marți, 28 ianuarie 2014

Petits flocons de neigeLe 27 janvier 2014

Lundi. Aujourd’hui, la semaine a bien commencé, la neige tombe toujours, en petits flocons sableux, la température reste le plus souvent positive, notre nouveau toit fait bien son service, la neige glisse doucement, elle ne tombe pas en grosses et dangereuses quantités comme avant.
On passe la journée dans la maison en travaillant, je viens de finir le naperon bordé d’une petite dentelle crochetée.

Luni. Săptămîna a început bine, ninge într-una, cu fulgi mici, nisipoşi, temperatura rămîne deseori pozitivă, noul nostru acoperiş îşi face bine serviciul, zăpada alunecă mereu, nu se adună, să cadă în cantităţi periculoase ca înainte..
Mi-am petrecut ziua în casă croşetînd, tocmai am terminat bordura din dantelă la care lucram.

  


6 comentarii: