Wednesday, October 28, 2009

IntrusLe 28 octobre 2009

Mercredi.Le ciel a été couvert aujourd’hui, mais il n’a pas plu. Les travaux avancent. Moi, j’avais constaté qu’il y avait un intrus dans la véranda, une souris ou plusieurs, j’en ai vu une et comme elle n’avait pas de chapeau, je ne sais plus si la deuxième et la troisième fois c’était la même. On s’est dit bonjour mais cela ne me convenait pas du tout. C’est que la porte de la cave qui donne dans le grenier aussi est restée largement ouverte à cause d’un câble de courant qui venait dans la prise de la véranda. D’autre part, dans le grenier tout le monde a été dérangé par les travailleurs. Il y avaient peut-être des réfugiés, mais moi, ça ne m’intéresse pas. Donc, j’ai décidé que l’intrus doit partir tout de suite et j’ai sorti toutes les colections de petites objets en plastique, des disaines, qui pouvaient barrer le chemin des souris et elles ne pouvaient pas voir la direction “ dehors ”.

Toute la journée, grand nettoyage dans la véranda!

Miercuri. Cer acoperit azi, dar n-a plouat. Lucrările avansează. Eu, în schimb, am descoperit intruşi în verandă, unul sau mai mulţi şoricei. Normal, dacă zi şi noapte uşa de la pivniţă a stat deschisă, şi asta pentru un cablu de curent ce venea din pod la priza din verandă.Nu ştiu unul sau mai mulţi că nu aveau pălărie ca să-i cunosc după ea şi a doua şi a treia oară nu mi-am dat seama dacă era unul şi acelaşi. Pe de altă parte, în pod, toată lumea a fost deranjată de muncitori. Exista, probabil, refugiaţi, dar pe mine nu mă interesează. Să facă bine şi să plece de îndată şi m-am apucat de treabă: am scos afară tot, mai ales multitudinea de obiecte de colecţie a soră-mi, tot felul de chestii din plastic confecţionate chiar de ea, dar care îi încurcau pe dumnealor împiedicîndu-i să vadă ieşirea.

Prin urmare, toată ziua, mare curăţenie prin verandă!

*

La pluie


Le 27 octobre 2009

Mardi.Hier il a fait beau temps et le soir, quand les ouvriers sont partis le toit était couvert, mais pas entièrement, d’une feuille de plastique spéciale pour l’isolation du toit. Vers le matin il a commencé à pleuvoir. Pendant la matinée il y a eu plusieurs reprises de pluie, à midi la pluie s’est arrêtée, mais le soir il a plu en quantités. C’était stressant! Cependant il n’y a pas eu des problèmes avec ma maison...Les trois hommes ont bien travaillé même sous la pluie, c’est les voisins qui me l’ont dit, car j’ai été à Cluj chez le médecin.

Marţi.Ieri a fost timp frumos şi seara, cînd muncitorii au plecat, acoperişul era cu folie deja, dar nu chiar în întregime şi speram cu toţii să fie vreme bună, dar înspre dimineaţă a început să plouă. La fel în timpul dimineţii cîteva averse şi la amiază s-a oprit, dar seara a plouat chiar mult. Era stresant! Totuşi nu au fost probleme cu casa. Cei trei bărbaţi au lucrat bine chiar şi prin ploaie, vecinii mi-au spus, căci eu am fost la Cluj, în vremea asta, la medic.

Monday, October 26, 2009

Le toitLe 26 octobre 2009

Lundi. Les travaux ont bien commencé. Maître Tibor est venu avec deux ouvriers: Vasile et Ghiţă et ils ont enlevé les tuiles en vérifiant s’ils n’y en a pas qui soient abîmées. Il faut dire que les tuiles sont assez bonnes. Ils ont continué avec la boiserie qui est général en bon état.

Quelques poutres un peu courbées, et une qui est pourrie.

Je suis allée faire quelques courses et acheter du café, de l’eau minérale deux feuilles de tôle, petites portes pour les trois cheminées et autres...

Luni. Lucrările au început cu bine. Meşterul Tibor a venit cu alţi doi muncitori: Vasile şi Ghiţă şi au scos ţiglele verificînd să nu existe crăpate. Trebuie spus că totul e în stare destul de bună, chiar şi lemnul.

Doar unele grinzi sînt puţin curbate, iar una putrezită.

Eu am fost în oraş să cumpăr cîte ceva: cafea, apă minerală, două foi de tablă, uşiţe pentru coşuri şi altele...

*

Sunday, October 25, 2009

BrouillardLe 25 octobre 2009

Dimanche. Hier, j’ai été dans le grenier de nouveau, poussière encore... Le soir, j’ai fait une lessive et ma propre bain: eau de pluie ( celle du puit n’est pas si bonne pour les cheveux par exemple ), feu et tout le rituel...

Cette semaine il a fait beau, des journées très ensoleillées et chaudes. Aujourd’hui, pendant la matinée, du brouillard. Cependant je n’ai pas eu envie de faire la grasse matinée, j’avais trop de choses à faire: jeter dehors les eaux d’hier soir, un coup de balai un peu partout, ranger un peu, médicaments, petit déjeuner. Il était presque midi quand j’ai fini. Le reste de la journée, dolce far niente.

Duminică. Ieri am fost încă în pod, din nou praf...Seara am spălat haine şi mi-am făcut baie: cărat apă de ploaie ( cea de la fîntînă nu e prea buna pentru spălat: părul de exemplu) foc şi tot ritualul...

În săptămîna aceasta a fost timp frumos, zile foarte însorite şi calde.Dimineaţă o ceaţă deasă picura peste lume. Totuşi n-am avut chef să lenevesc, aveam prea multe de făcut:de aruncat afară apele de ieri seară, măturat , aranjat un pic, medicamentele, micul dejun. S-a făcut aproape amiază cînd am terminat. Restul zilei dolce far niente.

Saturday, October 24, 2009

RécolteLe 23 octobre 2009

Vendredi. Je suis en train de préparer le grenier pour les travaux au toit. C’est incroyable que de poussière il y en a! Et des toiles d’arraignées!

Pour faire une pause j’ai taillé le buxus du fond du jardin et je me suis fait une ampoule au doigt. C’est ça qui me manquait!

Mes voisins travaillent à la récolte du maïs. J’aimerais prendre quelques photos, mais je n’ose pas. Ils trouveront que je n’ai rien à faire...Je vais voir.

Vineri. Pregătesc podul casei pentru lucrările la acoperiş. Este incredibil cît praf s-a adunat de anul trecut pînă acum! Şi cîte pînze de păianjeni!

Pentru a face o pauză, am tăiat buxusul din fundul grădinii şi mi-am făcut o băşică în palmă. Numai asta-mi mai lipsea!

Vecinii lucrează de zor la culesul porumbului. Mi-ar plăcea să fac nişte fotografii, dar nu îndrăznesc. Vor crede că n-am nimic de făcut...Să vedem ce pot să fac!

Thursday, October 22, 2009

On va dans la ville
Le 22 octobre 2009

Jeudi. On va dans la ville. En bus. L’arrêt du bus est sous ma fenêtre, j’entends chaque fois les gens qui l’attendent. C’est agréable de savoir qu’on a ce moyen de transport, c’est même fantastique! Les voisins s’arrangent pour sortir à l’heure où l’autobus passe. Ils ont des commissions à demander ou tout simplement veulent voir qui va à la ville. Je les connais tous, je connais leurs voix, mais aujourd’hui j’y vais moi aussi. C’est jeudi, grand marché à Aiud.

Joi. Mergem în oraş. Cu autobuzul. Staţia este chiar sub fereastra mea, aud de fiecare dată oamenii care îl aşteaptă. Este plăcut să ştii că ai acest mijloc de transport, e chiar fantastic! Vecinii ies la poartă la ora cînd trece autobuzul. Au comisioane de cerut sau pur şi simplu vor să vadă cine merge în oraş. Îi cunosc pe toţi. După voce, dar azi merg şi eu la oraş. E Joi, zi de tîrg la Aiud.

Wednesday, October 21, 2009

Vieux modèle
Le 21 octobre 2009

Mercredi. Le temps s’est amélioré un peu, il a fait du soleil vers midi, j’ai pu sortir dans le jardin essayer l’appareil photo.

J’ai appellé à Cluj Napoca chez mon médecin cardio pour réserver un rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Encore des contrôles de routine...

J’ai fait deux petits travaux au crochet pour mettre un signe quand j’arrête de lire. Aussi j’ai commencé un petit travail d’après un vieux modèle et ce soir j’ai eu une visite...Voilà encore une journée!

Miercuri. Timpul s-a ameliorat, a fost şi soare spre prînz, am putut ieşi în grădină să-ncerc aparatul foto.

Am sunat la Cluj-Napoca la medicul meu cardio pentru a rezerva o întîlnire, săptămîna viitoare, marţi. Încă nişte controale de rutină...

Am făcut două lucruşoare croşetate, două semne de carte. De asemenea un mic mileu după un vechi model iar în seara asta am avut o vizită...A mai trecut o zi!

Tuesday, October 20, 2009

Il pleut

Le 20 octobre 2009

Mardi. Temps affreux: il pleut depuis hier, une pluie d’automne qui n’en finit plus...Je ne fais que lire, mettre du bois dans le poêle...

Marţi. Timp groaznic: plouă de ieri, o ploaie de toamnă care nu se mai sfîrşeşte... Toată ziua citesc, pun lemne pe foc...

Pluie d'automne

Le 19 octobre 2009

Lundi. Je viens de rentrer d’Alba Iulia, je suis un peu lasse. Les contrôles médicaux sont fatigants et le fait que le médecin se sent obligé de prescrire encore une pilule à prendre c’est tout à fait décévant.

Pour me consoler j’ai acheté un autre appareil photo que je dois apprendre à utiliser. Mais, pour le moment, je suis en train de lire un roman écrit par une Anglaise de succès: Maeve Haran, L’honneur d’une mère ( A family affair )

Luni. Tocmai m-am întors de la Alba Iulia, am un sentiment de lehamite. Controalele astea medicale sînt obositoare şi stresante, iar faptul că medicul se simte obligat să mai adauge o pilulă pe lîngă cele pe care le iei deja este de-a dreptul descurajant. Ca să mă consolez, mi-am cumpărat un nou aparat foto pe care trebuie să-nvăţ să-l utilizez. Dar, deocamdată citesc un roman scris de o englezoaică de succes: Maeve Haran, L’honneur d’une mère ( A family affair ).

Sunday, October 18, 2009

Seule à la campagne


Le 18 octobre 2009

Dimanche. Ils sont partis environ midi, probablement ils reviendront en fin de semaine. Me voilà seule. C’est dimanche, j’aimerais sortir un peu rencontrer des gens du village, mais je dois me préparer pour demain quand j’irai à Alba Iulia pour des investigations médicales.

Duminică. Au plecat pe la prînz, probabil vor reveni la sfîrşitul săptămînii. Iată-mă singură. Este duminică, mi-ar plăcea să ies puţin, să întîlnesc oamenii din sat, dar trebuie să mă pregătesc pentru mîine cînd merg la Alba Iulia pentru nişte investigaţii medicale.

La fontaineLe 17 octobre 2009

Samedi. Ma soeur et son mari ont beaucoup de choses à faire de leur côté où, pendant l’été, ils ont eu des travaux qu’on n’a pas encore fini, donc il faut mettre le tout en ordre, nettoyer...

Moi, je n’ai rien fait encore, mais j’ aide s’ils ont besoin...Vers le soir on a lavé un tapis et on a fait quelques changements dans le salon.

Le plus important est qu’ils ont rénové et ils ont nettoyé la vieille fontaine. Une fontaine est une grande chose, c’est confort et indépendance.

Sîmbătă. Sora mea şi soţul ei au multe de făcut pe partea lor unde, în vară, au avut nişte lucrări pe care nu le-au terminat, deci trebuie să pună totul în ordine, curăţenie...

Eu, nu am făcut nimic încă, mai ajut dacă au nevoie...Spre seară, am spălat un covor şi am făcut nişte schimbări în sufragerie.

Cel mai important lucru pentru noi toţi este că au renovat şi curăţat vechea fîntînă. O fîntînă înseamnă mult, însemnă confort şi independenţă.

( photo: Horea Herteg )

Saturday, October 17, 2009

Avec ma soeur


Le 16 octobre 2009

Vendredi. Aujourd’hui ma soeur est à la maison avec son mari. Je lui ai promis de l’aide pour la “zacusca” d’aubergines et nous avons bien travaillé toutes les deux, nous avons fait plus de 30 bocaux de differants grandeurs...

Vineri. Astăzi este acasă şi sora mea cu soţul ei. I-am promis s-o ajut cu zacusca de vinete şi am muncit mult amîndouă, ne-au ieşit mai bine de 30 de borcane de diferite mărimi...

A la maison


Le 15 octobre 2009

Jeudi. Je suis à Păgida-Aiud, à la maison... Martin m’y avait déposé hier et il a installé l’internet sur mon portable.

J’aurais voulu aller au marché, à Aiud chaque jeudi il y a le marché de la semaine, mais je ne pouvais pas à cause du un rendez-vous que j’avais avec le maître Szilagy Tibor qui va réparer le toit de notre maison. Nous avions déjà parlé au téléphone pendant l’été.

Joi. Sînt la Păgida-Aiud, acasă...Martin m-a adus ieri şi mi-a instalat internetul pe laptop.

Aş fi vrut să merg în oraş, e joi şi ca-n fiecare joi e tîrg, dar nu puteam din cauza întîlnirii pe care o aveam în cursul dimineţii cu meşterul, care urmează să îmi repare acoperişul, îl cheamă Szilagy Tibor. Vorbisem deja cu el la telefon în cursul verii.

( photo: Horea Herteg )

Thursday, October 15, 2009

Le départ


Le 14 octobtre 200

Mercredi.Quelle couche de neige! Une vingtaine de centimètres peut-être...J’ai pris quelques photos avec l’appareil de Liviu mais je ne peux pas les déchargées, je n’ai pas le temps. Je dois partir. Mon appareil photo ne marche plus...

Miercuri. Ce strat de zăpadă! Or fi vreo douăzeci de centimetri poate...Am făcut cîteva fotografii cu aparatul lui Liviu, dar nu le pot descărca, n-am timp. Trebuie să plec. Aparatul meu foto nu mai merge...


Quelle journée!

Le 13 octobre 2009

Mardi. Quelle journée! Mardi et en plus 13! Il a commencé à neiger timidement vers le soir et alors que de travail: j’ai dû mettre à l’abri tout: le citronnier et les autres plantes, j’ai coupé quelques roses et des chrisanthèmes de l’allée et le les ai mises dans un vase. Le soir, l’électricité ne marchait plus, on a dû, à la hâte, sortir les braises de la chaudière, comment se réjouir de l’arrivée de l’hiver? Mais je crois que ce n’est pas tout à fait son vraie arrivée...Espérons, au moins!

Marţi. Ce zi! Marţi şi în plus, 13! A început să ningă timid către seară şi atunci, dintr-odată, ce de treabă: a trebuit să pun la adăpost lămîiul şi celelalte plante, am apucat să tai cîţiva trandafiri şi nişte crizanteme de pe alee şi să le pun în vază. Seara, deja electricitatea nu mai mergea, a trebuit, în mare grabă, să scoatem jarul din centrală, cum să te bucuri de venirea iernii? Dar, să sperăm că e doar un avertisment!

Le bon moment


Le 12 octobre 2009

Lundi. Je vais partir avec mon fils qui est à la maison aujourd’hui. J’étais un peu embarassée à l’idée de résoudre des affaires demain, mardi et alors il m’a laisée en paix jusqu’à mercredi.

Donc j’ai bien eu le temps de finir ce livre de Pearl Buck, qui est une lauréate du Prix Nobel. Ce livre qui parle de la formation d’un sculpteur, une femme, Susan Gaylord, m’a beaucoup plu et je pense que je vais le relire bientôt...

Luni. O să plec cu fiul meu care e acasă astăzi. Nu-mi plăcea deloc ideea să-mi rezolv unele treburi mîine, marţi aşa că m-a lăsat în pace pînă miercuri.

Deci, chiar am avut timp să termin de citit cartea lui Pearl Buck care este o laureată Premiului Nobel. Această carte, vorbeşte despre formarea personalităţii unui sculptor, o femeie, Susan Gaylord, mi-a plăcut mult şi doresc s-o recitesc după un timp, curînd chiar.

( photo: Cristina Gligor )

Maison, films, photos
Le 11 octobre 2009

Dimanche. Il commence à pleuvoir un peu. Il est temps, après des semaines de secheresse!

Nous avons passé ce week-end chacun ses occupations: Liviu avec ses films, ses photos, moi avec la maison, je ne peux pas la laisser en désordre maintenant que je pars en villegiature et je partirai cette semaine qui suit.

Duminică. Începe să plouă. Este chiar timpul, după săptămîni de secetă! Noi ne-am petrecut acest week-end fiecare cu preocupările lui: Liviu cu filmele şi fotografiile sale, eu cu casa, nu pot s-o las în dezordine acum că plec în vilegiatura şi săptămîna care urmează, am să plec.

( photos: Calin Gligor, Liviu Maghiar, moi)

Bildungsroman


Le 10 octobre 2009

Samedi. Je ne veux pas me dépêcher avec ce livre. À la fac, ce genre de roman on l’appelait “bildungsroman”, la formation d’une personalité. Nous avons étudié à l’époque, Romain Rolland, Jean-Christophe. Voilà.

Sîmbătă. Nu vreau să mă grăbesc cu această carte. La facultate, acest gen de roman intra în seria celor care se numesc “bildungsroman”, formarea unei personalităţi. Am studiat atunci Romain Rolland, Jean-Christophe. Asta e.

La photo: Vue de Florenville, Belgique

Tuesday, October 13, 2009

Piments en vinaigre


Le 9 octobre 2009

Vendredi. Je lis toujours, mais après avoir fini des travaux. Aujourd’hui j’ai fait deux conserves de piments dans du vinaigre qui me reste des poivrons rouges.

Pearl Buck est une Américaine qui a vecu en Chine pendant 40 ans.

Vineri. Tot citesc, dar după ce-mi termin treburile. Astăzi am pus două borcane de pişcători în oţetul rămas de la gogoşari.

Perl Buck este o americancă ce a trăit în China 40 de ani.

Un coeur fier


Le 8 octobre 2009

Jeudi. Je suis en train de lire Pearl Buck, Un coeur fier ( This proud heart ) et il me paraît différant par la densité de ce qu’il transmet. Je ne dirais plus pour le moment.

Joi. Citesc Pearl Buck, Un coeur fier ( This proud heart ) şi mi se pare diferită de cele de pînă acum prin densitatea a ceea ce transmite. N-aş zice mai mult deocamdată.

Poivrons-tomates en vinaigreLe 7 octobre 2009

Mercredi. Une partie des poivrons-tomates que j’ai acheté au marché je les ai conservé en vinaigre. On trouve chez nous du vinaigre de 9o, alors qu’on a besoin de 3o seulement. On fait une sollution de 1 litre de vinaigre, moi, j’aime le vinaigre de vin, donc 1 l de vinaigre et 2 l d’eau. Pour cette quantité, il est nécessaire ½ kg de sucre pour reduire l’aigreur. Ensuite on y met 30 g sel pour chaque litre de liquide, c’est-à-dire 90 g sel et on ajoute encore une feuille de céléri, une feuille de laurier, poivre en grains et des grains de moutarde. C'est très bon!

On fait bouillir cette solution et on y ajoute les poivrons pour deux minutes. On les met dans des bocaux et quand ils sont froids on y ajoute la solution de vinaigre, toujours froide. Au dessus je mets toujours quelques racines de raifort.


Zacusca

Le 6 octobre 2009

Mardi. Hier soir j’ai fini la cuison des poivrons-tomates pour la “zacusca”, les aubergines sont déjà cuites.

La recette :

2 kg aubergines, 1 kg poivrons-tomates, ½ kg oignons, 1 kg tomates, 3 feuilles de laurier, poivre, ½ l d’huile de tournesol (je mets un peu moins d’huile ), sel.

Les aubergines cuites sur des braises ou sur une plaque de métal sur la cuisinière à l’intérieur, doivent être pelés quand elles sont brûlantes, pour que leur chair reste blanche, les poivrons cuits sont mis avec du sel dans une casserole couverte ( je les ai laissés jusqu’au lendemain). Ensuite on peut enlever la peau et les grains. Le jus des aubergines on le jette, mais celui des poivrons donne un bon goût, les tomates se préparent comme un coulis. On met les oignons hachés dans de l’huile avec les feuilles de laurier et un peu de poivre ( je mets toujours des grains de poivre ), j’ajoute un peu d’eau et je laisse cuir jusqu’à ce que l’eau s’évapore. L’eau, ce n’est pas dans la recette originale. Enfin, on ajoute les poivrons en dés, les aubergines hachés ( avec un couteau en bois ) et les tomates en coulis. On les laisse bouillir ensemble une demi heure, ou 45 minutes. Pas très grand feu! On met la Zacusca dans des bocaux tenus au chaud au bord de la machine, ou dans le microondes, on les ferme bien et brûlants comme ils sont on les met dans un panier sur des couvertures en laine, on les couvre avec des chals, des coussins pour qu’ils restent au chaud se stériliser, ou on les met dans la bains-marie, ou au four à pain après avoir sorti le pain...Il y a toute sorte de méthodes...

On peut mettre des champignons au lieu d’aubergines. On peut également y mettre des haricots en graines, haricots blancs d’automne, qui ne sont pas tout à fait secs.

Voilà c’est la Zacusca, dont beaucoup de monde m’avait demandé la recette.

Marţi. Ieri seară, am terminat de copt gogoşarii, pentru zacusca mea de vinete. Vinetele sînt de asemenea coapte şi curăţate de coajă, dar gogoşarii dau cel mai mult de lucru .

Reţeta:

2 kg vinete, 1 kg gogoşari, ½ kg ceapă, 1 kg roşii, trei frunze de dafin, piper, ½ l ulei de floarea soarelui ( eu pun chiar mai puţin ), sare.

Vinetele coapte pe jar sau pe o placă de metal aşezată pe aragaz, trebuie curăţate de coaja cît sînt fierbinţi, ca miezul lor să rămînă alb, gogoşarii copţi se pun cu sare într-un vas acoperit ( eu i-am lăsat pînă a doua zi). Apoi se îndepărtează pieliţa şi sîmburii. Am aruncat sucul de la vinete, dar cel de la gogoşari dă un gust foarte bun preparatului, roşiile se prepară ca pentru bulion. Se pune ceapa tocată în ulei cu frunzele de dafin şi piperul ( eu pun întotdeauna boabe ), se lasă cîteva minute, eu adaug puţină apă şi las să scadă de tot. In fine, adaug gogoşarii cubuleţe, vinetele tocate ( cu un tocător de lemn ) şi roşiile. Se fierb împreună o jumătate de oră sau 45 de minute chiar. Foc mai degrabă mic. Se pune zacusca în borcane calde, de la cuptor, de pe marginea sobei sau microunde, se închid fierbinţi cum sînt şi se aşează într-un coş cu pături de lînă, se acoperă cu şaluri, perne ca să stea calde şi să se sterilizeze, sau se dau la bain marie, sau în cuptor după ce s-a scos pîinea...Există tot felul de metode...

În loc de vinete se pot pune ciuperci, sau fasole boabe de toamnă, nu prea uscate. Iată, aceasta este zacusca despre a cărei reţetă am fost mereu întrebată.

Monday, October 5, 2009

La Foire aux filles

Le 5 octobre 2009

Les contes de Baba Gaftea/ Poveştile Babei Gaftea

Lundi. Il y a quelques années, je ne sais plus exactement, alors que Baba Gaftea descendait encore au Centre, faire des courses pour elle et pour son mari Avram, je cherchais l’histoire de quelques toponymes de la région et j’étais en train de faire des découvertes intéressantes. Un dimanche, j’ai la visite de la Baba. Elle venait toujours chez moi comme elle avait visité sa fille et me racontait tout sorte d’ennuis dûs surtout à l’âge, mais aussi autres choses qui arrivent. Elle savait plein d’histoires et avait du talent. Quelques fois, j’aimais la provoquer, comme ce dimanche-ci, en lui demandant de m’expliquer comment se fait que tel ou tel endroit de la commune s’appelle comme ça ou comme ça...”À la danse”. Pourquoi un endroit en haut de la montagne, sur la crête de Biharia, s’appelerait comme ça. On danse ici au centre, dansla salle du foyer, chaque dimanche, non? “ “Oui, mais autrefois il n’y avait pas la route, il n’y avait pas la possibilité de se deplacer d’un endroit à l’autre si facilement comme de nos jours. Aïe, aïe aïe quelle belle vie! Et les jeunes n’apprécient guerre cette facillité extraordinaire!” s’émerveillait-elle. “ Quelle bonne chose, cette route!” Il y avait, autrefois, plusieurs endroits où on organisait des fêtes champêtres, pendant l’été quand tout le monde était dans les pâturages alpins laissant les villages vides et les prés libres pour que les foins puissent pousser en paix. On faisait ces fêtes juste avant la fauche des foins, sur la crête pour que tout le monde entende le “tulnic” qui les appelaient à la fête. Et les gens y venaient de tous ces villages des montagnes. Il y avait des outils pour faire les foins à vendre ou à acheter il y avait aussi des bonnes choses à manger et à boire et surtout il y avait des musiciens, des fille et des garçons qui dansaient et souvent des couples qui se formaient. Il nous reste de nos jour une fête comme ça à Călineasa où des jeunes des département d’Alba, de Bihor et de Cluj peuvent se rencontrer, se connaître et même se marier ensuite. Et il y a aussi la fête de Găina, la Foire aux jeunes filles, mais celle-ci a perdu beaucoup de son autenticité...

Luni. Acum cîţiva ani, nu mai ştiu exact, pe cînd Baba Gaftea mai cobora încă în Centru să cumpere una-alta pentru ea şi pentru moşul ei, Avram, eu încercam să aflu povestea unor toponime din regiunea noastră şi tocmai făceam nişte descoperiri interesante. Într-o duminică, vine Baba la mine într-o vizită. Venea întotdeauna aşa cum ar veni la fiica ei şi-mi povestea necazurile sale datorate vîrstei dar şi altele, cum se mai întîmplă...Ştia o mulţime de poveşti şi avea talent. Uneori chiar îmi plăcea s-o provoc, cum s-a întîmplat şi în această duminică cerîndu-i să-mi spună cum se face că unele locuri din comună poartă un nume sau altul...” La joc “, de pildă. De ce s-ar numi aşa un loc din vîrful muntelui, chiar pe creasta Bihariei? Doar jocul duminical are loc, aici, în sala căminului, nu?”

“ Da, dar altă dată nu exista drumul, nu exista posibilitate de deplasare atît de rapidă dintr-un loc într-altul ca în zilele noastre! ‘Ai de mine ce viaţă frumoasă! Tinerii de azi nu apreciază de loc această facilitate extraordinară!” se minuna ea. “ Ce mare lucru un drum! “

Mai de mult erau nişte locuri, chiar sus pe creasta muntelui, în care se organizau serbări cîmpeneşti, în timpul verii cînd toată lumea era ‘a munte, cum se spune, părăsind satele şi lăsînd pajiştile libere, să poată creşte fînul. Serbările acestea aveau loc chiar înainte de cositul fînului, pe creastă, de unde oamenii de o parte şi alta a muntelui puteau să auda glasul tulnicului, chemarea la petrecere. Iar oamenii soseau. Era tîrg, lucruri de vîndut şi de cumpărat, unelte pentru strîns fînul, dulciuri, era de mîncat şi de băut, dar mai ales erau muzicanţi şi fete şi băieţi care jucau, se cunoşteau, de multe ori se formau cupluri.

Din toate acestea au mai rămas Tîrgul de la Călineasa unde tinerii din judeţele Alba, Bihor şi Cluj, pot să se întîlnească, să se cunoască şi, mai tîrziu să se căsătorească. Şi tîrgu de fete de pe muntele Găina, dar acesta şi-a pierdut mult din autenticitate.

( foto: Nicoleta Chira si Calin Gligor )

Foire d'octobre à Arieşeni


Le 4 octobre 2009

Dimanche. Foire à Arieşeni. Iancs et Timi sont présents. J’ai des courses à faire, toujours pour mes conserves, biensûr, mais j’en ai assez déjà! J’ai perdu mon élan.

Maintenant j’ai quelques obligations envers moi-même et particulièrement ma santé qui sont chers et stressants, les contrôles de routine. Ensuite, on verra...

Duminică. Tîrg la Arieşeni. Iancs şi Timi sînt prezenţi. Am de făcut nişte cumpărături pentru conservele mele, se-nţelege, dar m-am cam săturat! Mi-am pierdut elanul .

Am nişte obligaţii faţă de propria-mi sănătate care mă stresează şi mă costă, controalele de rutină. Pe urmă, mai văd...