais. J’espère avoir bien choisi, normalement je les achète d’une ville, de Cîmpeni, Ştei ou Beiuş, chez les fleuristes, mais le printemps est bien avancé, nous n’avons aucune intention d’aller en ville et je ne peux plus attendre. Aujourd’hui, j'ai fait une commande.

Joi. Aş vrea să cumpăr flori de la Bakker, grădina olandeză. Sper că am ales bine, în mod normal cumpăr flori dintr-un oraş, din Cîmpeni, Ştei sau Beiuş, de la florării, dar primăvara este înaintată, noi nu avem intenţia să mergem curînd la oraş, nu mai pot să aştept. Am făcut chiar azi o comandă.