Sunday, August 21, 2011

Commémorations

Le 21 août 2011

Dimanche. Aujourd’hui, j’ai été à l’église. Je suis allée avec Aurica, ma voisine. La famille Gligor commémorait Rubin Gligor, mari, père, grand-père et arrière-grand-père, à 25 ans de sa mort.
Nous avons assisté à la dernière partie de la liturgie. Il y avait beaucoup de monde, dans l’église c’était agréable, le pope Tudor était accompagné par un autre qui venait d’une paroise de Tîrgu Mureş et les vieux chantres avaient laissé la place à deux jeunes étudiants à Théologie, dont un d’ici de la commune. Tant les popes que les chantres étaient bons, chantaient bien. Ce qui manquait c’était la voix de Bazil, mais lui il n’était pas là, je pense qu’il ne se sentait pas bien.

Duminică. Azi, am fost la biserică. M-am dus cu Aurica, vecina mea. Familia Gligor comemora pe Rubin Gligor, soţ, tată, bunic şi străbunic, la 25 de ani de la moartea sa. Erau şi alte parastase.
Am asistat la ultima parte a liturghiei. Era lume multă, în biserică era plăcut, preotul Tudor era însoţit de un alt preot, dintr-o parohie din Tg. Mureş, cantorii au lăsat locul unor tineri studenţi la Teologie, dintre care unul era de aci, din comună. Atît preoţii cît şi cantorii erau buni, cîntau bine. Lipsea doar vocea lui Bazil, dar dînsul nu era, mă gîndesc că nu s-a simţit bine azi.


     
  

1 comment:

  1. Deseori,în bisericile de la ţară, muzica lasă de dorit, mă bucur să aud că la tine în sat nu este aşa. Mă bucur să aud acest lucru. O săptămînă excelentă îţi doresc!A1

    ReplyDelete