Thursday, March 31, 2011

Instinct de troupeau

On a souvent des raisons de panique, dans notre cher pays, de se ruer, de s’entasser les uns contre les autres comme les plus primitives personnes de la planète: soit qu’il s’agit du Japon et sa tragedie, nous on ne pense pas à ça, on court dans les pharmacies acheter du iode pour se proteger contre les irradiations de l’autre côté de la terre, soit la couche d’ozone est mince ou déchirée au-dessus de notre pays ces jours de 30 et 31 mars, alors tout le monde souffre d’une malaise inimaginable, soit on augmente le prix du courant électrique depuis le 1-er avril, alors on devient dépressif, soit il y a des promotions à tel ou tel supermarché, on se lève du bon matin pour se mettre à la queue et acheter des marchandises dont on n’en a pas besoin, soit à une église on expose les reliques d’un saint, nouveau raison de s’entasser les uns contre les autres à s’écraser pour les toucher le premier et...devenir immortel. Toutes ces histoires transformées en infos et transmises dans les massmédia avec volupté, surtout dans les télévisions, nous prennent petit à petit la dignité en nous transformant dans une société manipulée, une société avec un vrai culte pour les queues, une société où l’individu ne pense plus de sa propre tête, une société avec un fort instinct de troupeau.
Il y a quelque temps, la mairie a eu l’occasion de distribuer des aliments de première nécessité à des personnes très pauvres de la commune, entre ces personne une dame, retraitée, à laquelle le maire explique qu’elle ne fait pas partie de la catégorie visée par les autorités, mais elle insiste, elle a le droit, elle est citoyen de la commune. Enfin, elle se rend compte que c’est en vain. Alors, en passant vers la porte elle vole un sac de farine (1 kg, peut-être).
C’est quelqu’un d’une famille aisée, une pension importante en comparaison avec d’autres, c'est la propriétaire d’une pension touristique en plus...
Honteux!!!
 Mereu avem motive de panică, aici, în draga noastră ţară, motive de dat năvală, de înghesuială, ca cei mai primitivi oameni de pe pămînt: ba Japonia cu tragedia ei,care ne face să dăm buzna în farmacii ca să ne cumpărăm iod, să nu ne îmbolnăvim, ba stratul de ozon subţiat şi găurit deasupra Romaniei pe 30 şi 31 martie, ne face să panicăm din cauza razelor ultraviolete, ba se scumpeşte curentul de la 1 aprilie, toţi devenim depresivi, ba sînt promoţii la nu ştiu care supermarket şi lumea se calcă în picioare pentru lucruri de care nu are nevoie, ba sînt aduse nişte sfinte moaşte la careva biserică şi din nou oamenii se-nghesuie de se omoară unii pe alţii doar, doar apucă să se apropie primii şi devin...nemuritori. Toate întîmplările acestea, transformate în ştiri difuzate în massmedia, cu o adevărată voluptate, mai ales la posturi radio şi televiziuni ne iau pe nesimţite demnitatea transformîndu-ne într-o societate manipulată, o societate cu un puternic cult al statului la coadă, o societate în care individul nu mai gîndeşte cu propriul său cap, o societate cu un puternic instinct de turmă.
În urmă cu ceva timp, primăria a avut ocazia să distribuie nişte alimente, făină, zahăr unor persoane foarte sărace, printre ele sta la coada şi o doamnă, pensionară, căreia primarul i-a spus că ea nu intra în vederea autorităţilor pentru această acţiune. Femeia insistă: şi ea este cetăţeană a comunei, are dreptul etc. Văzînd că nu are ascultare, la plecare, pe furiş, ca o  hoţomană, fură o pungă cu făină. Este pensionară şi nu cu o pensie oarecare, are o familie înstărită, este proprietară a unei pensiuni turistice...
Vai, ce ruşine!


      

Wednesday, March 30, 2011

Il a vecu 91 ans

Toujours le 30 mars


Aujourd’hui, Liviu a été dans le village de Şteu participer à un enterrement. C’était un vieux monsieur, père d’une nombreuse famille, la famille Matei.
Le dernier moment, on lui a demandé d’y aller filmer , alors il est rentré assez fatigué. J’aurai des photos demain, peut-être.

Azi, Liviu a fost în satul Şteu, la o înmormîntare. E vorba despre un om bătrîn, tatăl unei numeroase familii, familia Matei.
L-au anunţat în ultimul moment şi s-a întors acasă destul de obosit. Voi avea nişte fotografii mîine, nu sînt prea sigură.


   

L'internet marche bien

Le 30 mars 2011

Mercredi. Je vois, en écrivant la date qu’on est en fin de mars. Que le temps passe vite!
Je me suis réveillée tôt, j’ai préparé à manger pour la journée et même pour demain et j’ai fait une lessive, en me proposant de repasser du linge, j’en ai un gros tas.
Le repassage, je ne l’ai pas fait, je n’avais pas assez de courage. Demain.
Maintenant l’internet marche très bien, hier Liviu a beaucoup travaillé pour avoir un bon signal. Alors, j’ai passé beaucoup de temps pour me mettre au courant avec les nouvelles sur mes amis online. J’en ai même un nouveau sur facebook, c’est quelqu’un de Gheţaru (Le Glacier) qui avoue qu’il soit un de mes lecteurs.
Alors, bonjour Dinu Paşca, enchantée de t’avoir parmi les lecteurs.

Miercuri. Văd, scriind data, că sîntem la sfîrşit de martie. Ce repede trece timpul!
M-am sculat devreme, am pregătit mîncare pentru azi şi chiar pentru mîine apoi mi-am propus să-ncep să calc, mi s-au strîns o mulţime de lucruri. N-am avut destul curaj, las pe mîine.
Acum internetul merge bine, Liviu a lucrat mult ieri ca să găsească o soluţie. Deci, am petrecut ceva timp ca să mă pun la curent cu noutăţile despre prietenii online. De azi, chiar am unul nou, pe facebook, este cineva de la Gheţaru, care-mi spune că e şi unul dintre cititorii mei.
Deci, te salut Dinu Paşca, încîntată de a te avea printre cititorii mei.(photo: Grégory)


    

 

Tuesday, March 29, 2011

Que de travail!

Le 29 mars 2011
Mardi. J’ai lu jusqu’à 5 h du matin. Toute la journée j’ai travaillé: plantes, lessive, cuisine, visites. Le soir j’étais fatiguée et j’aurais aimé me coucher tôt, mais le téléphone a sonné plusieurs fois, affaires à résoudre... et me voilà devant l’ordinateur, il est presque 23h.
On voit bien qu'on a le téléphone!

Marţi. Am citit pînă la ora 5oo dimineaţa. Toată ziua am avut treabă: plante, spălat haine, bucătărie, vizite. Seara mă simţeam obosită, aş fi vrut să mă culc devreme, chiar m-am aşezat în pat la ora 21oo, dar a sunat telefonul de mai multe ori,treburi de rezolvat, chestii... aşa că iată-mă în faţa calculatorului. Este aproape ora 23oo.
Se vede bine că am telefonul!


      

Monday, March 28, 2011

Citronnier

Le 27 mars 2011
Lundi. La semaine commence bien. J’ai l’internet donc je peux rester quand je veux m’occuper de mes affaires.
Il me faut encore le téléphone et je serai complètement indépendente. Pour le moment je suis occupée avec la lecture et quand je fais une pause j’entre dans la cuisine où je m’occupe de mon citronnier, de ses feuilles.

Luni. Săptămăna asta începe bine: am internet deci pot să stau cînd vreau să-mi rezolv problemele.
Mai am nevoie de telefonul fix şi voi fi complet independentă. Deocamdată sînt ocupată cu lectura, iar în pauze merg pe la bucătărie sau mă ocup de lămîi, de frunzele sale.


         

Lecture


Le 27 mars 2011


Dimanche. Je lis un livre que j’ai abandonné il y a des mois, mais maintenant il paraît que ça marche, je vais le finir...

Duminică. Citesc o carte pe care am abandonat-o acum cîteva luni, dar acum, se pare că merge, o s-o termin...


          


Sunday, March 27, 2011

Passage à l'heure d'été

Le 26 mars 2011

Samedi. Le dernier samedi et surtout le dernier dimanche du mois de mars, c’est le passage à l’heure d’été. 3h devient 4h du matin. Il faudra s’habituer.  
J’ai sorti dehors presque toutes les plantes de l’appartement sauf le citronnier. Pas définitivement, il est trop tôt et demain la météo annonce froid et neige. Ça m’a occupé toute la journée.

Sîmbătă. Ultima sîmbătă şi ultima duminică din luna martie înseamnă trecerea la ora de vară. Ora 3oo devine ora 4oo. Va trebui să ne obişnuim.
Azi, am scos afară aproape toate plantele din apartament, afară de lămîi. Doar pentru azi, altfel e prea devreme pentru ele, iar mîine se anunţă lapoviţă şi ninsoare. Asta mi-a ocupat toată ziua.


       

Friday, March 25, 2011

Annonciation

Le 25 mars 2011

Vendredi. Tout va bien, mais pour l’internet je vais encore de côté et on mange ensemble.
Hier, Liviu m’a acheté un poisson, pour aujourd'hui. Tout le monde mange du poisson, en fait, l’église a donné la permission de manger du poisson à ceux qui respectent tout le carême...C'est l'Annonciation. 

Vineri. Totul este bine, dar pentru internet merg totuşi alături şi în afară de asta mîncăm împreună.
Ieri, Liviu mi-a cumpărat un peşte, pentru azi. Toată lumea mănîncă peşte, de fapt, biserica a dat dezlegare la peşte celor care ţin tot postul...Este sărbtoare: Blagoveşteniile sau Bunavestire.


           

Thursday, March 24, 2011

Déménagement

Le 24 mars 2011

Jeudi. Je ne sais pas comment cette journée a passé. Si vite! J’ai déménagé, mais je n’ai pas encore fini. Nous avons décidé de nous séparer jusqu’en été. On en a assez l’un de l’autre. Ce n'est pas la première fois, nooon. J’habiterai dans l’appartement et lui ici, dans la chambre atelier, studio photo/vidéo, salle de répétition de musique.
Je n’ai pas très bien dormi pendant la nuit, je n’étais pas habituée, mais j’espère qu’après cette première nuit ce sera mieux...

Miercuri. Nici nu ştiu cum a trecut această zi. Atît de repede! M-am mutat, dar încă n-am terminat. Am hotărît, amîndoi să ne separăm puţin, pînă la vară. Ne săturaserăm unul de altul. Nu e prima oară, nuuu. Eu voi locui în apartament, iar el în camera aceasta, atelier, studio şi altele.
N-am dormit prea bine în această primă noapte. Nu eram obişnuită, dar sper că după aceea va fi mai bine...


            

Wednesday, March 23, 2011

Soleil, mais froidLe 23 mars 2011

Mercredi. Aujourd’hui je me suis occupée de mon allée. J’ai nettoyé un peu. Il faisait du soleil, mais il ne faisait pas chaud...
Miercuri. Azi, m-am ocupat de aleea mea, am curăţat un pic. Era soare, dar nu era cald... 


             

Tuesday, March 22, 2011

Equinoxe

Le 22 mars 2011

Mardi. Le printemps est arrivé du point de vue astronomique aussi, du 20 mars déjà, cela ne veut pas dire qu’il fait vraiment un temps de printemps. Aujourd’hui, j’ai fait une lessive plus importante que d’habitude et j’ai mis le linge au soleil. Pourtant, il faisait assez froid. Le soir, quand j’ai mis le tout à l’abri, mes mains ont effectivement gelé...

Marţi. Primăvara a sosit şi din punct de vedere astronomic, din 20 martie deja, ceea ce nu înseamnă ca vremea este într-adevăr de primăvară. Azi, am spălat haine, mai mult ca de obicei şi le-am pus la uscat la soare. Totuşi, era destul de frig. Seara, cînd le-am adunat pe cele uscate şi le-am adăpostit pe celelalte, mi-au îngheţat efectiv mîinile.


           

Monday, March 21, 2011

La famille

Le 21 mars 2011


Lundi. Comme d’habitude, j’ai eu plein de choses à faire, mais d’abord je me suis intéressée comment vont les miens. Martin est malade, il est resté à la maison quelques jours, maintenant il était au travail, à Sebeş dans cette fabrique de meubles...
Liviuţ va bien, mais Cristian a été malade lui aussi, sgorge rouge, quelque chose comme ça. Aujourd’hui, il est allé à la maternelle. Nos Américains sont difficilement à contacter à cause du décalage du temps...

Luni. Ca de obicei, am avut o mulţime de lucruri de făcut, dar mai întîi, m-am interesat de ai mei. Martin a fost bolnav, a stat acasă cîteva zile, azi era la lucru, La Sebeş, în acea fabrica de mobilă, e mai bine...Liviuţ este bine, Cristian însă a fost bolnav, gît roşu. Azi era la Grădiniţă, deci mai bine. Pe americani nu pot să-i contactez aşa uşor, din cauza decalajului de timp, dar sper că sînt sănătoşi...

http://www.youtube.com/watch?v=mayBJPGV4Rk- Andreea si Armonik la Arieseni

Le 2o mars 2011

Dimanche. Enfin, le nouveau vidéo-clip de Liviu est prêt. Il est bien, peut-être les musiciens veulent autre chose, mais ce que Liviu a voulu faire c’est ici:http://www.youtube.com/watch?v=mayBJPGV4Rk

Duminică. În fine, noul video-clip a lui Liviu este gata. E bine, poate muzicanţii vor altceva, dar el asta a vrut sa facă, iată:http://www.youtube.com/watch?v=mayBJPGV4Rk

Friday, March 18, 2011

Le 19 mars 2011

Bonjour à tout le monde!
Bună dimineaţa tuturor!
Fin de semaine

Le 18 mars 2011

Vendredi. Pendant les heures où il n’a pas plu, j’ai lavé un de mes petits tapis. Puis il a commencé à pleuvoir, et enfin il y a eu du soleil...
Je dois continuer avec les tapis, si le temps est de mon côté...
Au reste le va-et-vient habituel...J’ai eu même la visite de notre maraine, Rose. J’étais fatiguée et j’ai oublié de lui prendre une photo...

Vineri. În timpul orelor în care nu a plouat, am spălat un covoraş, aşa, ca sa ma antrenez. Apoi, aplouat una bună, după care a iesit iar soarele. Am sa continuu cu spalatul covoarelor, daca vremea ţine cu mine.
În rest du-te-vino obişnuit...Ne-a vizitat chiar şi naşa noastră, Roza. Eram obosită şi am uitat să-i fac o poză... 
  

Thursday, March 17, 2011

La vie à la campagne

Le 17 mars 2011

Jeudi. Pendant cette nuit le temps a changé, il a commencé à pleuvoir et en quantité...
Je suis sortie quand même pour payer les factures. D’habitude à cette date du mois dans le petit bureau de poste il y a du monde qui attend pour payer les factures, pour prendre la pension, maintenant, personne...Ce n’est pas à cause de la pluie, c’est parce que il y a un enterrement dans la commune, il s’agit de Dorelu’ Lichii, de Dealu Bajului, un homme relativement jeune, environ 50 ans, qui est mort d’un cancer. Je ne connais pas des détails, c’était d’une façon, un lideur de son village, quelqu’un d’important par sa famille, sa personalité, par ce qu’il a réalisé pendant sa vie.
Ensuite, à la maison, j’ai cuisiné et j’ai tricoté.

Joi. Azinoapte, vremea s-a schimbat complet, a început să ploaie şi încă mult...
Am ieşit totuşi ca să plătesc facturile. De obicei, în această perioadă, în micul oficiu poştal este lume multă, se aşteaptă la coadă, pentru facturi, pentru pensii, acuma nu era nimeni. Nu din cauza ploii, nuu, era mare înmormîntare, a murit Dorelu’ Lichii, un bărbat relativ tînăr, cam 50 de ani, din Dealu Bajului. A murit de cancer. Nu cunosc detalii, era cineva în satul său, prin familie, prin propria personalitate şi prin ceea ce a realizat în timpul vieţii.
Acasă, am bucătărit şi am tricotat.                 


                        
  

Wednesday, March 16, 2011

Premiers crocus
Le 16 mars
                                                                                          Mercredi. J’ai sorti dehors quelques plantes, mais seulement pour quelques heures. Dans l’allée des crocus timides...
Miercuri. Am scos afară plantele mele, dar numai pentru cîteva ore, să vadă şi ele soarele. Pe alee, nişte brînduşe timide s-au deschis...

Tuesday, March 15, 2011

Nouvelle voiture

Le 15 mars 2011

Mardi. Aujourd’hui, j’ai pris mon temps pour faire toute sorte de découvertes dans le monde des blogs, j’étais seule à la maison et j’avais fait la cuisine hier.
Liviu est allé à Oradea encore, cette fois il est rentré avec une voiture toute neuve. Comme ça, il ne sera plus inquiet de se trouver en panne...

Marţi. Azi, am avut timp să mă plimb prin blog land şi să descopăr tot felul de trucuri, am fost singură acasă, iar mîncare făcusem ieri.
Liviu a fost la Oradea, de data aceasta s-a întors cu o maşină nouă nouţă. Aşa, nu se va mai nelinişti mereu că va rămînea în pană...

photos, films, video-clips

J'ai découvert une chose...brillante??!!Voilà:


Sunday, March 13, 2011Le 12 mars 2011
La mansarde

Samedi. Je devrais peindre les murs dans la chambre de la mansarde, je ne sais pas si j’ai assez de courage...
Liviu est en train de réaliser un nouveau vidéo-clip, avec de la musique d’une nouvelle formation de Cîmpeni, Armonic. Aujourd,hui, il a filmé avec Călin plusieurs variantes...Moi, je n’aime pas beaucoup la chanson, que la soliste, propose, surtout les paroles, mais aussi la mélodie...Enfin, on va voir...

Sîmbătă. Ar trebui să zugrăvesc camera lui Martin, de la mansardă, dar nu ştiu dacă am destul curaj...
Liviu este pe cale să realizeze un nou video-clip cu o formaţie nouă, din Cîmpeni, Armonic. Azi, a făcut filmările, Călin a fost cameraman, au filmat mai multe variante...Mie, să spun drept, nu-mi place cîntecul pe care-l propune solista, nu-mi plac mai ales versurile, dar nici melodia...În fine, vom vedea ce iese...
Saturday, March 12, 2011

Perce-neige

Le 11 mars 2011

Vendredi. L’odeur agréable du week-end et les premiers perce-neige dans mon allée.
Aujourd’hui, nous avons à réparer la petite bibliothèque de la chambre de Martin.
Liviu s’est réveillé tôt et il a nettoyé le tuyeu de cheminée de notre chambre, il était presque bouché.

Vineri. Miros agreabil de week-end şi primii ghiocei pe allea mea.
Azi, avem de reparat mica biblioteca din camera lui Martin.
Liviu s-a trezit devreme şi a curăţat hornul din camera în care stăm, era aproape înfundat.


Friday, March 11, 2011

Va-et-vient

Le 10 mars 2011


Jeudi. Le va-et-vient dans notre maison est quelque chose habituel, mais ces jours, avant le 8 Mars surtout, il y a eu plus de monde encore, parce que, comme d’habitude, à l’école on organise une fête, avec un programme artistique en l’honneur des mères. Alors, il y a des filles qui veulent chanter et elles viennent chez Liviu pour répéter et pour qu’il leur fasse un arrangement instrumental...

Cela a continué après aussi pour voir des images, pour faire des projets...

Joi. Du-te-vino-ul în casa noastră este ceva obişnuit, dar în aceste zile, mai ales înainte de 8 Martie, încă mai multă lume s-a perindat pe aici şi asta pentru că, aşa ca-ntotdeauna, la şcoală, de 8 Martie, se organizează o serbare cu program artistic, unde sînt invitate mamele. Acum erau nişte fete care voiau să cînte la spectacol, de aceea veneau ca să repete sau să le facă un negativ pentru acompaniament instrumental...

După, ele continuă să vină ca să vadă imagini, să facă planuri pentru viitor.S-au dus zilele Babei si noptile vegherii;

De l'inauguration de l'église

Le 9 mars 2011

Mercredi. Ces jours, nous avons parlé, avec Bazil, Mariana, Eugen, Dorina, Sofia, Reli, de la possible visite de nos amis de Belgique, au mois de juillet, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle église.

Miercuri. În aceste zile am vorbit cu Bazil, Mariana, Eugen, Dorina, precum şi cu Reli, Sofica despre posibila vizită a prietenilor noştri din Belgia, la Arieşeni, cu ocazia inaugurării noii biserici, în iulie.(photo:  Grégory)
S-a dus zapada alba de pe intin

Thursday, March 10, 2011

Fin d'hiver

Vasile Alecsandri

Sfîrşitul iernii


S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării, 
S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii, 
Cîmpia scoate aburi; pe umedul pămînt
Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vînt.

La neige blanche est partie,

Du long et du large du pays,
Les jours de "baba" ont fini, les longs nuits aussi
Les champs sont en vapeurs; sur la terre humide,
On fait des sentiers sechés par le vent du printemps...


Une traduction personnelle, je n'en ai pas trouvé une meilleure...


           

Le Jour des Femmes

Le 8 mars 2011

Mardi. C’est la Journée des femmes. Je m’offre depuis le matin déjà des oeillets rouges et blancs. J’aime cette combinaison. Je sais que Liviu va m’en offrir au moins une, mais j’ai eu la chance d’être au magasin depuis le matin et j’ai eu le doit d’en choisir.

Ensuite, j’attends que Liviu s’occupe un peu de la chaudière, qu’il fasse le feu et pendant son travail je prépare les ingrédients pour des petits fours de ”post”, c’est-à-dire sans beurre, sans oeufs, sans lait. Je prépare les haricots pour des sandwiches, les poivrons et les cornichons en saumure.  Pour demain. Car mon gentil mari va avoir 60 ans. Et ils voudrait offrir à ses collègues, dans la salle des profs, un petit repas pendant la récréation de midi.

Marţi. Este Ziua Femeilor. Eu îmi ofer une poésie d’Alecsandri, Sfîrşit de iarnă şi un buchet de garoafe albe şi roşii, îmi place combinaţia asta de culori. Ştiu că Liviu o să-mi ofere măcar una, dar am fost la magazin de dimineaţă şi am avut voie să-mi aleg.

Apoi, am aşteptat ca Liviu să se ocupe de focul din centrală, să cureţe cenuşa, să facă un pic de căldură, timp în care eu îmi pregătesc ingredientele pentru “mucenici”, fursecuri cu nuca, plăcintă cu mere si alte preparate pe bază de fasole si murături pentru o gustare de post, pe care doreşte s-o ofere colegilor lui, în pauza mare. Mîine.  Este ziua lui, face 60 de ani.


     
               
  


Wednesday, March 9, 2011

Début de semaine

Le 7 mars 2011

Lundi. Je me suis levée dans l’idée que c’est le 8, et je me suis dépêchée à faire mon programme du matin pour sortir. Cette journée, une belle journée d’ailleurs, je l’ai passée au dispensaire, à la pharmacie.
S’il est seulement le 7, je vais avoir plus de temps pour préparer la journée de demain quand j’ai beaucoup de travail à la cuisine, dans l’appartement.Aujourd'hui je fais le menu et des achats.

Luni. M-am trezit cu ideea că este ziua de 8, m-am grăbit să-mi fac programul de dimineaţă pentru a ieşi devreme. Mi-am petrecut această zi la dispensar şi la farmacie.
Dacă e abia 7, înseamnă că mă voi pregăti pe-ndelete pentru ziua de mîine, o zi de bucătărie de dimineaţa pînă seara. Azi, am făcut meniul precum şi cumpărăturile.Monday, March 7, 2011

Notre mère

Le 6 mars 2011

Dimanche. Il y a 91 ans est née notre mère. Nous avons allumé des bougies, moi et ma soeur. Nous avons pensé à elle...
Il a fait un temps différent d’une heure à l’autre, il a fait froid, mais le soleil a prédominé. Elle aurait été contente, maman.

Duminică. Acum 91 de ani s-a născut mama nostră. Am aprins cîte o lumînare fiecare dintre noi, este vorba despre mine şi sora mea. Ne-am gîndit la ea...
Timpul a fost diferit de la o oră la alta, a fost frig, dar soarele a fost predominant. Ea ar fi fost mulţumită de baba aceasta.