Monday, August 24, 2009

Des gens et des gens
Le 22 août 2009

Samedi.Aujourd’hui, j’ai fait des informations surtout et j’ai planté quelques géranium parmi d’autres.

Il y a toute sorte de personnes qui viennent demander des infos. Par exemple, il y a eu une femme qui venait chercher des cartes agro-touristiques. Et elle ne voulait que ça: une carte où on pourrait trouver toutes les objectifs agrotouristiques. Elle était jeune, mais pas trop jeune, haute, surtout blonde que châtaine, souple, yeux bleus, habillée avec des pantalons avec plein de petites ou moins petites poches, blouse rose, des airs un peu gâtée et elle voulait des cartes agro...Mes cartes? Celle-ci sont des cartes routières. Enfin, elle a pris une carte du Massif de Bihor...et la brochure avec les pensions d’Arieşeni ainsi que toutes les cartes de visite ou autres dépliants qui était gratuits. Elle m’a laissé aussi 2 lei de plus parce que j’ai été aimable et je me suis occupée d’elle. Tiens!!!

Sîmbătă. Azi, m-am ocupat de informaţii mai ales şi printre ele am plantat nişte muşcate.

Sînt tot felul des persoane care caută informaţii. De exemplu, astăzi, a venit o femeie care dorea hărţi agro-turistice şi nimic altceva: o hartă în care să găsească toate obiectivele agroturistice. Era tînără dar nu prea tînără totuşi, înaltă, mai degrabă blondă decît şatenă, suplă, ochi albaştri, îmbrăcată cu nişte pantaloni cu multe buzunare mari şi mai mici, bluză roz şi nişte aere de fată cam răsfăţată şi voia harţi agro...Ale mele? Păi, sînt rutiere.

Pînă la urmă, a luat Harta Munţilor Bihorului şi broşura cu pensiunile din Arieşeni, precum şi altele, cam tot ceea ce se găseşte la gratuităţi. Ea mi-a lăsat 2 lei bacşiş pentru că am fost amabilă şi m-am ocupat de ea. Ia te uită!!!

No comments:

Post a Comment