Saturday, March 3, 2012

Passe-temps de Liviu

Le 2 mars 2012
Vendredi. Recette pour un „mărţişor” surprise: trouve deux-trois filles, suffisement jeunes, suffisement belles et surtout qui aiment un peu de folie dans la neige, prendre des images avec leur jeu, penser à la mélodie adéquate, se mettre à l’orgue et voilà le résultat. Dommage, qu’un peu en retard, mais ça se pardonne, on n’a jamais assez de temps pour les belles choses...
Vineri. Reţetă pentru un mărţişor-surpriză: găseşte două-trei fete, suficient de tinere, suficient de frumoase şi mai ales care să aprecieze nebuniile prin zăpada, ia nişte imagini cu jocul lor,, gîndeşte-te la melodia potrivită, aşează-te la orgă şi iată rezultatul. Păcat că e un pic mai tîrziu, dar asta se iartă, n-avem niciodată destul timp pentru lucrurile frumoase...
   
   

2 comments: