Tuesday, July 21, 2009

Sans pluies et tonnerres


Le 20 juillet 2009

Lundi. La fête du St. Élie a passé sans pluies, éclairs et tonnerres. Le Saint Élie est-il devenu plus aimable et compréhensif avec l’humanité? Toute la journée on a été très attentifs avec le temps, car d’habitude des orages accompagnent cette fête. Après la date de 20 juillet la fauche des foins peut commencer. Certaines familles ont déja commencé ce travail agricole, le plus important de tout l’été pour les Motzi des Apuseni.

Il a fait très chaud et Cristian a convaincu son grand-père remettre en place le kiosque de l’an dernier, nous avons mis la grande table et les deux bancs, aussi le lit pliant où Cristi pourrait se reposer pendant la journée et voilà que j’ai commencé à ranger un peu ma terrasse...Quand finirai-je ce travail, ça, je ne le sais pas...

Luni. Sărbătoarea Sfîntului Ilie a trecut fără ploi, fulgere şi tunete . Sfîntul Ilie a devenit oare mai blînd şi mai înţelegător cu omenirea? Toată ziua am fost atenţi la vreme, căci, de obicei furtuni însoţesc această sărbătoare. După data de 20 iulie cositul fînului poate să înceapă . Unele familii au şi început această muncă agricolă, cea mai importanta din întreaga vară pentru moţii din Apuseni.

A fost foarte cald şi Cristian a convins pe bunicul său să instaleze din nou umbrarul de anul trecut, am pus din nou masa mare sub el si cele două bănci, de asemenea patul pliant unde Cristi ar putea să se odihnească peste zi şi iată, am început să aranjez un pic terasa...Cînd voi termina această muncă, asta nu mai ştiu...

No comments:

Post a Comment