Tuesday, August 4, 2009

Européens dans nos montagnesLe 4 août 2009

Mardi. Le groupe est parti vers 9:30 h, après une soirée agréable, c’est eux-mêmes qui l’ont dit, avec un dîner convivial et il paraît que j’avais raison de demander au maire d’y participer. Il avait parlé des projets de la mairie pour l’avenir touristique de la commune, moi j’ai dit 2-3 mots sur les partenaires OVR, sur le début du Réseau touristique OVR, sur l’école qui forme déjà les jeunes pour des métiers dans le domaine du tourisme et l’alimentation publique.

Mes Polonais sont en fait une famille avec deux fils dont un qui parle bien le français et l’autre qui se débrouille bien en anglais. Ils vont faire aujourd’hui une longue promenade au Glacier de Scărişoara, dans les montagnes de la Vallée de Gîrda Seacă.

Marţi. Grupul a plecat, după o seară plăcută, cel puţin aşa mi-au spus chiar ei, cu o cină convivială, în salonul pensiunii şi, se pare că am fost inspirată cînd i-am cerut primarului să participe. El le-a vorbit despre unele proiecte de viitor ale Primăriei pentru dezvoltarea turismului în comună. Eu am spus 2-3 cuvinte despre partenerii OVR, despre începuturile Reţelei turistice OVR, despre şcoala noastră, care formează tinerii pentru meserii din domeniul turistic şi al alimentaţiei publice.

Polonezii mei sînt de fapt o familie cu doi băieţi dintre care unul vorbeşte bine franceza, iar celălalt se descurcă bine în engleză. Ei fac azi o lungă plimbare pînă la Gheţarul de la Scărişoara, prin munţii Văii Gîrda Seacă.

No comments:

Post a Comment