Friday, March 25, 2016

Annunciation

Le 25 mars 2016

Vendredi. Annunciation ou annoncion(vieux français, j'aime plus ce therme). Jour férié. Je peux me reposer, hier je n'ai pas fait grand chose, pourtant, j'ai eu le pouls qui me battait fort dans la tête toute la journée. En fin d'après-midi, je suis allée rendre une petite visite chez ma voisine, Jeanna dont le mari est à l'hôpital.

Je reviens à la fête d'aujourd'hui. J'ai mentionné le nom populaire dont les Roumains se servent, Blagoveștenie et je voudrais noter quelques pratiques qu'on connaît et des traditions qu'on respecte à cette occasion. On continue à brûler les choses inutiles, on fait des feux dans les jardins, une tradition qui descend des vieux timps, des rituels de purification, peut-être.
On mange du poisson. Pendant le grand Carême il y a deux jours où  
l'église permet aux fidèles de manger du poisson: l'Annunciation et le Dimanche des fleurs. La tradition locale présente cette habitude comme une obligation, enfin presque comme une obligation. Tout le monde achète ou prépare du poisson et les gens disent que c'est un plus grand péché de ne pas manger du poisson à l'Annunciation que de manger d'autres viandes pendant le reste du Carême.

L'Annunciation est une fête à date fixe: le 25 mars, neuf mois avant la naissance du Jésus Christ. Pour notre petit fils d'Italie qui est catholique et pour Elisa qui suit une maternnelle catholique il y a les vacances de Pâques. Alors, Bonnes Pâques et bonnes vacances mes petits-fils!

Aujourd'hui est aussi la 
fête du coucou. On est après l'Equinoxe, c'est le printemps, les oiseaux rentrent des pays chauds, on peut entendre le coucou. 
Il fait beau temps malgré la neige, si on reste dehors et on entend le coucou c'est bon signe. Aussi il est bon signe si on a bien mangé, on est en bonne forme et si on a quelques sous dans la poche.
Ce jour on ne met pas des oeufs pour des poussins et on évite la tristesse et les querelles.
 Eh bien je n'ai pas entendu le coucou, pas encore, mais j'ai reçu de l'argent, c'est bon signe! Je vais bien!

Vineri. Buna vestire, Blagoveștenia, Ziua cucului-ultimele două denumiri ale acestei sărbători sînt mai utilizate de mare parte din populația românească, mie îmi plac cel mai mult. Sărbătoare. Pot să mă odihnesc în voie. Ieri, deși n-am făcut mare lucru, nu mi-a fost bine, pulsul îmi bătea în cap și asta a fost toată ziua. Spre seară, după ce m-am mai liniștit, am fost într-o vizită la vecina mea Jeanna al cărei soț e în spital.

Revin la sărbătoarea de azi, despre care aș vrea să notez în afară de denumire, Blagoveștenie, cîteva practici care se cunosc, cîteva tradiții care se respectă cu această ocazie. Se continuă focurile în grădini, cînd se ard lucrurile inutile, curățenia de primăvară, obiceiuri care vin din vechi timpuri, din ritualuri de purificare, poate.
Se mănîncă pește. Două zile din Postul Mare au dezlegare la pește din partea bisericii: Buna Vestire și Duminica Floriilor. Tradiția locală prezintă acest obicei ca pe o obligație, în fine, aproape ca pe o obligație. Toată lumea cumpără și pregătește pește, se spune chiar că este mai mare păcatul de a nu mînca pește la Blagoveștenie decît a mînca alt fel de carne în restul Postului.

Buna Vestire este o sărbătoare cu dată fixă: 25 martie, cu nouă luni înainte de Crăciun, cînd toți creștinii sărbătoresc nașterea lui Isus Cristos. Pentru nepotul nostru din Italia care este catolic, dar și pentru Elisa care merge la un cămin catolic începe vacanța de Paști. Paști fericite și vacanță plăcută nepoțeilor mei dragi!
 Azi e și Ziua cucului. Este în apropierea Echinocțiului, e primăvară, se întorc păsările din țările calde. S-a potrivit și timp însorit, cam rece și cu zăpadă dar vreme bună. Dacă stai afară poți auzi cucul, semn bun. Tot semn bun e dacă cucul te prinde sătul și cu bani în buzunar.
În această zi nu se pun cloște și nu-i bine să te superi, nici să te cerți cu cineva.

Pentru mine e o zi bună, nu am auzit cucul, nu încă, dar am primit deja niște bani, semn bun! În plus, mă simt bine! 

(Imagini: Internet)

        

No comments:

Post a Comment