Sunday, January 5, 2014

Dans la maisonLe 5 janvier 2014
Dimanche. Depuis deux jours, le temps s’est complètement gâté. Il pleut, les températures sont plutôt positives, le monde dessus dessous. D’habitude, dans cette période de l’année, il fait le plus froid. Il y a encore un peu de neige, justement pour glisser et tomber. Tout cela, la paresse et un film épisodique, Merlin, mon fils m’a copié toutes les episodes, m’ont tenu dans la maison. Demain c’est une fête, l'Épiphanie. Liviu va au travail, peut-être il y a encore deux jours de vacances, je ne sais pas...

Duminică. De două zile, timpul s-a stricat de tot. Plouă, temperaturi mai degrabă pozitive, lumea cu susul în jos. De obicei, în această perioadă a anului, este cel mai frig, gerul Bobotezii. Mai este un pic de zăpadă, doar cît să aluneci şi să cazi. Toate acestea, lenea, un film serial, Merlin, fiul meu mi-a copiat toate episoadele, m-au ţinut în casă. Mîine e sărbătoare, Boboteaza. Liviu merge la lucru, poate se înşeală şi vacanţa mai durează o zi ori două, nu ştiu...

  


1 comment: