Sunday, January 8, 2012

Long week-end

Le 8 janvier 2012
Dimanche. Encore un long week-end prend fin. Dans cette nouvelle formule les vacances de Noël sont vraiment reposantes. Il y a encore une semaine de vacances.
Nous devrions aller quelque part à la ville, faire quelques courses: chaussures d’hiver par exemple.
Duminică. Încă un lung week-end a trecut. În această nouă formulă vacanţa de Crăciun este cu adevărat odihnitoare. Mai este încă o săptămînă de vacanţă.
Ar trebui să mergem undeva la oraş ca să facem nişte cumpărături: nişte încălţăminte de iarnă  de exemplu.
  

1 comment: