Friday, February 24, 2012

Pensée et réalité

Le 24 fevrier 2012
Vendredi. J’avais des courses à faire après le court programme à l’école. Il a fait beau temps toute la journée, depuis quelques jours on attend que la neige du toit du bloc tombe, ce qui pourrait être dangereux. Les tas au bord de la route sont sales, il y avait +2 degrés à midi. Les gens parlent du printemps, et ils ont raison, le carême est ici, on pense à Pâques malgré la couche blanche qui enveloppe le village. Les autorités ne craignent pas les inondations parce que les températures ne seront pas positives toujours, dans deux jours nous aurons de nouveau –10oC, pendant la nuit.
Pourtant, le printemps est seulement dans les pensées des gens, la réalité est blanche.
Vineri. Aveam nişte cumpărături de făcut după programul de la şcoală, scurt de altfel. A fost timp frumos toată ziua, de cîteva zile tot aşteptăm ca zăpada de pe acoperişul blocului să cadă, ceea ce ar putea fi periculos. Grămezile de pe marginea drumului sînt deja murdare, erau +2oC la amiază. Oamenii vorbesc despre primăvară şi au oarecum dreptate, postul e aci, ne gîndim la Paşti în ciuda stratul alb care învăluie satul. Autorităţile nu se tem de inundaţii, temperaturile nu vor rămînea pozitive, în două zile vor fi iar –10oC, noaptea.

Primăvara este totuşi doar în gîndurile oamenilor, realitatea este însă înzăpezită.

2 comments:

  1. Primăvară. Mai este puţin pînă atunci, dar gîndul poate să-şi ia zborul...La munte nici nu există decît vară şi iarnă, nu aşa zic oamenii de acolo?A1

    ReplyDelete
  2. Super, les photos de tes derniers posts!

    ReplyDelete