Saturday, July 30, 2011

Une visite

Le 30 juillet 2011

Samedi. Nous sommes allés à Alba Iulia, visiter la petite famille de notre fils, voir notre petite-fille, Elisa, qui a six semaines déjà. Les Américains sont arrivés eux aussi, on s’est rencontré autour de la petite Elisa et nous sommes rentrés ensemble à Arieşeni.
Au départ de chez nous il pleuvait à verse, à la ville il a fait un peu  de soleil...Malheureusement, j’ai oublié à la maison mon appareil photo. Les photos que j’ai prises avec l’appareil de Martin, il va me les envoyer.


Les voici. Aujourd’hui est le 31 juillet, dimanche.  

Sîmbătă. Am mers la Alba Iulia, să vizităm familia fiului nostru, s-o vedem pe micuţa Elisa, care are deja şase săptămîni. Americanii noştri au sosit şi ei, ne-am întîlnit cu toţii în jurul micuţei Elisa şi apoi am venit împreună la Arieşeni...
Din păcate, mi-am uitat acasă aparatul foto, fotografiile pe care le-am făcut cu aparatul lui Martin, el o să mi le trimită.


Iată-le, azi 31 iulie, duminică.    


   Thursday, July 28, 2011

Le hérisson

Le 28 juillet 2011

Jeudi. Après tant de pluie, enfin une journée de beau temps. J’ai sortis les tapis des deux chambres à coucher pour les aérer. Demain il va pleuvoir de nouveau, donc je n’ai pas pu les laisser dehors. Que de travail!
Ce soir, un petit hérisson se promenait devant la porte.

Joi. După atîta ploaie, în sfîrşit, o zi frumoasă! Am scos covoarele din cele două dormitoare ca să se aerisească, dar nu le-am putut lăsa afară pentru că va ploua din nou. Ce de muncă!
Astă seară un arici micuţ se plimba prin faţa uşii.(Photo de l'an dernier...)

     

Wednesday, July 27, 2011

Cadeaux

Le 27 juillet 2011

Mercredi. Hier, au moment où je fermais le dernier bocal de confiture de cerises, un monsieur de Sibiu entre et me donne deus sacs avec des cadeaux pour Elisa, cadeaux envoyés par la famille Cotîrlea, par Mme Cotîrlea, il disait...
Le mosieur venait d’arriver avec les siens pour passer des vacances à Arieşeni. Ils ont réservé à la pension Casa Moţului.
Donc, grand merci Aurica. Je voudrais venir jusqu’à Sibiu un de ces jours.

Miercuri. Ieri, în momentul în care închideam ultimul borcan de gem de cireşe, un domn din Sibiu intră pe uşă şi îmi aduce două sacoşe cu cadouri pentru Elisa, cadouri trimise de familia Cotîrlea, de doamna Cotîrlea, zicea dînsul.
Domnul tocmai sosea împreună cu ai săi pentru a petrece o vacanţă la Arieşeni. Aveau rezervare la pensiunea Casa Moţului.
Prin urmare, mare mulţumesc dragă Aurica. Tare aş vrea să vin pînă la Sibiu într-una din aceste zile.

        

     

Cerises

Le 26 juillet 2011

Mardi. Il pleut. Le temps continue à faire mauvais. Il paraît que cette année la recolte de cerises dans les montagnes est riche. J’ai reçu de bonnes cerise de Pătrăhăiţeşti et Izlaz.
On ne pouvait les manger toutes, j’en prépare de la confiture.
Marţi. Plouă. Timpul continuă să fie urît.
Se pare că recolta de cireşe, la munte este bogată în acest an. Am primit nişte cireşe bune de la Pătrăhăiţeşti şi din Izlaz. Nu puteam să le mîncăm pe toate, fac nişte gem.


   

Monday, July 25, 2011

Bon anniversaire!

Le 25 juillet 2011

Lundi. C’est l’anniversaire de notre aîné. Bon anniversaire, chéri!
Ils sont maintenant à Bucarest et ensuite ils iront vers Braşov, en route Le petit-fils verra les autres grand-parents.

Luni. Este aniversarea fiului nostru mai mare. La mulţi ani, dragule!
Acum ei se află în Bucureşti după care se vor îndrepta spre Braşov. În drum, nepotul va putea să-şi vadă pe ceilalţi bunici.

     

    


Găina 2011

Le 24 juillet 2011

Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2011Dimanche. Je n’ai rien fait aujourd’hui, rien dont je pourrais être contente, enfin je peux dire que c’était dimanche et je me suis reposée. Mais c’étais aussi la Foire aux filles du Mont de Găina et des gens, des jeunes surtout, y sont allés, comme chaque année. Je n’y ai jamais été. Vraiment je n’ai jamais eu l’envie. Je ne sais pas pourquoi. Cette année, la ville de Cîmpeni a changé la date: le plus proche dimanche de la Ste.Élie, tombait le dimanche passé et ce week-end-là, à Cîmpeni les gens fêtaient les jours de la ville...

Duminică. N-am făcut nimic azi, nimic de care să fiu mulţumită, în fine, aş putea zice că e duminică şi că m-am odihnit. Dar, azi era şi Tîrgul de fete de la Muntele Găina şi oamenii, mai ales cei tineri s-au dus acolo, ca în fiecare an. N-am fost niciodată acolo. Nu am dorit. Nu ştiu pentru ce. Anul acesta, oraşul Cîmpeni a schimbat data. În mod tradiţional, tîrgul se ţine în cea mai apropiată duminică de Sfîntul Ilie, asta era duminica trecută, dar atunci la Cîmpeni s-a ţinut sărbătoarea zilelor oraşului...
  
            


Sunday, July 24, 2011

Au cas où...

Le 23 juillet 2011

Samedi. Un peu de soleil n’a pas convaincu la pluie de s’arrêter. Le soir, on se couche en prennant mesures au cas où on reste sans courant pendant la nuit. Liviu avait acheté des lampes pour des situations comme aujourd’hui.
S
îmbătă. Un pic de soare n-a convins ploaia să înceteze. Seara, ne culcăm luîndu-ne măsuri pentru cazul în care vom rămîne fără curent în timpul nopţii. Liviu cumpărase nişte lămpi pentru situaţii ca acestea.  

       

Saturday, July 23, 2011

Il pleut

Le 22 juillet 2011

Vendredi. Il pleut,il pleut sans cesse, jour et nuit et il y a souvent panne de courant et on est souvent sans internet. Il fait 15oC pendant la journée.
Vineri. Plouă, plouă, zi şi noapte şi avem pană de curent deseori şi sîntem fără internet deseori. S-a răcit, 15oC în amiaza mare.
 Friday, July 22, 2011

Journées caniculaires

Le 21 juillet 2011

Jeudi. Ces jours, je n’ai plus écrit mon journal, je n’ai plus eu le temps, ou j’ai été fatiguée, de toute façon c’étaient des journées caniculaires qui annonçaient la fête de la St. Élie, une fête qui devait être le début de la période de pluies, orages, éclairs et tonneres.
Les enfants et leurs hôtes sont partis lundi, pas en même temps mais dans la direction Cluj. Boni et les siens devaient consulter un alergologue, après quoi, ils se sont dirigés vers Sibiu, la Vallée de l’Olt, la Mer Noire. Ils nous ont appellé de Neptun.

Joi. Nu am mai scris nimic în aceste zile, fiindcă nu am mai avut timp pentru calculator, sau
am obosit, oricum am petrecut zile cu mare căldură care anunţau sărbătoarea Sf. Ilie, 20 iulie,  cu furtuni şi scăderi de temperaturi sub nivelul obişnuit pentru această perioadă.
Copiii cu musafirii lor au plecat luni, fratele şi cumnata lui Oti, mai devreme, în direcţia Cluj, unde aveau de vizitat pe fiica lor, Boni cu ai săi, mai tîrziu, tot în direcţia Cluj pentru un cosult medical la un alergolog, după care s-au îndreptat spre Sibiu, Valea Oltului...Marea Neagră. Ne-au sunat de la Neptun. 


  

Sunday, July 17, 2011

Dimanche de juillet

Le 17 juillet 2011

Dimanche. Hier, Elisa a eu un mois. Elle doit être un peu plus grande et mieux habituée avec son programme de vie. Qu’elle grandisse vite et en bonne santé!
Nous ici, on a eu une nuit bien spéciale pour certains. Moi, j’ai dormi tard et je n’ai rien entendu, mais il paraît qu’il y a eu une panne électrique précédée de bruit et flames sur le poteau d’en face...
Liviu est revenu environs 6h et il a vérifié l’installation chez lui, enfin les électriciens ont remédié la panne.
Boni et les hôtes sont au Glacier, Liviu s’occupe de son film.
Duminică. Ieri, Elisa a avut o lună. Trebuie că este mai mare şi mai obişnuită deja cu noul său univers. Îi urăm să crească mare şi sănătoasă.
Noi, aici am avut o noapte mai specială pentru unii. Eu, am adormit mai tîrziu şi nu m-am mai trezit, dar se pare că a fost o pană de curent, cu scurt circuit zgomotos, cu flamă şi scîntei la stîlpii de curent din faţa casei.
Liviu averificat instalaţia din căsuţă la întoarcerea de la nuntă, mai tîrziu, electricienii au rezolvat problema.
Boni şi musafirii s-au dus la Gheţar, Liviu se ocupă de filmul său.


     

Une journée chargée

Le 16 juillet 2011
Samedi. Le frère et la belle soeur d’Otilia sont arrivés d’Avrig, pour un week-end à Arieşeni. Ils sont allés déjà à Groapa Ruginoasă et à la Cascade de Vîrciorogu avec Boni et Otilia. Martin est parti environs midi jouer avec des copains et on ne l'a plus vu jusqu’à 22h, fatigué et affamé. Moi, j’ai passé cette journée en cuisinant et en faisant une grosse lessive.

Comme presque chaque jour, en rentrant, Boni a fait un bon feu dehors pour griller de la viande et des aubergines.
Liviu est parti au mariage d’un jeune couple, Dana et Dumitru.
Sîmbătă. Fratele şi cumnata Otiliei au sosit de la Avrig pentru a petrece un week-end la Arieşni. S-au dus deja la Groapa Ruginoasă şi la Cascada Vîrciorog. Martin a plecat pe la amiază la joacă şi nu s-a mai întors decît seara pe la ora 22oo, obosit şi înfometat. Eu mi-am petrecut această zi pregătind mîncare şi spălînd haine.
Ca în fiecare zi, la întoarcere din drumeţie Boni a făcut un foc afară pentru grătare şi vinete coapte.
Liviu a plecat la nunta unui cuplu de aici din comună, Dana şi Dumitru.

Friday, July 15, 2011

Au bord de l'eau

Le 15 juillet 2011

Vendredi. La canicule est suportable à Arieşeni, en fait il ne fait que 29o C, pendant que dans d’autres zones il fait 38 ou 39 degrés et quelqu’un disait que, chez nous, la salle de bains est un frigo.
L’eau de la rivière est très froide et je ne pense pas qu’ils pourraient s’y baigner...Ils sont allés dans un endroit qui s’appelle Genune (Abîme).

Vineri. Canicula este suportabilă la Arieşeni, nu sînt decît 29o C, în timp ce în alte zone ale ţării sînt temperaturi de 38, 39 grade iar careva zicea azi că la noi în baie este un adevărat frigider.
Apa rîului este foarte rece şi mă gîndesc că nu vor avea cap să se scalde...S-au dus într-un loc numit Genune.


      

Thursday, July 14, 2011

Vive la France!

Le 14 juillet 2011

Sans internet

Le 13 juillet 2011

Mercredi. On n’a pas eu l’internet aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi, mais c’est la première fois depuis que le fournisseur est rds. Alors, j’ai appelé Dorin, le garçon de la petite firme d’avant qui travaille maintenant pour rds, mais ils venait d’apprendre qu’il y aurait des problèmes dans la zone. J’ai appelé rds, les femmes qui y travaillent n’en savaient même pas, j’ai perdu le temps en installant une petite icone rds sur mon desktop, et enfin la dame m’a dit que devais essayer plus tard, car il y a un dérangement dans la zone.

Boni et Martin ont continué de travailler le bois de chauffage, Liviu s’occupe du film de l’église. Le petit-fils a fait la connaissance des enfants d’Avrameşti, des enfants plus près de son âge.

En dehors de ça, aujourd’hui c’est l’anniversaire de Lumi et Claudiu, je leur souhaite à cette occasion, tout le bien du monde. Bon anniversaire!

Miercuri. N-am avut internet astăzi, nu ştiu pentru ce, dar este pentru prima oară de cînd furnizorul nostru este rds. Atunci, l-am sunat pe Dorin, băiatul care se ocupa de întreţinere şi reparaţtii la vechea firmă. El lucrează în continuare pentru rds, numai că el abia aflase că ar fi probleme prin zonă şi mi-a spus să sun la Centru. Doamnele care lucrează acolo, nici nu aflaseră, m-au făcut să pierd o groază de timp instalînd o iconiţă rds pe desktop, pînă, în fine au aflat şi ele că e ceva deranjament în zonă. Mi-au recomandat să sun mai tîrziu.
Boni şi Martin au continuat să lucreze la lemnele de foc. Nepotul a făcut cunoştinţă cu nişte copii din Avrămeşti, copii mai apropiaţi de el ca vîrstă.

În afară de toate acestea, azi este aniversarea lui Lumi şi Claudiu, le urez La mulţi ani şi tot binele din lume. La mulţi ani! 

     

Tuesday, July 12, 2011

Les photos de Dan-Martin

Le 12 juillet 2011

Mardi. Depuis deux jours nous essayons de voir des photos prises par Dan Martin à Păgida et envoyées par transfer.ro. Liviu a réussi enfin. En voilà quelques unes:

Marţi. De două zile încercăm să vedem nişte fotografii de la Păgida, pe care ni le-a trimis Dan Martin prin transfer.ro. În sfîrşit Liviu le-a luat de acolo. Iată cîteva:


  
  

Bois de chauffage

Le 11 juin 2011

Lundi. Boni et Martin-José ont cassé le bois et Liviu était agréblement surpris de voir un enfant aussi travailleur que notre petit fils.

Luni. Boni şi Martin-José au spart lemne iar Liviu a fost surprins în mod plăcut să vadă un copil atît de harnic cum este nepotul nostru.

   

Monday, July 11, 2011

Famille

Le 10 juillet 2011

Dimanche. Nous sommes partis, chacun à ses affaires, mais finalement ma soeur et le beau frère ont la maison illuminée, car hier et aujourd’hui même les hommes y ont installé des lampes et des prises de courrent.
Avant de partir, on a pris des photos. On ne sait pas quand on pourrait se rencontrer tous comme ça...

Duminică. Am plecat, fiecare cu treburile sale, dar sora şi cumnatul s-au ales cu instalaţia de curent, nu în toată casa, dar pot să folosească nişte lămpi şi nişte prize. Liviu şi ceilalţi s-au ocupat de acest lucru ieri, chiar şi azi.
Înainte de plecare am făcut fotografii. Cine 
ştie cînd ne vom mai întîlni 
aşa de mulţi ca acuma...
(photo groupe: Dan Martin)


Sunday, July 10, 2011

Canicule

Le 9 juillet 2011

Samedi. Hier, nous sommes arrivés à Păgida vers le soir, transpirés, fatigués. Peu de temps après Boni et Otilia sont arrivés de Piatra Neamţ, tout transpirés eux aussi et qui avaient besoin de prendre une douche. Ils l’ont fait à peine aujourd’hui, chez Natalia et Pişti, à Aiud, car leur salle de bains était vraiment confortable.
Martin-José a oublié de toute fatigue dès qu’il a retrouvé ses copains de l’an dernier, Alex et Bianca. 

Sîmbătă. Ieri, am sosit la Păgida destul de tîrziu, seara, transpiraţi şi obosiţi. La puţin timp după aceea au sosit de la Piatra Neamţ, Boni cu Otilia, transpiraţi şi obosiţi la rîndul lor şi avînd urgent nevoie de un duş, ceea ce s-a putut abia azi, la Natalia şi Pişti, la Aiud, căci baia lor era într-adevăr confortabilă.
Martin-José a uitat de orice fel de oboseală, îndată ce şi-a regăsit prietenii de anul trecut, pe Alex şi Bianca.


     

Anamaria et Elisa

Le 8 juillet 2011

Vendredi. Cela a été une vraie journée de juillet, le mois le plus chaud de l’été. Une canicule incrédible pour nous qui faisions encore le feu dans la maison.
Nous avons eu des affaires jusqu’à 4h de l’après-midi, quand Dan-Martin est rentré du travail. Anamaria nous attendait, Elisa dormait sur un fauteuil. En se réveillant elle a demandé sa nourriture.

Vineri. A fost o adevărată zi de iulie, luna lui cuptor. O căldură incredibilă pentru noi care mai făceam încă foc în casă. Am avut treburi de rezolvat, pînă pe la 4:30, cînd s-a întors Dan-Martin de la lucru. Anamaria ne aştepta, Elisa dormea pe un fotoliu, cînd s-a trezit într-un sfîrşit, a cerut să fie hrănită.


    

Week-end avec la petite cousine

Le 7 juillet 2011

Jeudi. Vraiment je ne savais pas qu’aujourd’hui est Jeudi. Je me disais qu’en fin de semaine nous irions chez Elisa à Alba Iulia, quand mon fils, Dan-Martin m’a appelé et m’a dit qu’on était en fin de semaine...
Depuis deux jours déjà, Martin-José, notre petit-fils, veut qu’on aille voir la cousine Elisa.

Joi. Nu credeam că sîntem în zi de joi, mă gîndeam că mai e pînă la sfîrşitul săptămînii cînd îmi propusesem că mergem s-o vizităm pe Elisa, cînd m-a sunat fiul meu, Dan-Martin şi mi-a spus că sîntem deja la sfîrşit de săptămînă.
De vreo două zile deja, Martin-José, nepoţelul nostru vrea să mergem s-o vadă şi el pe verişoara Elisa.