Tuesday, June 12, 2018

Griottiers


Le 11 juin 2018
Lundi. Păgida. Ah ! Combien de cerisiers et griottiers il y a dansle jardin! Grands et petits! Tous pleins de fruits bons àêtre mangés.                                                     Marieta et HH sont occupés avec la nouvelle salle de bains, il y a un plombier avec eux. Nous, on s’est reposé après le voyage et ensuite nous avons cueilli des griottes. 
En fait nous sommes descendus de la montagne pour la fête de fin d’année scolaire d’Elisa. Ce sera demain.                      J’ai acheté une tablette pour avoir internet ici ou ailleurs, quand je pars en voyage, mais,voilà que je l’ai oubliée à la maison. Quelle bêtise!

Luni. Păgida. Vai, cîți
vișini sînt în grădină ! Mari și mici. Toți încărcați cu fructe coapte numai bune de mîncat.    Marieta și HH au un meșter care lucrează la baia lor și care,probabil, o va face și pe a noastră.                       Noi, am venit de fapt,pentru serbarea de sfîrșit de an a Elisei. Va fi mîine.                                                       Mi-am cumpărat tabletă ca
să am internet cînd vin aici, sau în
altă parte, cînd plec de acasă în călătorie și, iată, am uitat-o acasă. Ce prostie!

     


Thursday, May 31, 2018

Ce mois de mai...

Le 30 mai 2018Mercredi. Je ne vais pas laisser passer ce mois de mai sans écrire un mot, parce qu'il a été trop beau et mon coeur est encore bien content:depuis longtemps je n'ai pas eu les enfants à la maison. Eux mêmes, ils ne se sont vu ensemble depuis tant de temps, tous à la maison!

En plus, il a fait et il fait encore beau temps, plus chaud comme d'habitude, pourtant, le soir, nous sommes
obligés de faire un peu de feu dans la maison. En un mot, c'est comme il faut.

J'espère avoir assez de courage pour écrire plus souvent dans mon journal.


Miercuri. Nu voi lăsa să treacă această lună mai fără să scriu un cuvînt, pentru că a fost prea frumos și inima mea este încă foarte  mulțumită: demult n-am avut toți copiii acasă. Ei înșiși
 
 
nu s-au mai văzut împreună atîta timp!

În plus, a fost și este încă timp frumos, mai cald ca de obicei, totuși, seara, sîntem obligați să facem puțin foc în casă. Într-un cuvînt, toate bune.

Sper să am încă destul curaj ca să-mi scriu jurnalul mai des.

          


        


(photos:Dan Martin)

            Sunday, May 13, 2018

Pas de problèmes

Le 12 mai 2018

Samedi. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien, seulement que j'ai été fort occupée, j'ai eu mes fils en visite depuis le 28 avril jusque hier. Et les petits-fils.

Sîmbătă. Nu vă neliniştiţi. Sînt bine, atîta doar că am fost foarte ocupată, am avut pe fiii mei în vizită din 28 aprilie şi pînă
ieri. Şi pe nepoţi.