duminică, 16 iulie 2017

Citations préférées/ Citate favorite (13)

Le 12 juillet 2017


Catherine Coulter, Le tueur à la corde


Mercredi.( planifié pour lundi, le 16 juillet) Enfin, je viens de finir ma lecture et je me joins à ceux qui reccomandent ce livre aux lecteurs qui aiment le suspens et la surprise. C'est un thriller dont le personnage principale est une jeune femme, Lacey Sherlock. Elle a vecu sept ans traumatisée par un crime dont la victime a été sa soeur, Belinda. Lacey fait partie d'une famille qui s'appelle Sherlock, un nom, d'une façon, prédestiné. Le père est juge, le juge Corman Sherlock.
Lacey se décide d'entrer dans l'FBI, trouver le criminel, le punir et se liberer de ses cauchemars, sa peur et sa culpabilité. Avec son supérieur hiérarchique Dillon Savich, ils entrent dans un jeu d'action, dangers, pistes multiples, dans les grandes villes américaines de Washington, Boston, San Francisco, avec un peu de place pour une petite histoire d'amour. Bref, il y en a du tout.

Quelques citations et extraits:

Pendant sept ans, Lacey avait vecu ainsi:

„Elle étouffait. Elle allait mourir. Brusquement, elle se redressa, s'assit sur son lit, le souffle rauque, en essayant de maîtriser sa terreur. Elle alluma la lampe de chevet. Il n'y avait rien à part les ombres qui plongeaient les quatre coins de la chambre dans une obscurité inquiétante. Comme chaque soir, la porte était verrouillée, et sa poignée bloquée par une chaise, juste pour faire bonne mesure"

Ensuite elle s'exerce au Centre d'entraînement du FBI, Quantice, Virginie et passe avec brio un teste pratique.

„Mais parlons plutôt de vos performances à l'entraînement. Elles sont excellentes. Vous savez manier une arme, vous pratiquez bien l'autodéfence, vous courez quinze kilomètres en moins de quinze minutes, et vos capacités de jugement se situent bien au-dessus de la moyenne. Je vois ici une petite note qui dit que vous avez réussi à abattre Dillon Savich à Hogan's Alley. C'est une première.!"

Elle commence son travail dans l'équipe de Dillon Savich.

„On pense qu'il entretenait depuis longtemps de la haine ou du ressentiment à la famille qu'il a massacrée, sans que celle-ci ou ses amis s'en rendent compte"

„Il a épousée cette traînée alors que Belinda était à peine morte"

„Je n'ai vu que des pensionnaires. Il y en avait partout. Elles étaient terrifiées. J'en ai raccompagné quelques-unes jusqu'à leur chambre."

„Merci de nous avoir sauvées. Monsieur Maitland, nous l'avons finalement eu"

Miercuri.(Postare planificat[ pentru luni 16 iulie)
In fine, tocmai mi-am terminat lectura și mă alătur celor care recomandă această carte cititorilor cărora le place suspansul și surpriza. Este un thriller al cărui personaj principal este o tînără, Lacey Sherlock. Ea a trăit șapte ani traumatizată de o crimă a cărei victimă a fost sora sa, Belinda. Lacey face parte dintr-o familie al cărei nume este Sherlock, un nume predestinat, se pare. Tatăl, este judecător, judecătorul Corman Sherlock. Lacey decide să intre în FBI, să găsească criminalul, să-l pedepsească, să se elibereze de coșmaruri, teamă și culpabilitate. Împreună cu superiorul său ierarhic, Dillon Savich, intră într-un joc al acțiunii, pericolelor, pistelor multiple, în marile orașe americane de la Washington, la Boston și San Francisco, cu un loc pe undeva pentru o poveste de dragoste. Pe scurt se găsesc de toate!

Cîteva citate și extrase:

Timp de șapte ani Lacey a trăit cam așa:

„Ea simțea că se sufocă. Va muri. Brusc, se ridică și se așeză pe marginea patului, respirînd cu greutate pe cînd încerca să-și stăpînească groaza. Aprinse veioza. Nu era nimic, doar umbre ce se prelungeau în cele patru colțuri ale camerei, într-o obscuritate neliniștitoare. Ca în fiecare seară, ușa era zăvorîtă și mînerul blocat cu un scaun, așa, să fie mai sigur.”

În continuare o vedem exersînd la Centrul de antrenamente FBI, Quantice, Virginia și trecînd cu brio primul test practic.

Dar să vorbim mai ales despre performanțele tale la antrenamente. Sînt excelente. Știi să mînuiești o armă, practici foarte bine autoapărarea, alergi cincisprezece Kilometri în mai puțin de cincisprezece minute, și capacitățile tale de luarea deciziei sînt cu mult peste media. Văd aici și o notă care spune că ai reușit să-l dobori pe Dillon Savich la Hogan's Alley. Asta e o premieră!”

Își începe munca în echipa lui Dillon Savich.

„Credem că de mult timp el întreținea ura sau resentimentele față de familiile pe care le masacra, fără ca acestea sau prietenii lor să-și dea seama”

„El s-a căsătorit cu tîrîtura aceea pe cînd Belinda abia fusese îngropată.” 

„N-am văzut decît pensionare. Erau peste tot. Erau îngrozite. Le-am însoțit pe cîteva pînă în camerele lor.”

„Merci că ne-ai salvat, Domnule Maitland, dar pînă la urmă l-am prins!”


Citate favorite este un serial după o idee a Ellei detaliată de Zina aici.

                 duminică, 9 iulie 2017

La fontaine

Le 9 juillet 2017Dimanche. Les enfants travaillent. Cette semaine ils ont fait la fontaine. Nous avons suivi de loin. Voilà quelques photos de Dan-Martin.

Duminică. Copiii lucrează. În săptămîna aceasta au făcut fîntîna. Noi am urmărit de departe. Iată cîteva fotografii ale lui Dan-Martin.vineri, 7 iulie 2017

La vie en...gris de toute une semaine

Le 4 juillet 2017

Mardi. Aujourd'hui, les Américains des Etats Unis fêtent leur journée nationale. God bless América!

J'ai raté encore une fois les citations de lundi. C'est parce que j'étais en train de lire le roman policier dont je vous ai déjà parlé...
La vie en...gris parce
qu'il a fait effectivement gris et aussi un peu de pluie; aussi parce qu'il fait assez frais; et encore parce qu'il n'y a pas de joie de vivre. C'est une sorte de survie que je suis en train de...vivre. Trois choses importantes, pour voir la vie ainsi, non?

Mercredi. Nous avons fait un voyage plus que fatigant chez l'oncle de Liviu et chez sa femme. Ce sont les deux très vieux membres de la famille qui se querellent tout le temps et qui sont invadés des personnes qui veulent hériter leur petite fortune. Cette fois aussi il y en avait une qui est venue chez eux dans ce but.

Ensuite nous avons passé chez les enfants, il faisait très chaud. Imposible d'y rester la nuit.

En route nous nous sommes arrêtés à la maison (en construction) pour voir où l'on est. Il y a quelques semaines, en me promenant avec Elisa par les alentours, j'ai découvert une annonce ("personne qui execute des travaux à la main pour creuser, nettoyer et approfondir de puits, nr de téléphone...")et aujourd'hui un jeune
homme est venu pour voir où il doit faire la fontaine. Il était trop jeune, me disais-je, pour ce genre de travail comme si la decouverte d'eau et la construction d'une fontaine sont des chose magiques. La jeunesse et la magie ne vont pas très bien ensemble, dans mon acception.Jeudi

Jeudi.Les nuances de gris sont devenues plus accentuées pendant la nuit sur un fond de trop de bière( ce n'est pas moi qui boit la bière) et sur une orage, pendant la journée, avec de la glace.

Où l'on est avec la fontaine? Tout va vite. Aujourd'hui, jusqu'à midi, le jeune homme avec son compagnon ont découvert  où se trouve la toile phréatique, c'est-à-dire l'eau souterraine. Comment ils l'ont fait? Avec deux petits fils de métal qu'on tient en main et la où il y a de l'eau sous la terre les fils s'éloignent. Ensuite, ils ont creusé le puit, 3 ou 3,5 m en profondeur. Demain ils vont y mettre des anneaux en béton pour les puits qu'on trouve non loin de là-bas.

Marți. Azi americanii din Statele Unite sărbătoresc ziua națională. Dumnezeu să binecuvîteze America!

Am ratat încă odată citatele de luni. Asta s-a întîmplat pentru că tocmai citeam, romanul polițist de care vă spuneam.
Gri, viața în gri pentru că efectiv a fost atmosferă cenușie și un pic de ploaie. Deasemenea pentru că-i rece. Și, în plus n-am nici un chef de viață. E, mai degrabă un fel de supraviețuire ceea ce mi se întîmplă. Am, cum ar veni, trei motive esențiale pentru a vorbi despre viața în... gri, nu?

Miercuri. Am făcut o călătorie mai mult decît obositoare pînă la unchiul lui Liviu și nevastă-sa, cei doi vîrstnici ai familiei care se ceartă în permanență și sînt mereu asaltați de persoane dornice să moștenească mica lor avere. Și acum era în vizită una care dore acest lucru. 
După aceea am trecut pe la copii, era foarte cald. Imposibil să rămînem peste noapte.

De vreo două sau trei săptămîni, am descoperit acest anunț, în timp ce mă plimbam cu Elisa prin Micești. Azi, cînd am trecut pe la casa în construcție, a venit un tînăr ca să vadă unde trebuie să facă fîntîna. Mi s-a părut prea tînăr pentru așa o treabă, ca și cum săparea și construirea unei fîntîni ar ține de magie. Tinerețea și magia nu prea s-ar potrivi, în accepțiunea mea.


Joi. Nuanțele de gri au devenit mai accentuate în timpul nopții pe un fond de prea multă bere (nu eu beau bere) iar azi, pe zi, am avut parte de o furtună cu ghiață.

Fîntîna este săpată deja. Azi pînă pe la ora unu tînărul fîntînar a descoperit unde trebuie să fie apa ( avea două sîrmulițe care se depărtau acolo unde în adîncime există apă și se apropiau acolo unde nu e) și chiar a săpat cu o lopățică vreo 3 sau 3,5 metri adîncime...Mîine vor introduce niște inele din beton ce se găsesc de vînzare și gata fîntîna.
sâmbătă, 1 iulie 2017

Juillet du... Jules César...

Le 1-er juillet 2017
Samedi. J'aimerais avoir le courage de couper les herbes, de finir le travail commencé le 23 juin, mais il fait si chaud pendant la journée. Maintenant, le soir, j'ai fat un peu de lumière autour du sapin de Cristian et des rosiers qui sont assez anémiques...

J'ai dans l'allée une touffe de lys jaunes et c'est tout. Pas d'autres fleurs pour le moment.
Il y a eu des lupins bleus mais ils se sont fanés. J'en ai vu des roses, de blancs et des jaunes très beaux et je me dois en avoir!
Cette année je n'ai pas eu beaucoup de succès dans le jardin des fleurs, pendant l'hiver j'en ai perdu quelques unes, celles qui me restent sont assez anémiques et aux foires où j'achetais des géraniums surtout je n'ai pas eu la chance d'en trouver...

En dehors de ces ennuis je lis un roman policier, ce n'est pas quelque chose dont on puisse se vanter, mais je suis prise. Je vous en raconterais, peut être...

Sîmbătă. Mi-ar plăcea să am curajul să termin de tăiat iarba, treabă începută în 23 iunie, dar e atît de cald în timpul zilei. Acum, seara am făcut un pic de lumină în jurul brăduțului lui Cristian și în jurul trandafirilor care sînt destul de anemici...

Am pe alee o tufă de crini galbeni și cam atît. Alte flori nu am deocamdată. Au fost niște lupini bleu dar s-au trecut. Am văzut unii roz, albi și galbeni foarte faini, trebuie să am și eu! 
Anul acesta nu am prea avut succes prin grădina de flori, în timpul iernii mi-au murit cîteva, cele ce au rămas sînt cam anemice, la tîrguri de unde-mi cumpăr mai ales mușcatele nu am avut norocul să găsesc ceea ce-mi place...

În afară de aceste neîmpliniri, tocmai citesc un roman polițist, nu-i ceva cu care să mă laud, dar deocamdată sînt foarte prinsă. Poate o să vă mai povestesc...

    
                Ecrire ou pas?!

Le 26 juin 2017

Lundi. Bonjour tout le monde. Autre chose, je n'ai pas écrit ce jour là. L'intention c'est ce qui compte...

Luni. Noroc bun! Altceva n-am fost în stare să scriu în acea zi. Intenția contează, nu-i așa?
vineri, 23 iunie 2017

Fête de la Saint-Jean / Sînziene

Le 23 juin 2017


Vendredi. Enfin, une journée pleine: cuisine: j'ai mis des cornichons en saumure, car dans les magasins on n'en trouve qu'en vinaigre; jardin: plumer les mauvaises herbes, couper les herbes; autres: enlever des taches des napes et des naperons, une affaire toujours remise.


Vineri. În sfîrșit, o zi plină: bucătărie: am pus niște castraveți în sramură, în magazine se
găsesc doar în oțet; grădină: plivit buruiene, tăiat iarba; altele: scos pete de pe fețe da masă și naperoane, o treabă mereu amînată.                         

joi, 22 iunie 2017

Un été froid

Le 20 juin 2017Mardi. Je lis encore A.J.Jacobs, L'année où j'ai vécu selon la Bible. Vers la fin, ce livre paraît encore plus intéressant, surtout que l'auteur découvre les lois du Nouveau Testament et il essaie de les respecter litéralement...
Dehors c'est l'été, mais un été avec des pluies souvent et des nuits froides, 3 ou 4 degrés souvent. Pourtant dans mon jardin, j'ai des pivoines roses. Elles sont toujours belles, mais la pluie les oblige de se défendre et ça se voit...


Marți. Citesc încă A.J. Jacobs, Anul în care am trăit după biblie. Spre sfîrșitul lecturii cartea pare încă și mai interesantă, mai ales că acum Jacobs descoperă  Noul Testament și încearcă să respecte literalmente legile și învățăturile acestuia...

Afară, este vară, dar o vară cu ploi și cu nopți reci, 3 sau 4 grade C adesea.. Totuși, în grădină au înflorit bujorii roz. Sînt frumoși, dar ploaia îi obligă să se apere și asta se vede...


     marți, 6 iunie 2017

Nouvelles dans mon...jardin

Le 6 juin 2017


Mardi. Les pivoines rouges sont à la fin de leur floraison, les rosiers damascena la commencent. Il y a aussi des pâquerettes, des trolles des montagnes (trollius europaeus) et des...mauvaises herbes. J'ai coupé les herbes une fois déjà, mais il faudrais la faire encore une fois.

Marți. Bujorii roșii sînt la finalul înfloririi, trandafirii de Damasc sînt la începuturi. Mai am pe aleea mea niște bănuței, niște bulbuci de munte (trollius europaeus)
și...buruiene. Deja am tăiat iarba o dată, dar a crescut iar.      
                     


                        

duminică, 4 iunie 2017

Citations préférées/ Citate favorite (12)

Le 4 juin 2017


Dimanche. Je suis en train de lire un livre plus qu'intéressant, A.J. Jacobs, L'Année où j'ai vécu selon la Bible, un livre expériment, „un vrai voyage entre l'absurde et divin”. A. J. Jacobs, un journaliste américain d'origine juive, qui avait grandi dans une famille laïque, voudrait vivre pendant une année selon les commandements de la Bible, car il a vu que 

„Ces dernières années, la religion est donc devenue pour moi une idée fixe. La moitié de la population mondiale est-elle devenue victime d'une illusion monumentale? Ou ma cécité spiritulelle est-elle un défaut majeur de ma personnalité?"
L'étude de la Bible devient pour lui „la seule aventure intellectuelle digne de succeder à ” son expériment précédent l'Encyclopedia Britannica, 33 000 pages, 75 000 articles, 32 volumes: în total 44 000 000 de cuvinte. 

Duminică. Tocmai citesc o carte mai mult decît interesantă, A. J. Jacobs, Anul în care am trăit după Biblie, în română de Liviu Dascălu  o carte experiment, o „adevărată călătorie între absurd și divin”. A.J. Jacobs, un jurnalist american de origine evreiască, ce crescuse într-o familie laică, ar vrea să trăiască un an după comandamentele Bibliei, căci și-a dat seama că:

În ultimii ani, religia a devenit pentru mine o idee fixă. Jumătate din populația mondială să fi devenit oare victima unei iluzii monumentale? Sau, poate, orbirea mea spirituală este un defect major al personalității mele?”
Studiul Bibliei devine pentru el:
singura aventură intelectuală demnă să urmeze celei...” pe care tocmai o încheiase, Enciclopedia Britannica: 33 000 de pagini, 75 000 de articole, 32 de volume: în total 44 000 000 de cuvinte.


Citate favorite este un serial după o idee a Ellei detaliată de Zina aici.

    marți, 30 mai 2017

E vremea florilor de măceșLe 30 mai 2017

Mardi. On est à Alba Iulia et c'est le temps des églantiniers en fleur.
Marți. Sîntem la Alba Iulia și este vremea măceșilor în floare.

       

miercuri, 24 mai 2017

Un dîner

Le 25 mai 2017

Jeudi. J'ai trouvé sur facebook une recette de boulettes de courgette. Excellentes!

Joi. Am găsit pe facebook o rețetă de chifteluțe de dovlecei. Excelente!

Aici

            

La maison (2)

Le 24 mai 2017

Mercredi.

photos: Dan-Martin30 mai 2017


1 iunie

2 iunie


marți, 23 mai 2017

La maisonLe 23 mai 2017

Mardi. on se prépare pour passer quelques jours à Alba Iulia. Jamais habillés comme il faut à cause de la différence de température au départ et à l'arrivée. Par exemple: il fait beau mais on attend des pluies. Nous prenons des chaussures de pluie, des vêtements chauds d'été, au cas où..., mais on oublie les chapeaux, des choses essentielles par une chaleur comme la-bas.
On arrive. Le terrain où
l'on construit la maison est en plein champs, sans aucune ombre seulement le squelette d'une remise. Les
hommes sont partis acheter du materiel et je suis restée sur place surveiller les outils qui se trouvaient partout. Et j'ai passé deux-trois heures la-bas. Devant et derrière, des champs cultivés avec du maïs, lucerne, plus loin, des maisons en construction. On construit énormément ici. J'ai fait quelques centimètres d'ombre avec des petites poutres en bois et j'ai trouvé un endroit où m'assoir 


après une promenade le long des fondations remplises d'une première couche de ciment. Rien d'autre, en dehors d'une visite d'un beau petit chat.
Dans l'après-midi, tous sont arrivés y compris notre chère petite fille et alors je me suis promenée avec Elisa faire des découvertes.


Marți. Ne pregătim ca să petrecem cîteva zile la Alba Iulia. Niciodată nu sîntem îmbrăcați cum ar trebui din cauza diferenței de temperatură de la plecare pînă la sosire. De exemplu: este vreme bună, dar se așteaptă ploi. Ne luăm încălțăminte și haine de ploaie, haine călduroase de vară în caz că..., dar ne uităm pălăriile, care se dovedesc a fi esențiale pe o căldură ca asta. 
Sosim. Terenul pe care se construiește casa este în plin cîmp, fără nici o umbră, doar scheletul unei magazii. Bărbații au plecat să cumpere materiale, eu am rămas pe loc sa supraveghez uneltele împrăștiate peste tot. Am petrecut două sau trei ore acolo. În fața și în spatele terenului sînt cîmpuri cultivate cu porumb, lucernă, mai încolo, case în construcție. Se contruiește enorm pe aici. Mi-am încropit cîțiva centimetri de umbră din grinzi de lemn și mi-am găsit un loc unde să mă așez după o plimbare de-a lungul fundațiilor umplute cu un prim strat de beton. Nimic altceva în afară de vizita unei frumoase pisicuțe.
După-amiază, toți au revenit, chiar și draga noastră nepoțică, așa că mi-am petrecut-o cu Elisa prin împrejurimi făcînd descoperiri.