Saturday, July 20, 2013

St. ElieLe 20 juillet 2013

Samedi. La Saint Elie a été une belle journée, sans pluie ou vent, or coup de tonnerre.
Les motzi qui sont montés sur le sommet de Găina pour la Foire aux filles de demain, doivent se sentir excellent.
En plus, aujourd’hui, c’était le mariage de Cornel Ioan Bîte avec une jeune fille de Ştei. Des gens d’Arieşeni sont allés, le conduire devant l’officier de l’état civil et ensuite à l’église. Nous lui souhaitons du bonheur dans la nouvelle vie en famille!

Sîmbătă. Sfîntul Ilie a fost o zi frumoasă, fără ploaie şi vînt, ori tunete şi trăznete.
Moţii care au urcat pe muntele Găina, pentru Tîrgul de fete de mîine, trebuie să se simtă excelent.
În plus, azi, are loc nunta lui Cornel Ioan Bîte cu o tînără din Ştei. Lume din Arieşeni s-a dus să-l conducă în faţa ofiţerului de stare civilă, precum şi la biserică. Noi, cel de acasă, îi urăm multă fericire în noua viaţă de familist!(photo: Violeta Buda)

   


1 comment: