Monday, May 16, 2011

Mal au coeur!

Le 16 mai 2011

Lundi.Il pleut, il fait mauvais temps. J’ai commencé la journée d’aujourd’hui avec une longue lettre pour Marc Heyde, une lettre d’excuses pour ce que nous avons fait. Depuis, dix ans il me parle de leur désir de participer à l’inauguration de l’église et ce n’est pas possible car après avoir convaincu des gens de s’y rendre, après avoir préparé en détails le voyage, ici on a changé la date: ce ne sera pas le 3 luilet, mais le 17. J’ai mal au coeur!

Luni. Plouă, este timp urît. Am început ziua de azi cu o lungă scrisoare de scuze către Marc Heyde, scuze pentru ceea ce le-am făcut. De aproape 10 ani îmi spune că ar vrea să participe la inaugurarea bisericii noastre şi acuma nu mai este posibil, căci după ce a convins oameni să-l însoţească pînă aici, după ce au organizat în amănunt călătoria, aici, s-a schimbat data: nu va mai fi în 3 iulie ci în 17. Mă doare inima!


     
              1 comment:

  1. Salut! Nu te mai perpeli, totul se rezolvă. Cu bine, A1

    ReplyDelete