Thursday, September 6, 2012

Automne

Le 4 septembre 2012

Mardi. Il fait très beau temps, mais avec les températures basses de la nuit, bientôt des pluies et le vrai froid de l’automne arriveront. L’école va commencer après le 15 septembre qui tombe un samedi, le 17, mais Liviu y va déjà depuis lundi. Il y a de nouveaux profs et même un autre directeur, Marin Bîte, le prof des maths, un ancien élève de l’école.

Marţi. Este timp foarte frumos, dar cu temperaturile scăzute din timpul nopţilor, în curînd ploile şi adevăratul frig al toamnei vor sosi. Şcoala începe după 15 septembrie care pică într-o sîmbătă, în 17, dar Liviu merge deja de luni, există noi profesori şi chiar un alt director, Marin Bîte, proful de mate, fost elev al şcolii.

    

1 comment:

  1. Să ne bucurăm încă de vremea aceasta văratică! Încă ai flori frumoase şi timpul e cald şi-nsorit. E stresantă seceta, este adevărat, dar tot D-zeu ne-a dat-o. A1

    ReplyDelete