duminică, 16 iulie 2017

Citations préférées/ Citate favorite (13)

Le 12 juillet 2017


Catherine Coulter, Le tueur à la corde


Mercredi.( planifié pour lundi, le 16 juillet) Enfin, je viens de finir ma lecture et je me joins à ceux qui reccomandent ce livre aux lecteurs qui aiment le suspens et la surprise. C'est un thriller dont le personnage principale est une jeune femme, Lacey Sherlock. Elle a vecu sept ans traumatisée par un crime dont la victime a été sa soeur, Belinda. Lacey fait partie d'une famille qui s'appelle Sherlock, un nom, d'une façon, prédestiné. Le père est juge, le juge Corman Sherlock.
Lacey se décide d'entrer dans l'FBI, trouver le criminel, le punir et se liberer de ses cauchemars, sa peur et sa culpabilité. Avec son supérieur hiérarchique Dillon Savich, ils entrent dans un jeu d'action, dangers, pistes multiples, dans les grandes villes américaines de Washington, Boston, San Francisco, avec un peu de place pour une petite histoire d'amour. Bref, il y en a du tout.

Quelques citations et extraits:

Pendant sept ans, Lacey avait vecu ainsi:

„Elle étouffait. Elle allait mourir. Brusquement, elle se redressa, s'assit sur son lit, le souffle rauque, en essayant de maîtriser sa terreur. Elle alluma la lampe de chevet. Il n'y avait rien à part les ombres qui plongeaient les quatre coins de la chambre dans une obscurité inquiétante. Comme chaque soir, la porte était verrouillée, et sa poignée bloquée par une chaise, juste pour faire bonne mesure"

Ensuite elle s'exerce au Centre d'entraînement du FBI, Quantice, Virginie et passe avec brio un teste pratique.

„Mais parlons plutôt de vos performances à l'entraînement. Elles sont excellentes. Vous savez manier une arme, vous pratiquez bien l'autodéfence, vous courez quinze kilomètres en moins de quinze minutes, et vos capacités de jugement se situent bien au-dessus de la moyenne. Je vois ici une petite note qui dit que vous avez réussi à abattre Dillon Savich à Hogan's Alley. C'est une première.!"

Elle commence son travail dans l'équipe de Dillon Savich.

„On pense qu'il entretenait depuis longtemps de la haine ou du ressentiment à la famille qu'il a massacrée, sans que celle-ci ou ses amis s'en rendent compte"

„Il a épousée cette traînée alors que Belinda était à peine morte"

„Je n'ai vu que des pensionnaires. Il y en avait partout. Elles étaient terrifiées. J'en ai raccompagné quelques-unes jusqu'à leur chambre."

„Merci de nous avoir sauvées. Monsieur Maitland, nous l'avons finalement eu"

Miercuri.(Postare planificat[ pentru luni 16 iulie)
In fine, tocmai mi-am terminat lectura și mă alătur celor care recomandă această carte cititorilor cărora le place suspansul și surpriza. Este un thriller al cărui personaj principal este o tînără, Lacey Sherlock. Ea a trăit șapte ani traumatizată de o crimă a cărei victimă a fost sora sa, Belinda. Lacey face parte dintr-o familie al cărei nume este Sherlock, un nume predestinat, se pare. Tatăl, este judecător, judecătorul Corman Sherlock. Lacey decide să intre în FBI, să găsească criminalul, să-l pedepsească, să se elibereze de coșmaruri, teamă și culpabilitate. Împreună cu superiorul său ierarhic, Dillon Savich, intră într-un joc al acțiunii, pericolelor, pistelor multiple, în marile orașe americane de la Washington, la Boston și San Francisco, cu un loc pe undeva pentru o poveste de dragoste. Pe scurt se găsesc de toate!

Cîteva citate și extrase:

Timp de șapte ani Lacey a trăit cam așa:

„Ea simțea că se sufocă. Va muri. Brusc, se ridică și se așeză pe marginea patului, respirînd cu greutate pe cînd încerca să-și stăpînească groaza. Aprinse veioza. Nu era nimic, doar umbre ce se prelungeau în cele patru colțuri ale camerei, într-o obscuritate neliniștitoare. Ca în fiecare seară, ușa era zăvorîtă și mînerul blocat cu un scaun, așa, să fie mai sigur.”

În continuare o vedem exersînd la Centrul de antrenamente FBI, Quantice, Virginia și trecînd cu brio primul test practic.

Dar să vorbim mai ales despre performanțele tale la antrenamente. Sînt excelente. Știi să mînuiești o armă, practici foarte bine autoapărarea, alergi cincisprezece Kilometri în mai puțin de cincisprezece minute, și capacitățile tale de luarea deciziei sînt cu mult peste media. Văd aici și o notă care spune că ai reușit să-l dobori pe Dillon Savich la Hogan's Alley. Asta e o premieră!”

Își începe munca în echipa lui Dillon Savich.

„Credem că de mult timp el întreținea ura sau resentimentele față de familiile pe care le masacra, fără ca acestea sau prietenii lor să-și dea seama”

„El s-a căsătorit cu tîrîtura aceea pe cînd Belinda abia fusese îngropată.” 

„N-am văzut decît pensionare. Erau peste tot. Erau îngrozite. Le-am însoțit pe cîteva pînă în camerele lor.”

„Merci că ne-ai salvat, Domnule Maitland, dar pînă la urmă l-am prins!”


Citate favorite este un serial după o idee a Ellei detaliată de Zina aici.

                 duminică, 9 iulie 2017

La fontaine

Le 9 juillet 2017Dimanche. Les enfants travaillent. Cette semaine ils ont fait la fontaine. Nous avons suivi de loin. Voilà quelques photos de Dan-Martin.

Duminică. Copiii lucrează. În săptămîna aceasta au făcut fîntîna. Noi am urmărit de departe. Iată cîteva fotografii ale lui Dan-Martin.vineri, 7 iulie 2017

La vie en...gris de toute une semaine

Le 4 juillet 2017

Mardi. Aujourd'hui, les Américains des Etats Unis fêtent leur journée nationale. God bless América!

J'ai raté encore une fois les citations de lundi. C'est parce que j'étais en train de lire le roman policier dont je vous ai déjà parlé...
La vie en...gris parce
qu'il a fait effectivement gris et aussi un peu de pluie; aussi parce qu'il fait assez frais; et encore parce qu'il n'y a pas de joie de vivre. C'est une sorte de survie que je suis en train de...vivre. Trois choses importantes, pour voir la vie ainsi, non?

Mercredi. Nous avons fait un voyage plus que fatigant chez l'oncle de Liviu et chez sa femme. Ce sont les deux très vieux membres de la famille qui se querellent tout le temps et qui sont invadés des personnes qui veulent hériter leur petite fortune. Cette fois aussi il y en avait une qui est venue chez eux dans ce but.

Ensuite nous avons passé chez les enfants, il faisait très chaud. Imposible d'y rester la nuit.

En route nous nous sommes arrêtés à la maison (en construction) pour voir où l'on est. Il y a quelques semaines, en me promenant avec Elisa par les alentours, j'ai découvert une annonce ("personne qui execute des travaux à la main pour creuser, nettoyer et approfondir de puits, nr de téléphone...")et aujourd'hui un jeune
homme est venu pour voir où il doit faire la fontaine. Il était trop jeune, me disais-je, pour ce genre de travail comme si la decouverte d'eau et la construction d'une fontaine sont des chose magiques. La jeunesse et la magie ne vont pas très bien ensemble, dans mon acception.Jeudi

Jeudi.Les nuances de gris sont devenues plus accentuées pendant la nuit sur un fond de trop de bière( ce n'est pas moi qui boit la bière) et sur une orage, pendant la journée, avec de la glace.

Où l'on est avec la fontaine? Tout va vite. Aujourd'hui, jusqu'à midi, le jeune homme avec son compagnon ont découvert  où se trouve la toile phréatique, c'est-à-dire l'eau souterraine. Comment ils l'ont fait? Avec deux petits fils de métal qu'on tient en main et la où il y a de l'eau sous la terre les fils s'éloignent. Ensuite, ils ont creusé le puit, 3 ou 3,5 m en profondeur. Demain ils vont y mettre des anneaux en béton pour les puits qu'on trouve non loin de là-bas.

Marți. Azi americanii din Statele Unite sărbătoresc ziua națională. Dumnezeu să binecuvîteze America!

Am ratat încă odată citatele de luni. Asta s-a întîmplat pentru că tocmai citeam, romanul polițist de care vă spuneam.
Gri, viața în gri pentru că efectiv a fost atmosferă cenușie și un pic de ploaie. Deasemenea pentru că-i rece. Și, în plus n-am nici un chef de viață. E, mai degrabă un fel de supraviețuire ceea ce mi se întîmplă. Am, cum ar veni, trei motive esențiale pentru a vorbi despre viața în... gri, nu?

Miercuri. Am făcut o călătorie mai mult decît obositoare pînă la unchiul lui Liviu și nevastă-sa, cei doi vîrstnici ai familiei care se ceartă în permanență și sînt mereu asaltați de persoane dornice să moștenească mica lor avere. Și acum era în vizită una care dore acest lucru. 
După aceea am trecut pe la copii, era foarte cald. Imposibil să rămînem peste noapte.

De vreo două sau trei săptămîni, am descoperit acest anunț, în timp ce mă plimbam cu Elisa prin Micești. Azi, cînd am trecut pe la casa în construcție, a venit un tînăr ca să vadă unde trebuie să facă fîntîna. Mi s-a părut prea tînăr pentru așa o treabă, ca și cum săparea și construirea unei fîntîni ar ține de magie. Tinerețea și magia nu prea s-ar potrivi, în accepțiunea mea.


Joi. Nuanțele de gri au devenit mai accentuate în timpul nopții pe un fond de prea multă bere (nu eu beau bere) iar azi, pe zi, am avut parte de o furtună cu ghiață.

Fîntîna este săpată deja. Azi pînă pe la ora unu tînărul fîntînar a descoperit unde trebuie să fie apa ( avea două sîrmulițe care se depărtau acolo unde în adîncime există apă și se apropiau acolo unde nu e) și chiar a săpat cu o lopățică vreo 3 sau 3,5 metri adîncime...Mîine vor introduce niște inele din beton ce se găsesc de vînzare și gata fîntîna.