Thursday, May 30, 2013

FélicitationsLe 28 mai 2013

Mardi. Mes hôtes sont Mme Letiţia Filimon, prof. À la Faculté de psychologie, Université d’Oradea et Ştefan Bardi, insp. Şc. ISJ Alba. Eux deux et encore le prof. univ.dr. Octavian Bâc, d’Oradea, ils ont formé la comission devant laquelle Liviu a soutenu son travail méthodique et il a fait des classe d’éducation phisique. Tout a bien fini. On peut le féliciter. A ce moment, non, car il est à Oradea.

Marţi. Oaspeţii mei sînt doamna Letiţia Filimon, prof. Univ. Dr. la Facultatea de psihologie, Universitatea Oradea şi Ştefan Bardi, insp. Şc. ISJ Alba. Ei doi, împreună cu dl. Octavian Bâc, prof. univ. Dr, tot la Oradea, au format comisia în faţa căreia, Liviu a susţinut lucrarea sa metodică şi orele de ed. fizică. Totul s-a terminat cu bine. Poate fi felicitat. Nu chiar acum, s-a dus deja la Oradea. 

   


1 comment:

  1. Nu-i mai foloseşte foarte mult acest grad, întru-cît l-a dat aşa de tîrziu. Poate are o stisfacţie sufletească. Felicitări!A1

    ReplyDelete