Sunday, August 16, 2009

Le carême de la Sainte MarieLe 14 août 2009

Vendredi. Aujourd’hui, Anne est partie pour Cluj-Napoca, avec un autobus qui passe par Arieşeni à 10:00 ou 10:30 h, très déçue car ceux de Pătrăhăiţeşti n’étaient pas exactement comme elle s’imaginait: c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas là tous, probablement, Ioan était dans sa chambre, il n’est pas toujours en bonne forme dernièrement, Zoriţa est souvent dans le jardin, Voïcu travaille sur la montagne, à la station TV, Ionel avait d’autres affaires et il y avait Aurelia et éventuellement Mirela avec les deux petites: Éveline, le bébé de Mirela ( 4 mois ) et Gianina ( 5 ans ), la petite de Claudia. Aurelia a préparé le repas et Mirela s’est occupée des petites et peut-être elle a mis la table pour une Française venue chez eux dormir une nuit.

Il est vrai que les Roumains ne sont pas si rigureux en ce qui concerne les repas, qu’il y a tant de travail que la famille ne se reunit pas pour le repas trois fois par jour à des heures exactes, qu’on a perdu un peu cette tradition en courant pour gagner la vie...mais on mange ensemble de temps en temps, surtout les jours de fête...

En ce moment-ci on est en carême de la Sainte Marie, toute la famille mange seulement des légumes et des fruits...Sans viande, sans fromage, sans lait...

Hier, j’ai acheté des giroles sur Dealu Mare.

Astăzi, Anne a plecat la Cluj cu un autobus care trece prin Arieşeni pe la 10- 10:30, foarte decepţionată, pentru că cei din Pătrăhăiţeşti nu erau aşa cum îşi imagina ea: adică nu erau toţi acolo, Ioan era probabil în camera sa, nu prea mai este el în formă în ultima vreme, Zoriţa este deseori prin grădină, face şi ea ce poate, Voicu lucrează pe munte la Staţia TV, Ionel cu alte treburi şi era doar Aurelia şi eventual Mirela cu cele două fetiţe: cea mică a lui Mirela ( 4 luni ) şi Gianina ( 5 ani ), micuţa lui Claudia. Aurelia a pregătit masa, iar Mirela s-a ocupat de copii şi, poate, a pus masa pentru franţuzoaica ce a venit la ei să doarmă o noapte.

Este adevărat că noi, românii, nu sîntem atît de disciplinaţi şi riguroşi în ceea ce priveşte masa, că într-o gospodărie este atîta treabă încît familia nu se mai reuneşte de trei ori pe zi pentru a lua masa la ore fixe, că s-a cam pierdut acest obicei tot alergînd după nevoile familiei...dar oamenii mănîncă totuşi împreună din cînd în cînd, mai ales în zilele de sărbătoare...

În acest moment, sîntem în postul Sfinei Mării, toată familia mănîncă doar legume si fructe...Fără carne, fără brînză, fără lapte...

Ieri, am cumpărat nişte gălbiori de pe Dealu Mare.

No comments:

Post a Comment