Saturday, December 24, 2016

Chez nous, à la veille du Noël 2016

Joyeux Noël

mes chers lecteurs!


Crăciun fericit
dragii mei cititori!


un film Liviu Maghiar

     

Noël 2016Le 26 décembre 2016

Samedi. A la veille de Noël tout devrait être parfait:nettoyage, repas, sapin, cadeaux...tout. Chez moi, il n'était pas comme ça, c'est-à-dire parfait, jamais. Autrefois je ne réussissait pas car il y en avait trop de choses à faire, maintenant parce que je ne suis plus assez...Il est tard, ce soir je pense mettre encore le rideau dans ma chambre.
Nous avons eu des
enfants et des jeunes à nous chanter des cantiques de Noël, j'ai pris quelques photos pour illustrer l'athmosphère de fête.

Sîmbătă. În Ajun de Crăciun totul ar trebui să fie perfect: curățenia, masa, bradul, cadourile...tot. La mine, niciodată nu a fost așa, adică perfect. Altădată nu reușeam căci erau prea multe de făcut, acum, pentru că eu nu sînt destul de...Este tîrziu, în seara aceasta mă gîndesc să mai fac un lucru: să pun perdeaua la camera mea.
Am avut copii și tineri la colindat, am făcut cîteva fotografii ca să ilustrez atmosfera de sărbătoare.

  

Tuesday, December 13, 2016

Netoyage

Le 12 décembre 2016
Lundi. Je ne pouvais plus voir la porte-fenêtre de la cuisine qui était si sale à cause des chats qui viennent dire bonjour chaque matin et partent dès que je leur donne quelque chose à manger.

Du linge à laver il y a encore pour toute la semaine, des draps de lit ainsi que des rideaux, rien ne presse, j'en ai de quoi m'en servir, mais le linge
sale ne doit pas attendre dans un sac le beau temps. Pourtant, hier encore j'ai découvert que ma machine à laver ne marche plus. A cause de toute sorte de accidents suite auxquels l'eau courante a été trop souvent interrompue le tuyeu de chargement était bouché: la réparation nous redonné la décision et la joie.

Luni. Nu puteam să mai văd ușa-fereastră de la bucătărie atît de murdară și asta din cauza pisicilor care vin în fiecare dimineață să ne salute și pleacă după ce le dau ceva de mîncare.

Haine de spălat am încă pentru o săptămînă, cearceafuri, perdele, dar nimic nu presează, am cu ce să le schimb, dar chiar nu-mi place să adun rufele murdare pentru vremuri mai bune. Totuși, ieri, am descoperit că mașina mea nu mai mergea. Din cauza a tot felul de accidente de-a lungul aducțiunii de apă, accidente care au cauzat prea dese întreruperi ale apei curente, țeava de încărcare s-a înfundat: reparația ne-a redat hotărîre și voioșia.

            


Saturday, December 10, 2016

Préparatifs pour Noël


Le 10 décembre 2016

Samedi. Parfois laver les fenêtres et mettre des rideaux propres c'était tout ce qu'on pouvait faire avant l'arrivée du Noël mais la maison avait cet air frais de fête. Maintenant, je pense faire un peu plus de nettoyage, surtout que la température de dehors me le permet, à environ zéro degrés on peut laver les fenêtres. Ce sont mes dernières préoccupations depuis qu'on voit qu'il y a encore 14 jours jusqu'à la plus importante fête de fin d'année. Bien sûr, je ne peux pas commencer maintenant, samedi soir, ni demain, dimanche. Lundi ce sera le mieux. Attendons donc.

Sîmbătă. Uneori spălatul ferestrelor și perdelelor era tot ce puteam face înainte de sosirea Crăciunului, dar casa avea acel aer proaspăt de sărbătoare. Acum, mă gîndesc să fac ceva mai multă curățenie, mai ales că temperatura de afară îmi permite acest lucru, la plus sau minus zero grade se pot spăla ferestrele. Sînt ultimele mele preocupări, de cînd văd că mai sînt vreo 14 zile pînă le cea mai importantă dintre sărbătorile de sfîrșit de an. Bineînțeles, nu pot să încep de acum, e sîmbătă seara, nici de mîine, duminică. Luni va fi perfect. Să așteptăm deci.

   
   

Tuesday, December 6, 2016

St Nicolas 2016

Le 6 décembre 2016

Mardi. Le froid promet nous laisser en paix après quelques jours de -20 degrés Celsius. On a fait du feu et on a pensé seulement à l'installation d'eau qui pouvait geler et faire crever tous les tuyeux dans la maison et dehors.

Nous passons cette première fête de la fin d'année tout simplement, sans quelque chose de spéciale, sans cadeaux dans les chaussures, on n'a pas été sage...et malgré les décisions on n'est pas certain qu'on le serait un jour.

L'important est le soleil...

Marți.Frigul promite să ne lase în pace după cîteva zile de -20 grade Celsius. Am făcut focul și ne-am gîndit numai la instalația de apă care putea îngheța și să ne trezim cu țevi crăpate prin casă și pe afară.

Noi ne petrecem această primă sărbătoare de la sfîrșitul de an foarte simplu, fără ceva special, fără cadouri în pantofi, nu am fost cuminți...și, in ciuda hotărîrilor, nici nu e sigur că vom fi cîndva.

Important e soarele...

    

Monday, November 28, 2016

Un ennui n'arrive jamais seul

Le 28 novembre 2016

Lundi. Il s'agit de la nuit du 26 vers 28, la nuit de l'incendie. Cette nuit-là, l'électricié a été coupé. Nous avions un petit appareil qui maintennait la petite pompe de la centrale en fonction. Vers le matin, quand le danger a passé, l'électricité est revenue, j'ai mis trois morceaux de bois sur les braises et on s'est couché. Après moins d'une heure je me suis réveillée dans un bruit bizzare, la maison pleine de vapeurs d'eau...Un tuyau de la chaudière a sauté la petite pompe ne fonctionnait pas. Ce qui suivit c'était la réparation, le nettoyage et tout et tout et on était si fatigués!!!

Luni. Este vorba despre noaptea din 26 spre 27, noaptea cu incendiul. În acea noapte, electricitatea a fost întreruptă. Noi aveam un mic aparat care menținea pompa de la centrală în funcție. Spre dimineață, cînd pericolul a trecut, electricitatea a revenit, am pus trei lemne pe jarul rămas în centrală și ne-am culcat. Nu a trecut o oră, că m-am trezit cu un zgomot ciudat, casa era plină de aburi...O conductă de la centrală a sărit, pompa nu funcționa. Ce a urmat a fost reparația, curățenia și așa mai departe, dar eram atît de obosiți!!! (photo: Dan-Martin)

   


Sunday, November 27, 2016

Nuit de cauchemar

Le 28 novembre 2016


Dimanche. Cette nuit je dois dormir car la nuit précedente chez les voisins il y a eu un incendie. C'est une chose terrifiante. J'ai pris quelques images, je ne pouvais pas rester lontemps dehors car je venais de sortir de la salle de bains...

Duminică. În noaptea aceasta trebuie să dorm căci ieri noapte la vecini a fost un incendiu. Este un lucru
înspăimîntător. Am făcut niște fotografii, eu nici nu puteam sta afară prea mult timp fiindcă ieșisem din baie și aveam părul ud...

     

Saturday, November 26, 2016

Le chat StelouLe 26 novembre 2016

Vendredi. J'avais un chat, un matou en fait.  J'aimais croire que c'était mon chat. Au début, rien n'était sûr avec lui, même son sexe était incertain, je lui disais Stela. Il n'était pas fort, comme les autres, il avait besoin de protection, mais il voulait etre indépendant.
 Finalement on a découvert que c'était un male. Stelou a eu ses 9 ans le 27 juin, pourtant, il n'était pas si vieux que ça. Pendant sa courte vie, parce que j'ai tous les raisons du monde de croire qu'il n'est plus, il m'a appris certaines choses:
*il n'a jamais été à moi. Sa mère me l'a laissé quand une autre série de petits venait et il savait déjà les regles de la vie.
*il n'avait confiance en personne. Il mangeait chez moi sans me permettre de le toucher, de l'inviter dans la maison, de le caresser. 
A la vieillesse, oui, il voulait qu'on le caresse, mais alors c'est moi qui a gardé la distance.
*il mangeait peu, mais plusieurs fois par jour si d'autres chats ne passaient pas par là, lui vider la casserole.
*il ne mangeait pas gras. Jamais.
*il aimait les chattes. Il luttait pour elles jusqu'à la dernière goutte de sang pour assurer sa descendence.
*il chassait pour se garder en forme et pour manger si nécessaire.
*on meurt toujours seul. Il s'est caché pour mourir, on ne l'a jamais trouvé. On peut croire qu'on nous l'a volé, ça arrive, mais non, il n'était plus en forme, il était malade, il ne pouvait plus manger, j'ai bien vu...

Qu'on lui accorde un bon souvenir!

Joi. Aveam o pisică. Îmi plăcea să cred că era pisica mea. La început, nimic nu era sigur, nici măcar sexul ei, îi spuneam Stela. Nu era ca ceilalți de tare, avea nevoie de protecție, dar nu voia să depindă de nimeni.
Pînă la urmă am văzut că era motan. Stelou a împlinit 9 ani în 27 iunie, nu era chiar așa de bătrîn. În timpul scurtei sale vieți, pentru că am toate motivele din lume să cred că el nu mai există, m-a învățat unele lucruri:
*n-a fost niciodată al meu. Mama sa mi l-a încredințat cînd o altă serie de pui urma să vină, el știa deja regulile vieții.
*nu avea niciodată încredere în cineva. Mînca la mine, e adevărat, dar nu-mi permitea să-l ating, să-l invit în casă, să-l mîngîi.
La bătrînețe, voia să fie alintat, dar eu am păstrat distanța, așa cum m-a obișnuit.
*mînca puțin, de mai multe ori pe zi, asta dacă alte pisici nu-i goleau castronul.
*nu mînca gras. Niciodată.
*îi plăceau pisicile. Lupta pentru ele pînă la ultima picătură de sînge, ca să-și asigure descendența.
*vîna pentru a se menține în formă și pentru a mînca dacă era nevoie.
*mori întotdeauna singur.
S-a ascuns ca să moară. Nu l-am mai găsit. Am putea crede că l-a furat cineva, se mai întîmplă, dar nu, nu mai era în formă, era bolnav, nu mai putea mînca, am văzut bine acest lucru...

Să-i acordăm o amintire!

           

Thursday, November 24, 2016

Dire la verité c'est du courage

Le 25 novembre 2016Jeudi. Dire la verité c'est du courage, il y a beaucoup qui le disent, ce sont de mots sages, mais écouter la verité cela pourait être mortel.

Il y a longtemps déjà que je n'ai plus écrit mon journal. Je n'ai pas du temps. Ce n'est pas vrai. Mes journées passent sans faire grand chose, en attendant quoi? Cette verité dont je parlais tout à l'heure? Je ne sais pas...

Joi. A spune adevărul înseamnă curaj, sînt mulți care o spun, sînt cuvinte înțelepte, dar a asculta adevărul asta ar putea fi mortal.

E mult de cînd nu mi-am mai scris jurnalul. Nu am timp. Nu-i adevărat. Zilele mele trec fără să fac mare lucru, așteptînd ce? Acel adevăr de care vorbeam adineauri? Nu știu...

    

Saturday, November 12, 2016

Domeniile Boieru Ciumbrud/ Les Domaines Boieru Ciumbrud

Le 12 novembre 2016

Samedi. L'hiver est là. Il neige. 


Depuis longtemps déjà j'ai vecu dans du stress insupportable, mentie en face tout le temps, ça va finir d'une façon ou autre, je ne veux plus rien supporter, je n'ai plus le temps. Mes enfants me soutiennent, cela me fait du bien, mes amis aussi, j'en ai peu d'ailleurs. Dans des situations comme ça on voit lesquels sont les vrais.

Autre chose maintenant. 

Cette semaine nous sommes allés dans ma ville natale pour des problèmes trop souvent remises (visite chez un médecin spécialiste) ou pour des problèmes courantes. De ces problèmes courantes je voudrais parler aujourd'hui. Nous possedons un terrain agricole qui est devenu part d'un domaine viticole avec le
nom Boieru. Au début, le propriétaire ne pouvait pas acheter le terrain or nous payer en argent ou produits ( raisins ou vin). Maintenant la vigne lui permet d'entrer au marché et nous prenons chaque année une quantité de vin, selon la superficie de terrain. On peut choisir le vin qu'on veut. Ma soeur est l'administrateur de ce que notre famille nous a laissé en héritage mais cette fois c'est moi qui
ai pris le vin. Nous avons découvert  avec fierté qu'on fait partie d'une entreprise qui vise la qualité. J'espère que la merveille dure plus de trois jours. C'est agréable de savoir que le tout n'est pas pourris dans notre cher pays. Il me fait tellement plaisir de vous montrer les vins que je viens de choisir!!! 

Sîmbătă. A sosit iarna. Ninge.

De multă vreme deja, am trăit într-un stress insuportabil, mințită în față tot timpul, asta se va termina într-un fel sau altul, nu mai vreau să suport nimic, nu mai am timp de așa ceva. Copiii mă susțin, asta-mi face bine și prietenii, am puțini, situații ca asta mi-i arată pe cei adevărați.

Altceva acuma.

În această săptămînă ne-am dus în orașul meu natal pentru niște probleme prea adesea amînate (vizita la un medic specialist) sau pentru probleme curente. Desprea aceste probleme curente aș vrea să vorbesc azi. Noi posedăm un teren agricol care a devenit parte dintr-un domeniu viticol cu numele Boieru. La început proprietarul nu putea să cumpere terenul sau să plătească o arendă în bani sau produse, struguri sau vin. Înființa o podgorie. Acum via îi permite să intre pe piață, noi luăm o cantitate de vin în fiecare an, după suprafața de teren. Sora mea este administratorul a ceea ce familia ne-a lăsat. Acum a fost rîndul meu să merg acolo. Am putut alege bani, produse...am ales vin și chiar putem lua ce dorim. Am descoperit cu mîndrie că facem parte dintr-o intreprindere ce vizează calitatea. Sper ca minunea să țină mai mult de trei zile. E plăcut să vezi că nu totul e putred în draga noastră țară. Îmi face mare plăcere să vă arăt ce  vinuri am ales!!! 

     
Monday, October 31, 2016

Début de semaine, fin de mois

Le 31 octobre 2016


Lundi. Avec le linge mis dans la machine à laver, j'ai fait tout ce que j'avais dans ma liste de travaux pour la journée. Ce n'était pas grande chose, mais j'ai tout fait: une commande à une pharmacie online, la visite mensuelle chez ma pharmacienne locale, des courses dans les magasins alimentaires et nonalimentaires et la lessive. En plus je dois passer l'aspirateur plusieurs fois par jour jusqu'à ce que l'on finit avec le bois, car tout le temps on fait entrer la sciure dans le salon.

Hier, dimanche en fin d'après-midi on s'est réuni à la Maison de la Paroise pour boire un thé à l'occasion de la 60-e anniversaire de Mariana Chișu. Ce jour-ci, ce sont ses filles qui lui ont préparé les surprises entre lesquelles une petite réunion des voisines et amies dans la grande cuisine où on l'aidaient autrefois à préparer les festins d'après les messes des grandes fêtes organisées par la Paroise sous le pastorat de son cher mari, Bazil, l'ancien pope.
Vraiment elle avait l'air bien surprise en nous voyant. Marioara qui habite le plus loin est arrivée plus tôt( vieilles habitudes), ensuite c'étaient nous trois, Jeanne, Aurica et moi, les voisines d'appartement, car avant, la famille du pope habitait dans un des quatre appartements du „bloc”, ensuite il y a eu Dorica Jurj l'institutrice et Olga, c'est-à-dire, mademoiselle Eugenia Oarga, ancien prof de biologie et grande amie de la famille. Il y avait la doctoresse de la commune avec son mari et leurs enfants, mais ils ont passé tout le temps dans le grand hall de la maison devenu depuis le début le salon et où il y avait la télé. 
Une soirée agréable, du bon thé ou du bon café, d'éxcellents gâteaux, des liqueurs fines et surtout des souvenirs.

Luni. Cu rufele pe care le-am pus în mașina de spălat am făcut tot ce aveam în lista mea de lucrări zilnice. Nu cine știe ce, dar chiar le-am făcut pe toate: o comandă la o farmacie online, un drum la farmacia noastră locală, unul la magazinele alimentare și nealimentare și haine la spălat.În plus, pînă la terminarea lemnelor de tăiat și aranjat, trebuie să aspir mereu, pentru că aducem rumeguș în casă.   

Ieri, duminică spre seară, pe la 5, am fost la o petrecere, la un ceai, la Casa Parohială cu ocazia celei de a 60-a aniversări a Marianei Chișu. În această zi, fiicele sale i-au pregătit surprizele, între care și o mică reuniune cu vecinele și prietenele, în bucătăria cea mare unde o ajutam odinioară să pregătească ospețele de după slujbă la marile sărbători ale Parohiei păstorite de dragul său soț, care a fost preotul Bazil. Mărioara, care locuiește mai departe, a sosit prima, ca pe vremuri. Apoi noi trei: Jeana, Aurica, eu, vecinele de apartament, vreau să spun că, înainte familia preotului locuia într-unul din cele patru apartamente de la „bloc”, după care au mai venit Dorica Jurj, învățătoarea și Olga, adică domnișoara Eugenia Oarga, fostă profă de biologie, mare prietenă a familiei. Mai era acolo doctorița comunală cu soțul și copiii lor, dar ei au stat în holul devenit încă de la bun început, salonul casei, unde se află și televizorul.

A fost o seară plăcută cu ceai bun sau cafea bună, cu excelente prăjituri, lichioruri fine și mai ales cu frumoase amintiri.                                 

  Saturday, October 29, 2016

Déception

Le 29 octobre 2016

Samedi. Si quelqu'un fait une promesse et cela dure du 25 jusqu'au 29 octobre...

Sâmbătă. Cînd cineva îți face o promisiune și cînd asta durează din 25 pînă în 29 octombrie...Tuesday, October 25, 2016

Les travaux continuent

Le 25 octobre 2016


Mardi. J'écris souvent mardi dans mon journal, je ne sais pas pourquoi et finalement il n'est pas important. Avant c'était chaque jour, c'est pour ça qu'on l'appelle journal, mais depuis que j'ai eu des problèmes de "post" avec les photos (on me proposait d'acheter de l'espace pour les photos) j'ai eu peur...Enfin. Laissons ça de côté!

Hier, lundi on a coupé
le bois en morceaux d'aproximativement 40 cm. On pense toujours à quelqu'un, qui puisse le couper mais souvent la personne attend beaucoup de plaidoiries et des conditions. Cette fois, on a eu de la chance, nos amis, les Flueraș, ont fait un bon travail. Maintenant, on doit casser les morceaux et les ranger. Ça donne du travail de nouveau, toujours du travail pour mon cher mari, bien entendu.


Chaque fois quand mon cher mari me demande un avis ou un conseil (rarement) et je ne lui donne pas la réponse qu'il attendait, on se querrelle, et dire que c'est lui qui a demandé mon avis...Ma soeur se comporte de même.

Marți. Îmi scriu deseori jurnalul în zi de marți, nu știu de ce, nici nu are importanță. Înainte scriam în fiecare zi, de aceea se numește jurnal, dar de cînd am avut probleme cu postarea fotografiilor (mi se propunea să cumpăr spațiu pentru acestea) de atunci mă tem...în fine. Să lăsăm asta!

Ieri, luni am tăiat lemnele în boci (bucăți) de aproximativ 40 cm. Te gîndești întotdeauna la cineva care să vină să le taie, deseori persoana face atîta caz, se lasă rugată, pune condiții. De data aceasta, am avut noroc, prietenii noștri, Flueraș, au făcut o treabă bună. Acum, lemnele trebuiesc crăpate, aranjate. Mai e de lucru. Toate astea le face iubitul meu soț, se-nțelege.

De fiecare dată cînd dragul de el îmi cere o părere și nu-i dau răspunsul așteptat, ne certăm și eu, care nici măcar nu-mi permit să vorbesc neîntrebată...Cu sora mea pățesc la fel.

              


Sunday, October 23, 2016

Choix

Le 23 octobre 2016

Dimanche. Cette année on acheté le bois de chauffage au choix, c'est-à-dire qu'il y a des distributeurs d'ici ou d'ailleurs, de façon qu'on peut choisir. Il y en a qui ont acheté le bois coupé prêt à le mettre dans le poêle. Nous, on a encore du travail, mais ce bois est pour l'an prochain, on a aussi le temps.

Pour le moment nous avons encore des problèmes avec la
cheminée, qui ne marche pas bien et la fumée rentre dans la maison.

Ce week-end nous avons eu les enfants, c'est-à-dire Elisa et les siens. On a pris des photos avec la nouvelle caméra, une Canon eos 6D, pour voir comment elle marche.

Duminică. Anul acesta lumea a cumpărat lemne de foc la alegere, adică de ceva vreme, există mai mulți distribuitori.

Unii le-au luat tăiate, gata de pus în sobă. Noi mai avem de lucru cu ele, dar nu e grabă, sînt pentru anul viitor, este timp destul.


Pe moment , din nou avem probleme cu coșul de fum, nu merge bine și întoarce fumul în casă.


În week-end-ul acesta am avut vizita copiilor, adică Elisa și ai săi. Ne-am fotografiat cu noua cameră foto, un Canon eos 6D.
      


   


Thursday, October 20, 2016

Bois de chauffage

Le 20 octobre 2016Jeudi. Depuis des jours, des semaines même, qu'on doit faire des démarches pour avoir le bois de chauffage, comme autrefois.  Il pleuvait, en plus. Cette fois, on faisait le programme de la fin de semaine en fonction de ce transport. Ce soir, on a fini cet affaire.

Joi. De zile, de săptămîni chiar, a trebuit să faci demersuri pentru a cumpăra lemne de foc, ca
pe vremuri. În plus, a și plouat. De data asta, pînă  și programul sfîrșitului de săptămînă era în funcție de acest transport..Înspre seară , s-a rezolvat afacerea.

     

Tuesday, October 18, 2016

Enfin, un peu de soleil

Le 18 octobre 2016Mardi. La pluie s'est arrêté, le soleil brille timidement, peut-être nous allons pouvoir terminer le nettoyage d'automne dans l'allée. Nous, parce que je ne veux plus travailler seule. En tout cas, ces jours on attends un transport de bois de chauffage qui n'est pas arrivé à cause de pluie.

L'automne est humide et froide, dans les arbres autour de la maison il y a encore des feuilles
qui doivent tomber, donc la brouette reste encore en fonction.

De temps en temps, nous devons aller à une source pour l'eau potable, quelqu'un a découvert que cette eau est beaucoup meilleure que celle du robinet qui, d'ailleurs, vient toujours d'une source de la même colline.

Marți. Ploaia s-a oprit, soarele strălucește timid, poate vom termina
curățenia de toamnă pe alee și voi planta bulbii de lalele pe care i-am cumpărat de curînd. Vom termina curățenia, adică noi, nu vreau să mai lucrez singură. Oricum, în aceste zile așteptăm un transport de lemne de foc, nu au sosit încă din cauza ploilor.

Toamna  este umedă și rece, în copacii din jur mai sînt frunze încă, deci roaba rămîne în așteptare.

Din cînd în cînd, ne ducem după apă de băut la un izvor, careva a  descoperit că e mult mai bună decît cea de la robinet, care, de altfel, vine tot de la un izvor de pe același deal.


  

Sunday, October 16, 2016

Comment vont les...enfants

 Le 16 octobre 2016Dimanche. Comment vont-ils ou qu'est-ce que je sais d'eux...Je dirais bien, même très bien, peut-être...Les Américains passent ce week-end en dehors de leur ville, en moto, le petit fils chez sa mère, mais depuis peu de temps ils ont vu Carmen à SLC.

Les Italiens, je n'ai pas des détails mais de temps en temps on parle au téléphone avec le papa, petit-fils a manqué les classes, malade, enrhumé, peut-être. 

Les Roumains font de progrès aux cours de nage et ils n'ont pas assez de temps pour parler au téléphone avec les grands parents.

Nous, nous n'avons pas fini les travaux dans le jardin car il pleut.

Duminică. Ce mai fac ei sau ce știu eu despre ei...Aș zice bine, chiar foarte bine, poate...Americanii își petrec week-end-ul în afara orașului, cu motocicleta, nepotul va fi la mama sa, nu de mult au văzut Carmen la SLC.

Italienii, nu am multe detalii despre ei, dar din cînd în cînd vorbim la telefon, cu tata, nepotul a lipsit de la școală, bolnav, răcit probabil.

Românii fac progrese la cursul de înot și nu prea au timp să vorbească la telefon cu bunicii.

Noi...Nu am terminat cu aleea fiindcă plouă.

   Tuesday, October 11, 2016

Les travaux d'automne

Le 10 octobre 2016


Lundi. Depuis quelque temps déjà mon cher mari me suggère qu'on devait nettoyer l'allée c'est à dire, couper l'herbe, ratisser, couper les arbustes et je fais semblant de rien entendre, rien voir. Enfin, aujourd'hui, je lui dis que je pourrais l'aider à faire ce travail. Dès le debut, il abîme le coupe-herbe électrique en le branchant directement à la prise, quand cet outil avait besoin d'un transformateur car c'était un outil américain (eux, ils ont 120 et nous 220 à la prise de courant) le transformateur était justement là-bas.
Ensuite, il me coupe un arbuste précieux, un Chaenomeles japonica, Cognassier du Japon que j'ai acheté il y a deux ans, il y avait une tije de métal près de lui pour être bien vu. Je ne dis rien, la machine ne marche plus on doit arêter, il n'a plus envie de ce travail, ce n'est pas son affaire...

Ce soir, nous allons à une veillée, Justin, 83 ans, vient de nous quitter.

Luni. De multă vreme deja, dragul meu soț îmi sugerează să ne apucăm de treabă, să curățăm aleea adică tăiat iarba, arbuștii, greblat, eu mă fac că nu aud, nu pricep, nu văd nimic. În fine, azi îi spun că sînt dispusă să-l ajut să facă această treabă. Încă de la început, îmi strică cositoarea electrică branșînd-o direct la priză, cînd ea are nevoie de un transformator (e americană și ăștia au 120 la priză, noi 220) transformatorul era lîngă ea.
Apoi, îmi taie un arbust prețios, gutuiul japonez, cumpărat acum doi ani, avea înfiptă alături o tijă de metal ca să fie bine văzut. Nu zic nimic, mașina nu mai merge, trebuie să ne oprim, el nu mai are chef de munca asta, nici nu-i treaba lui...

În seara asta mergem la un priveghi, la Iustin 83 de ani, care tocmai ne-a părăsit.