marți, 17 august 2021

Tout l'été, occupées

 18 août 2021


Mercredi. J'ai été bien occupée cet été: j'ai eu des petits fils , de la famille: la pandémie n'a pas complétement passé, il y a encore des restrictions, mais en Europe on circule, car voilà nos Italiens sont venus passer des vacances avec leur familles. Avant eux nous avons passé des vacances avec Elisa. Parfois, elle se déguisait en princesse.

„J'aurai mes petits fils cet été, comment vais-je faire pour les occuper? On ne parle la meme langue?” s'inquiétait une grand-mère. Et une autre:„Pas de problèmes! Soit qu'ils arrivent de France, d'Italie, d'Espagne ou d'autre pays, les enfants de nos jours ont leur téléphone!!!” Et c'est comme cela! Leurs parents aussi! Les pauvres!

Miercuri. Am fost foarte ocupată în această vară: am avut nepoți, familie: pandemia nu a trecut complet, există încă restricții, dar în Europa se circulă, iată italienii noștri au venit acasă pentru vacanță. Înainte, am petrecut ceva timp cu Elisa, tot în vacanță. Uneori se deghiza în prințesă.

„Voi avea nepoții în vacanță în vara aceasta, ce mă fac, cum o să-i ocup? Nu vorbim aceeași limbă”, se neliniștea o bunică. Alta îi răspundea:„Nu vei avea probleme: fie că vin din Franța, Italia, Spania sau altă țară, copiii din zilele noastre au telefonul!” Și așa este! Părinții lor tot așa! Săracii!

          joi, 13 mai 2021

Couleurs après un long hiver

13 mai 2021  


Jeudi. Je ne voudrais pas oublier que ces deux derniers hivers nous avons vecu sous une couche importante de neige et en plus, nous avons été obligés de vivre longtemps enfermés chez nous.  Ainsi, j'attendais les Pâques en espérant un changement. J'ai forcé 
un peu les choses en colorant des oeufs. Le vrai changement était que c'est mon cher mari qui s'en est occupé.Ce n'était pas de ses habitudes, ni des miennes.

Joi. N-aș vrea să uit că în aceste ultime două ierni am trăit sub un strat important de zăpadă și, în plus, am fost obligați să trăim timp îndelungat închiși în case.Astfel, așteptam Paștile sperînd la o schimbare. Chiar am forțat un pic lucrurile colorînd ouă. Adevărata schimbare a fost că iubitul meu soț s-a ocupat de asta. Ceva neobișnuit atît pentru el cît și pentru mine.

         miercuri, 12 mai 2021

Mai et ses fleurs

12 mai 2021  


Mercredi. Chez moi, dans la Vall
ee, il n'y a plus de neige et les fleurs ont fait de merveilleuses apparitions devant la maison. L'hiver a été long je pensais que moi, ou autres n'aient plus la chanse de voir le printemps arrivé, les fleurs et la verdure...C'est pour cela que je dis encore une fois: je suis contente! Les bulbes mis en terre pendant l'automne sont

fascinants!

Miercuri.La mine în Vale, nu mai există zăpadă și florile și-au făcut miraculoasa apariție în fața casei.Iarna a fost lungă și atunci, mă gîndeam că eu, sau alții ca mine,(care nu mai sîntem tineri) să nu mai avem șansa să vedem primăvara sosind, florile, verdeața...De aceea spun, încă odată: sînt mulțumită! Bulbii semănați în toamnă arată minunt! 

           


 

Mai et la belle neige

 12 mai 2021   

Mercredi. Nous voilà en plein mois de mai, le printemps est là et je suis contente. Certainement, il y en a qui sont heureux de savoir que la neige les attend là-bas sur les pistes de ski, mais cela c'est une autre histoire...Ici, avec toute cette neige, il n'y a pas de gens sur les pistes de ski à cause du covid19, crise qui a mis à zéro toute activité...C'est plutôt triste de voir la belle neige qui attend les skieurs.  

Miercuri. Iată-ne în plină lună mai, primăvara a sosit şi eu sînt muţumită. Cu siguranţă, există cei care iubesc zăpada şi sînt fericiţi ştiind că ea îi aşteaptă pe pîrtii, dar asta este o altă poveste...Deocamdată, cu toată această zăpadă, pîrtiile sînt pustii, din cauza covid19, o criză care a redus la zero orice activitate.Este trist să vezi toată frumoasa zăpadă cum îi aşteaptă pe skiori!

 

             
marți, 27 aprilie 2021

Histoires et histoires...

27 avril 2021 


Mardi. Le 5 avril-la deuxi
ème dose du vaccin, il y a du temps depuis...On va bien.

Il y a encore des restrictions, masques, distances, etc, mais j'espère que la pandémie va prendre fin cet été. On vivra et on verra.

L'hiver a passé, difficilement


mais il a pass
é, le printemps est là, j'ai même des jonquilles dans le parterre, les perce-neige et les crocus ont passé déjà.

Il y a eu le dimanche des Fleurs et nous attendons les Pâques. Comme d'habitude, notre voisine, Olga a chaulé les arbres de tous les jardins ici dans le voisinage.


Voil
à des nouvelles listés...

Marți. În 5 aprilie- a doua doză de vaccin, a trecut ceva timp de atunci...Sîntem bine.

Restricții există încă, măști, distanțare, etc, dar sper că pandemia va trece în vara ceasta. Vom trăi și vom vedea.

Iarna a trecut. Greu, dar a trecut, a sosit primăvara, chiar am niște narcise galbene inflorite în strat, ghioceii și brîndușele au trecut deja.

A fost duminica Floriilor și acum așteptăm Paștile. Ca în fiecare an la vremea asta, vecina noastră, Olga a văruit trunchiurile pomilor de prin grădinile învecinate.

Iată cîteva noutăți listate aci... 

 

      


  

luni, 15 martie 2021

Vaccin

15 mars 2021   

Lundi. Aujourd'hui, nous avons pris la


première dose de vaccin covid à Câmpeni, à 9h. Tout va bien, le vaccin est comme tout vaccin: ni mal, ni bien, je parle de l'administration proprement-dite, quant à l'efficience j'y crois, autrement je ne le faisais pas... Parce qu'il y a tant de discutions pro et contre...

Aller à Câmpeni est devenu une habitude à cause du dentiste, mais cette fois, pour y arriver à 9h, c'est un peu trop tôt, on doit se réveiller à 7h, on n'a pas le temps de programme léger du matin, on doit se dépêcher...Mais tout cela a passsé. Demain, chez le dentiste.

Entre ces allées-venues je dois m'habituer avec les nouveautés dans la manière de manger...pas toujours agréable.

Et il pleut, il pleut...

Luni. Azi am luat prima doză din vaccinul anticovid la Câmpeni, la ora 9,00. Totul e bine, vaccinul este ca orice vaccin, nici bun nici rău, mă refer la administrarea propriu-zisă, cît despre eficiență, cred că va avea, altfel nu mergeam. Sînt atîtea discuții pro și contra...

Mersul la Câmpeni este deja o obișnuință de cînd cu dentistul, dar acum a trebuit să mă trezesc mai devreme, să sar peste programul meu lejer de dimineață, să mă grăbesc...Totul a trecut, mîine, la dentist.

Între aceste du-te-vino la dentist, trebuie să-mi formez alte deprinderi de a mînca...nu întotdeauna agreabile.

Și plouă, plouă...

         


 

miercuri, 3 martie 2021

Printemps, perce-neige, soleil


 3 mars 2021


Mercredi. Apr
ès tant de neige, nous pensons au printemps et aux fleurs. Le 1 mars, temps du „mărțișor”, a passé sans y penser,surtout que ce jour-là nous avons fait un petit tour dans la ville (chez le dentiste). La-bas, le temps est plus avancé. 

Chaque matin, le soleil est plus gai et plus


promettant.  J'ai m
ême deux perce-neige fleuris dans l'allée, quelques crocus aussi.

Miercuri. După atîta zăpadă, ne gîndim la primăvară și la flori. 1 martie, „mărțișorul”, a trecut fără să-mi dau seama, mai ales că în acea zi, am fost la oraș, (la dentist). Acolo timpul este mai avansat. 

În fiecare dimineață, soarele este mai vesel și mai promițător. Am chiar și doi ghiocei înfloriți pe alee și cîteva brîndușe.