Saturday, December 29, 2012

Le dernier samedi de cette année


Le 29 décembre 2012

Samedi. J’ai eu une journée entière pour faire les derniers travaux de nettoyage et j’ai presque fini, il me reste le rideau du salon.
Demain je pense que j’aurais du temps pour écrire des voeux de Nouvelle Année.

Sîmbătă. Am avut o zi întreagă pentru a face ultimele lucrări de curăţenie şi aproape că am terminat, îmi rămîne perdeaua din salon.
Mîine, mă gîndesc să scriu şi eu nişte felicitări de Anul Nou.

   

Friday, December 28, 2012

Préparatifs

Le 28 décembre 2012

Vendredi. Une journée habituelle, les fêtes de Noël ont pris fin, maintenant on se prépare pour la fin de l’année. On doit accueillir la nouvelle année avec la maison propre et la table bien garnie, on devrait s’habiller avec quelque chose de neuf et avoir de l’argent dans la poche.
Vineri. O zi obişnuită, sărbătorile de Crăciun s-au sfîrşit, acum trebuie să ne pregătim pentru sfîrşitul de an. Ar trebui ca Noul An să fie întîmpinat cu ordine şi curăţenie în casă, cu masa bogată, cu ceva nou de îmbrăcat şi nişte bani în buzunar.


   

Thursday, December 27, 2012

Caprioara gaseste ceva de rontait

Caprioara vine, pleaca...

Caprioara la noi in curteLa biche

Le 27 décembre 2012

Jeudi. Le temps a passé très vite. Le Noël finit aujourd’hui. Nous, on s’est reposés, mais je dois reprendre mes occupations.
Avant Noël, dans les environs, plus précisement, dans la cour de l’école a fait apparition une biche, les enfants voulaient la rattraper, elle n’avait pas très peur car elle revenait régulièrement, probablement pendant les vacances aussi jusqu’à ce qu’elle est arrivée chez les gens. Elle est très belle et on a envie de la gâter. Il y en a qui la veulent seulement pour eux, Olga, par exemple, l’attire dans sa bassecour et ferme la porte, pour qu’elle y reste, elle lui donne à manger du foin et des grains de maïs ou du blé et du gâteau, mais ça, elle n’en veut pas.

Joi. Timpul trece repede. Crăciunul se termină, azi e ultima zi. Noi ne-am odihnit, trebuie să-mi reiau ocupaţiile.
Înainte de Crăciun, prin împrejurimi, mai precis în curtea şcolii, şi-a făcut apariţia o căprioară. Copiii voiau s-p prindă. Nu se temea prea tare, fiindcă revenea regulat, probabil a venit şi în vacanţa copiilor, pînă ce a ajuns prin curţile oamenilor. Este foarte frumoasă, îţi vine s-o răsfeţi. Sînt unii care ar vrea-o doar pentru ei, Olga de exemplu, o ademeneşte în curtea din spate şi închide uşa, ca să rămînă la ea, îi dă de mîncare fîn şi grăunţe, ba chiar prăjitură, dar aşa ceva nu e pe gustul ei.(photos:Liviu)   

Wednesday, December 26, 2012

Sărbători fericite!

Sărbători fericite! by martamaghiar
Sărbători fericite!, a photo by martamaghiar on Flickr.


Sărbători fericite!

Bonnes fêtes!
Happy holidays!

(photo: Dan-Martin)Tuesday, December 25, 2012

Noël à Alba Iulia

Noël à Alba Iulia by martamaghiar
Noël à Alba Iulia, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 24 décembre 2012
Lundi. Nous sommes à Alba Iulia, avec les gâteaux et avec quelques autres cadeaux. Elisa a été en contact avec Luca, il a la varicelle. Elisa a eu de la fièvre les derniers trois jours, mais aujourd’hui elle a eu des moments gaies aussi.
Luni. Sîntem la Alba Iulia, cu prăjituri cu tot şi cu alte cîteva cadouri. Elisa a fost în contact cu Luca, el are varicelă. Elisa a avut febră în ultimele trei zile, dar azi a fost mai mult veselă.   

Départ

Depart by martamaghiar
Depart, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 24 décembre 2012

Lundi. Il vient de se décider.

Luni. Tocmai s-a decis.  

Sunday, December 23, 2012

Dessert de Noël

Dessert de Noël by martamaghiar
Dessert de Noël, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 23 décembre 2012
Dimanche. J’ai préparé le dessert, mais vraiment je ne sais pas qu’est qu’on va faire. Liviu dit qu’on part, je le veux bien mais je ne le crois pas. Liviu a ses caprices, il est le malade imaginaire...
Duminică. Am pregătit desertul, dar nu prea ştiu ce vom face. Liviu zice că vom pleca, exact ceea ce aş vrea şi eu, dar nu prea cred. Liviu are capricii, este bolnavul închipuit...


    

Saturday, December 22, 2012

Sans projet encore

lumieres de noel 004 by martamaghiar
lumieres de noel 004, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 22 décembre 2012
Samedi. Hier, j’ai parlé avec Dan Martin, à Noël ils seront chez les parents d’Anamaria. Demain, Liviuţ, Monica et Cristi partent dans une station de ski, Boni et les siens sont en plein saison de ski.
Moi, je n’ai pas un plan pour le repas de Noël.
Sîmbătă. Ieri, am vorbit cu Dan-Martin, de Crăciun ei vor fi la părinţii Aneimaria. Mîine, Liviuţ cu Monica şi Cristi pleacă la ski, iar Boni şi ai să se află în plin sezon de ski.
Eu nu am încă un plan pentru masa de Crăciun.     

Friday, December 21, 2012

Chanteurs

colindatori1 by martamaghiar
colindatori1, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 21 décembre 2012
Vendredi. Pour le moment, la fin du monde est remise, il y en a qui sont deçus. Je ne comprends pas, enfin. 

Entre temps, les élèves de l’école d’Arieşeni participent à des spectacles dans divers villes de la Transylvanie. Ils sont accompagnés par le prof. d’histoire, Mirela Mocan. Bravo!
Vineri. Pentru moment, sfîrşitul lumii a fost amînat, unii sînt decepţionaţi. Nu înţeleg, în fine. 

Între timp, elevii de la şcoala din Arieşeni participă la spectacole în diverse oraşe din Transilvania. Ei sînt însoţiţi de profesoara de istorie, Mirela Mocan. Bravo!
(photo:internet)
   

Thursday, December 20, 2012

Demain il y aura un monde meilleur


Le 20 décembre 2012

Jeudi. Demain, la fin du monde! Je ne peux pas croire que des hommes normaux peuvent faire des préparatifs pour survivre à une catastrophe mondiale...
Bonne nuit!
Joi. Mîine, sfîrşitul lumii! Nu pot să cred că oameni normali fac pregătiri ca să supravieţuiască unei catastrofe mondiale...
Noapte bună!

   


Wednesday, December 19, 2012

Roumanie où vas-tu?


Le 19 décembre 2012
Mercredi. En travaillant dans la maison, il m’arrive d’entendre la télé. Moi, je n’ouvre jamais, mais il y a mon mari qui la laisse ouverte quand il sort. On entend tant de bêtises!!! La plus grande est celle résultée des élections: un gouvernement de presque 600 personnes, avant, il y en avait presque 500. 3o ministères vont conduire la Roumanie vers quoi?
Miercuri. Lucrînd pe aci prin casă, mi se întămplă să ascult televizorul, eu nu-l deschid niciodată, dar soţul meu îl lasă deschis cînd iese. Auzi atîtea prostii!!! Cea mai mare este cea rezultată în urma alegerilor: un guvern de aproape 600 de persoane, erau aproape 500 pînă acuma. 30 de ministere vor duce România către ce?

  

Tuesday, December 18, 2012

Vieilles dentelles

vieux modele by martamaghiar
vieux modele, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 18 décembre 2012
Mardi. Petits travaux dans la maison comme nettoyage dans la salle de bains (fenêtre, rideau, murs...), un peu de cuisine, des galettes au fromage. Comme hier, le soir on sort pour une petite promenade, avant de se coucher. Il ne fait pas froid du tout.


J'aime bien les vieilles dentelles avec des fleurs et des oiseaux.

Marţi. Mici lucrări prin casă, cum ar fi curăţenie prin baie (fereastra spălată, perdea curată, pereţi periaţi...), un pic de treabă în bucătărie, nişte plăcinte cu brînză. Ca şi ieri, seara ieşim să ne plimbăm puţin înainte de culcare.

Îmi plac mult vechile dantele cu flori şi păsări.


   

Monday, December 17, 2012

Notre filleule

Violeta noastra by martamaghiar
Violeta noastra, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 17 décembre 2012
Lundi. Lundi il y a le programme habituel et en plus je voulais changer le linge des lits, payer la facture du téléphone, faire une lessive ou deux, c’est ce que je voulais faire, mais j’ai fait moins. J’ai eu une visite: notre filleule Violeta. Elle est retsée jusqu’à 15 heures et m’a raconté tous ses ennuis, car on ne s’est plus vu depuis longtemps.
Luni. Luni a fost programul obişnuit şi voiam, în plus să schimb lenjeria de pe paturi, să plătesc factura de telefon, să spăl o maşină de haine, sau două, asta voiam să fac azi, dar nu prea am reuşit, am realizat mult mai puţine. M-a vizitat fina noastră, Violeta. Ea a rămas pînă la ora 15, mi-a povestit despre toate necazurile sale, nu me-am mai văzut demult timp.


  

Sunday, December 16, 2012

Un week-end de décembre

Martinuţ, 14 ani by martamaghiar
Martinuţ, 14 ani, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 16 décembre 2012
Dimanche. Aujourd’hui, pendant la matinée, nous avons eu la visite de notre amie Ana, en fait elle avait des affaires à résoudre au Centre et elle a attendu chez nous la dame qui encaisse la facture d’internet.
Autrement le dimanche a passé sans faire grand chose, repasser des petites choses ce n’est pas un travail. Ce soir, j’attends que Boni nous applelle, nous ne les avons plus entendu depuis longtemps déjà. Il doivent être bien occupés.
Duminică. Azi, înainte da amiază, ne-a vizitat prietena noastră, Ana, de fapt avea treabă prin Centru şi a aşteptat aci pe doamna care încasează factura pentru internet.
Altfel, duminica a trecut fără să fac mare lucru, a călca ceva lucruşoare nu-i cine ştie
ce.  Astă seară, aştept să ne sune Boni, nu i-am mai auzit demult timp deja. Trebuie că sînt foarte ocupaţi.


   

Saturday, December 15, 2012

Plaisirs d'hiver

rectangle blanc 001 by martamaghiar
rectangle blanc 001, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 15 décembre 2012
Samedi. J’ai fini mon petit travail et j’en suis bien contente. Il y en a d’autres qui attendent, l’hiver est long.Pendant que je travaillais à cette dantelle Liviu se disait que c’était une jupe pour Elisa, autrement pour lui, ce genre de choses sont absolument inutiles. Je crois la même chose de plusieurs de ses occupations.


Sîmbătă. Am terminat lucruşorul meu şi sînt foarte mulţumită. Mai sînt cîteva care mă aşteaptă, iarna e lungă.

În timp ce lucram la acest mileu Liviu credea că fac un jupon pentru Elisa, altmintrelea, pentru el, chestiile astea sînt absolut inutile. Eu cred cam acelaşi lucru despre multe dintre ocupaţiile sale.


   

Friday, December 14, 2012

Compote

compot de gutui by martamaghiar
compot de gutui, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 14 décembre 2012
Vendredi. On saute le 13, ça a été une journée habituelle, mais je n’ai pas eu le temps pour écrire mon journal.
Aujourd’hui, on s’attendait à des températures plus basses qu’hier, mais le ciel couvert toute la journée n’a pas permis que –5 degrés.
On se rechauffe avec de la soupe, des tisanes et compote de coings et pommes. À ce moment mon plaisir est le crochet. J’ai reçu cet été un modèle pour un rectangle blanc à poser sur la coiffeuse ou sur une petite table. J’ai encore quelques rangées avant de me vanter avec mon travail.
Vineri. Sar peste ziua de 13, a fost una obişnuită, dar nu am avut timp să-mi scriu jurnalul.
Azi ne aşteptam la temperaturi mai scăzute decît cele de ieri, dar cerul acoperit toată ziua n-a permis decît –5 grade C.
Ne încălzim cu supă fierbinte, ceaiuri şi compot de gutui şi mere. În acest moment, îmi place să croşetez. Am primit un model, astă vară, un model pentru un dreptunghi alb de pus pe comodă sau pe o măsuţă.. Mai am cîteva rînduri înainte de a mă lauda cu realizarea lui.  

Wednesday, December 12, 2012

Une histoire

Le 12 décembre 2012

Mercredi. Chaque fois quand on participe à un enterrement on apprend une histoire de vie. En voilà une, celle de Nicolae Matei. Il est né en
1921 dans le village de Şteu dans la famille Matei. Ils étaient trois enfants dans cette famille. Jusqu’à l’âge de 19 ans, il a fait des études (l’école primaire) et il a travaillé comme tout le monde ici dans la petite ferme familiale et à la fôret. À cet âge, 19 ans, il s’est marié avec Valérie. Si j’ai bien retenu, ils avaient déjà un enfant quand il est parti à la guerre, la deuxième guerre mondiale. Quatre ans de guerre. À la fin, il était prisonnier en Russie. Encore quatre ans. Il est rentré après une si longue absence, il a repris ses occupations, la petite agriculture et le travail du bois (baquets en bois). Enfin, il remplit la fonction de caissier dans la mairie de la commune jusqu’à la retraite. Aussi, il a été chantre dans l’église de la commune.
Nicolas et Valérie ont eu six enfants, trois d’entre eux sont morts. A la vieillesse, Valérie malade, ils ont été obligés de quitter leur ferme et descendre au Centre où ils se sont installé dans la confortable maison de leur fille. Sa femme a quitté ce monde il y a dix ans, après 60 ans de vie ensemble. C’est aproximativement ce que le pope a raconté aux gens qui assistaient aux obsèques.
La version roumaine de l’histoire, demain.Miercuri. De fiecare dată cînd participi la o înmormîntare, afli povestea unei vieţi. Iată una dintre ele, cea a lui Nicolae Matei. S-a născut în 1921, în satul Şteu, într-o familie cu trei copii. Pînă la 19 ani şi-a făcut studiile, şcoala primară, şi a lucrat, ca toată lumea de pe aici în gospodăria familială şi în pădure. La această vîrstă, 19 ani, s-a căsătorit cu Valeria. Dacă bine am reţinut, aveau deja un copil, atunci cînd a trebuit să plece în război, al doilea război mondial. Patru ani de război. Încă patru de prisonierat în Rusia. S-a întors după o atît de lungă absenţă, şi-a reluat ocupaţiile, mica agricultură şi confecţionatul de ciubere de lemn. În sfîrşit, ocupă funcţia de casier în primărie pînă la pensionare. De asemenea, este cantor la biserica din comună.
Nicolae şi Valeria au avut şase copii, trei dintre ei au murit la vîrste diferite. La bătrîneţe, Valeria fiind bolnavă, sînt obligaţi să parasească gospodăria şi casa şi se instalează în cea a fiicei lor, una mult mai confortabilă, în Centrul comunei. Acum 10 ani Valeria părăsea această lume după 60 de ani de căsnicie, iar în aceste zile, Nicolae se duce şi el. Acestea au fost spuse de preot celor care asistau la înmormîntare.   

Tuesday, December 11, 2012

Veillée


Le 11 décembre 2012
Mardi. Quelques heures de soleil, pendant la matinée, ont vite passé et maintenant nous voilà de nouveau sous la neige.
Chez les voisins, le vieux monsieur est mort. Il avait 91 ans. Nous avons participé à la veillée. Demain il y aura les obsèques. Pour la famille, c’est encore une occasion de se réunir et de faire certains choses ensemble: accueillir du monde, offrir à manger, rester ensemble après, se souvenir.
Marţi. Cîteva ore doar a ieşit soarele, în timpul dimineţii şi iată-ne din nou sub ninsoare.
La vecini, bătrînul domn a murit. Avea 91 de ani. Am fost la priveghi. Mîine va fi înmormîntarea. Pentru familie va fi încă un prilej de a se reuni, de a lucra împreună, de a primi lume, servi masa, a rămîne împreună după plecarea tuturor, amintiri. 

    

Seuls devant les ennuis

ninge 003 by martamaghiar
ninge 003, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 10 décembre 2012
Lundi. Une journée sans évenements, la neige reste indécise, mais il fait très froid. Je n’ai plus de thermomètre, il a besoin de batterie, je dois voir s’il y en a dans les magasins du village.
Les élections ont pris fin, les gens sont allés faire leur chois parmi les candidats de toutes les couleurs, sans les connaître vraiment car la campagne a été en fait contre le président Traian Băsescu qui ne candidait pas. Tous les membres de l’aliance ARD ont été identifiés avec lui. En fait, ils ont perdu, et ceux qui seront au gouvernement sont ceux de l’aliance USL où il y a deux partis, un socialiste et l’autre libéral, un de droite, un de gauche. Ce n’est pas un problème, car chez nous les partis n’ont pas de vraies doctrines...
Les ennuis que nous avons, nous les affrontons seuls.
Luni.O zi fără evenimente, cu ninsoare indecisă, dar este foarte frig, nu mai am termometru, aşa că nu sînt exactă, trebuie să văd dacă în magazinele de aici se găsesc baterii.
Alegerile au luat sfîrşit, oamenii au mers să-şi aleagă reprezentanţii printre candidaţii de toate culorile, fără să-i cunoască cu adevărat, campania electorală a fost împotriva preşedintelui Traian Băsescu, deşi el nu candida. Toţi membrii alianţei ARD au fost identificaţi cu el. Au pierdut într-adevăr, cei care vor conduce România vor fi membrii alianţei USL, o sutruţo-cămilă cum ar zice Dimitrie Cantemir, nici de dreapta nici de stînga, nu contează, partidele din România nu au doctrine deocamdată.
Necazurile pe care le avem le înfruntăm singuri.    

Sunday, December 9, 2012

Il neige

ninge 006 by martamaghiar
ninge 006, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 9 décembre 2012
Dimanche. Anniversaire en famille. Martin, notre premier petit-fils, a 14 ans. Bon anniversaire petit-fils!
Il a neigé toute la journée, dans tout le pays et même à Salt Lake City. Comme si le temps n’était pas d’accord avec les élections parlémentaires de Roumanie.
Duminică. Aniversare în familie. Martin, primul nostru nepot, are 14 ani. La mulţi ani, nepoate!
A nins toată ziua, aproape în toată ţara, a nins chiar şi la Salt Lake City. Aici a fost ca şi cum vremea nu era de acord cu alegerile parlamentare din România.


   

Saturday, December 8, 2012

Plaisirs quand il neige

petits travaux 002 by martamaghiar
petits travaux 002, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 8 décembre 2012
Samedi. Dans la maison on ne s’ennuye pas, il y a tant de choses à faire. On ne peut pas sortir parce qu’il neige, il neige...
Alors, on prépare une tisane et on cuit des tranches de citrouille, des plaisirs qui ne nuisent pas.
Sîmbătă. În casă nu te plictiseşti niciodată, sînt atîtea de făcut. Nu se poate ieşi pentru că ninge, ninge...
Aşa se face că îţi oferi o cană de ceai şi ceva dovleac copt, plăceri care nu fac rău.


  

Petits travaux

petits travaux 005 by martamaghiar
petits travaux 005, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 7 décembre 2012
Vendredi. Il commence à faire froid, je dois apporter le citronnier dans la maison.
Ce soir, il y a eu une panne de courant et ensuite une d’internet. Au reste, ça va, le temps a passé avec de petits travaux.
Vineri. Începe să fie frig, trebuie să aduc lămîiul în casă.
În această seară, a fost o pană de curent şi apoi una de internet. În rest, totul merge bine, timpul a trecut cu mai multe lucruşoare pe aici prin casă.


   

Thursday, December 6, 2012

Biharia

Biharia by Martin Maghiar
Biharia, a photo by Martin Maghiar on Flickr.
Le 6 decembre 2012

Jeudi. Je disais qu'ici en Flickr  il y a des superphotos. En voilà une de Dan Martin.

 Sainte Nicolas, une journée ensoleillée mais froide, avec un peu de neige. Tout le monde s’est réveillé en pensant aux cadeaux que le Père leur avait mis dans les chaussures pendant la nuit, même les adultes.


Joi. Spuneam că aici, pe flickr există superfotografii. Iată una de Dan Martin.


Sfîntul Nicolae, o zi însorită dar friguroasă, cu un pic de zăpadă. Toată lumea s-a trezit cu gîndul la darurile pe care, în timpul nopţii, Moş Nicolae le-a pus în papucii bine lustruiţi, chiar şi adulţii.   

Wednesday, December 5, 2012

De ma fenêtre

neige 003 by martamaghiar
neige 003, a photo by martamaghiar on Flickr.
Le 5 décembre 2012
Mercredi. Hier, avec Dorina et Mariana, nous avons participé à une réunion à la pension Vraja Muntelui, où les représentants du Gold Corporation nous ont présenté leur projet tout en rose.
Le matin, une petite couche de neige blanchissait le paysage. De ma fenêtre je ne peux pas voir de si belles choses, en plus depuis quelque temps, la neige n’est plus ma passion, pourtant cette fois je la trouvais agréable et j’étais presque contente de la voir en couvrant les mauvaises choses de la vie.
Miercuri. Ieri, cu Dorina şi Mariana, am participat la o reuniune la pensiunea Vraja Muntelui, unde reprezentanţii Gold Corporation ne-au prezentat lor absolut în roz.
Azidimineaţă, un mic strat de zăpadă făcea să strălucească peisajul. De la fereastra mea nu pot să văd cine ştie ce lucruri frumoase, în plus, de ceva timp, nici nu-mi mai place zăpada, totuşi, de data asta eram aproape bucuroasă s-o văd cum acoperă mizeriile vieţii.


   

Tuesday, December 4, 2012

Pharmacie

Le 4 décembre 2012
Mardi. La journée d’aujourd’hui a commencé avec du soleil, des taches de neige ça et là et une note optimiste sur des visages rencontrés au bord de la route, car je suis sortie au dispensaire et pharmacie et j’ai couvert un peu les rosiers avec de la sciure pour être un peu protégés contre le froid.


Marţi. Ziua de azi a început cu soare, cu pete de zăpadă pe ici pe colo şi o notă de optimism pe feţele celor întîlniţi pe marginea drumului, căci am ieşit devreme pentru a merge la dispensar şi la farmacie şi, deasemenea, am acoperit cu rumeguş trandafirii ca să-i protejez de frig.

    

Monday, December 3, 2012

Un autre commencement

martamag by martamaghiar
martamag, a photo by martamaghiar on Flickr.
Premiere photo du flickr


Le 3 décembre 2012
Lundi. Pour bien commencer la semaine, j’omets de regarder ma glycémie, je m’occupe de la poubelle, j’apprends bien le leçon de mon fils qui me conseille de faire un autre album photo et me dit comment l’utiliser. Maintenant, je suis un peu complexée, parce qu’ici je n’ai pas vu que des superphotos et moi, je ne suis pas un photographe.
Luni. Pentru a începe bine săptămîna, omit să mă uit ce glicemie am, mă ocup de pubelă, învăţ bine lecţia pe care mi-o dă fiul meu despre alcătuirea unui alt album foto şi despre cum să-l utilizez. Acum am ceva complexe. Pe aici nu am văzut decît superfotografii şi eu nici măcar nu sînt un fotograf.