Sunday, November 30, 2014

Fin d'automne 2014

Le 30 novembre 2014

Dimanche. Fin d'automne. Froid mais pas trop. Pas encore de neige. Nous, on va bien. Enfin.
On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt , raison pour être bien contente, je me suis couchée après minuit et je me suis reveillée à 4h30, bien reposée sans pouvoir plus fermer les yeux.

Duminică. Sfîrșit de toamnă. Frig dar nu prea. Încă fără zăpadă. Noi, eh bine, sîntem sănătoși. Mă rog!
Se spune că lumea aparține celor ce se scoală devreme, motiv ca să fiu mulțumită, m-am culcat după miezul nopții și m-am trezit la 4,30 perfect odihnită, fără să mai pot închide ochii.

  


Friday, November 28, 2014

Pluies. Quel temps!

Le 28 novembre 2014

Vendredi. Tout simplement il pleut. Toute la journée il a plu après des moments où il voulait neiger...

Vineri. Pur și simplu plouă. Toată ziua a
plouat după niște momente în care voia să ningă...

  


  

Thursday, November 27, 2014

Froid

Le 27 novembre 2014

Jeudi. Des affaires à la ville. À La BT et chez le dentiste.
L’hiver arrive avec des températures basses pendant la nuit, -100C. Au moins nous avons la cheminée recement nettoyée. Cela s'est passé hier, mais après plein de démarches diplomatiques auprès du „maître”.
Enfin la clôture est finie et je devrais faire un peu d’ordre dehors, je ne sais pas...avec ce froid...

Joi. Treburi pe la oraș. La BT și la dentiste.
Iarna sosește cu temperaturi joase în timpul nopții, -100C. Bine că măcar avem coșul de fum curățat, asta s-a întîmplat chiar ieri, dar după multă diplomație pe lîngă meșter.

În sfîrșit gardul este terminat și ar trebui să fac un pic de ordine pe afară, nu știu...cu frigul ăsta...

  

Triste nouvelle

Le 26 novembre 2014

Mercredi. Le post antérieur je l’ai mis un peu au hazard. C’est à peine aujourd’hui que j’ai appris la triste nouvelle en appelant. Depuis quelques jours j’ai essayé d’appeler, mais je n’ai pas formé le numéro assez rapidement et depuis un robot me disait que ce numéro n’existait pas. Enfin, l’idée m’est venue d’appeler sur le portable...


Miercuri. Postarea anterioară am pus-o un pic la întîmplare. Abia azi am aflat trista veste sunînd. De cîteva zile mă gîndesc s-o fac, chiar am încercat, dar am format numărul cam încet și de atunci un robot îmi tot spune că acest număr nu există. În sfîrșit, mi-a venit ideea să sun de pe mobil...

  

Wednesday, November 26, 2014

Madame Grimaud

Le 23 novembre 2014

Dimanche. Cette nuit, Madame Grimaud est partie pour toujours. Elle a été délivrée de tous ses problèmes de ce monde. Qu’elle repose en paix!


Duminică. În această noapte, Doamna Grimaud a plecat pentru totdeauna. Ea a fost eliberată de toate problemele sale din această lume. Odihnească-se în pace!

(photo:internet)

  

Monday, November 24, 2014

Black monday(?)

Le 24 novembre 2014

Lundi. Ce week-end on a parlé seulement de black friday, alors pourquoi pas black lundi?! surtout qu'il fait si...gris, comme hier, d'ailleurs, seulement qu'aujourd'hui il a fait un peu de soleil à un moment donné...

Luni. În acest week-end s-a vorbit atîta despre black friday, atunci de ce nu, black monday, mai ales că-i o vreme atît de...închisă, ca și ieri de altfel, atîta doar că astăzi a fost un pic de soare la un moment dat...


Sunday, November 23, 2014

Dimanche gris

Le 23 novembre 2014

Dimanche. Gris et froid. On a parlé aujourd' hui avec Odette et André. C'est tout. Eux et la rose, ainsi on est plus optimiste.

Duminică. Mohorît și frig. Am vorbit azi cu Odette și André. Atîta tot. Ei și trandafirul, așa e mai optimist.


Terrain à vendre

Le 22 novembre 2914

Samedi. Alba Iulia. On se prépare pour aller voir un terrain. On propose à la petite de rester seule à la maison. On voulait savoir qu’est-ce qu’elle pense et la réponse a été bien courageuse: „D’accord,mais vous ne restez pas longtemps...”

Sîmbătă. Alba Iulia.
Ne pregătim să mergem să vedem un teren. Careva îi propune micuței să stea acasă. Voiam să vedem ce crede ea despre una ca asta și răspunsul a fost plin de curaj: «Bine, dar să nu stați mult...»Tuesday, November 18, 2014

Le citronnier

Le 19 novembre 2014

Mercredi. Hier, mardi, j’ai commencé un travail dont j’avais si...peur! D’abord, mardi ce n’est pas bien de commencer quelque chose, mais je devais absolument le faire: nettoyer le citronnier. Cela m’a pris toute la journée et je n’ai pas encore terminé.

Miercuri. Ieri, marți, am început o treabă de care...mă temeam atît. Mai întîi, marți nu e bine să începi ceva, dar trebuia s-o fac neapărat: să spăl lămîiul. Mi-a luat toată ziua și nu am terminat încă.

  Il pleut

Le 18 novembre 2014

Mardi. Depuis dimanche, le temps a changé, il pleut et il pleut sur mon tapis. Ce n’est pas une blague, il ne pleut pas beaucoup, mais assez. Je ne veut pas y penser. Je suis fatiguée.

Marți. De duminică, timpul s-a schimbat, plouă și plouă pe covorul meu. Nu-i de glumit, nu plouă tare, dar destul. Nici nu vreau să mă mai gîndesc. Sînt obosită.

  Monday, November 17, 2014

Le moment actuel

Le 17 novembre 2014

Lundi. »Voilà un beau retournement de la situation, à vouloir empêcher les citoyens de la diaspora de voter...les roumains ont apporté une réponse claire »

http://www.lepoint.fr/monde/roumanie-klaus-iohannis-remporte-la-presidentielle-17-11-2014-1881719_24.php


Luni. "Iată o frumoasă răsturnare de situație, dorinței de a împiedica pe cetățenii din diaspora să voteze...românii i-au dat un răspuns clar" (Michel Gillet) Facebook)


Saturday, November 15, 2014

Timișoara

Vineri 14 nov. 2014

(Photo: internet)

This is Cluj

Travaux sur mon allée

Le 15 novembre 2015

Samedi. Qu’est-ce que je suis en train de faire? Vous n’allez pas deviner, nooon. Je suis en train de laver mon tapis! Des mois et des mois d’attente. La dernière fois il avait seché pendant longtemps, quand je l’ai mis dans la chambre il n’avait aucune fraîcheur. C’est toujours comme
ça, ici à la montagne: il faut avoir de la patience...À ce moment ma pause de repos est finie. Dites-moi bon travail.

Sîmbătă. Ce credeți că fac în acest moment? Nu veți ghici, nuuu. Tocmai
spăl covorul! După luni și luni de așteptare. Ultima
dată cînd a fost spălat s-a uscat timp îndelungat, cînd l-am adus în cameră nu mai avea nici o prospețime. Aici la munte este mereu așa: trebuie să ai răbdare...Acum, pauza mea de odihnă s-a terminat. Spuneți-mi bun lucru.Thursday, November 13, 2014

Sédum

Le 14 novembre 2014

Vendredi. Sédum est une plante que j’aime bien. Elle vient de fleurir maintenant en fin d’automne et elle est jolie et
 tellement délicate.

Vineri. Sedum este o plantă pe care o iubesc tare mult. Înflorește acum, toamna tîrziu și este atît de încîntătoare și delicată.

  
Roumanie, campagne électorale

Le 13 novembre 2014

Jeudi. Depuis plus d’une semaine on est plus que surpris de la campagne électorale du PSD: de petits bouts de papier avec des mensonges du genre:”Iohanis veut diminuer ta pension” glissés dans le boîtes postales de retraités dans tout le Sud du pays, maintenant en Transylvanie aussi; l’église orthodoxe impliquée dans la campagne électorale de manière absolument misérable; des posters en hongrois avec les ensigns et les couleurs de leur parti „On vote Victor Ponta”, on parle de 250000 d’afiches dans les départements d’Harghita et Covasna et probablement dans toute la Transylvanie.
On doit choisir entre Victor Ponta PSD, le premier ministre, et  Klaus Iohanis,ACL, le maire de la Ville de Sibiu.


Enrhumée depuis presque deux semaines...

Joi. De  mai bine de o săptămînă sînt mai mult decît surprinsă de campania electorală a PSD: fițuici strecurate în cutiile poștale ale pensionarilor, mai întîi în sudul țării, acum și în Transilvania cu minciuni de genul:”Iohanis vrea să-ți taie pensia”; biserica ortodoxă implicată de manieră mizerabilă în campania electorală; afișe în maghiară cu însemnele și culorile partidului lor ”Noi votăm Victor Ponta”, răspîndite în Harghita și Covasna, dar probail și în celelalte județe ale Transilvaniei.
Românii au de ales între Victor Ponta, PSD, primul ministru și Klaus Iohanis, ACL, primarul Sibiului.

Sînt răcită de aproape două săptămîni.

(photo:internet)


 


Sunday, November 9, 2014

Protests en Roumanie

Le 9 novembre 2014

Dimanche. Hier soir, sur internet, des reporters „virtuels” nous ont montré des protestes partout, en Roumanie, dans les grands villes. Les gens demandaient le respect pour le droit de vote de tous les roumains et ils montraient leur soutien pour les roumains de diaspora. Les télévisions de Bucarest faisaient semblant de ne rien savoir. À un moment donné on a entendu des infos qui parlaient de quelques gens qui protestaient à Cluj et à Timișoara.


Duminică. Ieri seară, pe internet, reporteri virtuali ne-au arătat protestele care aveau loc în marile orașe. Oamenii cereau respectarea dreptului de vot al tuturor românilor și-și arătau susținerea pentru românii din diaspora. Televiziunile din București se făceau că nu știu nimic. Într-un tîrziu s-au transmis informeții sumare și incomplete despre protestele din Cluj, Timișoara.(photo: internet)

  

Saturday, November 8, 2014

Ciel gris

Le 8 novembre 2014

Samedi. Je ne devais pas me vanter avec le beau temps qui dure depuis des semaines déjà, aujourd’hui, le ciel est gris, mais ce n’est rien. Ça va.
Il ne fait pas froid du tout. J’ai laissé des plantes dehors pendant la nuit. Cela leur fait du bien. Moi même, j’ai travaillé dehors un peu, hier.

Sîmbătă. Nu trebuia să mă laud cu vremea frumoasă care durează de săptămîni deja, azi cerul este gri.Nu-i nimic.

Nu efrig deloc. Am lăsat peste noapte niște plante afară. Le merge mai bine. Eu însămi am
lucrat ceva afară ieri.

  

Friday, November 7, 2014

Beau temps

Le 7 novembre 2014

Vendredi. Il fait chaud. Pendant la nuit il y a eu des températures positives. Liviu, qui a mis les poteaux en ciment a  de la chance. Il n’a pas travaillé seul, notre filleul Viorel l’a aidé.


Vineri. Este chiar cald. În timpul nopții temperatura a fost pozitivă. Liviu care a pus stîlpii pentru gard în ciment are noroc. Nu a lucrat singur, finul nostru, Viorel l-a ajutat.

   

Thursday, November 6, 2014

Sans titre...

Le 6 novembre 2014

Jeudi. Chaque jour j’ai fait un petit quelque chose pour ma dépense. Aujourd’hui, par exemple, j’ai mis des tomates en pot pour mes potages de l’hiver, lundi et mardi c’était le chou et il m'a fait plaisir. Liviu a travaillé dehors à refaire la clôture. Il a eu besoin de beaucoup de courage
pour commencer et ce courage lui est venu en coupant, qu’est-ce que je dis, en détruissant mes deux arbustes de forsytia qui étaient près de la porte. Tout le temps il a eu quelque chose contre ces plantes qui fleurissent au printemps avant d’avoir des feuilles...

Joi. În fiecare zi făcut cîte ceva pentru cămara mea. Azi, de exemplu, am pus niște roșii pentru ciorbele de peste iarnă, luni și marți varza și tot așa, dar am lucrat cu plăcere. Liviu a avut treabă pe afară, să refacă gardul. I-a trebuit mult curaj ca să înceapă, i-a venit curajul numai după ce a tăiat, dar ce zic, după ce a distrus cei doi arbuști de forsyia, de la poartă.  Tot timpul a avut ceva împotriva acestor plante care înfloreau devreme, primăvara, chiar înainte să înfrunzească.    


       

Wednesday, November 5, 2014

Elections présidentielles

Le 5 novembre 2014

Mercredi. Le plus important évenement de cette fin de semaine qui vient de passer c'était les élections présidentielles dimanche, le 2 novembre.
Cela a un 2-e tour, le 16 novembre. Jusqu’à cette date-là il y a encore du cirque. Je ne voulait pas participer, mais j’ai eu honte de voir les Roumains qui vivent à l’étranger qui faisaient la queue pendant des heures pour voter.

Miercuri. Cel mai important eveniment din acest sfîrșit de săptămînă ce tocmai a trecut, au fost alegerile prezidențiale de duminică, 2 noiembrie.
Aceste alegeri nu s-au terminat, există și un al doilea tur de scrutin, pe 16 noiembrie. Pînă atunci, asistăm încă la circ. Nici nu voiam să particip, dar mi-a fost rușine să stau acasă pe cînd românii din străinătate așteptau la cozi de ore întregi ca să voteze.

  Week-end plein d'évenements

Le 3 novembre 2014

Lundi. Je suis sans courage. Le texte précédent je l’ai écrit jeudi et je ne l’ai pas posté jusqu’aujourd’hui. Pourtant il y a eu plein d’évenements ce week-end, d’abord Halloween, cette fête d’automne qui précède la Toussaint ou qui a lieu en même temps. Enfin, je n’aime pas trop la version commerciale de nos jours, ni le nom, c’était vendredi. Ce jour-là nous sommes allés à Alba Iulia. En route, depuis La Vallée déjà, nous avons vu des groupes d’enfants en costumes spécifiques qui s’amusaient. Chez nous le prof de réligion a jeté les courges que les enfants avec la prof d’anglais avaient préparé pour la fête scolaire. Celle-ci avait été tellement choquée qu’elle

n’arrêtait pas de pleurer...

Samedi, nous sommes allés aux cymetières, visiter les tombes de nos morts, mettre des fleurs et des bougies.
Dimanche, la dernière foire de cette année, la foire du chou. Il n’y en avait pas
beaucoup, mais j’en ai acheté une disaine pour 2015.

Luni. Sînt fără curaj. Textul precedent, l-am scris joi și nu l-am postat decît azi. Totuși în acest week-end au avut loc o mulțime de evenimente, mai întîi Halloween, această sărbătoare de toamnă care are loc în ajun de Toți sfinții sau în același timp. Nu-mi place versiunea comercială și nici numele ei, dar asta e. A avut loc vineri. În acea zi noi am plecat la Alba Iulia. În drum, încă de aici de pe Vale, am văzut grupuri de copii costumați care se amuzau. La noi, proful de religie a aruncat dovlecii copiilor, pregătiți pentru serbare cu profa de engleză. Aceasta a fost atît de șocată, de nu se mai oprea din plîns.

Sîmbătă ne-am dus la cimitir, să ne comemorăm morții, să ducem flori și lumînări.

Duminică, ultimul tîrg, al verzei, ne-a scos din casă. Varză nu prea era, dar am reușit să cumpăr cîteva pentru 2015.