Monday, December 31, 2018

Bonne Année 2019!

               2019

Mardi. 1-er janvier 2019


Bonne Nouvelle Année 2016!

Happy New Year!

An Nou fericit!


         Wednesday, December 26, 2018

Noël 2018- deuxième jour

26 décembre 2018

Mercredi. Noël est arrivé par mauvais temps et il s'en va par un tapis blanc, mais la température est plutôt douce. Nous avons passé cette fête seuls, Liviu ne pouvait pas sortir au moins boire une bière parce qu'au Centre il n'y avait personne. C'est la fête de la famille...

Des „colindători”, je n'ai pas eu seulement deux filles, il pleuvait à verse, mais en plus, mon homme avait fermé la porte. On ne fait pas une chose comme ça! Il y avait eu, peut-être  trois ou quatre groupes. Il a essaié une réparation, plus tard. Enfin, cela a passé, disons, bien!

Miercuri.Crăciunul a sosit pe vreme rea, ploaie multă și a plecat pe un covor alb, dar temperatura este mai degrabă blîndă. Noi am petrecut această sărbătoare singuri, Liviu neputînd să iasă măcar la o bere fiindcă în Centru nu era nimeni. În plus este sărbătoarea familiei...

Colindători n-am avut, doar două fete, a plouat tare toată ziua, în plus omul meu a închis ușa. Asta nu se face! Ar fi fost, poate trei sau patru grupuri. A încercat el să repare cumva, mai tîrziu. În fine, a trecut, să zicem, cu bine! 
(Photo 2015)

        

Friday, December 14, 2018

Hiver

14 décembre 2018


Vendredi. Aujourd'hui j'ai eu l'impression qu'on était jeudi, parfois on se trompe, mais une journée entière!!!
C'est l'hiver: froid, pas trop froid, neige, pas beaucoup de neige. Je ne sors pas beaucoup, Liviu aussi. Pourtant, aujourd' hui il est allé chez quelqu'un, à Gîrda pour réparer quelque chose...
J'ai préparé des haricots secs, quelque chose comme le plat français „haricots sec au jambon fumé et lard”
Nous avons mangé ce plat avec une salade de betterave rouge, au moins c'était ma proposition...

Vineri. Azi am avut impresia că e joi, uneori te mai înșeli, dar o zi întreagă!!!
Este iarnă: frig, nu prea frig, zăpadă, nu prea multă zăpadă. Nu prea ies, nici Liviu. Totuși, azi el s-a dus pînă la Gîrda, careva avea nevoie de o reparație...
Am pregătit fasole scăzută, cu costiță afumată și cîrnăciori. Am mîncat-o cu salată de sfeclă roșie, cel puțin așa mi-am propus eu...20 ans

9 decembre 2018

Dimanche. Martin a aujourd'hui 20 ans. Bon anniversaire, petit fils. 
Duminică. Martin are astăzi 20 de ani. La mulți ani, nepoate!

        

Le film du mariage

8 décembre 2018

Mariage

                     

Mariage


8 décembre 2018

Samedi. Evénement en famille: Elisa et ses parents sont une famille de manière officielle . Je vais y mettre des photos prises par Liviu pour sez rappeller ...

Sîmbătă. Eveniment în familie:Elisa și ai săi sînt o familie și în mod oficial. O să

postez aici niște fotografii de-ale lui Liviu ca să ne amintim...
Sunday, November 25, 2018

Georges Simenon, Maigret et son Mort


26 novembre 2018

Lundi. Heure: 00;47

”Le monde est un beau livre, mais il sert peu à qui ne le sait lire” Carlo Goldoni.

Je viens de finir la lecture du dernier livre de la série Georges Simenon. Je me félicite encore que je lai lu à mon aise même si c'était un livre alert, policier, quoi!


Luni. Ora 00;47

„Lumea este o carte frumoasă, dar ea nu este de folos celui care nu știe citi” Carlo Goldoni.

Tocmai am terminat de citit ultima carte din seria Georges Simenon. Mă felicit pentru că am citit-o pe îndelete chiar dacă era o carte în stil alert, un roman polițist, ce mai!

      


Thursday, November 22, 2018

L'automne s'en va

22 novembre 2018

Jeudi.„Je m'en vais”, dit l'Automne.
      „C'est le temps”, dit l'Hiver.


    


    

Monday, November 19, 2018

Bel automne

19 novembre 2018


Lundi. Aujourd'hui, la première neige consistente, mais rapidement fondue. 

J'ai encore une porte et une fenêtre à nettoyer de ce qu'on appelle nettoyage pour Noël. J'aime faire bouger les meubles et après, les remettre en place, mais je ne sais pas si mes possibilités physiques et ma volonté me le permettent. Enfin, on verra. Ce travail, je vais le continuer depuis ce lundi. En ce moment, j'ai lavé le plancher de la cuisine.

Depuis longtemps déjà, je n'ai plus la patience de faire un travail fait main. J'ai des choses commencées mais aussi des nouveaux projets.

Luni. Azi, prima zăpadă mai
consistentă, dar topită degrabă...

Am încă o ușă dar și o fereastră de spălat din ceea ce se cheamă curățenia de Crăciun. Îmi place să mișc mobilele și apoi să le pun la loc, dar nu știu dacă posibilitățile mele fizice și voința o să-mi permită. În fine, vom vedea. Voi continua începînd de acum. În acest moment am spălat podeaua din bucătărie.


De mult timp deja, nu mai am răbdarea (și plăcerea) lucrului de mînă. Am unele proiecte începute, dar și idei pentru noutăți.

                
Saturday, November 17, 2018

Evénements en novembre (suite)

18 novembre 2018


Dimanche. Les jours suivants, nous avons été occupés chercher le portmonnaie de mon cher mari qui est tombé dans la voiture de notre fils, on l'avait appris après. Ainsi, à cette occasion, j'ai fait de l'ordre dans l'armoire, une chose ennuyante pour laquelle je me décide à peine.

Dernièrement, j'ai lu Georges Simenon, huit de ses 9 livres que j'avais dans la bibliothèque depuis longtemps déjà. Le dernier s'appelle Maigret et son mort et je suis à la page 26.

Duminică. În zilele care au urmat, am fost foarte ocupați să căutăm portmoneul dragului soț care, presupuneam că i-a căzut (din buzunarul vestonului) duminică seara la întoarcerea de la Vîrtop. Asta am aflat-o la...urmă. Cu ocazia aceasta am făcut ordine în dulap, un lucru atît de plicticos încît cu greu mă hotărăsc să încep.

În ultima vreme am citit destul de mult, Georges Simenon, opt din cele 9 titluri pe care le aveam în bibliotecă de multă vreme deja. Ultimul volum, Maigret et son mort, tocmai l-am început, sînt la pagina 26.

              


Evénements en novembre (suite)

17 novembre 2018


Samedi. Le week-end 10-11 novembre, Elisa est arrivée avec son père pour participer, eux aussi, à la fête. Nous y sommes allés tous les quatre. Cela a été, une belle soirée, seulement qu' ils sont partis tôt, le lendemain travail et école, Elisa est en Première à l'école. Comme jamais, nous, les grands parents, sommes restés jusque tard, vers minuit. Il y avait le menu, disons standard: entrées, soupe, plat principale (rôti) et déssert (il y avait des plateaux avec des gâteaux divers qui ont fait le délice des enfants, Elisa en était contente), café, boissons de toute sorte...Et des musiciens, la même troupe qu'ils avaient eu l'an dernier au mariage. Je n'ai pas de photos. Dommage!

Sîmbătă. În week-end-ul 10-11 noiembrie, Elisa a venit împreună cu tatăl său, ca să participe și ei la petrecere. Ne-am dus toți patru. A fost o seară frumoasă, atîta doar că ei au plecat devreme, în ziua următoare aveau de mers la lucru și la școală, Elisa e într-a-ntîia Primară. Ca niciodată, noi, bunicii am rămas mult timp, aș zice pînă la sfîrșit, dar adevărul e că nu știu cînd s-a terminat. A fost fain. Meniu clasic: antreuri, supă, friptură, desert (prăjituri diverse, la îndemîna invitaților spre deliciul copiilor care s-au servit cînd au vrut ei, Elisa a fost mulțumită)cafea, băuturi de tot felul...Și muzicieni, aceeași trupă care a cîntat anul trecut la nuntă. Nu prea am fotografii. Păcat!
(photo:Liviu)
(suite)

     
             

Evénements en novembre (suite)

17 novembre 2018

Samedi.


Ensuite, nous avons reçu une invitation à une fête de baptême chez les voisins qui ont un cinquième petit fils, en fait, une petite fille, Lara Maria et il m'a fait très plaisir de lui acheter un set patchwork, coussin et couverture, chez une vraie artiste dans le domaine.

Apoi, am primit o invitație la o petrecere de botez, la vecinii de vis-à-vis, care au al 5-lea nepot, de fapt o nepoată, Lara Maria și mi-a făcut mare plăcere să comand un set patchwork, pernuță și cuvertură, la o adevărată artistă în domeniu. (https://ro-ro.facebook.com/Katafolt/)

(continuare)
           
          


Evénements en novembre(suite)

16 noiembrie 2018

Vendredi. Je ne sais pas comment, mais j'avais l'impression qu'on est jeudi...Quand même, il y a longtemps que je n'ai pas écrit mon journal. Je ne sais pas pourquoi...

Je vais reprendre, si je le peux, évidemment, les événements depuis le 4: des légumes pour l'hiver. J'ai mis des poivrons avec du chou et rien d'autre. Comme d'habitude il y a eu des discutions et des discutions, comme si je voulais faire quelque chose contre la famille. Enfin!

Vineri. Nu știu cum, dar aveam impresia că este joi...Trebuie să recunosc, nu mi-am scris jurnalul cam demult. De ce, chiar nu am nici o explicație...

Voi relua, dacă pot, evident, firul povestirii din data de 4: murături pentru iarnă. Am pus doar ardei cu varză și nimic altceva. Ca de obicei am avut discuții și discuții ca șu cum eu aveam intenția să fac ceva împotriva familiei. În fine!
(continuare)
Sunday, November 4, 2018

Amis sur facebook

4 novembre 2018

 Il y a des amis sur facebook et dans la vie réele qui ont mis sur leur page de merveilleuses photos avec les villages dans l'automne E voilà: 

              Marinela Pantea- Chez elle, à Păntești

Marin Avram -HodobanaDuminică. Am niște prieteni pe Facebook dar și în viața reală, care au postat minunate fotogrfii cu satele noastre în toamnă.Iată-le:


Novembre

3 novembre 2018


Samedi. Une semaine encore a passé sans nous demander la permission, sans se soucier de ce que nous pensons et nous voilà au mois de novembre 2018.
C'est un automne doux, riche et coloré avec des pluies de temps en temps, avec du soleil et des nuits pas trop froides.
Demain, il y aura la dernière foire de cette
année, la foire du chou.
J'espère y faire un tour et acheter des provisions pour les mois à venir. Je commence à penser à la nourriture pour deux, pas pour les enfants aussi, eux ils ont une autre manière de se préparer pour la saison froide, chacun dans son coin de Terre.

Sîmbătă. Încă o săptămînă a trecut, fără să ne ceară permisiunea, fără să-i pese de ceea ce credem noi și iată-ne în luna noiembrie 2018.
E o toamnă blîndă, bogată și colorată cu ploi din cînd în cînd, cu soare și cu nopți reci dar nu prea reci.
Mîine va fi ultimul tîrg din acest an, tîrgul verzei.
Sper să pot face un tur ca să cumpăr niște provizii pentru lunile de iarnă. Încep să mă gîndesc la hrană pentru doi, nu și pentru copii, ei au alt mod de a se pregăti pentru sezonul rece, fiecare în colțul să de Terra.

       
   

Tuesday, October 23, 2018

Automne en Transylvanie

Le 23 octobre 2018
Mardi. Je vis dans les Monts Apuseni, mais de temps en temps je vais me chager d'énergie aux origines, dans le Centre de la Transylvanie, sur la Vallée de Mureș. Le voyage de week-end a été très réussi surtout grace aux couleurs de l'automne.


Marți. Eu trăiesc în Munții Apuseni, dar din cînd în cînd merg să mă încarc de energie în ținutul de origine, în centrul Transilvaniei,
pe Valea Mureșului. Călătoria de week-end a fost foarte reușită mai ales grație culorilor toamnei.


Thursday, October 18, 2018

Automne

Le 2 octobre 2018

Mardi. Il a fait froid quelques nuits, ainsi que les fleurs ne brillent plus dans les jardins, mais il nous restent des fruits: les pommes de montagne, les noix et les noisettes.

Tout au tour le bruit de tronsonneuse, de hache. Dehors, des hommes et des femmes travaillent, on prépare le bois de chauffage, on ratisse et on balaie avant que la neige tombe. 
                                           Le hérisson se prépare pour l'hibernation.

Dans la cuisine, c'est le temps des conserves de légumes, fruits.

Marți. A fost frig în cîteva nopți așa încît florile nu mai strălucesc în grădini, dar ne rămîn unele fructe: merele de munte, nucile și alunele.

Prin vecini zgomot de drujbe și securi.. Pe afară, bărbați și femei lucrează, pregătesc lemnele pentru încălzit casa, greblează, mătură înainte de căderea zăpezii.
Ariciul se pregătește pentru hibernare.

În bucătărie este timpul conservelor de legume și fructe.
(photo cu arici: Liviu)