Friday, November 30, 2012

Emplois dans la Vallée???


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3829496470385&set=a.1034544638336.7179.1667053912&type=1&theater


Enfin, ces jours, je parlais de ce référendum qui nous demande de prendre en charge la responsabilité de l’exploitation de l’or de Roşia Montana, nous, la population de la Vallée. Jusqu’à présent, c’était Gold Corporation qui faisait la publicité pour qu’on vote OUI, il n’y avait pas d’autre voix, beaucoup de gens vont dire vraiment OUI, nous sommes comblés d’affiches qui promettent des emplois pour les gens de la Vallée. Pourtant, je viens d’apprendre qu’il n’y aurait pas beaucoup d’emplois car ceux qui vont exploiter l’or seraient surtout des specialistes, ils allaient faire vite et ils partiraient, ils travailleraient avec des outillages modernes, sans polluer.

Alors, qu’est-ce qu’on vote maintenant??? Peut-être les abus contre les gens de Roşia qui ne veulent pas quitter leurs maisons et leurs terrains???

În sfîrşit, vorbeam în aceste zile despre referendumul care ne cere să fim noi, populaţia Văii, responsabili de exploaratea aurului de la Roşia pe bază de cianuri. Am văzut cum numai Gold Corporation face propagandă pentru ca oamenii să spună DA şi asta prin numeroase afişe care promit multe locuri de muncă.
Totuşi azi, am aflat că de fapt nu vor fi multe locuri de muncă pentru că se va exploata cu specialişti, care vor lucra curat, fără să strice mediul, cu utilaje moderne, o vor face rapid şi vor pleca.

Atunci, ce votăm noi??? Poate abuzurile împotriva celor de la Roşia care nu vor să plece din casele şi de pe pămînturile lor???

   

La Saint André


Le 30 novembre 2012

Vendredi. Saint André est le patron de la Roumanie. Le gouvernement a trouvé bon qu’on fête. Aussi, le 24 décembre qui tombe lundi, nous serons libres. Ah, moi, je suis toujours libre, mais ceux qui ont une intreprise ou une affaire et qui doivent laisser le personnel libre, je ne crois pas qu’ils seraient heureux car il y aura libre du vendredi le 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Vineri. Sfîntul Andrei este patronul României. Guvernul a găsit cu cale să decreteze zi liberă. Deasemenea, 24 decembrie care cade lunea, va fi zi liberă. Ah, eu sînt mereu liberă, dar cine are o intreprindere sau o afacere şi va trebui să dea liber personalului de vineri 21, 22, 23, 24, 25, 26 nu cred că va fi fericit.

  


Thursday, November 29, 2012

Changer de décor


Le 29 novembre 2012


Jeudi. Il fait mauvais. Il pleut depuis la nuit. J’ai justement nettoyé l’allée.
Les enseignants ont eu les réunions pédagogiques par spécialités dans la zone de Cîmpeni, l’éducation phisique était à Albac. Cela a été une oportunité pour moi, pour sortir, changer de décor, faire des courses...La pluie s’arrête de temps en temps.
Joi. Este timp urît. Plouă de azi-noapte. Bine că am curăţat aleea.
Dascălii au avut azi cercuri pedagogice, pe specialităţi, educaţia fizică a fost la Albac. A fost şi pentru mine o oportunitate să ies, să mai schimb decorul, să fac cumpărături... Ploaia se mai opreşte din cînd în cînd, asta a fost.

  

Wednesday, November 28, 2012

Infatigables employers


Le 28 novembre 2012

http://ziaruldeapuseni.ro/comuna-arieseni-vrea-statut-de-statiune-turistica-internationala_11474.html

Mercredi. Tout l’automne les infatigables employers de Gold Corporation ont battu aux portes des gens de la vallée de l’Arieş pour nous parler des bienfaits de l’exploitation de l’or de Roşia Montana, ils nous  mettent dans la boîte aux lettres leur journal, Apuseni, avant ils nous appelaient au téléphone, il nous ennuyaient avec des stupides publicités à la télé pour nous convaincre. Ils veulent organiser un référendum le jour des élections, le 9 décembre dans le Pays des Motzi. Je suis triste parce j’ai l’impression que les maires de la Vallée soutiennent le projet.

Mercredi. Toată toamna angajaţii Gold Corporation s-au mişcat fără osteneală pe Valea Arieşului, ne-au dat telefon peste telefon, ne-au plictisit cu stupida lor publicitate la televizor, ne-au bătut la poartă cu insistenţă să stăm de vorbă, ne-au pus ziarul lor, Ziarul Apusenilor în cutia poştală, toate acestea ca să fim de acord cu exploatarea aurului de la Roşia Montana, care ne-ar aduce doar beneficii. Văd că de 9 decembrie, odată cu alegerile, organizează un referendum aici în Ţara Moţilor şi sînt tristă pentru că am impresia că primarii sînt de acord cu proiectul lor.  

   

Tuesday, November 27, 2012

Courage


Le 27 novembre 2012

Mardi. Le matin il n’y avait pas de gel blanc, donc j’ai pris du courage, je suis sortie et j’ai commencé enfin le nettoyage. Je n’ai pas encore fini, je vais le faire demain.

Marţi. Dimineaţă nu era brumă, fusese mai cald în timpul nopţii, deci mi-am făcut curaj şi am ieşit afară, am început curăţenia. N-am terminat încă, o voi face-o mîine.

   

Le nettoyage dehors remis


Le 26 novembre 2012

Lundi. Le mois de novembre arrive vers la fin, il ne fait pas trop froid, seulement la nuit, il y a peu de soleil, plus de brouillard et de ciel couvert.
Aujourd,hui, je voulais nettoyer l’allée, il y a les rosiers à tailler,à de la terre autour d’eux et partout il y a plein de sciure et des petits morceaux de bois qui restent quand on casse du fois pour le feu. J'ai préparé les outils, mais le gel blanc du matin ne m'encourageait pas, je remets encore cette affaire.
Luni. Luna noiembrie se apropie de sfîrşit, nu-i prea frig,doar noaptea, cîte un pic de soare, dar mai mult ceaţă şi cer acoperit.
Azi am vrut să curăţ aleea, am trandafiri de tăiat, de pus pămînt în jurul lor şi peste tot e plin de rumeguş şi aşchii de la tăiatul lemnelor pentru foc. Îmi pregătesc uneltele, dar bruma de dimineaţă nu mă încurajează de loc. Amîn treaba asta încă odată.( je peux utiliser des photos qu'il y a déjà sur le blog/ pot utiliza fotografii care există deja pe blog)

  

Sunday, November 25, 2012

Froid mais pas trop


Le 25 novembre 2012

Dimanche. Il fait froid, mais pas trop. L’hiver va arriver, la météo dit que le Noël va arriver sur un cheval blanc. À Salt Lake City il a neigé en fin d’octobre, maintenant la saison de ski a commencé.

Duminică. Este frig, dar nu tare frig. Iarna va sosi, meteo ne avertizează că Moş Crăciun va veni pe cal alb. La Salt Lake City a nins la sfîrşit de octombrie. A început sezonul de schi.


   

Travaux de samedi


Le 24 novembre 2012

Samedi. Aujourd’hui, j’ai lavé la fenêtre de ma chambre, j’ai enlevé le tapis, essuyé la poussière, lavé le plancher, remis le tapis et fini. Cuisine, recherches d’un site où je pourrais éventuellement publier mon journal, des choses comme ça et une sortie jusqu’au Centre pour acheter de la nourriture pour le chat, pas quelque chose spécialement pour chats, on n’en trouve encore dans les magasins d’ici...
Sîmbătă. Azi, am spălat fereastra din camera mea, am scos covorul la aer, am şters praful, am spălat podeaua, repus covorul. Întretimp, am bucătărit, şi am făcut căutări pe internet pentru a-mi plasa eventual jurnalul pe un alt site. Am dat o fugă şi pînă în centru pentru a cumpăra hrană pentru pisică, încă nu se găseşte ceva special prin magazinele de aici... 

   

Saturday, November 24, 2012

Petits pas

Le 23 novembre 2012

Vendredi. Je dois chercher un autre endroit pour placer mon journal, mais hier par exemple,je n’avais plus envie de l’écrire même. J’attends que le temps passe et que je me remette.
Pourtant je dois commencer le nettoyage pour la fin de l’année, j’ai fait quelque chose ces jours, un projet de travail, je vais imiter ma soeur qui a commencé petite à petit avec chaque chambre, chaque coin de la maison.

Vineri. Trebuie să caut un alt spaţiu pentru jurnalul meu, dar ieri, de exemplu, chiar nu mai aveam chef să-l scriu măcar. Aştept ca să treacă timpul şi să-mi revin puţin.
Totuşi, trebuie să încep de-a binelea curăţenia pentru sărbătorile de sfîrşit de an, am şi făcut cîte ceva în aceste zile, un plan de lucru, am s-o imit pe sora mea care a început cu paşi mărunţi, cîte o cameră, cîte un colţişor .

   
  

Friday, November 23, 2012

Deçue


Le 23 novembre 2012

Jeudi. Je n'ai plus envie d’écrire mon journal, depuis l’histoire des photos.

Joi. Sînt cam fără chef să mai scriu jurnalul, de cînd povestea cu fotografiile.

  

Wednesday, November 21, 2012

Décisions


Le 21 novembre 2012

Mercredi. Maintenant, je dois prendre quelques décisions importantes en ce qui concerne les investigations suivantes sur ma santé, questions dont je pense depuis quelque temps déjà, ensuite je dois voir la manière dont je peux continuer mon journal et la modalité d’y mettre des photos aussi.

Miercuri. Acum, trebuie să iau nişte decizii importante, pe de o parte în legătură cu investigaţiile pe care trebuie să le fac pentru sănătate, lucru la care mă gîndesc deja de ceva timp, apoi, trebuie să văd cum pot continua jurnalul şi modalitate de a posta şi fotografii.

    

Deák Medical Center


Le 20 novembre 2012

Mardi. Hier, j’ai fait une programmation chez les médecins du Deák Medical Center de Cluj-Napoca sans me consulter avec mon cher mari qui n’a jamais assez de temps pour moi, je l’ai fait et je l’ai mis au courant et on y est allés, mais, hélas, que de problèmes à résoudre avant de partir!
Pendant la visite chez le cardiolologue et ensuite chez l’endocrinologue il paraissait que tout va très bien, mais le résultats des analyses met un grand signe d’interrogation sur ma glycémie. C’est ça, fini les gâteries alimentaires!
Dans le centre médical on se trouve chez des spécialistes, moi, je suis bien confiante. J’aimerais voir leur nutritionniste, j’ai voulu faire une programmation, mais, aujourd’hui, il n’était pas possible.

Marţi. Ieri, am făcut o programare la specialiştii din Deák Medical Center din Cluj-Napoca, fără să mă consult cu dragul de Liviu, care nu are niciodată timp şi pentru mine, am făcut-o şi apoi l-am pus la curent, aşa că azi ne-am dus acolo, dar vai, ce de probleme de rezolvat înainte de plecare!
După consultaţia la cardiologie şi la endocrinologie, totul părea că merge foarte bine cu mine, dar rezultatul analizelor médicale pune un mare semn de întebare asupra glicemiei. Asta e, gata cu răsfăţul alimentar!
În acest centru medical eşti între specialişti, eu mă sînt foarte încrezătoare. Mi-ar fi plăcut să ajung şi în faţa specialistului lor în boli de nutriţie, dar azi nu era posibil.Monday, November 19, 2012

La matinée du lundi


Le 19 novembre 2012

Lundi. Les affaire de la matinée du lundi: pubelle, factures à la poste, petite visite chez Luminiţa, Pensiunea La Vasile et, un peu plus tard, chez notre pope, Bazil: on a parlé toujours de nos hôtes de l’an prochain.

Luni. Treburi de luni înainte de masă: pubela, facturi la poştă, mică vizită la vecina mea, Luminiţa, Pensiunea La Vasile, un pic mai tîrziu, la dom’părinte Bazil: am vorbit tot despre oaspeţii noştri de anul viitor.

   

Casa Dorina


Le 18 novembre 2012

Dimanche. Cette nuit, lune pleine, je n’ai pas dormi, mais pas du tout. Aujourd’hui, fatiguée, j’ai essayé de dormir un peu, mais je n’ai pas réussi, non plus. Je dois voir ce qui se passe, donc je vais faire une programmation chez le médicin de Cluj.

Călin, le caméraman, m’a invité avec insistance d’aller rendre une visite chez ses parents à Galbena. Liviu était à Cîmpeni et il allait me chercher chez eux. Nous avons parlé du voyage de nos amis belges de l’an prochain.

Duminică. În această noapte, lună plină, nu am dormit absolut deloc. Azi, obosită, aş fi vrut să recuperez puţin, dar nu am reuşit. Trebuie să văd ce se petrece cu mine, deci am să-mi fac o programare la medicul meu din Cluj.

Călin, cameramanul, m-a invitat să merg într-o vizită la părinţii săi în Galbena, cu insistenţă. Liviu era la Cîmpeni şi urma să mă caute acolo. Am vorbit despre călătoria prietenilor noştri din Belgia de anul viitor.

  

   

Saturday, November 17, 2012

L'étagère


Le 17 novembre 2012

Samedi. Une journée d’automne un peu grise, donc pas froid du tout, je travaille dans la maison. J’ai utilisé aujourd’hui une scie, une planche, un crayon, une règle, des clous et j’ai fait une étagère dans le garde manger. Liviu a enfoncé les clous et plus tard, en rentrant du Centre il se vantait que c’était lui qui a fait le plus important. Tiens! Ces hommes! Il devait faire entièrement l’étagère!

Sîmbătă. O zi de toamnă un pic cenuşie, n-a fost frig de loc, eu lucrez prin casă. M-am folosit azi de ferăstrău, scîndură, creion, riglă, cuie şi am făcut o etajeră în cămară. Liviu a bătut cuiele, patru la număr şi, mai tîrziu, venind din Centru se lăuda că el a făcut treaba. Ce a făcut!? Trebuia să facă el etajera în întregime!

  

Friday, November 16, 2012

Sans études


Le 16 novembre 2012

Vendredi. Aujourd’hui, pendant la matinée, merveille: le vidanjor d’Abrud est arrivé enfin après plus d’un mois de d’appels téléphoniques presque chaque jour auxquels il répondait: demain, monsieur. Et, en faisant son travail, il aimait être photographier pendant qu’il me disait, que s’il avait fait des études, il aurait pas fait un tel travail. Je crois que’il l’aurait fait quand même, car son prix est surréaliste...et on ne peux pas négocier, parce qu’il n’y a pas d’autre tout autour.

Vineri. Azi, în timpul dimineţii, minune: vidanjorul de la Abrud a sosit după mai bine de o lună de apeluri aproape zilnice, la care el răspundea: mîine domnule. Şi, făcîndu-şi munca, îi plăcea să fie fotografiat în timp ce-mi spunea că n-ar fi el aici, dacă ar fi făcut un pic de şcoală. Ba eu cred că era, căci cere un preţ suprarealist...şi nu poţi negocia fiindcă este singurul prin împrejurimi.

  

Thursday, November 15, 2012

Plus froid


Le 15 novembre 2012

Jeudi. Le matin il faisait du bruillard, ce qui ne se passe pas habituellement dans cette région. Ce soir, il commence à faire plus froid, sans me plaindre, car cet automne, vraiment le temps a été très indulgent avec les gens et il a plu aussi. L’an dernier il a fait une sécheresse terrible pendant l’automne.
Je range, je trie et je me propose de jeter ce qu’on n’utilise plus, toujours en pensant aux travaux mis de côté pour continuer dès que j’ai un peu de temps, ou je veux me reposer
J’ai trouvé une adresse que je croyais pérdue...

Joi. Dimineaţă era ceaţă, nu este un fenomen obişnuit în această regiune. Seara, începe să fie mai frig decît ieri-alatăieri, fără să mă plîng, fiindcă timpul a fost, în această toamnă, chiar foarte indulgent cu lumea, a şi plouat. Anul trecut a fost o secetă teribilă în toamnă.
Eu aranjez, triez şi îmi propun să arunc ceea ce nu mai folosim, fac toatea stea gîndindu-mă la lucrul de mînă pe care l-am abandonat. Mă gîndesc să-l apuc din nou atunci cînd am un pic de timp sau cînd vreau să mă odihnesc.(photo: L'automne sur la rivière Mureş)

   


Wednesday, November 14, 2012

Petits travaux


Le 14 novembre 2012

Mercredi. Toujours gri. Petits travaux fait mains, des courses, petite sortie, c'est tout.

Miercuri. Tot o zi cenuşie. Mici lucruri de mînă, scurtă ieşire, cumpărături, cam atîta.

   

Tuesday, November 13, 2012

Insipide...Le 13 novembre 2012
 
Mardi. Aujourd’hui, la journée a été absolument insipide, il a plu aussi. J’ai cuisiné, j’ai fait ordre dans mes tiroirs, j’ai donné à manger aux volailles de la voisine et c’est tout.

Marţi. Azi a fost o zi cu totul insipidă, a şi plouat. Am făcut mîncare şi ordine prin sertare, m-am ocupat de orătăniile vecinei şi cam atît.(photo:archives)

   

   

Monday, November 12, 2012

Magda


Le 12 novembre 2012

Lundi. Je ne connais pas des évenements importants ce jour-ci à Arieşeni, pas comme la semaine passée, quand le mariage civil de notre filleule avait eu jeudi, tout à fait jeudi . Elle tient toujours que nous soyons présents aux moments importants de sa vie, mais cette fois nous avons été obligés de partir. Elle nous a invité mercredi, trop tard pour pouvoir modifier notre programme. On verra comment réparer cet inconvénient...

Luni. Nu cunosc nici un eveniment important din această zi aici la Arieşeni, nu ca săptămîna trecută cînd a avut loc cununia civilă a finei noastre, în ziua de joi. Tocmai joi. Ea ţine ca noi să participăm la momentele importante din viaţa sa, dar ne-a anunţat tîrziu, miercuri, atunci programul nostru nu putea fi schimbat. Acum ne rămîne să reparăm cumva acest inconvenient.


  


Sunday, November 11, 2012

Bien contente


Le 11 november 2012

Dimanche. J’ai accompagné Liviu à Alba Iulia. Je reviens avec des détails. Il avait des affaires de travail et il allait avec deux enseignantes de l’école. Chacun avait des choses en plus à résoudre et comme je le disais, on a essayé de faire le plus possible.
Entre autres, on a fait un tour des magasins. J’ai acheté quelque chose pour notre petite fille et on me dit qu’elle en est bien contente. Voilà.

Duminică. L-am însoţit pe Liviu la Alba Iulia. Revin cu detalii. El avea treburi de serviciu şi mergea cu nişte colege de la şcoală. Fiecare avea şi altele de  rezolvat şi, cum spuneam, am încercat să facem cît mai mult. Între altele, am vizitat şi magazinele aşa că am cumpărat ceva pentru nepoţica noastră şi se pare că este foarte mulţumită. Iat-o.(photo: Dan Martin)Organiser mieuxLe 10 novembre 2012
Samedi. Depuis quelques jours je travaille pour organiser mieux ma maison, donc je suis bien ocupée: j’invente, je répare, je cherches des places meilleures. Il est possible que j’arrive à ne plus trouver mes affaires. On va voir.

Sîmbătă. De cîteva zile, încerc să-mi organizez mai bine casa, deci sînt foarte ocupată: inventez, repar, caut locuri mai bune. Est posibil să ajung într-un punct în care să nu-mi mai găsesc lucrurile. Voi vedea.

   

Problèmes


Le 9 novembre 2012

Vendredi. J’ai commencé cette page plusieurs fois, mais je l’ai perdue. J’ai des problèmes avec l’ordinateur.

Vineri. Am început această pagina de mai multe ori, dar am pierdut-o. Am probleme cu CP. 

  

Friday, November 9, 2012

Alba Iulia


Le 8 novembre 2012

Jeudi. Nous sommes allés à Alba Iulia, même à Păgida, on a résolu plein de petites problemes, par exemple j’ai des lunettes toutes neuves, mais il y a encore certains choses à résoudre, une journée n’est pas suffisante.

Joi. Ne-am dus la Alba Iulia, am ajuns chiar şi la Păgida, am rezolvat o mulţime de probleme, de exemplu am ochelari noi nouţi, dar mai avem încă cîteva lucruri de pus la punct, o zi nu este suficient.    

Sans électricitéLe 7 novembre 2012

Mercredi. Je voulais finir avec mes affaires conserves et me préparer pour des petites vacances, toute seule, à Păgida, mais je n’ai pas réussi, il a fait du vent depuis quelques jours il pleut, finalement nous n’avons plus eu du courant électrique et ça, pendant toute la nuit.

Miercuri. Voiam să termin cu conservele, cu bucătăria şi să mă pregătesc de o mică vacanţă, eu singură la Păgida, dar nu am reuşit, a fost vreme urîtă cu ploaie şi vînt, în final am rămas pe întuneric şi asta a durat pînă dimineaţă.


  

Tuesday, November 6, 2012

Qui choisissent les Américains


Le 6 novembre 2012

Mardi. Aujourd’hui, nous suivons avec intétrêt les Américains qui sont en train de choisir leur président entre Barac Obama et Mitt Romney. Jusqu’à présent Boni et Otilia ne disent rien, Romney est mormon et il a étudié à Salt Lake City.
J’ai commencé quelques travaux fait main ou/et à la machine, même si aujourd’hui est mardi. Ce n’est pas grand chose, mais nécessaires.
En plus, j’ai fait un premier mouvement pour conserver le chou. Demain ou après-demain, je vais finir.

Marţi. Azi, noi urmărim cu interes pe americani care îşi aleg preşedintele, între Barac Obama şi Mitt Romney. Pînă în prezent, Boni şi Otilia nu zic nimica, Romney este mormon şi a făcut studii la Salt Lake City.
Am început cîteva lucrări de mînă sau/şi de maşină, chiar dacă este marţi. Nu mare lucru, dar chestii necesare.
În plus, am făcut o primă mişcare pentru a pune varza la murat. Mîine sau poimîine, voi termina acest lucru.

    


Monday, November 5, 2012

Traitement alternatif


Le 5 novembre 2012

Lundi. Il y a quelque temps déjà, j’ai découvert un traitement alternatif, je dirais, pour l’amélioration du métabolisme. Il s’agît d’une seule plante, caille-lait jaune, qu’on utilise en tisane et en tinture. J’ai lu les histoires de Maria Treben, ensuite j’ai découvert un homme de Bihor qui venait quelques fois au marché, à Arieşeni, pour vendre des plantes et des produits obtenus des plantes. Enfin dernièrement, j’ai trouvé une publicité sur internet, il y a un site où j’ai lu beaucoup de choses intéressantes sur les traitements à base de plantes.( http://www.bodenplant.ro/Ceaiuri-naturale-ceaiuri-din-plante-naturale.html)

Luni. Acum ceva vreme deja, am descoperit un tratament alternativ, ca să-i zic aşa, pentru ameliorarea metabolismului. Este vorba despre o singură plantă, sînziana sau drăgaica, care se utilizează sub forma de infuzie şi tinctură. Am citit istoriile Mariei Treben, apoi am întîlnit pe cineva, un bărbat din Bihor, care vine uneori la tîrgul din Arieşeni să vîndă plante de leac, şi alte produse obţinute din plante. Într-una din săptămînile trecute am descoperit o publicitate pe internet şi un site unde am citit multe lucruri interesante despre tratamente pe bază de plante.( http://www.bodenplant.ro/Ceaiuri-naturale-ceaiuri-din-plante-naturale.html)

   

Sunday, November 4, 2012

La dernière foire


Le 4 novembre 2012

Dimanche. Des photos, il n’y a pas eu de temps. Aujourd’hui, la dernière foire, la foire du chou. On a eu des visites, on a été à la foire, avec Lisa bien entendu. Enfin, ils sont partis. Nous sommes restés un peu sans un but précis. 
Duminică. Numai de nişte fotografii nu a mai fost timp. Azi, a avut loc ultimul tîrg, tîrgul verzei. Am avut nişte scurte vizite, am fost în tîrg, cu Lisa, bineînţeles. În fine, ei au plecat. Noi am rămas un pic dezorientaţi.

  

Saturday, November 3, 2012

Week-end en famille


Le 3 novembre 2012

Samedi. Bien entendu, hier, Dan-Martin et les siens sont arrivés à la maison. Je n’ai pas fait beaucoup de préparatifs et nous avons joué tout le temps avec la petite.
Je n’ai pas pris de photos, je vais le faire demain.

Sîmbătă. Se-nţelege că ieri, Dan-Martin şi ai săi au ajuns într-un tîrziu acasă. Nu am făcut prea multe pregătiri şi ne-am jucat tot timpul cu micuţa.
Mîine voi face cîteva fotografii, poate.(photo: Dan-Martin)

   

La cigale et la fourmi


Le 2 novembre 2012

Vendredi. Nous n’avons pas vu Elisa depuis assez longtemps. Enfin, voilà une photo que Dan-Martin vient de poster et que nous aimons bien.

Vineri. Nu am văzut pe nepoata noastră Elisa de multă vreme. În sfîrşit, iată că Dan-Martin a postat o fotografie care ne place mult.