duminică, 5 februarie 2023

D’un extrême à l’autre

Le 5 fevrier 2023   

 


Dimanche. Nous avons vecu un hiver printanier jusqu'au milieu de la saison et apr
ès, nous vivons sous la neige...

Pour que je me rappelle: le sentier creuser dans la neige de la maison jusquà la rue a été fait par mon mari, après par une déneigeuse, ensuite par mon mari... encore une fois.

Maintenant le sentier est comme ça:comme autrefois.

 

Duminică. Am trăit o iarnă primăvăratică pînă la jumătatea sezonului, acum sîntem sub zăpadă.
 

Doar ca să-mi amintesc: cărarea prin zăpadă de la ușa casei pînă la drum a fost făcută de soțul meu, pe urmă de o mașină de dezăpezit, apoi de el...încă o dată. Acum arată așa: ca altădată (se pare că am cobit!?)

(photo 1: internet-photo 2 Liviu))


  

joi, 2 februarie 2023

Hiver pour de vrai

1:er fevrier 2023Mercredi. Nous sommes chez nous contents de la chance qu’on a eu lundi à Alba-Iulia, car il a fait beau temps, chemin sec et beau, médecin aimable,  quelques provisions au retour: on s’est arrêté à Câmpeni au magasin Profi.
Maintenant il neige, pour de vraie. Demain nous aurons des paysages d’hiver, on prendra des photos...
Au reste, tout va bien, aujourd’hui, nous avons préparé de l’aspic de porc, nous en avons pour une semaine...

Miercuri. Sîntem acasă mulțumiți că

am avut noroc luni cînd ne-am dus la Alba-Iulia, căci a fost timp frumos, drum curat și uscat, medic amabil, niște provizii la întoarcere: ne-am oprit la Cîmpeni la magazinul Profi.
Acum ninge, dar ninge de-adevăratelea. Mîine vom avea peisaj de iarnă, o să facem fotografii...
În rest, toate bune, azi am pregătit piftii, o să avem vreo săptămînă...(Photo:Liviu)

    


duminică, 29 ianuarie 2023

Un dimanche d'hiver

Le 29 janvier 2023  
Dimanche. Rien de spécial ce jour, seulement qu'il fait un peu plus froid et il a neigé un tout petit peu... 

Duminică. Nimic special în această zi, atîta doar că s-a făcut puțin mai frig și a nins un piculeț...Visite

  28 janvier 2023  


Samedi. Petite visite de deux-trois heures de Dan-Martin et Elisa: des fleurs...
Je n'avais rien de festif à mettre sur la table, je pensais à des macarons, je les aime parce qu'ils sont colorés, je ne sais pas à quel point ils sont savoureux, mais certainement ils ont un air gais... Mais, je n'en avais pas. .. et rien d'autre non plus. Juste une soupe là-bas!
Je pensais qu'ils iraient à Vârtop faire un tour sur la piste de ski et ils mangeraient au resto de Mona. Non, la neige n'était pas bonne pour skier, elle était humide et peu, quelques centimètres. Ici, dans la vallée, c'est encore moins. C'est ça, l’hiver 2023!

Sîmbătă. Scurtă vizită de două-trei ore a lui Dan-Martin și Elisa: flori, chestii.  Nu aveam nimic festiv de pus pe masă, mă gîndisem la nişte macarons, îmi plac pentru că sînt colorate, nu ştiu ce cît de gustoase, dar vesele...Dar, nu aveam...și nici altceva. Doar o ciorbă acolo!
Mă gîndeam că ei vor merge la pîrtie și vor mînca acolo, la restaurantul lui Mona. Nu, zăpada nu era bună de ski, era umedă și puțină, cîțiva centimetri. Aici, în vale, e și mai puțină. Asta e iarna 2023!

    


vineri, 27 ianuarie 2023

Pentru Suzana

 27 janvier 2023 


Îmi place uneori în bucătărie

https://johnsloaneart.com/collections/summer-collection/products/heart-of-the-home


  


joi, 26 ianuarie 2023

Temps qui vole...

 27 janvier 2023 Vendredi. Avanthier a pass
é en cachette, hier la même chose mais au moins cette journée de vendredi commence tôt, il est 5;30h. Je ne peux pas dormir et c'est bien le moment de récupérer le temps perdu. Les pessimistes disent que le temps perdu reste perdu, mais moi, je suis une optimiste.

Aujourd'hui, j'ai sorti pour faire une petite promenade, j'ai essayé de rencontrer meme notre docteur de famille, mais on n'a pas eu la chance...On vera demain. Je sais qu'elle est très sollicitée car il n'y a pas de médecins dans toutes les dispensaires de la vallée...

Ensuite, on est rentré avec la décision de faire une petite promenade demain aussi, car il fait beau temps, sans pluie, sans neige, sans froid, comme il avait fait tout cet hiver...Un hiver bizarre, mais agréable du tout. C'est la première fois quand j'ai mis des bottes!

Vineri. Alatăieri a trecut pe furiș, nici nu știu cum, ieri la fel, dar cel puțin această zi de vineri începe devreme, este ora 5;30. Nu că sînt eu atît de harnică, dar nu prea am putut dormi și mi-am spus că e momentul să recuperez timpul pierdut. Pesimiștii spun că timpul pierdut rămîne pierdut, dar eu sînt o optimistă.

Azi, am ieșit să facem o mică plimbare, am încercat chiar să o întîlnim pe doctorița de familie, dar nu am avut noroc...O să vedem mîine. Știu că dînsa este foarte solicitată,căci nu există medici în toate dispensarele de pe Vale...

Apoi, ne-am întors acasă, hotărîți să mai facem o plimbare și mîine, căci este timp frumos, fără ploaie, fără zăpadă, fără frig, așa cum a fost toată iarna aceasta...O iarnă ciudată, dar plăcută din cale-afară. Azi mi-am luat cizmele prima oară!

           miercuri, 25 ianuarie 2023

Le repas de lundi

 23 janvier 2023 l


Lundi. Aujourd’hui, j’ai un programme léger, tout est léger pour moi, moins la cuisine: là, je travaille debout pendant des heures et puis je suis fatiguée, ainsi, si je pense manger quelque chose de bon, l’idée de rester dans la cuisine un certain temps me fait mal. Parfois je renonce! Aujourd’hui, nous avons déjà une soupe de laitue et un reste de „ragout” de légumes, de pommes de terre avec des saucisses.
Autrement, ma journée passe comme d’habitude. Et...je n'ai pas de photo, mais j'en aurai...


Luni. Azi, am un program lejer, totul este lejer pentru mine, în afară de bucătărie: acolo, lucrez în picioare ore întregi și apoi, mă simt obosită, astfel că atunci cînd aș vrea să mănînc ceva bun, ideea de a petrece timp în bucătărie mă deranjează. Deseori renunț!
Astăzi, avem deja o ciorbă de salată verde și un rest de mîncare de cartofi cu cîrnați.
Altmintrelea, ziua mea trece ca de obicei. Și... nu am fotografii, dar voi avea...(photo: internet)