Tuesday, May 10, 2011

Vive le roi! Trăiască regele!

Le 10 mai 2011


Mardi. Le 10 Mai, autrefois, c’était la Fête Nationale de la Roumanie, du Royaume Roumain. Vive le Roi, c’était l’hymn, le chant national. Donc, Vive la Roumanie et Vive le roi!

Marţi. În 10 mai era, altădată, sărbătoarea naţională a României, a Regatului României, iar Trăiască regele era imnul naţional. Prin urmare, Trăiască România, Trăiască regele!     

1 comment: