Tuesday, February 8, 2011

Séance photo

Le 8 fevrier 2011

Mardi. Depuis deux semaines, nous avons reçu une invitation écrite à une “séance photo” de la XIII-e classe, c’est-à-dire la dernière année de lycée. C’est une classe d’élèves de 18-19 ans, la dernière où j’ai été le prof principale au cycle gymnasiale et la première qui finit le lycée à Arieşeni. Nous en avons eu autrefois aussi mais c’étaient des classes formées à Arieşeni, mais qui appartenaient à une autre école du département: à un lycée de Cîmpeni le plus souvent.
Les jeunes photographes de Cluj avaient pris des photos individuelles et au printemps il y aura certainement une photo de groupe. Les élèves, je ne les ai pas vu, seulement un groupe de garçons...
Donc, on est allé à l’école, ensuite je me suis promenée. J’ai pris l’appareil photo de Liviu...

Marţi.De vreo două săptămîni am primit o invitaţie la o “şedinţă foto” din partea clasei a XIII-a, ultimul an de liceu. O invitaţie scrisă. Este o clasă de elevi de 18-19 ani, care a fost ultima la care le-am fost dirigintă la gimnaziu şi care sînt primii care termină liceul ca elevi ai şcolii din Arieşeni. Am mai avut elevi care au absolvit liceul, dar de obicei clasele respective aparţineau altor şcoli, cel mai adesea unui liceu din Cîmpeni.
Tinerii fotografi din Cluj au făcut doar pozele individuale, cu siguranţă va fi şi o fotografie de grup la primăvară. Pe elevi nici nu i-am întîlnit, doar un grup de băieţi.
Deci azi, am fost la şcoală,iar apoi m-am plimbat un pic. Aveam aparatul foto al lui Liviu.

1 comment:

  1. Elevii care termină un ciclu de învătămînt, a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a, chiar şi cei de a IV-a în unele şcoli, sînt într-adevăr în perioada în care îşi pregătesc albumele foto, tabloul de absolvire şi totul trebuie să fie în...trend, nu-i aşa? E o perioadă bună pentru fotografi. A1

    ReplyDelete